Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

2

patronów

150 zł

miesięcznie

1425 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
347
miesięczne wsparcie
554
liczba patronów

  Familijna Telewizja Muzyczna OPOKA.TV to program telewizyjny, nadawany w Polsce, w 50 kablówkach i w internecie, prezentujący teledyski, koncerty i świadectwa ludzi wiary, z tzw. nurtu CCM - Współczesna Muzyka Chrześcijan oraz publicystykę chrześcijańską a także filmy dokumentalne i fabularne.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 35000 zł miesięcznie
brakuje 34850 zł
Utrzymanie telewizji OPOKA.TV na obecnym poziomie
DROGI INTERNAUTO - PATRONIE! Ta kwota to naprawdę niezbędne minimum miesięczne, które (po odliczeniu prowizji Patronite.pl i podatku dochodowego) pozwoli na "przeżycie OPOKA.TV" - DZIĘKI TOBIE! :-). Jak się pewnie domyślasz dwoimy się i troimy by zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby miesięczne koszty utrzymania naszej stacji telewizyjnej były minimalne. Prawdziwa telewizja za tak niewielką kasę miesięczne (gdzie normalnie obraca się milionami) to wielu ludziom może się wydawać niemożliwe a wręcz nawet śmieszne a jednak my potrafimy to zrobić, dzięki determinacji i modlitwie.

Twoje pieniądze, które nam tu zechcesz podarować, pójdą na miesięczne utrzymanie całej naszej infrastruktury (czynsz, prąd i woda; utrzymanie serwerów; konserwacja i bieżące naprawy sprzętu, modernizacje dekoracji itp.); na opłaty licencyjne (głównie emisja teledysków); oraz na wynagrodzenia (obsługa, dziennikarze, marketing , biuro rachunkowe, firma informatyczna), bo jak wiadomo, pracując dla OPOKA.TV, musimy też "mieć co do garnka włożyć" :-).

Zapraszamy Cię do zapoznania się bliżej z nami i naszą historią, poniżej, w sekcji "O Autorze".

Pod tym adresem możesz także podejrzeć (niestety nie w jakości fullHD), jak wygląda nasz program: http://opoka.tv/opoka-tv-live/ .


0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 150000 zł miesięcznie
brakuje 149850 zł
ROZWÓJ PROGRAMU telewizji OPOKA.TV
DROGI INTERNAUTO - PATRONIE! Czy program Familijnej Telewizji Muzycznej OPOKA.TV może być lepszy i ciekawszy? TAK!!! :-) Mamy mnóstwo pomysłów na to, aby telewizja OPOKA.TV znalazła się w czołówce najczęściej oglądanych stacji telewizyjnych w Polsce. Na początek musimy zwiększyć zasięg. Niestety nie ma nas jeszcze w największych sieciach, takich jak min. Vectra czy UPC oraz na satelicie; aby w tych i podobnych miejscach być, średnio potrzebujemy w miesiącu ok. 25000 zł netto na opłaty techniczne i skromną promocję telewizji.

Marzymy także aby dla Ciebie i każdego z naszych Widzów uatrakcyjnić program, a to kolejne, nowe koszty. Chcemy rozpocząć transmisje "na żywo" z największych chrześcijańskich koncertów w Polsce (na początek "Bądź jak Jezus" w Mysłowicach) a także raz, może dwa razy, w miesiącu robić, także "na żywo", kameralne koncerty "Unplugged w OPOKA.TV", z najpopularniejszymi ale i mniej znanymi polskimi artystami CCM. Chcemy także podglądać muzyków i artystów w ich "środowisku naturalnym" (w czasie prób, nagrań, a nawet w domu, przy obiedzie ;-) ). Będzie też więcej świadectw ludzi, z ich spotkania z Jezusem i życia z Nim. Mamy też pomysły na "rozbudowę" naszych aktualnych formatów (ZBLIŻENIA, FRESHklip[er], 10CCM). W ogóle to chcemy, aby OPOKA.TV stała się bardziej familijna, marzy nam się by w dotychczasowym "OPORANKU" było miejsce dla dzieci - dobre, wartościowe kreskówki, rozmowy "na żywo" z gośćmi itp.). W weekendy natomiast chcemy uruchomić "Strefę Dobrego Kina", z najlepszymi filmami chrześcijańskimi na świecie. To tylko niektóre pomysły, które "chodzą po naszych głowach", ich realizacja zależy min. od Ciebie, od tego, czy zechcesz przeznaczyć cząstkę Twoich ciężko zarobionych pieniędzy na rozwój OPOKA.TV.

Wiemy, że to dopiero "finansowy wierzchołek góry lodowej", ale skoro skoro udało się telewizję uruchomić za małe pieniądze, to i uda się te plany zrealizować za ok. 110000 zł/mc (bez podatku i prowizji). Jeśli Pan Bóg tego chce - to się uda!

O Autorze

Droga Internautko, Drogi Internauto, jeśli to czytasz, to dla nas dobry znak - to znaczy, że choć trochę zachęcił  Cię nasz widget do kliknięcia :-) a nasze cele wzbudziły Twoje zainteresowanie. Jest zatem dla telewizji OPOKA.TV nadzieja :-).
Jeśli zatem masz jeszcze chwilkę zapraszamy Cię do zapoznania się z nami i naszą historią.

Rozpoczęliśmy działalność Familijnej Telewizji Muzycznej OPOKA.TV wbrew logice, bez większego kapitału finansowego, z niewielkimi własnymi zaoszczędzonymi pieniędzmi i z pomocą kilku bliskich przyjaciół a w szczególności jednej, wyjątkowej dla tego dzieła Osoby. Z biznesowego punktu widzenia nie miało to szans na start. Stworzenie ogólnopolskiej telewizji wymaga potężnych nakładów finansowych. Jednak dzięki gorliwej modlitwie, determinacji i redukcji kosztów początkowych do niezbędnego minimum udało się, 25 czerwca 2015 roku otrzymaliśmy, od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, koncesję na nadawanie ogólnopolskiego programu telewizyjnego, emitowanego za pośrednictwem sieci kablowych i IPTV.

Zanim jednak rozpoczęliśmy przygotowania do startu OPOKA.TV, poszukiwaliśmy sposobu dotarcia do ludzi, głównie młodych, zagubionych, poszukujących sensu życia. Nie chcieliśmy i nie chcemy docierać do tzw. „potencjalnych odbiorców” i budować sobie dobrych statystyk i popularności, naszym pragnieniem od zawsze było i jest dotrzeć do ludzkich serc, spragnionych czegoś więcej niż tylko komercyjna rozrywka – tych, którzy (mimo pozornego zadowolenia z życia) czują się w pewnym sensie zagubieni – samotni w natłoku wszechobecnej pogoni za chwilowym szczęściem.

Powołując, w 2014 roku, do istnienia Familijną Telewizję Muzyczną OPOKA.TV nosiliśmy  już w sercu ogromne przekonanie, że istnieje silna potrzeba stworzenia wyjątkowej telewizji, która poprzez nowoczesną muzykę, niosącą piękne chrześcijańskie przesłanie i promującą dobre wartości, mogłaby być dla młodego odbiorcy oazą, iskierką Wiary, Nadziei ... i Miłości, pośród całego mnóstwa rozrywkowych, muzycznych kanałów telewizyjnych, w przekazie których, Bóg i Wiara nie mają prawie żadnego znaczenia. Z racji zaś tego, że muzyka, jest chyba jednym z najbardziej uniwersalnych środków przekazu, a młodzież słucha jej przecież nieustannie - postawiliśmy właśnie na stworzenie telewizyjnego programu muzycznego ze Współczesną Muzyką Chrześcijan (CCM).

Poniżej zobaczcie dwie prezentacje wideo, ukazujące jak wyglądała nasza telewizja w pierwszych trzech latach działalności:
 

Dziś Familijna Telewizja Muzyczna OPOKA.TV tworzona jest przez dwóch Adamów - szaleńców ;-) (tak przynajmniej postrzegają nas ludzie biznesu z branży telewizyjnej). My jednak wierzymy, że jesteśmy Bożymi Szaleńcami, dla których pasją jest działalność medialna, a życiową misją – ewangelizacja, głoszenie, za pośrednictwem nowoczesnych treści i środków przekazu, PRAWDY o JEDYNYM Zbawicielu Świata – Jezusie Chrystusie.  Jesteśmy praktykującymi katolikami. Jednak nie finansuje nas nasz kościół i żaden inny.

Wiemy też, że nasz kanał (nie YouTube-owy) się podoba i sporo ludzi pokochało OPOKA.TV, realia rynku medialnego są jednak nieubłagane, aby nadal funkcjonować i robić ciekawą telewizję potrzeba sporo pieniędzy. Dziś my już tych pieniędzy nie mamy. Niestety, być może z racji tego, że nie jesteśmy jeszcze potężnym  ogólnopolskim nadawcą a do tego jesteśmy telewizją chrześcijańską, reklamodawcy omijają nas "szerokim łukiem" a to z kolei jest przyczyną braku napływu wystarczających środków na utrzymanie tej telewizji.

Dlatego też za sprawą naszych wiernych widzów a w szczególności Pani Magdy, postanowiliśmy zwrócić się do Was Kochani - POMÓŻCIE NAM! Od teraz twórzmy RAZEM telewizję OPOKA.TV. Ta telewizja jest dobra i potrzebna. Przekonajcie się sami, oto link do sygnału "na żywo" w internecie: http://opoka.tv/opoka-tv-live/ Kto choć trochę oglądał, zrozumiał, że warto.

... i druga prezentacja:

Wszystkim, którzy dobrnęli ;-) do końca tego tekstu z całego serca dziękujemy za uwagę i poświęconą nam chwilę swojego Życia. To dla nas wielki przywilej, że mogliśmy się z Tobą podzielić naszą pasją... marzeniem.

ks. Adam Pradela i Adam Grabolus

Oto wizytówki naszych autorskich programów:

Przykładowe wydanie Listy 10CCM zobaczysz: TU

Przykładowy odcinek programu ZBLIŻENIA zobaczysz: TU

Przykładowe wydanie FRESHklip[er]-a zobaczysz: TU


Marzymy aby program FTM OPOKA.TV stał się jednak jeszcze bardziej atrakcyjny:

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
INTERNAUTO! Wielkie dzięki za to, że w ogóle zajrzałeś na nasz profil. To dla nas dobry znak! Ktoś zechciał się zainteresować tym co robimy :-). Więc to ma sens!

A jeśli PODAROWAŁEŚ nam część Twoich pieniędzy, po to abyśmy mogli realizować nasze marzenie tworzenia prawdziwej telewizji, która oprócz dobrej muzyki, dostarczać będzie ludziom (także i Tobie), przesłanie Wiary, Nadziei i Miłości - to HURRA!!! Po prostu JESTEŚ WIELKI!!! DZIĘKUJEMY!!!

Będziemy pamiętać o Tobie w naszych codziennych modlitwach a Twoje imię, wraz z nazwą Twojej miejscowości, pojawi się na stronie www Fundacji DLA JEZUSA, w sekcji "Darczyńcy". Niech Jezus Ci błogosławi obficie, w każdej chwili Twojego Życia.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Wielkie dzięki, drogi PATRONIE, za to, że w ogóle zajrzałeś na nasz profil. To dla nas dobry znak! Ktoś zechciał się zainteresować tym co robimy :-)! Więc to ma sens!

A jeśli PODAROWAŁEŚ nam część Twoich pieniędzy i jest to nawet 10 zł/mc, po to abyśmy mogli realizować nasze marzenie tworzenia prawdziwej telewizji, która oprócz dobrej muzyki, dostarczać będzie ludziom (także i Tobie), przesłanie Wiary, Nadziei i Miłości - to HURRA!!! Po prostu JESTEŚ WIELKI!!! DZIĘKUJEMY!!!

Będziemy pamiętać o Tobie w naszych codziennych modlitwach a Twoje imię, wraz z nazwą Twojej miejscowości, pojawi się na stronie www Fundacji DLA JEZUSA, w sekcji "Darczyńcy". Niech Jezus Ci błogosławi obficie, w każdej chwili Twojego Życia.
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 0
DROGI PATRONIE! Wielkie dzięki za to, że w ogóle zajrzałeś na nasz profil. To dla nas dobry znak! Ktoś zechciał się zainteresować tym co robimy :-). Więc to ma sens!

PODAROWAŁEŚ 15 zł/mc z Twoich pieniędzy! :-). Zrobiłeś to po to, abyśmy mogli realizować nasze marzenie tworzenia prawdziwej telewizji, która oprócz dobrej muzyki, dostarczać będzie ludziom (także i Tobie), przesłanie Wiary, Nadziei i Miłości - to HURRA!!! Po prostu JESTEŚ WIELKI!!! DZIĘKUJEMY!!!

Będziemy pamiętać o Tobie w naszych codziennych modlitwach a Twoje imię, wraz z nazwą Twojej miejscowości, pojawi się na stronie www Fundacji DLA JEZUSA, w sekcji "Darczyńcy". Niech Jezus Ci błogosławi obficie, w każdej chwili Twojego Życia.
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 1000
Robi się ciekawie ;-). PODAROWAŁEŚ nam aż 25 zł/mc z Twoich pieniędzy! :-). NAPRAWDĘ? Zrobiłeś to po to, abyśmy mogli realizować nasze marzenie tworzenia prawdziwej telewizji, która oprócz dobrej muzyki, dostarczać będzie ludziom (także i Tobie), przesłanie Wiary, Nadziei i Miłości - to HURRA!!! Drogi PATRONIE! Po prostu JESTEŚ WIELKI!!! DZIĘKUJEMY!!!

Oczywiście także i Tobie ogromniaste dziękuję za to, że w ogóle zajrzałeś na nasz profil. To dla nas dobry znak! Ktoś zechciał się zainteresować tym co robimy :-). Więc to ma sens!

Będziemy pamiętać o Tobie w naszych codziennych modlitwach a Twoje imię, wraz z nazwą Twojej miejscowości, wypisane będzie, na stałe, na stronach www: Opoka.tv, w sekcji "Nasi Przyjaciele" oraz Fundacji DLA JEZUSA, w sekcji "Darczyńcy". Niech Jezus Ci błogosławi obficie, w każdej chwili Twojego Życia.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 500
TO NIESAMOWITE!!! PATRONIE - jesteś pewien? PODAROWAŁEŚ nam aż 50 zł/mc z Twoich pieniędzy! :-). NAPRAWDĘ! dokonałeś tego dla nas, tylko po to, abyśmy mogli realizować nasze marzenie tworzenia prawdziwej telewizji, która oprócz dobrej muzyki, dostarczać będzie ludziom (także i Tobie), przesłanie Wiary, Nadziei i Miłości - to HURRA!!! Po prostu JESTEŚ WIELKI!!! DZIĘKUJEMY!!!

Nie znajdujemy słów aby wyrazić Ci naszą WDZIĘCZNOŚĆ za Twoją hojność i za to, że w ogóle zajrzałeś na nasz profil. To dla nas dobry znak! Ktoś zechciał się zainteresować tym co robimy :-). Więc to ma naprawdę sens!

Będziemy pamiętać o Tobie w naszych codziennych modlitwach i raz w miesiącu zostanie odprawiona specjalna msza św. , także w Twojej intencji. Ponadto Twoje imię, wraz z nazwą Twojej miejscowości, pojawiać się będzie co jakiś czas, w czwarty weekend miesiąca, na pasku, w trakcie emisji programu, na antenie OPOKA.TV oraz będzie wypisane na stałe, na stronach www: Opoka.tv, w sekcji "Nasi Przyjaciele" oraz Fundacji DLA JEZUSA, w sekcji "Darczyńcy". Niech Jezus Ci błogosławi obficie, w każdej chwili Twojego Życia.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 250
TO NIESAMOWITE !!! ROBI NAM SIĘ GORĄCO Z WRAŻENIA! PATRONIE drogi - ale masz gest! PODAROWAŁEŚ nam aż 100 zł/mc z Twoich pieniędzy! :-). Dzięki Tobie mamy coraz większe szanse aby realizować nasze marzenie tworzenia prawdziwej telewizji, która oprócz dobrej muzyki, dostarczać będzie ludziom (także i Tobie), przesłanie Wiary, Nadziei i Miłości - HURRA!!! Po prostu JESTEŚ WIELKI!!! DZIĘKUJEMY!!!

Z całego serca dziękujemy Ci za to, że w ogóle zajrzałeś na nasz profil. To dla nas dobry znak! Ktoś zechciał się zainteresować tym co robimy :-). Więc to ma naprawdę sens!

Będziemy pamiętać o Tobie w naszych codziennych modlitwach i raz w miesiącu zostanie odprawiona specjalna msza św. , także w Twojej intencji. Ponadto Twoje imię, wraz z nazwą Twojej miejscowości, pojawiać się będzie każdego dnia, co jakiś czas, na pasku, w trakcie emisji programu, na antenie OPOKA.TV oraz wypisane będzie na stałe, na stronach www: Opoka.tv, w sekcji "Nasi Przyjaciele" oraz Fundacji DLA JEZUSA, w sekcji "Darczyńcy". Niech Jezus Ci błogosławi obficie, w każdej chwili Twojego Życia.
Zostań patronem
250 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 100
WOW!!! Fantastyczny nasz PATRONIE - aż tyle? DZIĘKUJEMY!!!!! Z całego serca. To wzruszające, ufasz i wierzysz nam! PODAROWAŁEŚ nam aż 250 zł/mc z Twoich pieniędzy! :-). Dzięki Tobie mamy coraz większe szanse aby realizować nasze marzenie tworzenia prawdziwej telewizji, która oprócz dobrej muzyki, dostarczać będzie ludziom (także i Tobie), przesłanie Wiary, Nadziei i Miłości - HURRA!!! Po prostu JESTEŚ WIELKI!!! Raz jeszcze DZIĘKUJEMY!!!

Bardzo dziękujemy Ci także za to, że w ogóle zajrzałeś na nasz profil. To dla nas dobry znak! Ktoś tak wspaniały jak Ty zechciał się zainteresować tym co robimy :-). Więc to ma naprawdę sens!

Oprócz tego, że będziemy pamiętać o Tobie w naszych codziennych modlitwach i raz w miesiącu zostanie odprawiona specjalna msza św. , także w Twojej intencji oraz Twoje imię, wraz z nazwą Twojej miejscowości, pojawiać się będzie każdego dnia, co jakiś czas, na pasku, w trakcie emisji programu, na antenie OPOKA.TV oraz wypisane będzie na stałe, na stronach www: Opoka.tv, w sekcji "Nasi Przyjaciele" oraz Fundacji DLA JEZUSA, w sekcji "Darczyńcy", to jeszcze DODATKOWO otrzymasz specjalny list z podziękowaniem i drobny upominek (książkę lub płytę CD bądź DVD). Niech Jezus Ci błogosławi obficie, w każdej chwili Twojego Życia.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 50
HURRA! JEST NADZIEJA ŻE MOŻE SIĘ UDAĆ! Bo to właśnie Ty nam zaufałeś i PODAROWAŁEŚ nam aż 500 zł/mc z Twoich pieniędzy! :-). Właśnie dzięki Twojej HOJNOŚCI mamy coraz większe szanse aby realizować nasze marzenie tworzenia prawdziwej telewizji, która oprócz dobrej muzyki, dostarczać będzie ludziom (także i Tobie), przesłanie Wiary, Nadziei i Miłości - HURRA!!! Po prostu JESTEŚ WIELKI!!! Raz jeszcze DZIĘKUJEMY!!!

WDZIĘCZNI Ci jesteśmy także za to, że w ogóle zajrzałeś/aś na nasz profil. i zechciałeś się zainteresować tym co robimy :-). To dla nas MEGA WAŻNE wsparcie!

DROGI PATRONIE! Oprócz tego, że będziemy pamiętać o Tobie w naszych codziennych modlitwach i raz w miesiącu zostanie odprawiona specjalna msza św. , także w Twojej intencji oraz Twoje imię, wraz z nazwą Twojej miejscowości, pojawiać się będzie każdego dnia, co jakiś czas, na pasku, w trakcie emisji programu, na antenie OPOKA.TV oraz wypisane będzie na stałe, na stronach www: Opoka.tv, w sekcji "Nasi Przyjaciele" oraz Fundacji DLA JEZUSA, w sekcji "Darczyńcy", to jeszcze DODATKOWO otrzymasz od nas specjalny list z podziękowaniem i kubek z logiem naszej telewizji, abyś mógł, popijając poranną kawę, "czuć", że jesteśmy obok Ciebie, dozgonnie wdzięczni za Twoją hojność. Niech Jezus Ci błogosławi obficie, w każdej chwili Twojego Życia.
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 30
Co napisać, jak wyrazić naszą wdzięczność? ... , PODAROWAŁEŚ nam aż 1000 zł/mc z Twoich pieniędzy! :-). Na myśl o tym, nasze wzruszenie jest ogromne i wiemy, że zwykłe słowo DZIĘKUJĘ tu nie wystarcza ale nie umiemy teraz inaczej oddać tego co czujemy do Ciebie. Bądź pewien nasz Patronie, że dzięki Twojej HOJNOŚCI nasze szanse stają się bardziej realne aby urzeczywistniać nasze marzenie tworzenia prawdziwej telewizji, która oprócz dobrej muzyki, dostarczać będzie ludziom (także i Tobie), przesłanie Wiary, Nadziei i Miłości. JESTEŚ WIELKI!!! Raz jeszcze DZIĘKUJEMY... Z CAŁEGO SERCA!!!

To CUD, że to właśnie Ty zajrzałeś na nasz profil i zainteresowałeś tym co robimy :-). To dla nas MEGA WAŻNE wsparcie!

DROGI PATRONIE! Oprócz tego, że będziemy pamiętać o Tobie w naszych codziennych modlitwach i raz w miesiącu zostanie odprawiona specjalna msza św. , także w Twojej intencji oraz Twoje imię, wraz z nazwą Twojej miejscowości, pojawiać się będzie każdego dnia, co jakiś czas, na pasku, w trakcie emisji programu, na antenie OPOKA.TV oraz wypisane będzie na stałe, na stronach www: Opoka.tv, w sekcji "Nasi Przyjaciele" oraz Fundacji DLA JEZUSA, w sekcji "Darczyńcy", to jeszcze DODATKOWO otrzymasz od nas specjalny list z podziękowaniem, koszulkę i kubek z logiem naszej telewizji, abyś mógł, w każdej sytuacji, "czuć", że jesteśmy obok Ciebie, dozgonnie wdzięczni za Twoją hojność. Niech Jezus Ci błogosławi obficie, w każdej chwili Twojego Życia.
Zostań patronem
2500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 20
Tu "sprawa" robi się już poważna, PODAROWAŁEŚ nam aż 2500 zł/mc z Twoich pieniędzy! :-). Oczywiście możemy pisać o naszej dozgonnej wdzięczności, ale to myślę jest jasne. Jak nie cieszyć się i nie dziękować, jeśli ktoś podaruje Ci bezinteresownie aż tyle pieniędzy? DZIĘKUJEMY... Z CAŁEGO SERCA!!!

Dlatego w tym miejscu, DROGI NASZ PATRONIE, doszliśmy do wniosku, że Oprócz naszej modlitwy i mszy św. w Twojej intencji i, że Twoje imię, wraz z nazwą Twojej miejscowości, pojawiać się będzie każdego dnia, co jakiś czas, na pasku, w trakcie emisji programu, na antenie OPOKA.TV a także, że wypisane będzie na stałe, na stronach www: Opoka.tv, w sekcji "Nasi Przyjaciele" oraz Fundacji DLA JEZUSA, w sekcji "Darczyńcy", to SPECJALNIE TOBIE chcemy zaoferować coś WYJĄTKOWEGO - zostaniesz realnym sponsorem miesięcznych wydań jednego z naszych programów ("ZBLIŻENIA", "Lista Mega Klipów 10CCM" lub "FRESHklip[er] ). To znaczy, że przed wybranym programem i po nim, przez cały miesiąc, na 8 sek. pojawi się plansza z informacją: "Sponsorem programu jest: Twoje Imię i Nazwisko lub nazwa Twojej firmy z określeniem produktu lub usługi". DODATKOWO oczywiście otrzymasz od nas jeszcze specjalny list z podziękowaniem, koszulkę i kubek z logiem naszej telewizji, byś wiedział/a, że jesteśmy obok Ciebie, wdzięczni za Twoją hojność. Niech Jezus Ci błogosławi obficie, w każdej chwili Twojego Życia.
Zostań patronem
5000 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
W tym wypadku nie chcemy za nic tak dużego wsparcia. DROGI PATRONIE! PRAGNIEMY ABYŚ ZOSTAŁ NASZYM PARTNEREM i miał wpływ na "kształt" programu Familijnej Telewizji Muzycznej OPOKA.TV!
Skontaktujemy się z Tobą, zaprosimy do nas, abyś poznał nas, obecne nasze realia i wspólnie zastanowimy się co dalej. Jesteśmy otwarci na Twoje pomysły i propozycje.

DZIĘKUJEMY... Z CAŁEGO SERCA, że zainteresowałeś się naszym profilem i zareagowałeś aż tak dobrze!!!
Zostań patronem
10000 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5
W tym wypadku także nie chcemy za nic, tak dużego wsparcia. DROGI PATRONIE! PRAGNIEMY ABYŚ ZOSTAŁ NASZYM PARTNEREM i miał wpływ na "kształt" programu Familijnej Telewizji Muzycznej OPOKA.TV!
Skontaktujemy się z Tobą, zaprosimy do nas, abyś poznał nas, obecne nasze realia i wspólnie zastanowimy się co dalej. Jesteśmy otwarci na Twoje pomysły i propozycje, TAKŻE W KWESTIACH FORMALNYCH.

DZIĘKUJEMY... Z CAŁEGO SERCA, że zainteresowałeś się naszym profilem i zareagowałeś aż tak dobrze!!!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy