Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

5

patronów

120 zł

miesięcznie

3945 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
561
miesięczne wsparcie
572
liczba patronów

  Celem NAI Warszawa jest in-formowanie elit. Samokształcenie w NAI oparte jest głównie o takie dyscypliny jak cybernetyka, nauka porównawcza o cywilizacjach, historia i wojna informacyjna. Tworzymy cykle wykładów video. Spotykamy się w cyberprzestrzeni podczas seminariów transmitowanych ma żywo.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
80 %
100%
osiągnięto 80%
cel: 150 zł miesięcznie
brakuje 30 zł
Pokrycie kosztów podstawowych
Mniej-więcej tyle kosztuje nas średnio miesięcznie utrzymanie tego co już mamy. Składają się na to koszty dostępu do internetu, opłaty za utrzymanie witryny i domen, drobne zakupy służące utrzymaniu działania studia.
0%
24 %
100%
osiągnięto 24%
cel: 500 zł miesięcznie
brakuje 380 zł
Amortyzacja i udoskonalanie wyposażenia
Dzięki takiej kwocie będziemy mogli na bieżąco odtwarzać nasze wyposażenie i je wciąż udoskonalać. Nasz sprzęt to kamery, statywy, światła, mikser, mikrofony, komputer "emisyjny", drobne urządzenia do dźwięku (rejestrator) i wideo (streamer). Oprócz tego korzystamy z software'u do obróbki wideo.
0%
100%
osiągnięto 4%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 2880 zł
Rozwój nowych projektów
Nasze głowy są pełne pomysłów. Moglibyśmy opracowywać infografiki towarzyszące cyklom wykładów, e-booki, słownik pojęć cybernetycznych i "wojnoinformacyjnych". Możemy organizować więcej wydarzeń, jak konferencje (Zjazd NAI 2015, Jaka Polska w wieku Azji?). Możemy uruchamiać nowe, niezależne projekty, jak: "Kołyski i potęga" (serwis informacyjny nt. demografii), "Infocratia" (społeczność osób zainteresowanych metodyką tworzenia strategii), czy "Norwidea" (wskrzeszające ważne dzieła literackie w dobie przekazu wideo). Zawsze jednak towarzyszą temu jakieś koszty - drobny sprzęt, drobne usługi, projekt graficzny, materiał reklamowy, przejazd etc. Szacujemy, że przy zasilaniu na poziomie 3000 zł / m-c będziemy w stanie zrealizować zdecydowaną większość z wyżej wymienionych oraz na bieżąco angażować się w nowe inicjatywy.

O Autorze

NAI Warszawa to kanał na YouTube, którego misją jest kształcenie elity sterowniczej Kraju. Organizujemy konferencje i seminaria, a przede wszystkim publikujemy unikalne serie wykładów skierowanych do osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie szeroko rozumianej strategii i sterowania społecznego.

Istniejemy od 2014r. Nie jesteśmy związani z żadną z opcji politycznych. Nie utożsamiamy się z żadną ideologią. Naszą dewizą jest wyższość norm poznawczych nad wszelkimi ideologizmami.

Zobacz nasz kanał:

 

PUBLIKUJEMY SERIE WYKŁADÓW

To nasza główna działalność. Większość wykładów była realizowana na żywo przez YouTube. W niektórych brało udział nawet 200 osób jednocześnie. W 2016 roku nasze filmy (czyli wykłady) były wyświetlane 489 tys. razy, przy średnim czasie oglądania ponad 20 minut!

Zrealizowaliśmy lub realizujemy takie serie wykładów jak: jak „SPP – Społeczne procesy poznawcze”, „NOC – Nauka o cywilizacjach”, „PSC – Polska szkoła cybernetyki”, „RWI – Realia wojny informacyjnej”, „HSS – Historia służb specjalnych”, „OHP – Odplamianie historii Polski”.

Więcej - https://www.youtube.com/naiwarszawapl/playlists

 

WYDAJEMY KSIĄŻKI

Wydaliśmy dwie książki wybitnego polskiego cybernetyka, który do ostatnich swoich dni był wykładowcą na kanale NAI Warszawa - ŚP docenta Józefa Kosseckiego: Metacybernetykę oraz Naukowe podstawy nacjokratyzmu.

 

Metacybernetyka - ISBN 978-83-940955-2-9, rok wyd. 2015

 

Naukowe podstawy nacjokratyzmu - ISBN 978-83-940955-1-2, rok wyd. 2016

 


ORGANIZUJEMY WYDARZENIA

 

W 2015 roku zorganizowaliśmy „Zjazd NAI 2015”, na którą przyszło 100 osób do auli na Politechnice Warszawskiej, a suma uczestników oglądających nas przez internet wyniosła ponad 6000.

W 2017 roku zorganizowaliśmy konferencję „Jaka Polska w wieku Azji?” - frekwencja w ciągu dwóch dni to 18304 wyświetleń przez internet, z tego 3593 to uczestnicy "na żywo". Na auli na PW było ok 70 osób. 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 2
Jeśli chcesz nas wspomóc symboliczną piątką - zapraszamy! Jest pełno drobiazgów, które musimy kupować. Począwszy od technicznych, jak przedłużacz, kabelek, a podczas seminariów warto mieć na stole serwetki, wodę, kawę czy słone paluszki ;-)

"Ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka!" :-)

Serdeczne dzięki!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 1
Dycha to już naprawdę coś! Dzięki Twojemu wsparciu w skali roku stać nas już na tak ważne rzeczy, jak np. karta do rejestracji nagrań, domena czy hosting.

W zamian za to:
* wpiszemy Cię na listę patronów na naszej witrynie;
* możesz przesłać nam dowolną sugestię lub uwagę dotyczącą naszej działalności, którą z uwagą rozpatrzymy podczas spotkania programowego.

Dziękujemy!
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 0
Taka kwota w skali roku pozwoli nam na sfinansowanie całkiem poważnych i zauważalnych inwestycji, jak np. tło, statyw, torba albo niezłej jakości kabel audio.

W zamian za to:
* odczytamy podziękowania dla Ciebie podczas internetowego seminarium na żywo, co zostanie uwiecznione na YouTube;
* wpiszemy Cię na listę patronów na naszej witrynie;
* możesz przesłać nam dowolną sugestię lub uwagę dotyczącą naszej działalności, którą z uwagą rozpatrzymy podczas spotkania programowego.

Dziękujemy!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 2
Dzięki takiemu wsparciu w skali roku stajesz się fundatorem tak ważnych składowych, jak np. mikrofon, urządzenie do streamingu, roll-up czy lampa LED. Alternatywnie stać nas na inne bieżące potrzeby, np, opłacenie reklamy naszych treści, czy zakup paliwa.

W zamian za to:
* podarujemy Ci jeden z promocyjnych egzemplarzy jednej z naszych książek (do wyboru) z pamiątkowym wpisem od naszej załogi;
* odczytamy podziękowania dla Ciebie podczas internetowego seminarium na żywo, co zostanie uwiecznione na YouTube;
* wpiszemy Cię na listę patronów na naszej witrynie;
* możesz przesłać nam dowolną sugestię lub uwagę dotyczącą naszej działalności, którą z uwagą rozpatrzymy podczas spotkania programowego.

Dziękujemy!
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Wspierając nas taką kwotą, pomagasz nam sfinansować najdroższe elementy naszego wyposażenia., Takie przedmioty, jak kamera, komputer emisyjny amortyzują się miesięcznie na właśnie taką kwotę. Dzięki Tobie będziemy więc mogli je odtworzyć po zużyciu, co jak wiadomo rzadko, ale się zdarza. To jednak nie wszystko! Często podejmujemy się nowych inicjatyw, jak np. konferencja, wyjazd z wykładem do innego miasta. Dzięki Tobie pokonamy jedną z barier finansowych, bo zawsze w takich razach trzeba wydać parę setek.

W zamian za to:
* zaprosimy Cię na wybrane przez Ciebie nasze wydarzenie (np. seminarium, konferencję), gdzie oprócz możliwości zobaczenia naszej "kuchni" i uczestniczenia w ciekawych kuluarowych rozmowach, pstrykniemy sobie z Tobą i naszymi wykładowcami pamiątkowe fotografie, które - jeśli się zgodzisz - opublikujemy także na Facebooku i naszej witrynie;
* podarujemy Ci jeden z promocyjnych egzemplarzy jednej z naszych książek (do wyboru) z pamiątkowym wpisem od naszej załogi;
* odczytamy podziękowania dla Ciebie podczas internetowego seminarium na żywo, co zostanie uwiecznione na YouTube;
* wpiszemy Cię na listę patronów na naszej witrynie;
* możesz przesłać nam dowolną sugestię lub uwagę dotyczącą naszej działalności, którą z uwagą rozpatrzymy podczas spotkania programowego.

Dziękujemy!
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Dzięki takim patronom jak Ty możemy poczuć się swobodnie i nie martwić o kolejną ściepę do kapelusza wśród naszych druhów.. Uzyskujemy dzięki temu więcej czasu, środków i entuzjazmu na nowe pomysły, które z reguły wiążą się z większymi wydatkami.

W zamian za to:
* zmontujemy specjalny filmik z wybranym przez Ciebie, ulubionym cytatem z Kosseckiego, Brzeskiego, Karonia, Węgrzyna, Magdy Ziętek-Wielomskiej lub innego naszego wykładowcy lub gościa, który opublikujemy na YouTube i na Facebooku - zostaniesz w nim wymieniony jako fundator tego dzieła;
* zaprosimy Cię na wybrane przez Ciebie nasze wydarzenie (np. seminarium, konferencję), gdzie oprócz możliwości zobaczenia naszej "kuchni" i uczestniczenia w ciekawych kuluarowych rozmowach, pstrykniemy sobie z Tobą i naszymi wykładowcami pamiątkowe fotografie, które - jeśli się zgodzisz - opublikujemy także na Facebooku i naszej witrynie;
* podarujemy Ci jeden z promocyjnych egzemplarzy jednej z naszych książek (do wyboru) z pamiątkowym wpisem od naszej załogi;
* odczytamy podziękowania dla Ciebie podczas internetowego seminarium na żywo, co zostanie uwiecznione na YouTube;
* wpiszemy Cię na listę patronów na naszej witrynie;
* możesz przesłać nam dowolną sugestię lub uwagę dotyczącą naszej działalności, którą z uwagą rozpatrzymy podczas spotkania programowego.

Dziękujemy!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy