Pełnia życia | Maciej Pasowicz

Life coaching 40 osób w ramach badań doktorskich

2 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

2 000 zł

brakuje

W ramach projektu doktorskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim chcę przeprowadzić ok. 40 osób z fizyczną niepełnosprawnością przez indywidualny life coaching. Każda osoba będzie mogła skorzystać z 6 sesji (około godziny/sesja).

Pogotowie life coachingowe

3 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

3 000 zł

brakuje

Nie każda osoba z niepełnosprawnością, która się do mnie zgłasza, może wziąć udział w moich badaniach doktorskich (np. osoby niewidome i niedosłyszące czy z lekką niepełnosprawnością intelektualną). Nie chcę jednak tych osób zostawiać bez niczego! Moim pragnieniem jest, aby każda osoba z niepełnosprawnością mogła u mnie przejść coaching.

Działania promocyjne

3 300 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

3 300 zł

brakuje

Chciałbym postawić stronę internetową, z której osoby potencjalnie zainteresowane mogłyby dowiedzieć się wszelkich potrzebnych informacji. Poza tym chcę docierać do osób z niepełnosprawnością przez plakaty, akcje reklamowe w mediach społecznościowych, etc. Niech wieść niesie się!

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)