Strefa Patrona:

3

patronów

30 zł

miesięcznie

1155 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
494
miesięczne wsparcie
422
liczba patronów

  Tworząc kwartalnik RZUT chcielibyśmy wykształcić platformę dialogu, która pozwoli środowiskom zainteresowanym przestrzenią lepiej zrozumieć zarówno techniczne jak i społeczno-kulturowe zagadnienia związane z architekturą i zdefiniować jej najistotniejsze problemy.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
15 %
100%
osiągnięto 15%
cel: 200 zł miesięcznie
brakuje 170 zł
Podstawą naszego Kwartalnika są merytoryczne, krytyczne i edukacyjne teksty. Nie sposób jednak mówić o architekturze i mieście bez ilustracji. Staramy się jak najczęściej korzystać z dóbr dostępnych na wolnej licencji, jednak nie wszystko, co niezbędne do przekazania naszych wrażeń, opinii i emocji, zostało tak udostępnione. Ta kwota pozwoli nam pokryć koszty licencji oraz zapłacić chociażby symbolicznie tym, którzy wykonują dla nas zdjęcia i ilustracje.
0%
100%
osiągnięto 6%
cel: 500 zł miesięcznie
brakuje 470 zł
Najważniejsza jest dla nas jakość publikowanych artykułów. Jesteśmy jednak architektami i lubimy rzeczy zarówno mądre, jak i ładne. Chcielibyśmy, aby nasz kwartalnik był przykładem dobrego projektowania graficznego, a jakość naszych okładek utrzymywała się na niezmiennie wysokim poziomie. Osiągnięcie tego celu pozwoli nam pokryć koszty oprawy graficznej i składu.
0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 1500 zł miesięcznie
brakuje 1470 zł
Autorami naszych tekstów są zarówno studenci jak i eksperci wielu związanych z architekturą dziedzin. Teksty pozyskujemy drogą otwartego naboru. W obecnych czasach, kiedy standardem stały długotrwałe niepłatne praktyki i staże, zależy nam na zapewnianiu nie tylko radości z opublikowanego tekstu, ale także gratyfikacji finansowej dla piszących. Stworzenie dobrego artykułu wymaga w końcu poświęcenia sporej ilości czasu i energii.
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 2970 zł
Wierzymy, że najmądrzejsze teorie powstają w interdyscyplinarnym i międzypokoleniowym dialogu. Dzięki uzbieraniu tej kwoty, będziemy mogli opublikować dla Was teksty uznanych specjalistów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Osiągnięcie tego progu pozwoli nam pokryć koszty honorariów autorskich, licencji i tłumaczeń.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 4970 zł
Osiągnięcie tego progu to radość i szczęście w redakcji. Dzięki temu będziemy mogli bez ograniczeń rozwijać i tworzyć Kwartalnik. Pozwoli nam on zapraszać ciekawych gości, organizować spotkania promocyjne i dyskusje. To także możliwość dalszego rozwoju Kwartalnika polegająca na jeszcze szerszym spojrzeniu poza granice naszego miasta i kraju, a także możliwość pokrycia kosztów druku.

O Autorze

Kwartalnik RZUT od momentu powstania stanowi platformę wymiany myśli, której osią jest teoria architektury i urbanistyki. Jej celem jest pogłębianie i rozszerzania toczącej się w Polsce dyskusji, związanej z kształtowaniem przestrzeni. Każdemu numerowi przypisany jest temat, do którego odnoszą się krytyczne teksty nadsyłane do redakcji w drodze otwartego naboru. Wraz z radą naukową wybieramy najlepsze propozycje, przeznaczone do późniejszej publikacji. W efekcie powstaje szeroki obraz tytułowego zagadnienia, przedstawiający głosy z różnych dziedzin - zarówno architektury jak i socjologii, kulturoznawstwa czy historii. Istotne jest dla nas podejście naukowe ale nie ogranicza się ono do akademickich podsumowań i prezentacji projektów. Jego treść związana jest zarówno z tematami o dużym stopniu ogólności jak i komentarzem do spraw najbardziej aktualnych. Nasz kwartalnik nie ma stałej struktury – każdy numer opisuje inne zjawisko, a autorami mogą zostać wszyscy zainteresowani. Mamy nadzieję, że będzie ich w Polsce coraz więcej. Archiwalne numery czasopisma udostępniamy online w postaci plików pdf, które można nieodpłatnie pobrać na naszej stronie internetowej http://www.kwartalnikrzut.pl .

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook