Mama za kółkiem autobusu

Grafik + drukarnia

200 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

200 zł

brakuje

Osiągnięcie takiej kwoty pomoże opłacić grafika, który:
- będzie tworzyć nowe grafiki, które będą dostępne na gadżetach
- poskłada ulotkę i wydrukuje ich zapas

Przypinki

500 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

500 zł

brakuje

Taka kwota umożliwi mi zakup przypinek z grafiką #wozebezpiecznie oraz wysyłanie ich wraz z ulotkami do pomocników z różnych miast, którzy przyłączyli się do tej akcji.

Odblaski

800 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

800 zł

brakuje

No odblaski już są sporym wyzwaniem. Dzięki uzbieranej kwocie, będę w stanie zakupić odblaski, które spełniają normy oraz rozesłać do moich pomocników z różnych miast aby rozdawali młodszym pasażerom.

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)