Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

4

patronów

244 zł

miesięcznie

2614 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
381
miesięczne wsparcie
637
liczba patronów

  Fundacja Res Publica wspiera rozwój kultury i poziomu debaty publicznej poprzez wydawanie dwóch tytułów: Res Publica Nowa i Visegrad Insight. Prowadzi projekt New Europe 100, organizuje konferencje, debaty i wydarzenia.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 4%
cel: 6000 zł miesięcznie
brakuje 5756 zł
Internetowe wydanie Res Publiki Nowej
Tworzymy miejsce dialogu dla przedstawicieli różnych środowisk i odmiennych perspektyw. Do tej pory w działalności pomagały nam dotacje ministerialne, jednak w tym roku mimo wysokiej oceny merytorycznej i odwołania, nie otrzymaliśmy wsparcia finansowego. Oznacza to, że prawie 40-letnia tradycja wydawania “Res Publiki Nowej” może zostać zerwana. Obecna redakcja to już trzecie pokolenie, tworzące to czasopismo. Na jego łamach niezmiennie poruszamy ważne i aktualne tematy społeczne, polityczne oraz kulturowe, które przybliżają czytelnikom eksperci, praktycy i ludzie nauki.

Aktualnie stawiamy na tworzenie wydań internetowych magazynu. Osiągając comiesięczne wsparcie w tej wysokości, będziemy mogli opłacić honoraria redaktorów i autorów oraz utrzymać serwis publica.pl. Dla czytelników oznacza to regularne publikacje na niezmiennie wysokim poziomie, lecz łatwiej dostępne.

Nasz los jest w rękach prywatnych patronów i mecenasów kultury, dla których ważna jest przyszłość magazynów, od lata kształtujących polskie środowiska intelektualne. Dziękujemy za każdy gest pomocy.

O Autorze

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 1
Dziękujemy! Miło jest Nam powitać w gronie Patronów “Res Publiki Nowej”. Cieszymy się, że kultura debaty publicznej jest dla Ciebie ważna. Każda cegiełka jest bezcenna, dlatego Twoje imię i nazwisko zamieścimy na specjalnej podstronie na publica.pl (jeżeli chcesz zachować anonimowość - uszanujemy to).

Jako część naszej społeczności, otrzymasz każde internetowe wydanie “Res Publiki” na swoją skrzynkę mailową, podobnie, jak zaproszenia na organizowane przez Fundację wydarzenia otwarte, by uścisnąć ci dłoń i podziękować.
Zostań patronem
14 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy i witamy w naszym gronie patronów. Cieszymy się, że uważasz naszą działalność za ważną i potrzebną.

Poza tym, co wymieniliśmy powyżej, przekażemy Tobie e-booki „Styl myślenia. O Polsce i Europie z odwagą”, będący zbiorem publikacji z lat 1979-2007 Marcina Króla - założyciela “Res Publiki Nowej” oraz “Idee republikańskie”, będącego zbiorem tekstów światowej sławy autorów.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 1
Serdecznie dziękujemy! Twoje wsparcie dużo dla nas znaczy. Z wyrazami wdzięczności otrzymasz od Nas to, co Patroni w poprzednich progach, a także cztery wybrane przez Ciebie elektroniczne wersje kwartalnika “Res Publiki Nowej” od 2008 roku.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Witamy w społeczności “Res Publiki Nowej” i dziękujemy, że chcesz aktywnie wspierać Nasze działania. Twoja cegiełka pozwoli Nam częściej inicjować dyskusje na ważne, aktualne tematy społeczne, polityczne i ideowe. Otrzymasz od nas to, co Patroni powyżej, a dodatkowo także dostęp do archiwum tekstów od 2008 roku.
Zostań patronem
79 zł / miesiąc
patroni: 1
“Res Publica Nowa” wydawana jest od 1979 roku, dlatego ta liczba jest nam bliska. Serdecznie dziękujemy za aktywny udział w upowszechnianiu idei i współtworzenie historii czasopisma. W ramach podziękowań otrzymasz od nas wszystko to, o czym pisaliśmy w poprzednich progach, a dodatkowo dla pierwszych 79 osób prześlemy książkę Reinharta Kosellecka pt: “Krytyka i kryzys”.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy za Twoje zaangażowanie. Poza tym, o czym była mowa już wyżej, będziesz otrzymywać od nas zaproszenia na wszystkie spotkania zamknięte oraz organizowane przez nas konferencje. Mamy nadzieję, że pozostaniemy w stałym kontakcie, aby wspólnie działać na rzecz kultury debaty publicznej.
Zostań patronem
140 zł / miesiąc
patroni: 1
Dziękujemy za Twoje zaangażowanie. Poza tym, o czym była mowa już wyżej, będziesz otrzymywać od nas zaproszenia na wszystkie spotkania zamknięte oraz organizowane przez nas konferencje. Mamy nadzieję, że pozostaniemy w stałym kontakcie, aby wspólnie działać na rzecz kultury debaty publicznej.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Jesteśmy wdzięczni za Twój znaczący wkład w podtrzymanie tradycji wydawania “Res Publiki Nowej”. Przez cały okres wspierania naszych wydań, chcielibyśmy zamieszczać w nich Twoje imię i nazwisko (jeżeli chcesz zachować anonimowość - uszanujemy to). Otrzymasz także prenumeratę anglojęzycznego półrocznika “Visegrad Insight”.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
To zaszczyt powitać Cię wśród mecenasów kultury! Twoja pomoc w znacznej mierze pozwoli na rozwój “Res Publiki Nowej”. Znakomici autorzy, ciekawe wywiady, eseje, video.
Mamy nadzieję podziękować Ci osobiście.

Twoją pomoc uhonorujemy wszystkim tym, co już pisaliśmy w poprzednich progach, a dodatkowo otrzymasz od nas dostęp do elektronicznych wszystkich wydań magazynu “Visegrad Insight”.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy