Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

20 zł

miesięcznie

230 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
939
miesięczne wsparcie
1067
liczba patronów

  XIX-wieczna Łódź. Fabryki, pałace, wagony złota. Nędza, błoto, dym. Tworzę największą witrynę o historii tego wyjątkowego miejsca, opartą na prezentowanych on-line materiałach archiwalnych. Moja "książka", to nowa forma prezentacji historii. Rzetelna, kompleksowa i ogólnodostępna.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 2500 zł miesięcznie
brakuje 2480 zł
HARMONIA
Czy można zjeść ciastko i je mieć? Nie da rady. Zawsze jest coś, kosztem czegoś innego.
Osiągnięcie tego celu pozwoli mi na bardziej harmonijne łączenie pasji, pracy zawodowej i spraw codziennych. Przykładem może być INDEX, stanowiący ważny element witryny, a w którego uzupełnianiu „dobrnąłem”, po dłuższym czasie, do „zaszczytnego” numeru 52, z 232 wszystkich numerów.
Do tej pory pracuję nad witryną „skokami”, wyrywając czas wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Wiele umyka. W zgłębianiu historii, jak w śledztwie – gdy zrobimy dłuższą przerwę, tracimy uchwycone nitki.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 4500 zł miesięcznie
brakuje 4480 zł
ŚWIATŁO
Od przeszło 2 lat pracuję wyłącznie (no, może prawie wyłącznie) na podstawie źródeł archiwalnych, dostępnych w postaci zbiorów zdigitalizowanych. Zbiory te, których obszar powiększa się z miesiąca na miesiąc, są prawdziwymi „kopalniami króla Salomona”, ale … im głębiej w las, tym … ciemniej. Mrok rozświetlić może jedna tylko instytucja – szacowne Archiwum Państwowe w Łodzi.
• króciutka, kilkudniowa kwerenda, parę srebrników na skany wyszukanych dokumentów i gotowe. Mogę już uzupełnić jedno z tysięcy pustych miejsc w puzlach mojej witryny. Dni kwerendy i co za tym idzie, informacji i skanów do zamieszczenia na stronie, nie będzie tyle, ile bym sobie życzył, ale bryła drgnie w posadach.
Już wiecie czemu ma służyć osiągnięcie tego celu?
P.S. Przy majestacie AP nie wypadało mi wspomnieć o takich drobiazgach, jak:
• książki (najlepiej sprzed 1939 r.), opracowania, publikacje i inne pożółkłe papiery, oferowane najczęściej po (nie)okazyjnych cenach na naszym nieocenionym Allegro,
• magiczne i tajemnicze, przynajmniej dla mnie, SEO. Po 4 latach ignorowania tego tematu, powinienem chyba się tym zająć i ułatwić zadanie wujkowi Google.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 9000 zł miesięcznie
brakuje 8980 zł
SŁONECZNY DZIEŃ
Witrynę mą widzę ogromną …, ale żeby to urzeczywistnić i nie rozpisywać nut dla dzieci i wnucząt, powinienem:
• połączyć pasję z pracą i mieć dostateczną ilość czasu na pogarszanie wzroku przy laptopie i pożółkłych dokumentach,
• mieć możliwość stałej kwerendy i pozyskiwania skanów zbiorów AP w Łodzi, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego i kilku innych, nie tylko łódzkich, instytucji publicznych,
• przytulić kilka rączek (doraźnie i nie tylko), co pozwoli:
- korzystać z pomocy webmastera- stworzyłem witrynę samodzielnie przy pomocy kreatora, co, niestety, widać i czego konsekwencje będą narastać,
- przetłumaczyć (a właściwie tłumaczyć- proces ciągły) witrynę na język angielski i tym samym dotrzeć do łodzian, obecnie najczęściej ich potomków, rozsianych po całym świecie- otrzymałem już kilkadziesiąt maili wyrażających takie oczekiwanie,
• poświęcić należytą uwagę archiwalnej prasie łódzkiej, która stanowi niekłamaną skarbnicę wiedzy. Większość czasopism jest już zdigitalizowana, co znacznie upraszcza pracę, ale to wciąż kilkaset tysięcy stron druku.

Problemem, tak naprawdę, nie są pieniądze, tylko mijający czas - dzięki pieniądzom, czas mogę wykorzystywać bardziej efektywnie. Tylko tyle i aż tyle.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 12000 zł miesięcznie
brakuje 11980 zł
ILUMINACJA
Od samego początku moim zamierzeniem (póki co, marzeniem) jest wykonanie zdjęć sferycznych, które, po zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania, umożliwią wirtualny spacer po opisanych na stronie miejscach i obiektach dawnej Łodzi. To duże, czasochłonne wyzwanie, niemożliwe do zrealizowania With a Little Help from My Friends , ale z pewnością warte zachodu.

O Autorze

Mam na imię Waldek i jestem autorem witryny internetowej piotrkowska-nr.pl, poświęconej historii Łodzi przemysłowej w latach 1824-1939.

NUDNE? Ziewnij i poświęć jeszcze kilkadziesiąt sekund na doczytanie do końca.

Zgłębianie dziejów Łodzi, to moja pasja, nie związana, czego żałuję, z wykształceniem. Pierwsze działania nad stroną podjąłem w kwietniu 2014 r. W chwili, gdy to piszę, stuknęły równo 4 lata. Co osiągnąłem? Napisałem i opublikowałem kilkaset stron tekstu, zamieściłem kilka tysięcy archiwalnych zdjęć, skanów i doszedłem do miejsca z napisem … START. Innymi słowy, stworzyłem szkielet projektu i wypełniłem go pierwszymi elementami.

Projekt, którego się podjąłem, jest możliwy do realizacji wyłącznie w postaci wirtualnej - żaden papier tego nie udźwignie.
Moim zamierzeniem jest stworzenie całościowej, rzetelnej historii Łodzi przemysłowej, opartej, w maksymalnym stopniu, na prezentowanych materiałach archiwalnych. Jedynym medium, jakie sprosta temu wyzwaniu, jest Internet. Tylko on daje możliwość tworzenia nie kończącej się opowieści.

Skromna, niepozorna kamienica pod nr 24, tak różna od imponujących budynków rozpoczynających swój marsz kilkanaście numerów dalej. Nie wszystko złoto, co się świeci. Zobacz ile historii skrywa posesja przy Piotrkowskiej 24, a to dopiero początek jej opowieści ...

Dlaczego historia Łodzi?
Po pierwsze dlatego, że jestem łodzianinem od kilku pokoleń i moim naturalnym środowiskiem jest bruk pod nogami i komin fabryczny za oknem. Drugim, ważniejszym czynnikiem, jest spektakularna odmienność mojego miasta.
Powstanie i rozwój Łodzi przemysłowej, to zjawisko wyjątkowe nie tylko w skali Europy, ale świata. Na początku lat 20-tych XIX w. w sennej, rolniczej osadzie (posiadającej, o dziwo, prawa miejskie)  mieszkało ok. 800 mieszkańców. Niespełna 90 lat później, na początku I wojny światowej, ulice jednego z największych centrów przemysłu włókienniczego Europy przemierzało ponad 600 tys. ludzi.
Dynamika wzrostu Łodzi przemysłowej jest nieporównywalna z żadnym miastem europejskim i równać się z nią mogą tylko miasta amerykańskie, takie jak Nowy Jork.

EPILOG (gdy do niego doszedłeś, jestem pełen podziwu)
Moja „książka”, której napisałem dopiero pierwsze kartki, powinna zawierać rzetelne informacje. Jak to uczynić i, co równie ważne, jak dać temu dowód? Jak spowodować, że nie będę prezentował jeszcze jednej strony internetowej, której treść może być "radosną twórczością" autora? Jest tylko jeden sposób - magiczne słowo „ŹRÓDŁA”. Super! Jak wygląda to w praktyce? Ja skrupulatnie wymieniam źródła, a czytający wierzy, że informacje typu „APŁ, AmŁ 186 ; TK 1632” lub „APŁ, NZS 573 ; RPG Wydział Budowlany 1860” czegoś dowodzą.
Jest też inny sposób.
Czytający klika w link zawarty w treści, a skan dokument pojawia się w sąsiednim oknie.
To chyba obraz przyszłości, którą warto inicjować. Tak sądzę.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 0
WEBERMEISTER – od Ciebie wszystko się zaczyna. Jesteś osnową moich działań. DZIĘKUJĘ.

- Będziesz figurował (jeśli nie wybrałeś opcji „patron anonimowy”) na specjalnej podstronie „PATRONI”, do której zakładkę znajdziesz w głównym, górnym menu witryny.
- Dołączysz do zamkniętej grupy na FB „Patroni piotrkowskiej-nr”. Na grupie znajdziesz najnowsze informacje o dokonaniach na witrynie, archiwalne zdjęcia i skany, ale przede wszystkim liczę na Twoją interaktywność. Mam nadzieje, że pogadamy o dawnej Łodzi.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 1
KUPIEC – jesteś niezastąpiony. Dzięki Tobie otrzymuję surowiec i oferuję produkt. DZIĘKUJĘ.

Prezentuję na witrynie wiele unikalnych zdjęć i dokumentów archiwalnych. Jedno z nich, zgodnie z Twoim wyborem, otrzymasz, drogą elektroniczną, z dedykacją specjalnie dla Ciebie.

* otrzymujesz nagrody poprzedniego progu (10zł)
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
FABRYKANT – dzięki Tobie maszyna parowa wypiera ręczną produkcję. Niech moc będzie z Tobą. DZIĘKUJĘ.

Galeria postaci stanowi sedno witryny. Ludzie z pierwszych stron archiwalnych gazet i ci mniej znani, zapomniani, których dokonania, często imponujące, odkrywam na nowo.
Wybierz jedną z postaci i zostań jej Patronem. W każdym miejscu witryny (również w tworzonym INDEKSIE), w którym pojawia się (i pojawi) ta osoba, zostaniesz wymieniony jako jej Patron.

* otrzymujesz nagrody poprzednich progów (10 i 20zł)
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 227
KRÓL BAWEŁNY – wszystkie ścieżki, drogi i arterie prowadzą do Króla. Jesteś wielki. DZIĘKUJĘ.

Wybierz jeden z numerów ulicy Piotrkowskiej (podstronę odpowiadającą temu numerowi) i zostań Patronem tego numeru. Jak na Króla przystało, otrzymasz prestiżowe miejsce na stronie, w górnej części pola z informacjami. Król jest tylko jeden - gdy zasiądziesz na tronie, to miejsce będzie już niedostępne dla innych, chyba, że abdykujesz.
To nie wszystko.
Jesteś czy byleś związany z tym adresem, Ty lub Twoi przodkowie? Może Twoja firma (przedsiębiorstwo, instytucja, organizacja, …) ma obecnie siedzibę pod tym numerem? Świetnie!!! Pełne informacje o Tobie, historii, jakiej jesteś udziałem czy firmie, którą reprezentujesz, będą dostępne z poziomu strony wybranego przez Ciebie numeru.

* otrzymujesz nagrody poprzednich progów (10, 20 i 50zł)
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy