Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

0 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Jestem niezależnym fotografem, podróżnikiem. Kierując się pasją wspieram fotograficznie ważne, potrzebne projekty społeczne i kulturalne. Chętnie dziele się swoją wiedzą i miłością do fotografii z innymi. Dzięki wsparciu Patronów mogę dalej tworzyć, opowiadać zdjęciami życie, ludzi, wydarzenia.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

O Autorze

Kim jestem? Fotografem, pasjonatem, podróżnikiem, obserwatorem. Fotografia jest moją życiową pasją, sposobem na życie. Bardzo mocno związałem się z reportażem fotograficznym gdzie intryguje mnie pokazanie w obiektywie drugiego człowieka. Dlaczego? Za naturalność, prawdziwość, za emocje. Słowa klucze o których poniżej: projekty, wydarzenia społeczne i kulturalne, taniec, teatr, Indie. Na tych polach udzielam się najbardziej fotografując, promując, propagując.

Dlaczego Patronite? Pasja od zawsze wygrywała z finansami. Odczuwam wewnętrzną potrzebę uczestnictwa w ważnych i wartościowych projektach społecznych i kulturalnych czyli tam gdzie dobry reportaż fotograficzny jest bardo potrzebny i pomocny, wręcz bezcenny. W takich inicjatywach zazwyczaj nie ma pieniędzy na zdjęcia więc się ich nie robi. Stąd pomysł na Patronite. By dalej móc wspierać reportażem, by fotografować, by dawać coś z siebie innym. Nie ma co ukrywać, fotografia to kosztowna pasja. Sprzęt fotograficzny i jego naturalne zużywanie się, czas potrzebny na fotografowanie, na na edycję materiału, dojazdy, ewentualne wydruki itd.

Chciałbym pokazać na kilku przykładach o czym mowa.
Świetnym przykładem niech będzie wsparcie projektu "OnkoKobieta". Pacjentki onkologiczne Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni pojawiły się na wybiegu w roli modelek, świetna inicjatywa, którą miałem zaszczyt pokazać w obiektywie (mój reportaż fotograficzny można zobaczyć tutaj: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10156320119703727&type=3

Kolejne cele? W 2019 roku jak i kolejnych latach chcę uczestniczyć w kolejnych odsłonach tego wydarzenia by pokazać jak ważny to temat. Chcę też zagłębić się bardziej w tematy onkologiczne ale i nie tylko. Zrealizować kolejne reportaże fotograficzne a może i uda się wydać jakieś poruszające serce i rozum albumy? Byłoby super !

Zachęcam też do zobaczenia krótkiego video ze wspomnianego projektu. Według mnie bardzo ważny społecznie temat, o którym warto mówić. 


Innym projektem, gdzie jestem naprawdę szczęśliwy i dumny z uczestnictwa i efektów jest akcja społeczna "Czytanie męska rzecz". W mediach wielokrotnie można było zobaczyć jej elementy. Jeździłem po Polsce fotografując spotkania pilotów z dziećmi. Odwiedziłem Warszawę, Kraków, Modlin. Finalnie udało nam się wykonać zdjęcia do kalendarza,  obrazujące pilotów Polskich Sił Zbrojnych, czytających książki swoim dzieciom. 

Nieco więcej o mnie ...
Mieszkając w Wielkiej Brytanii ukończyłem szkołę fotograficzną zdobywając z wyróżnieniem dyplom i międzynarodowe kwalifikacje HNC BTEC Photography. Aktualnie mieszkam w Gdańsku, pochodzę zaś z Górnego Śląska. Fotografuję bez ograniczeń  w całej Polsce. 

Od lat chętnie dziele się swoją wiedzą z innymi (poprzez fb i na żywo, poprzez indywidualne i grupowe praktyki fotograficzne). Biorę czynny udział w akcjach społecznych, tworzę niekomercyjne projekty fotograficzne.

INDIE ( a w przyszłości kolejne wyprawy)
W 2019 roku odbyłem pierwszą wyprawę do tego jakże barwnego kraju. Po powrocie odważyłem się zorganizować kilka wystaw i prelekcji by pokazać prawdziwe Indie szerszej publiczności za pomocą słów i zdjęć. Zainteresowanie było ogromne. Stąd też kolejnym celem jest druga wyprawa do Indii na początku 2020 roku. Chętnie pokażę Ci jak wygląda ona od kuchni, każdy kolejny dzień spędzony w Indiach. W miarę możliwości również live ( w grupie na FB, tylko dla Patronów). 

Pierwsza wyprawa zaowocowała zdobyciem GRAND PRIX PhotoGlob KOLOSY Gdynia 2019, największych spotkań podróżniczych na świecie. Bardzo prestiżowe i jakże cenne dla mnie wyróżnienie. Zdjęcie "na drugą stronę rzeki" obrazuje mężczyznę przemieszczającego się z balią z mydlinami z jednego brzegu rzeki na drugi. Zdjęcie powstało w Agrze, nieopodal słynnego Taj Mahal. 

GRAND PRIX Kolosy 2019 Gdynia za zdjęcie z Indii, "Na drugą stronę rzeki"
Zdobywca GRAND PRIX Kolosy Gdynia 2019
Wystawa "INDIE - Historia prawdziwa" w Teatrze Ziemi Rybnickiej
Wystawa obrazująca magię teatru w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku
Wystawa zdjęć teatralnych w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku
Wystawa "INDIE - Historia prawdziwa" w Teatrze Ziemi Rybnickiej
Wystawa "INDIE - Historia prawdziwa"
Prelekcja z mojego wyjazdu do INDII, Sztuka Wyboru w Gdańsku

Od lat z wielką chęcią uczestniczę w świecie tańca. Staram się propagować i promować taniec poprzez pokazywanie jego piękna, sensualności, radości z niego płynącej. Fotografowałem już sporą ilość wydarzeń związanych z tańcem. Wiele z nich oczywiście komercyjnie. Duża część zdjęć powstała jednak tam gdzie pieniędzy na fotografowanie nie było, była za to ogromna pasja i chęć uczestnictwa w szerzeniu idei.

Sensualny, brazylijski Zouk tańczony na ulicach Gdańska
Projekt "Bachata" w Berlinie czyli promocja tego pięknego tańca
Ogrom emocji na salsowym parkiecie
Brazylijski zouk na ulicach Gdańska
Uwielbiam promować taniec. Za emocje, za bliskość, za pasję

Teatr ... cóż, moje ścieżki bardzo mocno przeplatają się także z teatrem. Podobna historia jak z tańcem. Stworzyłem wiele komercyjnych reportaży jednak ogrom zdjęć powstał z chęci podzielenia się ze atmosferą i magią teatru, często tego Off'owego. 

 

KONTAKT


Email: fotograf@sebastiangora.com

www & blog: sebastiangora.com
FB: fb.com/sebastiangora.fotografia
Instagram: instagram.com/sebastian.gora.photographer

 

 

Niech się dzieje ! :)

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 4000 zł miesięcznie
brakuje 4000 zł
Chcę tworzyć kolejne reportaże fotograficzne z istotnych projektów i akcji społecznych i kulturalnych, ze świata tańca i teatru.
Nie rzucę mojego dotychczasowego życia zawodowego. Jednak z Twoim wsparciem uda mi się spędzić więcej czasu i zaangażować więcej mojej mocy wspierając fotograficzne ważne inicjatywy, o których napisałem szerzej w wizytówce (o autorze).

Pokażę Ci kilka projektów, w których brałem do tej pory udział. Planuję jednocześnie kolejne realizacje więc jeśli poczujesz, że to dobra droga to wiesz co zrobić :)

- Akcja społeczna pt "Czytanie męska rzecz". Stworzyłem kilka reportaży fotograficznych (między innymi w Warszawie, Krakowie, Dęblinie), zrealizowałem także sesję fotograficzną pt "Piloci czytają dzieciom". Zdjęcia z sesji ukazały się w wyjątkowym kalendarzu. O akcji można poczytać tutaj: Polska Zbrojna: Wojskowi Piloci czytają dzieciom oraz tutaj Altair Agencja Lotnicza: Piloci czytają dzieciom

- Akcja społeczna OnkoKobieta czyli niesamowita gala poświęcona walce z rakiem, podczas której w roli modelek wystąpiły podopieczne Gdyńskiego Centrum Onkologii, czyli kobiety, które wygrały z rakiem. O wydarzeniu można przeczytać tutaj: Pacjentki onkoloficzne na wybiegu zaś mój reportaż fotograficzny dostępny jest tutaj: OnkoKobieta 2019

- Kilka prelekcji podczas których opowiadałem o mojej wyprawie do Indii, pokazując i omawiając również wybrane zdjęcia (prelekcje odbyły się np w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku, Sztuce Wyboru w Gdańsku, w Archipelagu Kultury w Gdańsku, w Południku 18 w Gdańsku).

- Wystawy fotograficzne z podróży do Indii (Centrum Riviera Gdynia, Teatr Ziemi Rybnickiej, Archipelag Kultury Gdańsk)
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 4500 zł miesięcznie
brakuje 4500 zł
Chodź, opowiem Ci Indie czyli druga podróż, którą chce się z Wami podzielić
W październiku 2018 odbyłem swoją pierwszą wyprawę poza kontynent. Postanowiłem przez 5 tygodni doświadczać prawdziwych Indii, żyjąc dokładnie tak, jak lokalni mieszkańcy tego jakże barwnego kraju. Mieszkałem w aszramie jogowym Paramanand w Indore, a następnie w Jaipur, Agrze i Delhi. Cały czas towarzyszył mi aparat. Odwiedziłem święte miasta Omkareshwar, Maheshwar, Mandu i inne. Chodziłem boso, jadłem i piłem w przydrożnych punktach gastronomicznych, poruszałem się słynnymi tuk tukami. Wróciłem bogatszy o doświadczenia i wewnętrzne przeżycia. Przywiezione zdjęcia obrazują moje przeżycia, emocje, reakcje na napotkane sytuacje i osoby. Wszystkim tym dzieliłem się z ludźmi podczas wystaw, prelekcji, dyskusji na żywo i online. O wystawach i prelekcjach można poczytać tutaj:
Wystawa i prelekcja "Indie Historia Prawdziwa" w Teatrze Ziemi Rybnickiej
Prelekcja Sztuka Podróżowania: Indie - Sztuka Wyboru Gdańsk
Wernisaż "Indie - Historia prawdziwa" w Projektorni GAK Gdańsk

Zdjęcie z tejże wyprawy "na drugą stronę rzeki" zdobyło Grand Prix największych spotkań podróżniczych na świcie czyli Kolosy (2019).


Wystawy oraz prelekcje cieszyły się sporym zainteresowaniem. Dlatego też na początku 2020 roku chcę odbyć moją drugą wyprawę do Indii. Po powrocie chcę zrealizować kolejne wystawy i prelekcje by opowiedzieć Indie obrazem i słowem wszystkim zainteresowanym. Na pełny koszt wyprawy składa się wiele rzeczy (np wiza, szczepienia, bilety lotnicze, transport w Indiach, noclegi, jedzenie, internet i zaskoczenie - opieka dla psa, z którym niestety rozstanę się na czas wyprawy).

Jeśli uda się spełnić ten cel, PATRONI będą mogli zobaczyć relacje live i zdjęcia, moją podróż od kuchni, w zamkniętej grupie na Facebooku.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 5000 zł
Sprzęt czyli jak zrobić więcej, szybciej i lepiej
Prawda jest taka, że bez sprzętu nie wyjdę ze swoimi planami poza swoje fantazje. Wiem czego mi potrzeba by zrobić krok na przód. Celem jest:

- Profesjonalny monitor 32" z matrycą IPS (5000zł). Dlaczego? Zdjęcia, które oglądasz online, na wystawach, w albumach, mogą być jeszcze lepiej dopracowane. Stanie się tak wtedy kiedy na ekranie monitora zobaczę jeszcze bliższe prawdzie barwy, cienie, inne parametry zdjęcia.

- Dron Mavic Pro 2 (6500zł). To dla mnie nowy świat ale jestem nim bardzo podekscytowany. Pora wzbić się w powietrze by pokazać Wam moje spojrzenie na wspomniane projekty także z góry.

- Laptop dla fotografa (7500zł) czyli mobilne centrum dowodzenia fotografa, z wydajną kartą graficzną i ekranem o odpowiednich parametrach. Taki sprzęt będę mógł zabrać ze sobą w podróż a dzięki temu będę mógł dużo szybciej publikować dla Was materiał online (np ten z kolejnej wyprawy do Indii)

- Obiektyw Sigma 70-200 Sport OS 2.8 (6000zł) oraz Sigma 85 1.4 Art (4800zł). To wyjątkowe, bardzo szybkie i piękne optycznie obiektywy, które z pewnością przyczynią się do ciekawszych ujęć.

Jeśli dzięki Wam uda się zrealizować ten cel, podaruję obecnie używany tablet osobie, która go potrzebuje.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 0
10zł to niby niewiele a ja napiszę, że to bardzo wiele. Fotografując poznałem miejsca i ludzi gdzie taka kwota ma ogromną wartość. Jeśli zechcesz dołączyć do grona Patronów i wesprzeć tym moje działania to wielkie Dzięki Ci za to.

Zostając Patronem nabędziesz wyjątkowe prawa. Oznacza to, że zaproszę Cię do zamkniętej grupy na Facebooku. Uzyskasz w niej dostęp do treści nie publikowanych poza grupą (np do relacji live z moich kolejnych podróży!), do mojego zaangażowania i energii, ciekawych dyskusji, porad a także do najnowszych publikacji. Zobaczysz je przed innymi. Chcę by grupa skupiła wokół siebie pasjonatów fotografii. Chcę by można było w niej prosić o porady, dzielić się wiedzą, inspiracjami, zawierać ciekawe znajomości. Jestem otwarty na propozycje, np zrobienia live'ów czy webinarów na konkretny temat.
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 0
W tym progu otrzymasz wszystko to co znajduje się w progu 10zł !

Zaproszę Cię również do galerii zdjęć, dostępnej wyłącznie dla Patronów. Są to bardzo mi bliskie realizacje i wybrane kadry, którymi chcę się z Tobą podzielić (zdjęcia z moich podróży krajowych i międzynarodowych podróży, pełne pasji kadry natury teatralnej, tanecznej, reportażowej). Zdjęcia można zapisać na dysku swojego komputera, wykorzystać np jako tło pulpitu.

BONUS: Spośród wszystkich patronów progu 25zł wylosuję raz w miesiącu osobę, która otrzyma wybrane przez siebie, wyjątkowe zdjęcie ze wspomnianej wcześniej galerii. Wysokiej jakości wydruk fotograficzny w formacie 20x30cm (na życzenie z imienną dedykacją na awersie lub rewersie).
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Otrzymasz wszystko to co w progu za 25zł!

W progu 50zł wyjątkowy BONUS! Raz w miesiącu rozlosuję magiczną tubę, która zostanie dostarczona przez kuriera do rąk własnych 🙂 A co w magicznej tubie? Wybrane przez Ciebie zdjęcie ze wspomnianej galerii dla Patronów. Wysokiej jakości wydruk fotograficzny, format 40cmx60cm (na życzenie z imienną dedykacją na awersie lub rewersie)

W tym progu mam więc dla Was jak widzicie 2 piękne, wydrukowane zdjęcia, 20x30cm oraz 40x60cm
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Otrzymasz wszystko to co w progu za 25zł!

100zł to już konkretne wsparcie! Spośród wszystkich Patronów tego progu, podobnie jak przy progu 50zł, raz w miesiącu rozlosuję magiczną tubę! Z tą różnicą, że znajdzie się w niej wysokiej jakości wydruk wybranego przez Ciebie zdjęcia w formacie 70x100cm ! (na życzenie z imienną dedykacją na awersie lub rewersie)

W tym progu wylosuje więc łącznie dwa piękne, wydrukowane zdjęcia, 20x30cm oraz 70x100cm !

Dodatkowo Twoje nazwisko lub logo firmy ukaże się na liście patronów podczas podczas kolejnych wystaw fotograficznych i prelekcji podróżniczych
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Otrzymasz wszystko to co w progu za 25zł!

200zł - bardzo doceniam tak solidne wparcie. Chciałbym Ci podziękować oddając w Twoje ręce coś w co włożyłem sporo serca, coś bardzo dla mnie cennego. Mój autorski album fotograficzny w rozmiarze 20x30cm! Do wyboru jest kilka albumów z tematem przewodnim "INDIE - Historia prawdziwa" gdzie opowiadam fotograficznie magiczne Indie. Dostępne są też albumy z tematem przewodnim "Mój teatr", w których pokazuję najważniejsze dla mnie zdjęcia teatralne, najczęściej zarejestrowane podczas bardzo ekspresyjnych spektakli.

Dodatkowo Twoje nazwisko lub logo firmy ukaże się na liście patronów podczas podczas kolejnych wystaw fotograficznych i prelekcji podróżniczych
Zostań patronem
400 zł / miesiąc
patroni: 0
Otrzymasz wszystko to co w progu za 25zł!

400zł - WoW! Chciałbym Ci podziękować oddając w Twoje ręce coś w co włożyłem sporo serca, coś bardzo dla mnie cennego. Mój autorski album fotograficzny w rozmiarze 30x42cm! Do wyboru jest kilka albumów z tematem przewodnim "INDIE - Historia prawdziwa" gdzie opowiadam fotograficznie magiczne Indie. Dostępne są też albumy z tematem przewodnim "Mój teatr", w których pokazuję najważniejsze dla mnie zdjęcia teatralne, najczęściej zarejestrowane podczas bardzo ekspresyjnych spektakli.

Dodatkowo Twoje nazwisko lub logo firmy ukaże się na liście patronów podczas podczas kolejnych wystaw fotograficznych i prelekcji podróżniczych
Zostań patronem
700 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
Otrzymasz wszystko to co w progu za 25zł

Wspierając mnie kwotą 700zł naprawdę mocno wierzysz w to co robię i wspierasz to całym sercem, to budujące! 🙂 Chciałbym Ci podziękować spotykając się z Tobą osobiście. Możemy przeznaczyć ten czas np na indywidualne szkolenie fotograficzne (dla Ciebie lub grupy maksymalnie 5 osób), wyjść z aparatami w plener.. Miejsce spotkania i datę ustalimy indywidualnie. Preferowane miejsce spotkania to Trójmiasto lub na Górny Śląsk a czas szkolenia to maksymalnie 5h.

Dodatkowo Twoje nazwisko lub logo firmy ukaże się na liście patronów podczas podczas kolejnych wystaw fotograficznych i prelekcji podróżniczych
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
Mecenas ! Nie może być inaczej !

Otrzymasz wszystko to co w progu za 25zł!

Zrealizuję reportaż fotograficzny z wybranego przez Ciebie wydarzenia (do 8 godzin) LUB zabiorę ze sobą rozsądnych rozmiarów przedmiot/produkt, który sfotografuję podczas mojej kolejnej, krajowej lub zagranicznej podróży. Nietypowy sposób na podziękowanie za wsparcie jednak własnie tak mogę się odwdzięczyć najlepiej.

Twoje nazwisko lub logo Twojej firmy zostanie oficjalnym patronem i mecenasem kolejnej wystawy fotograficznej.
Zostań patronem

Polecani Autorzy