Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

10 zł

miesięcznie

400 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
1106
miesięczne wsparcie
1223
liczba patronów

  mySimple.city jest serwisem, który łączy użytkowników w globalną społeczność Gospodarzy oraz podróżnych. Dzięki mySimple.city można uzyskać pomoc od Gospodarzy miasta, lub zaoferować swoje usługi przyjezdnym jako Gospodarz.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 2500 zł miesięcznie
brakuje 2490 zł
mySimple.city DZIAŁA
Cel jest prosty - Finansujecie działanie strony.
Dzięki Waszemu wsparciu, strona działa, kręci się i jest ulepszana o kolejne proste i przejrzyste funkcjonalności.
W końcu są fundusze!
Uff!!! Jeden z najważniejszych problemów rozwiązany.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 4990 zł
mySimple.city ROZWIJA SIĘ
"Rozwijać się, rozwijać się" - te słowa są powtarzane przez nas jak mantra! Każdego dnia, w każdej minucie i sekundzie, widzimy oczami wyobraźni gdzie jesteśmy w najbliższym czasie. Jest jeszcze tyle do zrobienia na stronie i tyle do osiągnięcia perfekcji w jej działaniu. Czas jest naszym sprzymierzeńcem, osiągnięcie tego celu również.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 7500 zł miesięcznie
brakuje 7490 zł
mySimple.city POKAZUJE SIĘ
Tak, tak, tak!!! Jesteśmy widoczni, w końcu jesteśmy widoczni!
Teraz dzięki osiągnięciu tego celu co miesiąc możemy dodawać film z naszym Gospodarzem z kolejnego miasta i reklamować się na różnego rodzaju portalach internetowych.
Pamiętajcie: Miast jest dużo, Gospodarzy jeszcze więcej, a osób, które skorzystają z ich pomocy najwięcej.
To co od jakiego miasta zaczynamy?
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 10000 zł miesięcznie
brakuje 9990 zł
mySimple.city DZIAŁA GLOBALNIE
Co tutaj dużo mówić, wracamy do korzeni, do celu pierwszego "mySimple.city DZIAŁA", z tym, że teraz "mySimple.city DZIAŁA GLOBALNIE".
Świat stoi przed nami otworem. Wychodzimy do maksymalnego grona użytkowników, dodajemy nowe języki do strony, zdobywamy nowych Gospodarzy z innych Państwa miasto po mieście, tworzymy bazę osób, które w każdym Państwie, w każdym mieście rozwiążą Wasz problem. Po prostu szał! Wielkie DZIĘKI!

O Autorze

Cześć!

 

Tutaj Tomek i Łukasz twórcy paltformy internetowej www.mySimple.city. Platformy, która łączy ze sobą użytkowników w globalną społeczność Gospodarzy, którzy świadczą różnego rodzaju usługi w swoim mieście, oraz Gości, którzy z takich usług korzystają.
Dlaczego tak?

 

Ponieważ zawsze chcieliśmy zrobić stronę internetową, który ułatwi ludziom życie i sprawi, że powiedzą "TAK, TAK, TAK. To jest to czego właśnie potrzebuję!".

Czy nam się udało? To pozostawiamy Waszej ocenie! A więc do rzeczy!

 

Może zanim powiemy coś więcej o sobie zapraszamy do obejżenia naszego filmu, który przedstawi Wam całą idę mySimple.city.

Prosty, czysty przekaz, może zbyt za długi, ale oddaje sedno projektu.

 

Tak więc to był film, myślimy, że idea mySimple.city została w pełni wyjaśniona, jeśli nie? Pytajcie. Jeśli tak, to teraz może krótko o nas i o tym, dlaczego postawnowiliśmy poszukać Patrona.

 

Tworzenie strony było dla nas fantastyczną zabawą, którą w momencie, kiedy zaczeły dołączać kolejne osoby zaczeliśmy traktować poważnie.  Dlaczego? Bo okazało się, że budzi spore zaintersowanie już na początku jej uruchomienia i cały czas dodają się kolejne osoby. Fantastyczne dla nas jest nie tylko to, że pomagacie sobie poprzez naszą platformę (pomimio tego, że nie wygląda ona jeszcze tak jak, ma wyglądać) - szykujecie przewodniki po wybranych miastach, pomagacie sobie w podróży i podpowiadacie co niezapomnianego można zobaczyć w Waszym mieście, ale również to, że dostajemy od Was sugestie, co jeszcze można dodać do strony i co ulepszyć, aby odpowiadała ona Waszym oczekiwaniom. Za to:

 

Dziękujemy!

 

Niestety jest "ale" - zapewne do przeskoczenia, lecz z Waszą pomocą w zdecydowanie krótszym czasie. Zaczęliśmy wprowadzać kolejne ulepszenia i poprawki, zmieniliśmy wygląd oraz funkcjonalność strony i sporo jeszcze tego zostało. Z tym że, żeby robić to dobrze i na pewnym poziomie, musieliśmy sporo zainwestować, nie tylko naszego czasu ale i naszych prywatnych pieniędzy. Kiedy zaczęliśmy to wszystko razem liczyć łącznie z kosztami hostingu, utrzymania domeny, i zmianami, to wyszła nam całkiem okrągła suma.


Dlatego dzięki Waszemu wsparciu możemy nie tylko utrzymywać obecny poziom inwestycji w rozwój, ale realizować kolejne pomysły i systematczynie powiększąć bazę kolejnych Gospodarzy w naszej - Waszej społeczności.

Uwierzcie nam: Dobrze jest spać spokojenie z myślą, że nie trzeba ponownie "kombinować" kolejnych środków na działanie strony.

 

Tomek i Łukasz

Zespół mySimple.city

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
Razem robimy małe kroczki do osiągnięcia sukcesu, a dzięki Twojej pomocy ten sukces jest bliski.

Tak więc ogłaszamy:
"Oficjalnie zostałeś Patronem mySimple.city".

DZIĘKUJEMY! To naprawdę wiele dla nas znaczy.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 1
10 złoty to już coś, dzięki czemu będziemy mogli pozyskać kolejnych użytkowników, którzy mogą pomoc Ci w odwiedzanym mieście.

Specjalnie dla Ciebie przygotujemy Tablicę Patronów na naszym koncie FB, gdzie pojawi się Twoje nazwisko. A co!
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Kolejny próg i możliwość pozyskania kolejnych użytkowników na mySimple.city.
Nie ma co! Wychodzimy na cały świat.
Fajnie, że jesteś z nami! Szacun.

Tablica patronów czeka na Ciebie nie tylko na FB, ale również na Instagramie.
Będzie nam też miło wysłać Ci mailowo, spersonalizowane, oficjalne i co najważniejsze szczere podziękowania.

*Ten próg zawiera również wszystkie nagrody z poprzednich progów! (5zł, 10zł)
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Wiemy, że każde wsparcie wymaga przemyślenia, wiemy, że 50 zł to nie jest mała kwota, ale wiemy też, że ta kwota da nam "kopa" do dalszego działania. Dlaczego? Bo Wiemy, że Ty wierzysz w nas.

Z pośród osób, które zostały Patronem w tym progu, co miesiąc będziemy rozlosowywać 1 upominek z progu 200zł, który trafi do wybranego Patrona.

*Ten próg zawiera również wszystkie nagrody z poprzednich progów! (5zł, 10zł, 30 zł)
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Takie wsparcie to nie przelewki. Wierzysz w nas, a to jest to co najbardziej motywuje nas do działania.
Opłaty funkcjonowania strony nie są już tak odczuwalne, a to znak, że możemy iść do przodu.
Idziemy dzięki Tobie. Jesteś wielki!

Tablica Patronów na stronie głównej mySimple.city oraz na naszych portalach społecznościowych czeka, brakuje tam tylko Twojego nazwiska.

*Ten próg zawiera również wszystkie nagrody z poprzednich progów! (5zł, 10zł, 30 zł, 50zł)
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Realizujemy pomysły, ulepszamy stronę i dodajemy nowe funkcjonalności.
Tak to dzięki Tobie te wszystkie zmiany są możliwe! Masz sugestie? Mów, pisz, podpowiadaj. Czekamy.

O tym jak bardzo Ci dziękujemy przekonasz się, kiedy otrzymasz oficjalne podziękowania na platformie mySimple.city, oraz na naszych portalach społecznościowych.
A i leci do Ciebie co miesiąc upominek z mySimple.city! W pierwszym miesiącu koszulka mySimple.city. Nie zapomnij podać adresu.

*Ten próg zawiera również wszystkie nagrody z poprzednich progów! (5zł, 10zł, 30 zł, 50zł, 100zł)
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
Twoja pomoc wbija nas w fotel. Jesteśmy pod wrażeniem za pomoc i pełni pokory, aby tą pomoc wykorzystać na maksa.
Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli nakręcić cykl filmów z Gospodarzami w roli głównej, pokazać miasto oczami Tego Gospodarza i powiększyć naszą społeczność.

Specjalnie dla Ciebie na stronie mySimple.city zostanie utworzono Twoje konto, które będzie wyświetlało się na stronie głównej jako Patron i Fundator strony.
Dodatkowo Twój profil będzie wyświetlany na samej górze wyszukiwania w wybranym przez Ciebie mieście.
Czy już czujesz się jak prezydent miasta?

*Ten próg zawiera również wszystkie nagrody z poprzednich progów! (5zł, 10zł, 30 zł, 50zł, 100zł, 200zł)
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy