NAI Warszawa

W Patronite od 23.12.2017

Miejsce w rankingu Autorów

miesięczne wsparcie: 346

liczba Patronów: 729

4 patronów
360 zł miesięcznie
6 735 zł łącznie

Amortyzacja i udoskonalanie wyposażenia

500 zł

miesięcznie

72%

osiągnięto

140 zł

brakuje

Dzięki takiej kwocie będziemy mogli na bieżąco odtwarzać nasze wyposażenie i je wciąż udoskonalać. Nasz sprzęt to kamery, statywy, światła, mikser, mikrofony, komputer "emisyjny", drobne urządzenia do dźwięku (rejestrator) i wideo (streamer). Oprócz tego korzystamy z software'u do obróbki wideo.

Rozwój nowych projektów

3 000 zł

miesięcznie

12%

osiągnięto

2 640 zł

brakuje

Nasze głowy są pełne pomysłów. Moglibyśmy opracowywać infografiki towarzyszące cyklom wykładów, e-booki, słownik pojęć cybernetycznych i "wojnoinformacyjnych". Możemy organizować więcej wydarzeń, jak konferencje (Zjazd NAI 2015, Jaka Polska w wieku Azji?). Możemy uruchamiać nowe, niezależne projekty, jak: "Kołyski i potęga" (serwis informacyjny nt. demografii), "Infocratia" (społeczność osób zainteresowanych metodyką tworzenia strategii), czy "Norwidea" (wskrzeszające ważne dzieła literackie w dobie przekazu wideo). Zawsze jednak towarzyszą temu jakieś koszty - drobny sprzęt, drobne usługi, projekt graficzny, materiał reklamowy, przejazd etc. Szacujemy, że przy zasilaniu na poziomie 3000 zł / m-c będziemy w stanie zrealizować zdecydowaną większość z wyżej wymienionych oraz na bieżąco angażować się w nowe inicjatywy.

Pokrycie kosztów podstawowych

150 zł

miesięcznie

100%

osiągnięto

cel osiągnięty!

Mniej-więcej tyle kosztuje nas średnio miesięcznie utrzymanie tego co już mamy. Składają się na to koszty dostępu do internetu, opłaty za utrzymanie witryny i domen, drobne zakupy służące utrzymaniu działania studia.
Zostań Patronem
Najnowsi Patroni