Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

5 pytań do - Amstaff Team Łódź

autor: Patronite
2 lata temu

Zajrzyj na profil Amstaff Team Łódź

 

1.    Zacznijmy od rozprawienia się z mitem – pomagacie psom typu bull, które w obiegowej opinii uchodzą za agresywne, wręcz niebezpieczne. Czy tak jest w rzeczywistości?
    
Rzeczywistość i obcowanie z bullowatymi obala absolutnie wszystkie mity. Oczywiście, że nie są to psy agresywne, nie mają uścisku przeliczanego w tonach ani kleszczującej się szczęki, nie czekają również na to aż zaśniemy żeby nas zagryźć. Rys historyczny rasy ma swoje mocne i słabe strony, w sumie jak każda krzyżówka tworzona przez człowieka. Jeśli dołożymy do tego fakt, iż przeciętny człowiek myli amstaffa z pitbullem, bandogiem czy bulterierem to faktycznie można się pogubić.


Amstaffy to psy niezwykle rodzinne, kochające bezgranicznie, bardzo delikatne i cierpliwe  w stosunku do dzieci – często są nazywane psią nianią. Cechuje je niesamowita wytrzymałość, odwaga, nieustępliwość.


Stereotyp groźnego psa mordercy zakorzenił się w głowach Polaków całkowicie niesłusznie. Owszem, zdarzają się przypadki skrajne, kiedy to dochodzi do pogryzień. Winą należy jednak obarczać  wyłącznie ludzi, którzy swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem doprowadzili te psy do ostateczności.
Amstaff podobnie jak każdy inny pies nie rodzi się po to, by zostać mordercą, ale faktem jest, że bardziej niż inne rasy potrzebuje kontaktu z człowiekiem. Szczęśliwy amstaff jest w stanie zalizać swojego opiekuna na „śmierć”.


Na marginesie dodamy, że wolontariuszki od amstaffów to żadne tam herod baby wręcz przeciwnie i żadna z nich nie czuje się zagrożona.

2.    Wasza misja nie mogłaby się realizować bez wolontariuszy, którzy dobrowolnie poświęcają swój czas na pomoc czworonogom. Wiele osób zastanawia się pewnie, co daje im praca w schronisku – no właśnie, czego się można nauczyć, czego doświadczyć opiekując się psami?


Grupa Amstaff Team to właśnie wolontariusze i sympatycy TTB. Zakres naszych obowiązków jest dosyć szeroki, od sprzątania kojców, socjalizacji i pielęgnacji psów, po tworzenie ogłoszeń, plakatów, promowanie podopiecznych  w mediach, spacery i wizyty przed adopcyjne. Wolontariat to nie tylko praca z psami, trzeba się też wykazać umiejętnością mądrej rozmowy z ludźmi, którzy chcą dać dom naszym psiakom. Dobry wolontariusz posiada wiedzę z zakresu wielu dziedzin, także psychologii ☺


Co nam to daje? Jest nas kilkoro i wszyscy działamy bo  chcemy odmienić na lepsze los bezdomnych i skrzywdzonych zwierząt. Pomagamy przetrwać trudy schroniskowego życia, socjalizujemy psy i przywracamy im wiarę w ludzi, znajdujemy dobre domy. Nie ma  w tym żadnego interesu, poświęcamy swój prywatny czas, swoje środki  a w zamian uzyskujemy coś bezcennego: od rozhuśtanego ogona i uśmiechniętego pysia, po możliwość zobaczenia podopiecznych wylegujących się na kanapie w nowym domu.  Wartością dodaną jest to czego się nauczymy, co zaobserwujemy a  następnie możemy wykorzystać,  by pomagać nie tylko psom, ale również ich opiekunom.

3.    Pomoc Waszym podopiecznym obejmuje nie tylko zapewnienie miejsca do spania i odpowiedniego pokarmu – psy wymagają znacznie więcej troski i opieki…Czy możesz szerzej opisać, w jaki sposób zajmujecie się zwierzakami, które do Was trafiają?

W schronisku staramy się zadbać o naszych podopiecznych najlepiej jak potrafimy i jak umożliwiają nam to warunki. Do obowiązków wolontariusza należy m.in.: sprzątanie boksów, dokładanie i wymienianie słomę w zimie, zakładanie zasłonek na budy, gdy przychodzą pierwsze chłodniejsze dni. W lecie, gdy pogoda pozwala kąpiemy je i wyczesujemy. Oczywiście wychodzimy na spacery, bawimy się z nimi, socjalizujemy.  Przychodzą jednak  takie momenty, że pies nie wytrzymuje trudów schroniskowych i wtedy zabieramy go  i utrzymujemy we własnym zakresie.


Taki pies otrzymuje od nas pełną opiekę, która polega na zapewnieniu diagnostyki i leczenia,  zakupie odpowiedniej karmy i suplementów. Nasze psiaki przebywają w hotelu dla zwierząt Centrum Zwierzak, jest to taki tymczasowym dom, w którym spokojnie mogą oczekiwać na swojego nowego opiekuna. Systematycznie odwiedzamy je, spędzamy z nimi czas bawiąc się i ucząc. Fotografujemy, ogłaszamy i szukamy domów.


4.    Z przyjemnością posłuchałbym też o Waszych sukcesach – wiem, że udało Wam się ocalić już niejedno zwierzę; niestety często zdarza się, że doznają sporo krzywd ze strony człowieka…

Tych sukcesów jest na całe szczęście całkiem sporo. Np. tydzień temu ze schroniska udało się adoptować 8-letniego staruszka o imieniu Hagen. Tego samego dnia na miękką kanapę trafił  4-letni Ares, który w schronisku spędził prawie dwa lata. Kilka tygodni wcześniej znaleźliśmy w końcu dom dla 10-letniego Tajsona, który przez 10 miesięcy był pod naszą opieką w hotelu.


Pod nasza opieką  jest kilka psów, z którymi musimy pracować, aby te po raz kolejny zaufały człowiekowi. Od tego roku mamy pod opieką suczkę amstaffa, która przez 6-7 miesięcy nie chciała nawet podejść do krat swojego boksu. Bała się wszystkiego. Dopiero po kilku miesiącach systematycznej pracy, obdarowywania smaczkami,  cierpliwości i czułości odnieśliśmy sukces, sunia wyszła na spacer.


Mamy psy, które boją się dotyku człowieka i z nimi musimy pracować bardzo systematycznie i powoli. Krok po kroku. Najpierw karmimy je przez kraty, później wchodzimy do boksów, dajemy im jednego smakołyka po drugim, aż w końcu ich zaufanie wzrasta na tyle, że pozwalają stanąć obok siebie.


Coraz częściej zdarzają się takie sytuacje, że pies nie radzi sobie ze swoimi emocjami, nie był odpowiednio socjalizowany i wychowany. Np.  Bakster to sporych rozmiarów pies w typie amstaffa, który został adoptowany jako szczeniak i po kilku miesiącach wrócił do schroniska. Widać po jego zachowaniu, że potrzebuje bardzo dużo uwagi i odpowiedniego podejścia. Sporo kosztuje nas, by nauczyć go takich podstaw jak skupianie uwagi na opiekunie, opanowania i delikatności podczas zabawy. Co ważne taki pies nie chce zrobić krzywdy, bo jest agresywny,  on po prostu nie rozumie jaką siłą i masą dysponuje. Poszukiwania opiekuna dla Bakstera są bardzo trudne, a praca z nim, mimo, że przyjemna na pewno nie jest łatwa.

5.    Zbliża się czas Świąt Bożego Narodzenia – jaki prezent można zrobić Waszym podopiecznym?


Najbardziej wyczekiwanym prezentem byłby własny człowiek i własny kąt, aczkolwiek nie jesteśmy zwolennikami dawania prezentów w postaci zwierząt ;) Nasi podopieczni pragną być blisko człowieka, a nas widzą raz w tygodniu. Dlatego zachęcamy odpowiedzialne i empatyczne osoby do pomocy w ramach wolontariatu.

 

 

Darmowy!
Trwa ładowanie...