Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Jak włączyć płatność kartą? PRZEWODNIK DLA AUTORÓW

autor: Patronite
1 rok temu

Autorko, Autorze!

Uruchomiliśmy nowy kanał płatności, umożliwiający Patronom opłacenie progów za pomocą karty płatniczej. Żeby móc korzystać z tej formy płatności, każdy z Autorów musi przejść indywidualną weryfikację - to jednak szybki i bezproblemowy proces.

Dlaczego warto uruchomić płatność kartą?

1. Pozyskaj wsparcie ze wszystkich krajów świata - Patroni z USA, Niemiec, Włoch,  Kambodży czy Nowej Zelandii mogą Cię wspierać używając kart w lokalnych walutach. Przewalutowanie na złotówki nastąpi automatycznie!

2. Zwiększ liczbę Patronów, którzy będą Cię wspierać - każda dodatkowa metoda płatności, zwiększa liczbę Patronów (nie każdemu odpowiada PayPal czy tPay)

3. Wykorzystaj włączenie kart do przypomnienia Twojej społeczności, że Twój Patronite istnieje - najczęstszym problemem Twórców nie jest wcale źle skonstruowany profil, ale rzadka/kiepska/nieprzemyślana komunikacja. Wykorzystaj włączenie kart, by upewnić się, że co najmniej 3/4 Twojej społeczności wie, że Twój profil istnieje!

---WAŻNE!--- Nie zapomnij wysłać wiadomości do Patronów, którzy kiedyś Cię wspierali - dzięki nowej metodzie płatności mogą wrócić! Listę nieaktywnych Patronów możesz pobrać tu: https://patronite.pl/moj_profil/patroni

4. Zmniejsz liczbę subskrypcji, które "odpadają" po trzech miesiącach - przy płatności karta subskrypcja przedłużana jest automatycznie co miesiąc, nie wygasa po trzech (lub kilku) miesiącach jak w przypadku tPay. Patroni nie muszą pamiętać, by ją przedłużać!

Uruchomienie płatności kartą

Aby  włączyć  kanał  płatności  kartą,  każdy  z  Autorów  musi  przejść weryfikację tożsamości (jako firma lub osoba prywatna) u naszego partnera płatności. Całość  procesu  jest  obsługiwana  z  poziomu  Twojego  konta  Autora  na  Patronite, jednocześnie dane osobowe nie są przechowywane przez Patronite.   

Zapoznaj się z poniższymi krokami, postaraj się je wdrożyć – jeśli napotkasz problemy, pamiętaj, żeby zapisać wszystkie uwagi i przekazać je nam (mailowo, na facebooku lub jakąkolwiek inną formą!)

1. ZGŁOSZENIE MAILOWE

Zanim rozpoczniesz proces weryfikacji, musisz zgłosić nam chęć uruchomienia płatności kartą na swoim profilu:

 • wyślij wiadomość, zatytułowaną "Włączenie kart" na adres kontakt@patronite.pl
 • w treści wklej link do profilu (pamiętaj, żeby pisać z adresu mailowego, przypisanego do konta Patronite!)
 • poczekaj na naszą odpowiedź
   

2. WERYFIKACJA

1. Po włączeniu modułu kart przez naszego administatora, w menu Patronite znajdziesz nową zakładkę "Płatności Kartą” - https://patronite.pl/moj_profil/finanse/mangopay/ustawienia
 

2. Aby aktywować płatności kartą, musisz przejść krótki proces weryfikacji u naszego operatora. Postępuj wg. instrukcji – cały proces realizowany jest po stronie Patronite. Użytkownik nie wychodzi poza serwis, nie ma konieczności przelogowywania się etc.

 • Standardowo jako element weryfikacji należy przesłać skan swojego dokumentu tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty, paszport). Pamiętaj, że należy uwzględnić dwie strony dokumentu! Po wysłaniu plików nastąpi weryfikacja po stronie operatora (może potrwać nawet do 24 godzin)

3. Po weryfikacji konieczne będzie uzupełnienie informacji o koncie, na które przekazywane będą środki z płatności kartą

 • Gdy uda się przejść kroki 2 i 3, możliwe będzie włączenie usługi (przesuń suwak, widoczny w sekcji Płatności Kartą) – i wszystko powinno już działać poprawnie!

UWAGA przedsiębiorcy!

Jeśli chcesz rozliczać się jako firma (nie jako osoba prywatna) konieczna będzie dodatkowa weryfikacja - musisz uploadować wyciąg z rejestru (KRS lub CEIDG) i dodatkowe dokumenty. Pełną listę znajdziesz tu (dostępne po zalogowaniu: https://patronite.pl/moj_profil/finanse/mangopay/konto-firmowe/kyc)

Zwróć proszę uwagę na wszystkie elementy, które są niejasne lub wymagają poprawy – zapisz je i daj nam znać!

Komunikacja

Pamiętaj, żeby wykorzystać włączenie kart do komunikacji ze swoją społecznością!

 • przypomnij swojej społeczności, że Twój profil na Patronite istnieje - i widzowie/czytelnicy/fani mogą Cię wspierać!
 • napisz do nieaktywnych Patronów, spora część może odnowić subskrypcję
 • poproś o feedback dot. progów, nagród - może włączenie kart będzie okazją do odświeżenia profilu?
 • jeśli masz widzów/czytelników/fanów z zagranicy - postaraj się dotrzeć do nich z informacją o uruchomieniu kart!

Jak Patroni mogą opłacić subskrypcję kartą?

Po poprawnej weryfikacji i włączeniu usługi, Patroni będą mieli do wyboru trzecią opcję płatności – płatność za pomocą karty płatniczej.  Proces płatności jest bardzo prosty - opisaliśmy go szczegółowo w tym artykule (podlinkuj go, gdy będziesz komunikował/a włączenie kart!)

FAQ

1. Jak wypłacane są fundusze, zebrane przez MangoPay (karty)?

Wypłatę zleca samodzielnie Autor (w swoim profilu) - jeśli tylko suma wpłat przekroczy 500 zł. MangoPay (niestety!) pobiera 2,5 euro za każdą wypłatę, nie chcemy przerzucać tej kwoty na Autorów, więc zastanawiamy się jeszcze nad podniesieniem progu wypłat. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by kumulować środki z kart – nie będą one automatycznie wypłacane (jak fundusze z tPay i PayPal)

2. Jaką prowizję pobiera operator kart?

Wszystkie informacje o aktualnej wysokości prowizji operatorów możecie znaleźć tu: https://patronite.pl/regulamin/tabela-prowizji

3. Dlaczego kartą można opłacić tylko progi od 9 zł w górę?

Ze względu na wysokość prowizji (2.5% + 1.1 zł) – w przypadku niskich progów, zbyt duży procent kwoty konsumowany byłby przez prowizję.

4. Czy Patron może zmienić sposób opłacania subskrypcji (np. z PayPal na kartę)?

Tak, ale będzie się to wiązało z anulowaniem aktywnej subskrypcji.
 

Jeśli masz pytania, pisz śmiało na adres kontakt@patronite.pl 

Darmowy!
Trwa ładowanie...