Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Pierwszy miesiąc po reaktywacji Pulsu Kosmosu!

2 lata temu

Drodzy Patroni!

Mija właśnie pierwszy miesiąc od reaktywacji portalu i od drugiego startu profilu na Patronite.pl. Przetrwanie Pulsu Kosmosu to Wasza robota – to dzięki Wam wydaje się, że ten projekt ma nadzieję, że warto robić więcej i lepiej, stąd też niniejszy post. To taki swego rodzaju update, abyście wiedzieli co się dzieje za kulisami i co nas czeka w najbliższej przyszłości.

 

 

1. Patroni

Przede wszystkim WIELKIE podziękowania dla Was wszystkich. Na dzień dzisiejszy portal otrzymuje wsparcie od aż 82 osób – to naprawdę sporo! Wszak to czym zajmuje się portal nie należy do rzeczy najłatwiejszych, nie ma u nas memów, durnych filmików, treści łatwych, prostych i przyjemnych – czyli tych, które gwarantują rozległą publikę. A mimo to jest Was aż tylu. To naprawdę niesamowite uczucie – naprawdę fajnie dla Was coś tworzyć! W mijającym miesiącu zagwarantowaliście portalowi wsparcie w wysokości aż 1615 PLN. To ogromna zmiana, która pozwala na planowanie rozwoju portalu. Jeżeli ten poziom wsparcia się utrzyma to realny staje się rozwój portalu w stronę, która jak dotąd była nieosiągalna.

 

2. Więcej stabilizacji

Tak, aby niemal jednoosobowo utrzymać portal i nie paść po drodze postanowiłem jakoś usystematyzować tryb pracy na portalu i określić jakieś minimum treści, której możecie się spodziewać.

 

Plan minimum przedstawia się następująco:

- 3 artykuły dziennie (rano, wczesne popołudnie i wieczór) od poniedziałku do piątku, oczywiście jeżeli pojawi się coś szczególnego, jakaś sonda będzie przechodziła przez kluczowy etap misji to „sky is the limit” – będę zasypywać Was informacjami do oporu, ale niezależnie od tego od poniedziałku do piątku choćby nie wiem co się działo – 3 artykuły będą się pojawiać codziennie. Według mnie to wciąż za mało, ale przy większej liczbie pojawia się czasami jakaś luka i robi się nieregularnie,

- w weekend pojawi się zawsze recenzja książki popularno-naukowej: głównie będzie to astronomia, ale nie zawsze. Dlaczego? Tak patrząc po sobie widzę, że zbyt często patrzymy w przestrzeń kosmiczną ignorując to co mamy tuż obok. Poszukując planet podobnych do Ziemi warto czasami przyjrzeć się samej Ziemi, jej geologii, jej klimatowi, zmianom klimatu itd. Analogicznie szukając życia w przestrzeni kosmicznej ignorujemy to co mamy tutaj na Ziemi – dlatego DNA, ewolucja, antropologia, biologia czy badanie naszych ziemskich mórz i głębin oceanicznych także czasami będzie tematem recenzowanych tu książek. Recenzje czasami będą dotyczyły książek w języku angielskim, czasami polskim, a czasami trafią się weekendy z jednymi i drugimi – dlaczego nie.

 

2. Kosmiczny Podcast

Tak jest, Kosmiczny Podcast powraca. Możecie oczekiwać kilku zmian w porównaniu do tego co było wcześniej. Zła wiadomość jest taka, że odstępy między kolejnymi podcastami mogą wynosić nawet miesiąc. Dobra jest taka, że jest to wynikiem przedłożenia jakości nad ilość (mam nadzieję). Obecnie planuję wprowadzenie dwuczęściowego podcastu gdzie pierwsza część będzie poświęcona aktualnościom z ostatniego miesiąca, a druga będzie wywiadem (tak, tak, kolejna próba nagrywania wywiadów przez Skype  - aż mnie ciarki przechodzą jak pomyślę o jakości). W kwestii wywiadów mam nadzieję, że Was nie zawiodę – powinny być wyjątkowo ciekawe. Tutaj także postaram się nie ograniczać geograficznie – dlatego możecie się spodziewać rozmów z astronomami tak z bliskiego mi Poznania, z Polski ogólnie, ale także z całego świata.

 

Mogę Wam już zdradzić, że w nadchodzącym odcinku podcastu moim gościem będzieSeth Shostak – astrofizyk od dawna związany z Instytutem SETI czyli organizacją non-profit, która stawia sobie za  zadanie „badanie, zrozumienie i wytłumaczenie pochodzenia, natury oraz rozpowszechnienia życia we Wszechświecie” (www.seti.org), autor ponad 300 artykułów popularno-naukowych i wielu książek popularno-naukowych, często pojawiający się w produkcjach telewizyjnych traktujących o astronomii i życiu we Wszechświecie. Oprócz tego Seth od 2002 roku prowadzi…. podcast pt. Big Picture Science (http://radio.seti.org/), w którym gości badaczy zajmujących się astronomią, kosmologią, fizyką,  genetyką, paleontologią, biologią ewolucyjną czy astrobiologią. Tak więc rozmowa zapowiada się naprawdę ciekawa i już teraz Was zapraszam do wysłuchania.

 

 

Wszyscy Patroni Pulsu Kosmosu wspierający naszą działalność od kwoty 10 PLN miesięcznie otrzymają dostęp do podcastu dwa tygodnie wcześniej niż reszta Czytelników Pulsu Kosmosu. Jednocześnie macie wyjątkową okazję zadania pytania gościowi podcastu. Za każdym razem (tak jak teraz) jeszcze przed nagraniem rozmowy będę Was informował o tym kto będzie gościem podcastu tak, abyście mogli przesłać swoje pytania.

 

Zadaj pytanie Sethowi Shostakowi na propozycje pytań od Patronów czekam do wtorku 13. czerwca do godziny 15:00 pod e-mailem rk@pulskosmosu.pl. W tytule maila wpisz pytanie do…”

Nie jesteś patronem, a chcesz zadać pytanie Sethowi? Nie ma problemu! Zostań Patronem przed powyższym terminem .

 

3. E-magazyn

Zgodnie z obietnicą e-magazyn także nadchodzi. Według obecnych planów będzie to zbiór wszystkich postów z portalu z danego miesiąca, plus materiały dodatkowe. Od pierwszego numeru w magazynie rozpocznę serię dodatkowych artykułów przybliżających Wam sposoby poszukiwania planet pozasłonecznych. Mam nadzieję, że seria przypadnie Wam do gustu (tak się to mówi? ). Tak naprawdę materiały do pierwszego numeru już są gotowe, ale wciąż przechodzę przyspieszony kurs składania takiego magazynu – okazuje się, że to nie takie proste jak się wydawało i skład dla laika jest nie lada wyzwaniem.  Ale nie poddaję się – wkrótce efekty.

 

4. Plany inwestycyjne

Część Waszego wsparcia postanowiłem przeznaczyć na rozwój portalu od strony technicznej. Dlatego też liczę na Wasze regularne wsparcie, które w krótkim czasie pozwoli mi zasiedlić nowe obszary przestrzeni internetowej.

Na pierwszy ogień poprawię jakość nagranego dźwięku w przypadku nagrań z telefonu. Tu trafi:

 

 

Następnie przyjdzie czas na zbieranie środków na dobry aparat/kamerę i statyw, które pozwolą mi – zgodnie z Waszymi wieloma sugestiami – na stałą obecność na YouTube. Póki co – wbrew prawom marketingu – polecam Wam obserwowanie Astrofazy (https://www.youtube.com/user/Astrofaza) i Astrolife (https://www.youtube.com/channel/UCxZGztWF3HTYTs3iQlRkWrg) jeżeli nie macie ochoty na czytanie, a wolicie posłuchać i pooglądać.  Oczywiście, jak Puls Kosmosu już się pojawi, to zmienię zdanie.

 

Mam nadzieję, że powyższe działania Was przekonają do pozostania w gronie Patronów Pulsu Kosmosu, a nieprzekonanych przekonają do dołączenia do tego grona.

 

Tymczasem powracam do przygotowywania się do wywiadu z Sethem i do usłyszenia już wkrótce.

 

Radek Kosarzycki

Darmowy!
Trwa ładowanie...