Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Familijna Telewizja Muzyczna OPOKA.TV to program telewizyjny, nadawany w Polsce, w 50 kablówkach i w internecie, prezentujący teledyski, koncerty i świadectwa ludzi wiary, z tzw. nurtu CCM - Współczesna Muzyka Chrześcijan oraz publicystykę chrześcijańską a także filmy dokumentalne i fabularne.

O Autorze

Droga Internautko, Drogi Internauto, jeśli to czytasz, to dla nas dobry znak - to znaczy, że choć trochę zachęcił  Cię nasz widget do kliknięcia :-) a nasze cele wzbudziły Twoje zainteresowanie. Jest zatem dla telewizji OPOKA.TV nadzieja :-).
Jeśli zatem masz jeszcze chwilkę zapraszamy Cię do zapoznania się z nami i naszą historią.

Rozpoczęliśmy działalność Familijnej Telewizji Muzycznej OPOKA.TV wbrew logice, bez większego kapitału finansowego, z niewielkimi własnymi zaoszczędzonymi pieniędzmi i z pomocą kilku bliskich przyjaciół a w szczególności jednej, wyjątkowej dla tego dzieła Osoby. Z biznesowego punktu widzenia nie miało to szans na start. Stworzenie ogólnopolskiej telewizji wymaga potężnych nakładów finansowych. Jednak dzięki gorliwej modlitwie, determinacji i redukcji kosztów początkowych do niezbędnego minimum udało się, 25 czerwca 2015 roku otrzymaliśmy, od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, koncesję na nadawanie ogólnopolskiego programu telewizyjnego, emitowanego za pośrednictwem sieci kablowych i IPTV.

Zanim jednak rozpoczęliśmy przygotowania do startu OPOKA.TV, poszukiwaliśmy sposobu dotarcia do ludzi, głównie młodych, zagubionych, poszukujących sensu życia. Nie chcieliśmy i nie chcemy docierać do tzw. „potencjalnych odbiorców” i budować sobie dobrych statystyk i popularności, naszym pragnieniem od zawsze było i jest dotrzeć do ludzkich serc, spragnionych czegoś więcej niż tylko komercyjna rozrywka – tych, którzy (mimo pozornego zadowolenia z życia) czują się w pewnym sensie zagubieni – samotni w natłoku wszechobecnej pogoni za chwilowym szczęściem.

Powołując, w 2014 roku, do istnienia Familijną Telewizję Muzyczną OPOKA.TV nosiliśmy  już w sercu ogromne przekonanie, że istnieje silna potrzeba stworzenia wyjątkowej telewizji, która poprzez nowoczesną muzykę, niosącą piękne chrześcijańskie przesłanie i promującą dobre wartości, mogłaby być dla młodego odbiorcy oazą, iskierką Wiary, Nadziei ... i Miłości, pośród całego mnóstwa rozrywkowych, muzycznych kanałów telewizyjnych, w przekazie których, Bóg i Wiara nie mają prawie żadnego znaczenia. Z racji zaś tego, że muzyka, jest chyba jednym z najbardziej uniwersalnych środków przekazu, a młodzież słucha jej przecież nieustannie - postawiliśmy właśnie na stworzenie telewizyjnego programu muzycznego ze Współczesną Muzyką Chrześcijan (CCM).

Poniżej zobaczcie dwie prezentacje wideo, ukazujące jak wyglądała nasza telewizja w pierwszych trzech latach działalności:
 

Dziś Familijna Telewizja Muzyczna OPOKA.TV tworzona jest przez dwóch Adamów - szaleńców ;-) (tak przynajmniej postrzegają nas ludzie biznesu z branży telewizyjnej). My jednak wierzymy, że jesteśmy Bożymi Szaleńcami, dla których pasją jest działalność medialna, a życiową misją – ewangelizacja, głoszenie, za pośrednictwem nowoczesnych treści i środków przekazu, PRAWDY o JEDYNYM Zbawicielu Świata – Jezusie Chrystusie.  Jesteśmy praktykującymi katolikami. Jednak nie finansuje nas nasz kościół i żaden inny.

Wiemy też, że nasz kanał (nie YouTube-owy) się podoba i sporo ludzi pokochało OPOKA.TV, realia rynku medialnego są jednak nieubłagane, aby nadal funkcjonować i robić ciekawą telewizję potrzeba sporo pieniędzy. Dziś my już tych pieniędzy nie mamy. Niestety, być może z racji tego, że nie jesteśmy jeszcze potężnym  ogólnopolskim nadawcą a do tego jesteśmy telewizją chrześcijańską, reklamodawcy omijają nas "szerokim łukiem" a to z kolei jest przyczyną braku napływu wystarczających środków na utrzymanie tej telewizji.

Dlatego też za sprawą naszych wiernych widzów a w szczególności Pani Magdy, postanowiliśmy zwrócić się do Was Kochani - POMÓŻCIE NAM! Od teraz twórzmy RAZEM telewizję OPOKA.TV. Ta telewizja jest dobra i potrzebna. Przekonajcie się sami, oto link do sygnału "na żywo" w internecie: http://opoka.tv/opoka-tv-live/ Kto choć trochę oglądał, zrozumiał, że warto.

... i druga prezentacja:

Wszystkim, którzy dobrnęli ;-) do końca tego tekstu z całego serca dziękujemy za uwagę i poświęconą nam chwilę swojego Życia. To dla nas wielki przywilej, że mogliśmy się z Tobą podzielić naszą pasją... marzeniem.

ks. Adam Pradela i Adam Grabolus

Oto wizytówki naszych autorskich programów:

Przykładowe wydanie Listy 10CCM zobaczysz: TU

Przykładowy odcinek programu ZBLIŻENIA zobaczysz: TU

Przykładowe wydanie FRESHklip[er]-a zobaczysz: TU


Marzymy aby program FTM OPOKA.TV stał się jednak jeszcze bardziej atrakcyjny:

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Wizytówka

Hej!


Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)