W Patronite od 08.11.2018

Wsparcie będzie w całości poświęcone działaniom, które mają aktywizować grupy wsparcia DDA oraz powstającą książkę. Środki pokryją koszt wydania e-booka, konsultacje z terapeutami zamieszczone w niej oraz stałą współpracę z terapeutą, który będzie dostępny dla użytkowników strony POKOLENIE DDA.

O Autorze

Jestem dziennikarką, od 15 lat zajmującą się tematyką zdrowia. Jednocześnie jestem tzw. Dorosłym Dzieckiem Alkoholika, co wpłynęło na moje życie w każdym jego obszarze. Profil ma wspierać działania dla osób (szczególnie kobiet) z syndromem DDA, w tym serwisu internetowego, lokalnych grup społecznościowych oraz powstającej książki.

Państwa wsparcie będzie w całości poświęcone działaniom, które mają aktywizować grupy wsparcia DDA oraz powstającą książkę. Środki pokryją koszt wydania e-booka, konsultacje z terapeutami zamieszczone w niej oraz stałą współpracę z terapeutą, który będzie dostępny dla użytkowników strony POKOLENIE DDA. 

Harmonogram działań:

- stworzenie platformy dla DDA w porozumieniu z terapeutami, innymi osobami DDA oraz na podstawie osobistych doświadczeń z bazą wiedzy i literatury.

- wydanie publikacji w formie e-book POKOLENIE DDA 

- wydanie codziennika - publikacji w formie e-book i książkowej dla zwiększenia jakości codziennego życia i utrzymania efektów terapii (zawiera kalendarz, autorskie systemy motywacyjne, "wdzięcznik", "cudownik" oraz kilka innych bajerów ;) których brakuje mi w tradycyjnych dziennikach.

- działania mające na celu stworzenie i wspieranie lokalnych społeczności DDA, szczególnie w regionach, które mają ograniczone możliwości podjęcia terapii. 

Wszystkie działania będą stopniowo obejmowane patronatem instytucji bliskich tematyce zdrowia i leczenia syndromu DDA i DDD. 

E-book:

W imieniu swoim i osób, którym nasze działania pomogą, serdeczne dzięki!


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
  • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
  • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
  • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
  • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
  • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
  • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)