Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

10 zł

miesięcznie

2190 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
1208
miesięczne wsparcie
1142
liczba patronów

  Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki Thorn organizuje eventy o tematyce fantastycznej, popkulturalnej i popularnonaukowej o prowadzi działania dla społeczności geekowskiej Torunia i okolic, m.in. regularne spotkania przy grach planszowych, bitewnych, czy dla miłośników mangi i anime.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 3500 zł miesięcznie
brakuje 3490 zł
Odzyskanie Ereboru


Na tym poziomie wsparcia jesteśmy w stanie opłacić wszystkie zobowiązania związane z utrzymaniem naszej siedziby. Składają się na to czynsz, opłaty za media, internet i środki czystości.

Jeżeli uda nam się osiągnąć ten pułap wsparcia, połowa kwoty powyżej 3500 zł będzie przeznaczana na zakup wybranych przez Patronów (Bohaterów Ereboru i Powierników Skarbca) materiałów na potrzeby Ereboru - zarówno gier czy książek, jak i sprzętu elektronicznego, mebli, czy innych pomocy które uznacie za stosowne. 
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 4990 zł
Fortyfikacje


Otrzymując 5000 zł miesięcznie Stowarzyszenie będzie mogło wynająć dodatkowe, trzecie pomieszczenie programowe rozbudowując swoją ofertę i umożliwiając prowadzenie większej liczby równoległych aktywności jednocześnie i nadać naszej siedzibie jeszcze bardziej inkluzywny charakter.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 7000 zł miesięcznie
brakuje 6990 zł
Spotkania w Hali Uczt


Przy tym poziomie wsparcia za kwotę pozostałą po opłaceniu kosztów z niższych progów będziemy organizować spotkania z zaproszonymi i wytypowanymi przez Patronów (Bohaterów Ereboru i Powierników Skarbca) gośćmi zapewniając im transport, nocleg i honorarium. Mogą to być autorzy książek, gier fabularnych, blogerzy i youtuberzy.

O Autorze

Cześć!

Nazywamy się “Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki “Thorn””. Tak, długie. Wiemy. W skrócie Thorn. Mogłeś o nas słyszeć przy okazji wielu projektów. To my organizujemy Festiwal Fantastyki “Copernicon” (http://www.copernicon.pl, https://www.facebook.com/copernicon.torun), czy współtworzymy Dzień Gier Planszowych “GRAwitacja” https://www.facebook.com/events/1991499931132000/. Mogliście o nas słyszeć też z dziesiątek mniejszych wydarzeń które tworzymy lub współtworzymy.

Jednak od ponad roku bardzo ważnym, jeżeli nie najważniejszym, dla nas projektem jest nasza siedziba, czy “Erebor” jak go nazywamy. Na Erebor obecnie składają się 4 pomieszczenia (Sala Wielka (70m2), Sala Mała (15m2), Biuro (15m2) oraz Magazyn (10m2). Jest to miejsce, w którym organizujemy dziesiątki wydarzeń związanych z grami, i szeroko pojętą fantastyką i popkulturą:

 • Wtorki z planszówkami (w każdy wtorek!);
 • Piątkowe (i kilka razy w roku całoweekendowe) turnieje gry karcianej Magic: the Gathering;
 • całonocne LAN party;
 • Spotkania miłośników gier bitewnych “BeerHammer”;
 • Spotkania miłośników kultury dalekiego wschodu, mangi i anime;
 • Gramy w gry RPG;
 • Organizujemy seanse filmów i seriale z użyciem projektora full HD, a osiągane 110" obrazu robi wrażenie ;) (Tylko sobie nie myśl inaczej - legalnie. Mamy wykupiony parasol licencyjny i kupujemy legalne nośniki);
 • oraz robimy dziesiątki innych rzeczy.


O naszej bieżącej działalności możecie dowiadywać na - aktualne informacje znajdziecie na facebooku: https://www.facebook.com/StowarzyszenieThorn/;

Historia wydarzeń naszego fanpage'a powiedziała nam, że od listopada 2016 do , kiedy wprowadziliśmy się do Ereboru współtworzyliśmy ponad 230 mniejszych i większych wydarzeń. To niemal event co 3 dni!

Odwiedzający Erebor mają również dostęp do naszych zbiorów (w nawiasach linki do spisów dostępnych pozycji):

Kolekcja z miesiąca na miesiąc się powiększa dzięki działalności Stowarzyszenia, życzliwości naszych partnerów i darowiznom od osób dzielących nasze idee.

Erebor jest miejscem, które prowadzimy za darmo dla każdego, kto chce spędzić ciekawie czas wśród podobnych hobbystów.

Nasze spotkania są otwarte i bezpłatne. I chcemy, żeby tak zostało. To 110m2, które służy integracji pasjonatów na ścisłej starówce Torunia.CEL

Niestety - nasze Stowarzyszenie nie jest w stanie na długo utrzymać takiego miejsca bez negatywnego wpływu na inne nasze projekty. Jesteśmy na rozstajach - albo znajdziemy alternatywną metodę pozyskania środków, albo zamkniemy Erebor wraz z końcem roku.

W związku z tym pomyśleliśmy, że  chcielibyśmy udostępnić Erebor w szerszym zakresie niż dotychczas. Nie byłby otwierany wyłącznie na organizowane przez nas wydarzenia, ale byłby dostępny dla każdego kto zechce dorzucić się do jego funkcjonowania, o każdej porze dnia i nocy.

Wykupując jeden z opisanych progów przybliżasz nas to osiągnięcia powyższych celów.

Dziękujemy za każde wsparcie!

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 1

Lubisz to co robimy i chcesz, żebyśmy robili to dalej? Nie masz możliwości regularnego pojawiania się w Toruniu? Rozważ wsparcie nas na tym poziomie. Przyłożysz się do rozwijania naszej organizacji i naszych pasji. Przybijemy Ci wirtualną piątkę i będziemy niezwykle wdzięczni za każdą złotówkę.
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 0

Twoje imię i nazwisko / ksywa zostaną wpisane na listę Hall of Fame widniejącą na fanpage'u facebookowym Stowarzyszenia oraz w wyróżnionym punkcie Sali Wielkiej Ereboru w kategorii "Zasłużeni".

I oczywiście otrzymujesz naszą dozgonną wdzięczność za pomoc w utrzymaniu naszej fantastycznej społeczności. Dziękujemy po stokroć!
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0

Otrzymujesz nagrody z progu "Zasłużony Ereboru", ale Twój wpis będzie wyróżniony w kategorii "Ambasadorzy Fantastyki;

Jeżeli pojawisz się na wydarzeniu koordynowanym przez nasze Stowarzyszenie (Jak na przykład Copernicon) będziesz mógł wymienić swój identyfikator na specjalny, Złoty Identyfikator Ambasadora Fantastyki.

I oczywiście otrzymujesz naszą dozgonną wdzięczność za pomoc w utrzymaniu naszej fantastycznej społeczności jak i nagrody z poprzednich progów. Dziękujemy po stokroć!
Zostań patronem
40 zł / miesiąc
patroni: 0

Otrzymujesz Kartę Magnetyczną umożliwiającą wejście do Ereboru. Jeżeli chcesz wpaść ze znajomymi wspólny seans filmowy, czy sesję RPG - możecie śmiało to zrobić o każdej porze dnia i nocy. Oprócz tego otrzymujesz możliwość rezerwacji majątku Stowarzyszenia do użycia na miejscu - możesz umawiać się na ulubioną planszówkę bez obaw, że będzie niedostępna.

I oczywiście otrzymujesz naszą dozgonną wdzięczność za pomoc w utrzymaniu naszej fantastycznej społeczności jak i nagrody z poprzednich progów. Dziękujemy po stokroć!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10

Otrzymujesz możliwość zarezerwowania raz w miesiącu Małej Sali na wyłączność na 8 godzin. Możesz umówić się w wyizolowanej przestrzeni na sesję RPG, wymagającą grę planszową, lub coś zupełnie innego, zgodnego z naszą misją. Masz też możliwość zarezerwowania na tę okazję dowolnych materiałów z list zasobów Stowarzyszenia (patrz opis projektu).

Próg jest niezależny od innych progów. Aby ustalić możliwe terminy rezerwacji napisz do nas wiadomość :)

I oczywiście otrzymujesz naszą dozgonną wdzięczność za pomoc w utrzymaniu naszej fantastycznej społeczności jak i nagrody z poprzednich progów. Dziękujemy po stokroć!
Zostań patronem
55 zł / miesiąc
patroni: 0

Otrzymujesz wszystkie przywileje Obrońcy Ereboru, a ponadto:

Masz prawo do wypożyczania majątku Stowarzyszenia poza obszar Siedziby;

Otrzymujesz prawo do głosowań nad spożytkowaniem środków z Patronite'a (Cele I oraz III);

Otrzymujesz nagrody z progu "Zasłużony Ereboru", ale Twój wpis będzie wyróżniony w kategorii "Bohaterowie".

I oczywiście otrzymujesz naszą dozgonną wdzięczność za pomoc w utrzymaniu naszej fantastycznej społeczności jak i nagrody z poprzednich progów. Dziękujemy po stokroć!
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 6

Otrzymujesz wszystkie przywileje Zasłużonego Ereboru, a oprócz tego otrzymujesz Prywatną Szafkę, do której tylko Ty masz klucze. Możesz bez zbędnej logistyki i noszenia kilogramów mieć swoje karty, figurki, czy materiały do sesji zawsze na miejscu , oczekujące na Twoją spontaniczną wizytę.

I oczywiście otrzymujesz naszą dozgonną wdzięczność za pomoc w utrzymaniu naszej fantastycznej społeczności jak i nagrody z poprzednich progów. Dziękujemy po stokroć!
Zostań patronem
150 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 5

Otrzymujesz nagrody jak przy "Gościu Ereboru", ale możesz rezerwować Małą Salę raz w tygodniu.

Próg jest niezależny od innych progów. Aby ustalić możliwe terminy rezerwacji napisz do nas wiadomość :)

I oczywiście otrzymujesz naszą dozgonną wdzięczność za pomoc w utrzymaniu naszej fantastycznej społeczności jak i nagrody z poprzednich progów. Dziękujemy po stokroć!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy