Józef Kamycki

Sfinansowanie druku książki

6 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

6 000 zł

brakuje

Sfinansowanie wydruku 500 egzemplarzy książki "Filary państwowości naszej - realny plan podniesienia kapitału strukturalnego i finansowego gospodarki polskiej"
Tak piszę na ostatniej stronie:
"Polska to ciągle kraj uśpionych szans. Wszyscy możemy tu żyć dumnie i godnie. Pokłady kapitału strukturalnego (skłonności do współdziałanie we wspólnym interesie) zalegają płytko. Kapitał finansowy jest, tylko tylko wycieka nam z kraju jak piasek z dziurawego worka. Zachęcam Was abyście uwierzyli, że wszystko to kryje się pod takimi hasłami jak:
- kontrakt wyborczy,
- emisja pieniądza suwerennego,
- wielostronne umowy wspólnie kontrolowane,
- partnerski model stosunków przemysłowych,
- deproletaryzacja i rozproszenie emisji do gospodarki.
Warto te pojęcia poznać. Nie znajdziesz ich w książkach pisanych przez naszych ekonomicznych okupantów. Ta książeczka pozwoli Ci zrozumieć sprawy fundamentalne dla suwerenności naszej"

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)