Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

0 zł

łącznie

  Zajmuję się szkoleniami biznesowymi i reklamą internetową. Handluję również na giełdach. Moje hobby to pisanie książek science-fiction, tworzenie muzyki hip-hop oraz malowanie abstrakcji.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 10000 zł
brakuje 10000 zł
Mój najnowszy e-book do audiobooka
Czyli Kosmos 2500 w wersji do słuchania.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 20000 zł
brakuje 20000 zł
Tłumaczenie e-booka Kosmos 2500 na angielski
Czyli mój e-book będzie promował nasz kraj...
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 30000 zł
brakuje 30000 zł
Reklama mojego serwisu darmowezlecenia.pl
Czyli promocja serwisu zleceń na polskich stronach!
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 40000 zł
brakuje 40000 zł
Stworzenie gry komputerowej o potworach
Czyli zamówienie grafiki, reklama gry.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 50000 zł
brakuje 50000 zł
Wykonam 15 wywiadów z artystami i 15 z przedsiębiorcami
Na moim kanale Youtube!

O Autorze

Kim jestem?

Jestem 27-letnim przedsiębiorcą i artystą oraz sprzedawcą. Niektórzy kojarzą mnie z zabawnego filmu, który nagrałem na Youtube ("Poważny gracz w biznesie"). Chcę dać ludziom wolność i rozwijać ich biznesy. Piszę książki science-fiction i tworzę muzykę hip-hop oraz gry komputerowe, bo uważam że ludzie potrzebują rozrywki. Wykonuję również obrazy abstrakcyjne, bo chcę zaspokoić wyższe potrzeby ludzi. Staram się zostawić coś po sobie. Moim marzeniem jest osiągnięcie sławy i wolności finansowej. Chcę pojawiać się na imprezach i sprawiać ludziom radość. Mam nadzieję, że moja kariera pójdzie w odpowiednim kierunku. Zdecydowałem się poświęcić całkowicie biznesowi, a sztuka będzie dobrym hobby.

Moje najbliższe plany?

Mam wiele pomysłów i po prostu nie mogę usiedzieć w miejscu. Inwestuję we własny rozwój i chcę, aby ludzie również zmieniali się na lepsze. Tylko edukacja i poszerzanie horyzontów może uratować nas od nieszczęścia. Moja pasja jest ogromna. Wylewam z siebie często trudne emocje. Postawiłem sobie konkretne cele na najbliższe 20 lat. Chcę być znany i posiadać wspaniałą firmę. Na razie robię małe kroki w tym kierunku, ale mam ciekawą przeszłość. Prowadziłem już dwa biznesy i wiele się nauczyłem. Ludzie wiedzą, że mam talent. Wyczuwa się ode mnie odpowiednią energię. Wiem co robić, to kwestia czasu. Zamierzam jednak przyspieszyć ten proces. Chcę poznawać wartościowych ludzi.

Co chcę przekazać światu?

Szanuję ludzi i jestem osobą wrażliwą. Czytam wiele książek i oglądam różne wartościowe materiały. Wierzę, że zrealizuję swój sen. Ufam w ludzką dobroć i chcę ją poszerzać. Wiem, że zdobycie pieniędzy pozwala na pomaganie innym. Nie urodziłem się w bardzo bogatej rodzinie. Jestem samoukiem i wyznaczam sobie duże cele. Zacząłem od zera. Moja rodzina nauczyła mnie jednak szacunku i pracowitości. Mam nadzieję, że ulżę ludziom wyznaczającym sobie trudne ścieżki. Dlatego wybrałem biznes. Wiem jak ciężko jest osiągnąć coś wielkiego. Ile wymaga to pracy. Jednocześnie chcę dawać ludziom światło. Nadzieja to podstawa. Bez tego życie nie ma sensu. Moje szkolenia i usługi mogą zmienić ludzi! Wierzę również w swoje produkty. Kieruję się dobrymi wartościami. Lubię spędzać czas blisko natury.

Jakie narzucę sobie tempo?

Chcę tworzyć jednego e-booka i jeden album muzyczny rocznie. Gry i obrazy będą powstawać w przerwach. Wydaje mi się to rozsądne. Moje dzieła powinny zyskiwać na jakości. Już widzę postępy i wierzę, że coraz więcej ludzi czeka na moje dzieła. Biznes rozwija się bardzo powoli, wiele się uczę. Próbuję nawet kiedy jest źle. Nic mnie nie powstrzyma przed osiągnięciem sukcesu. Mam mnóstwo pomysłów.

Co chcę Ci przekazać?

Doceniaj każdą sekundę swojego życia. Korzystaj z niego mądrze. Znajdź swoją drogę i nie poddawaj się! Jeśli chcesz mi pomóc - zrób to! Wiem, że na tym świecie są ogromne siły i wielkie rozumy. Dziękuję za każdy rodzaj pomocy. Szanuję to.

Fragment mojego najnowszego ebooka - Kosmos 2500:

Rozdział 1: Awaria statku

 

To był długi dzień. Jacek odbywał daleką podróż. Zwiedzał coraz dziwniejsze fragmenty kosmosu. Widział rzeczy, o których mógł tylko śnić. Jego ludzie byli bardzo zajęci. Siedzieli przy komputerach i sprawdzali mapę. Poruszali się bardzo szybko.

Michał: Szefie, zbliżamy się do planety Xanu. Czy mamy przyspieszyć? Nie chciałbym być złapany na ich radarze.
Jacek: Dodajcie gazu. Masz rację. To wyjątkowo mściwa rasa.

Statek włączył dodatkowy napęd atomowy. Czuć było zmianę szybkości. Jacek został wciśnięty w fotel. Jego ludzie gorączkowo sprawdzali statystyki statku.

Dawid: Mamy problem z silnikiem. Coś się dzieje nie tak. Może dojść do eksplozji. Musimy zwolnić.
Jacek: Nie żartuj! To katastrofa. Będziemy przejęci przez wroga. Oni nie znają uczuć. Zniszczą nas.

Statek zaczął się telepać. Załoga była rzucana na lewo i prawo. Niektórzy turlali się po podłodze. Nie byli zadowoleni z tej sytuacji. Jacek wpadł w szał. Zaczął krzyczeć do swoich ludzi.

Jacek: Kurwa mać! Wszyscy zginiemy! To koniec!
Agata: Jedyne rozwiązanie to lądowanie awaryjne na ich terenie. Może jakimś cudem uda nam się uniknąć ostrzału. Będziemy musieli znaleźć wyjście z tej trudnej sytuacji. Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliśmy równie trudne zadanie do wykonania.
Jacek: To jakiś koszmar. Nie wierzę, że nasz statek zawiódł. To bardzo drogi sprzęt. Technologia przyszłości doprowadzi nas do katastrofy!

Jacek kręcił się w tą i z powrotem, z trudem utrzymując równowagę. Syreny wyły bardzo głośno. Statek zaczynał obracać się wokół własnej osi. Jacek musiał podjąć ważną decyzję – próbować naprawić silnik i ryzykować, czy wylądować na planecie wroga. Dwie opcje były bardzo kiepskie. Jacek wiedział co się dzieje.

Jacek: Wypuścimy szalupę. Wylądujemy w wodzie. Na Xanie jest wiele zbiorników wodnych. Sprawdźcie mapy. Wybierzemy odpowiedni moment.
Agata: Obliczam odległość. Komputer wskazuje, że za dziesięć minut znajdziemy się nad oceanem. Znajdują się tam jakieś opuszczone wyspy. Przynajmniej tak wskazują nasze stare mapy. Nie wiadomo co może nas tam spotkać. Nie wiem, czy to dobry pomysł? Może lepiej wysłać sygnał do bazy?
Jacek: Mogą przejąć nasz sygnał. Nie będą dyskutować, po prostu nas rozwalą! To zbyt ryzykowne. Musimy wybrać rozwiązanie z szalupą. To nasza jedyna nadzieja. Może uda nam się odbudować statek i uciekniemy z tych wysp.
Michał: Nie mamy informacji na temat żyjących tam roślin i zwierząt. Może być niebezpiecznie. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Boję się o nas.
Jacek: Mamy tutaj załogę kilkunastu najlepszych ludzi. Nie będzie tak źle. Musimy być czujni i silni. Tylko rozwaga może nas ocalić! Trzymajcie się. Włączyć system ewakuacji.
Agata: Zrobione. Musimy przejść do dolnej części statku.
Jacek: Włączcie autopilota. Za mną.

Cała załoga, trzęsąc się ze strachu, zeszła na dolny pokład. Wiedzieli co ich czeka. Wrogi teren nie wyglądał zachęcająco. To była słaba perspektywa.

Tekst jednego z moich utworów -  banda rozczarowanych (pojawi się na mixtape 2019):

powiem co o was myślę bo się nie boję
wśród czarnego deszczu samotnie stoję
życie buduje wielkie mury przed bogiem
niszczenie ich będzie twoim nowym nałogiem
 
myślisz, że możesz mnie prostować
moje trudne drogi komplikować
kto pozwolił ci na takie zagrywki
moje życie podobne jest do pozytywki
zacząłem nagrywać to gówno, dla was
kieruję swoje przekazy do ludzkich mas
myślisz, że to proste degeneracie
zrób to sam chamski wariacie
 
banda rozczarowanych - zepsuci ludzie
 
jestem gotowy na twoje słowa
kaleczona jest tutaj ludzka mowa
nie potrafisz rzucać słowami tak jak ja
twoja dupa wysoko pod murem sra
myślisz, że masz klucz do mojego życia
twoja rzeczywistość sprowadza się do picia
będę królem, bo zostałem naznaczony
mój świat od wielu lat jest spełniony
 
banda rozczarowanych - szukają łatwej drogi
 
nie rzucę tego wbrew swoim zasadom
robię to wbrew wszelkim układom
robię zbyt wiele, słyszę to bez przerwy
ciągle szarpiesz mi nerwy, bez przerwy
bez przerwy szarpiesz moje pierdolone nerwy
uważam, że nie ma w tym żadnej werwy
na koniec powiem, że mam na to wyjebane
moje szlaki są ciągle na nowo przecierane
 
banda rozczarowanych, banda rozczarowanych

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Polecani Autorzy