Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

11

patronów

340 zł

miesięcznie

540 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
317
miesięczne wsparcie
363
liczba patronów

  Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec od początku swego istnienia (1991) stara się przedstawiać i promować najbardziej interesujące i wartościowe teksty z tradycji duchowej chrześcijaństwa czerpiącej obficie z doświadczenia mnichów.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 5%
cel: 10000 zł
brakuje 9460 zł
Chorał gregoriański na płycie winylowej
Czas płynie, przynosi wiele słów i pytań, odejść i powrotów. Chorał wciąż trwa. Nieodmiennie inspiruje i wciąż jest nagrywany. Nic dziwnego, że ci, którzy śpiewają go codziennie – a takich miejsc na świecie jest, niestety, coraz mniej – czują się zobowiązani, by dzielić się jego niezwykłą mocą i pięknem. Oto w skrócie geneza proponowanej przez scholę chorałową benedyktynów tynieckich „podróży do wnętrza chorału”. Śpiew ten bowiem, pozornie monotonny, w rzeczywistości mieni się wielością barw.

Jakie mamy plany?
1. Wydanie 500 sztuk płyt winylowych 12" w kopercie tekturowej z nadrukiem.
2. Repertuar: część utworów z płyty "Gemma caelestis".

Co daje Twoja pomoc?
Bez wsparcia pojedyncza płyta winylowa w naszym sklepie internetowym kosztowałaby ok. 100 zł. Natomiast jeśli uda nam się zebrać środki na przygotowanie i wyprodukowanie winyli, wtedy płyta będzie o połowę tańsza, czyli ok. 50 zł.
0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 20000 zł
brakuje 19460 zł
„Opowieści pielgrzyma” w wersji audiobooka
W każdej dziedzinie są takie książki, które po prostu trzeba znać. W dziedzinie duchowości należą do nich z pewnością "Opowieści pielgrzyma". To anonimowe, klasyczne dzieło zakorzenione w rosyjskim prawosławiu ukazuje nam inne oblicze pobożności i modlitwy niż to, z którym być może spotykamy się na co dzień. Jest ono znakomitą odpowiedzią na pragnienie ciągłego przebywania w Bożej obecności. Pokazuje, jak poprzez nieustanną modlitwę Jezusową zmieniać swoje wnętrze, aby każdego dnia stawać się jeszcze bardziej "człowiekiem z Ducha".

Dlaczego akurat "Opowieści pielgrzyma"? Nasi stali czytelnicy dobrze wiedzą, że większość naszych działań to chęć promowania modlitwy Jezusowej, wyrastającej z praktyki Ojców Pustyni, która została nam przekazana w formie dziedzictwa, które staramy się realizować w XXI wieku. Dlatego pragniemy, aby ten audiobook był znacznie tańszy, i tym samym dostępny dla każdego.

Jakie mamy plany?
1. Wydanie 1000 sztuk płyt MP3 (ok. 8 godzin) z nagraniem "Opowieści pielgrzyma".
2. Przygotowanie całości w formie digipacka.

Co daje Twoja pomoc?
Bez wsparcia, pojedynczy audiobook, w naszym sklepie internetowym kosztowałby ok. 50 zł. Natomiast jeśli uda nam się zebrać środki na przygotowanie i wyprodukowanie audiobooka, wtedy będzie on o połowę tańszy, czyli ok. 25 zł.

Mecenasi

Dziękujemy naszym Mecenasom!

O Autorze

Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec od początku swego istnienia (1991) stara się przedstawiać i promować najbardziej interesujące i wartościowe teksty z tradycji duchowej chrześcijaństwa czerpiącej obficie z doświadczenia mnichów. Poprzez nasze publikacje pragniemy pokazać, że mądrość minionych pokoleń jest olbrzymim bogactwem, które warto poznawać i z którego warto czerpać także obecnie. Tradycja jest jak wino – gdy się zestarzeje z przyjemnością się je pije (por. Syr 9,10). Siłą tradycji monastycznej, decydującej o jej nieprzemijalności i aktualności, jest gleba z której ona wyrasta: autentyczne doświadczenie Boga i własnej ograniczoności.

 

Na profil Wydawnictwa składają się przede wszystkim poszczególne serie wydawnicze: związane z przekazem doświadczenia duchowego mnichów (Źródła monastyczne, Z tradycji mniszej), z tematyką biblijną, z liturgią (Modlitwa Kościoła) oraz seria prezentująca odrębność i pokrewieństwa różnych Kościołów (Duchowość Wschodu i Zachodu).

 

Oczywiście nie ograniczamy się tylko do wspomnianych serii. Napływ współczesnych, atrakcyjnych dla dzisiejszego Czytelnika tekstów spowodował rozrastanie się strefy Wydawnictwa nazywanej u nas popularnie Poza seriami. Znajdują się w niej publikacje z zakresu publicystyki, teologii biblijnej, teologii duchowości, historii, duchowej beletrystyki, sztuki i poezji. Podejmowane są tu zagadnienia życia duchowego, modlitwy, życia wspólnot zakonnych i całego Kościoła. Nie brakuje w tej kategorii zarówno prac naukowych, jak i lekkich, pełnych humoru tekstów.

 

Słowo o naszej Regule

Patrząc na tynieckie Opactwo, widzimy przenikające się w nim style różnych epok: romańską ścianę z portalem, gotyckie okna i krużganki, renesansowy chór nad wejściem, barokowy wystrój świątyni, wreszcie i mocny akcent współczesny – posoborowy ołtarz centralny, przy którym kapłan sprawuje dziś Eucharystię zwrócony twarzą do zgromadzenia. Rzecz znamienna – świątynia wciąż ta sama, na tej samej skale oparta, tych samych mająca Patronów, a jednak na każdym etapie swej historii również nieco inna, jak drzewo z jednego pnia wypuszczające wciąż nowe gałęzie.

Podobnie z Regułą świętego Benedykta: ta sama od ponad tysiąca pięciuset lat – liczne i różnorodne wydawała owoce, o ile, oczywiście, wiernie starano się za nią podążać. Zanurzona w dziedzictwie Ojców Pustyni i pierwszych pokoleń ich uczniów, osiągnęła w redakcji Patriarchy mnichów Zachodu tę miarę formalnej dojrzałości, dzięki której każde kolejne pokolenie stawiało sobie za cel już nie poprawianie jej czy uzupełnianie, ale wyłącznie skupioną interpretację, gwarantującą wierność jej duchowi.

Mówi się o tej Regule, że cechuje ją wyjątkowy umiar: odnajduje drogę do świętości nie w ostrości ascetycznych praktyk, nie w koncentracji sił na tym czy innym zadaniu w Kościele, ale w harmonijnym połączeniu podstawowych praktyk życia Kościoła, dzięki którym chrześcijaninowi przestaje grozić duchowa stagnacja, lecz wkracza on na drogę nieustannego wzrostu w łasce i miłości. Owe podstawowe praktyki – to modlitwa wspólna (liturgiczne Opus Dei i Eucharystia), indywidualne, medytacyjne studium Słowa Bożego, połączone z modlitwą osobistą (lectio divina) oraz praca w braterskiej wspólnocie, przy założeniu, iż pierwszymi bliźnimi na drodze aktywnej służby w miłości są właśnie współbracia tej konkretnej wspólnoty, z którą mnich wiąże się na całe życie.

Zewnętrzną ramą tego stylu życia jest klauzura, nieodzownym jego klimatem – cisza pomagająca w skupieniu i modlitwie. Będąc jednak żywym członkiem „miniatury Kościoła”, jaką jest klasztor, benedyktyński mnich-cenobita (czyli żyjący we wspólnocie) staje się zarazem i żywym człowiekiem Kościoła jako całości. Stąd owo charakterystyczne „dośrodkowe” nastawienie Reguły owocuje zarazem otwarciem na sprawy ludzi. Na pierwszym planie wyraża się to przez gościnność umożliwiającą włączenie się przybywających z zewnątrz w krwiobieg życia wspólnoty, na dalszym planie – w podejmowaniu i różnych potrzebnych posług w Kościele, nawet do misyjnych włącznie.

Jak to się dzieje, że ów benedyktyński „umiar” nie jest jakąś odmianą letniej wody osolonej zwietrzałą solą? Dzieje się tak dlatego, że owa „wąska droga”, o jakiej mówił Chrystus, przebiega właśnie na ogół między różnymi skrajnościami, do których człowiek zazwyczaj ma tendencję i które w pysze swojej nazywa „radykalizmem”. Skrajności nie są najczęściej wcale wyrazem prostego serca, lecz uproszczonego sposobu myślenia, które lubi „błyszczeć radykalizmem” (zwłaszcza w mowie) i potrafi nawet sugestywnie porywać za sobą innych – ale ostatecznie wiedzie jedynie ku trwałej powierzchowności i płyciźnie, nigdy na głębię. Weźmy przykład: Benedykt nakazuje mnichowi być bezwzględnie posłusznym opatowi – przełożonemu wspólnoty, natomiast od opata z kolei wymaga, by w sprawach ważnych zasięgał zawsze rady braci, zaznaczając w dodatku, iż Pan Jezus często właśnie przez kogoś młodszego objawia to, co jest lepsze (RB 3,3). Jakże łatwo byłoby iść „po bandzie”, upraszczając: „przełożony ma zawsze rację” lub przeciwnie: „to ja mam rację, ale niestety nie jestem przełożonym”. A tymczasem posłuszeństwo Chrystusowi – to ani jedno, ani drugie. Albo inny przepis, który mówi, że opat ma zarządzać wspólnotą tak, by „mocni mieli to, czego pragną i słabi nie uciekali” (RB 64,19), albo wymaganie, by „bracia byli również posłuszni sobie nawzajem” (RB 71). Przepisów Reguły tego rodzaju w jej siedemdziesięciu trzech rozdziałach jest co niemiara. I mógłby ktoś westchnąć: „Bądź tu mądry!” Ano właśnie – wpadłby mu w słowo Benedykt – bądź właśnie mądry, a nie głupi – bo jeśli przyjmiesz te wskazówki tak, jak zostały napisane, nie będziesz ich przekręcał i interpretował „po swojemu”, jeśli rozważysz je w ciszy i skupionej modlitwie – to mądrość posiądziesz – i nie tę, która nadyma, ale która sprawia, że serce się rozszerza i drogą przykazań Bożych biegnie się ze słodyczą miłości.

Dlatego – przy całej organizacyjnej sprawności świętego Benedykta, który z klasztoru stworzył niemal małe, samowystarczalne miasteczko – najbardziej radykalną ascezą, do której wzywa on w swej Regule, jest asceza własnego ja, własnego „sądu” o rzeczywistości – o Bogu, o bliźnim, o świecie, o sobie samym. To pokorze właśnie poświęcił Benedykt jedyny rozdział traktujący wyłącznie o życiu duchowym, bez „organizacyjnych” dodatków. Zakonodawca przekonany jest, że jeśli w tej cnocie człowiek będzie wzrastał (jej rozwój przedstawia w schemacie dwunastu stopni), co możliwe jest tylko dzięki łasce Bożej i w konkretnym doświadczeniu życiowych prób – nauczy się wszystkiego innego, nauczy się miłości i prawdziwie posiądzie samego siebie. Pokora jest bowiem dla człowieka drogą konieczną, ale i niełatwą, rzec można – czasem nawet trudniejszą  od męczeństwa. Iluż bo ludzi poginęło na ziemi beznadziejnie głupio, a w przekonaniu, że walczą o dobrą sprawę? Iluż „inteligentnych” wysublimowało się w poczucie wyższości nad plebsem, by w efekcie gadać głupstwa, jakich świat nie słyszał? Iluż „ubogich i poniżonych” uznało siebie za sędziów sprawiedliwości, by wpędzać świat w chaos rewolucji i zbrodni? Ani wiedza człowieka nie rozwija, ani cierpienie nie uszlachetnia. „Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa Bożego” (Łk 18,24), ale też wejdzie doń prędzej od stu trędowatych, gdy ci ostatni zatną się w pysze (zob. Łk 4,27). Chrystus mówi: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11,29). To zdanie Zbawiciela – choć w Regule nie przytoczone wprost, gdyż od razu potraktowane praktycznie – znajduje się w centrum uwagi św. Benedykta, a szerzej patrząc – i w centrum uwagi duchowości monastycznej we wszelkich jej odmianach.

Do wzrostu człowieczeństwa potrzebna jest łaska i ufna z nią współpraca. Do jej daru-zadatku odwołuje się Benedykt w człowieku „prawdziwie poszukującym” – i jej rozwój gwarantuje w swojej sprawdzonej, wypróbowanej szkole życia. Stąd też benedyktyńską historię – której zewnętrznym znakiem są świątynie, klasztory, dzieła sztuki i literatury – tworzy zawsze w istocie to, co bardziej ukryte, a co dokonuje się w sanktuarium ludzkiej duszy – w jej pragnieniu Boga, w ukrytych inspiracjach i doświadczeniu życiowych prób, w osobistych zmaganiach, porażkach i zwycięstwach – rozgrywających się jakże często nie w teatrze spektakularnych wydarzeń, lecz w zwykłej, domowej codzienności / Konrad Małys OSB /

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 3
Przygotowując teksty, materiały wideo czy audio, kierujemy się maksymą, która zwieńcza naukę wypływającą z "Reguły" św. Benedykta: "Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony". Mamy nadzieję, że uda nam się podołać temu zadaniu; jest to też wyzwanie, w którym widzimy odpowiedź na potrzeby dzisiejszego człowieka. Dzięki Twojemu wsparciu możemy realizować projekty, na które nas zwyczajnie nie stać. Zapytasz: w takim razie, co ja z tego będę miał? Naszym celem jest uzbieranie danej kwoty, na określony projekt. Efekt, czyli produkt, dzięki Twojemu wsparciu, będzie dużo tańszy w sprzedaży, niż normalnie byłoby to możliwe bez Twojego wsparcia.

Nasze „dziękuję” chcemy wyrazić za pomocą niewielkiego prezentu. Na stronie: https://tyniec.com.pl/64-e-booki możesz sobie wybrać dowolny e-book, który wyślemy Ci w prywatnej wiadomości.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 3
Przygotowując teksty, materiały wideo czy audio, kierujemy się maksymą, która zwieńcza naukę wypływającą z "Reguły" św. Benedykta: "Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony". Mamy nadzieję, że uda nam się podołać temu zadaniu; jest to też wyzwanie, w którym widzimy odpowiedź na potrzeby dzisiejszego człowieka. Dzięki Twojemu wsparciu możemy realizować projekty, na które nas zwyczajnie nie stać. Zapytasz: w takim razie, co ja z tego będę miał? Naszym celem jest uzbieranie danej kwoty, na określony projekt. Efekt, czyli produkt, dzięki Twojemu wsparciu, będzie dużo tańszy w sprzedaży, niż normalnie byłoby to możliwe bez Twojego wsparcia.

Nasze „dziękuję” chcemy wyrazić za pomocą niewielkiego prezentu. Na stronie: https://tyniec.com.pl/64-e-booki możesz sobie wybrać dowolny e-book, który wyślemy Ci w prywatnej wiadomości.
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 0
Przygotowując teksty, materiały wideo czy audio, kierujemy się maksymą, która zwieńcza naukę wypływającą z "Reguły" św. Benedykta: "Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony". Mamy nadzieję, że uda nam się podołać temu zadaniu; jest to też wyzwanie, w którym widzimy odpowiedź na potrzeby dzisiejszego człowieka. Dzięki Twojemu wsparciu możemy realizować projekty, na które nas zwyczajnie nie stać. Zapytasz: w takim razie, co ja z tego będę miał? Naszym celem jest uzbieranie danej kwoty, na określony projekt. Efekt, czyli produkt, dzięki Twojemu wsparciu, będzie dużo tańszy w sprzedaży, niż normalnie byłoby to możliwe bez Twojego wsparcia.

Nasze „dziękuję” chcemy wyrazić za pomocą niewielkiego prezentu. Na stronie: https://tyniec.com.pl/64-e-booki możesz sobie wybrać dowolny e-book, który wyślemy Ci w prywatnej wiadomości.
Zostań patronem
40 zł / miesiąc
patroni: 0
Przygotowując teksty, materiały wideo czy audio, kierujemy się maksymą, która zwieńcza naukę wypływającą z "Reguły" św. Benedykta: "Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony". Mamy nadzieję, że uda nam się podołać temu zadaniu; jest to też wyzwanie, w którym widzimy odpowiedź na potrzeby dzisiejszego człowieka. Dzięki Twojemu wsparciu możemy realizować projekty, na które nas zwyczajnie nie stać. Zapytasz: w takim razie, co ja z tego będę miał? Naszym celem jest uzbieranie danej kwoty, na określony projekt. Efekt, czyli produkt, dzięki Twojemu wsparciu, będzie dużo tańszy w sprzedaży, niż normalnie byłoby to możliwe bez Twojego wsparcia.

Nasze „dziękuję” chcemy wyrazić za pomocą niewielkiego prezentu. Na stronie: https://tyniec.com.pl/64-e-booki możesz sobie wybrać dowolny e-book, który wyślemy Ci w prywatnej wiadomości.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 5
Przygotowując teksty, materiały wideo czy audio, kierujemy się maksymą, która zwieńcza naukę wypływającą z "Reguły" św. Benedykta: "Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony". Mamy nadzieję, że uda nam się podołać temu zadaniu; jest to też wyzwanie, w którym widzimy odpowiedź na potrzeby dzisiejszego człowieka. Dzięki Twojemu wsparciu możemy realizować projekty, na które nas zwyczajnie nie stać. Zapytasz: w takim razie, co ja z tego będę miał? Naszym celem jest uzbieranie danej kwoty, na określony projekt. Efekt, czyli produkt, dzięki Twojemu wsparciu, będzie dużo tańszy w sprzedaży, niż normalnie byłoby to możliwe bez Twojego wsparcia.

Nasze „dziękuję” chcemy wyrazić za pomocą niewielkiego prezentu. Na stronie: https://tyniec.com.pl/64-e-booki możesz sobie wybrać dowolny e-book, który wyślemy Ci w prywatnej wiadomości.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Przygotowując teksty, materiały wideo czy audio, kierujemy się maksymą, która zwieńcza naukę wypływającą z "Reguły" św. Benedykta: "Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony". Mamy nadzieję, że uda nam się podołać temu zadaniu; jest to też wyzwanie, w którym widzimy odpowiedź na potrzeby dzisiejszego człowieka. Dzięki Twojemu wsparciu możemy realizować projekty, na które nas zwyczajnie nie stać. Zapytasz: w takim razie, co ja z tego będę miał? Naszym celem jest uzbieranie danej kwoty, na określony projekt. Efekt, czyli produkt, dzięki Twojemu wsparciu, będzie dużo tańszy w sprzedaży, niż normalnie byłoby to możliwe bez Twojego wsparcia.

Nasze „dziękuję” chcemy wyrazić za pomocą niewielkiego prezentu. Na stronie: https://tyniec.com.pl/64-e-booki możesz sobie wybrać dowolny e-book, który wyślemy Ci w prywatnej wiadomości.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Zostajesz naszym Mecenasem - i w związku z tym Twoje dane (logo/zdjęcie) pojawią się w sekcji Mecenasi na stronie profilu.

Nasze „dziękuję” chcemy wyrazić za pomocą niewielkiego prezentu. Na stronie: https://tyniec.com.pl/64-e-booki możesz sobie wybrać 5 dowolnych e-booków, które wyślemy Ci w prywatnej wiadomości.
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 0
Zostajesz naszym Mecenasem - i w związku z tym Twoje dane (logo/zdjęcie) pojawią się w sekcji Mecenasi na stronie profilu.

Nasze „dziękuję” chcemy wyrazić za pomocą niewielkiego prezentu. Na stronie: https://tyniec.com.pl/64-e-booki możesz sobie wybrać 5 dowolnych e-booków, które wyślemy Ci w prywatnej wiadomości.
Zostań patronem
400 zł / miesiąc
patroni: 0
Zostajesz naszym Mecenasem - i w związku z tym Twoje dane (logo/zdjęcie) pojawią się w sekcji Mecenasi na stronie profilu.

Nasze „dziękuję” chcemy wyrazić za pomocą niewielkiego prezentu. Na stronie: https://tyniec.com.pl/64-e-booki możesz sobie wybrać 5 dowolnych e-booków, które wyślemy Ci w prywatnej wiadomości.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Zostajesz naszym Mecenasem - i w związku z tym Twoje dane (logo/zdjęcie) pojawią się w sekcji Mecenasi na stronie profilu.

Nasze „dziękuję” chcemy wyrazić za pomocą niewielkiego prezentu. Na stronie: https://tyniec.com.pl/64-e-booki możesz sobie wybrać 5 dowolnych e-booków, które wyślemy Ci w prywatnej wiadomości.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy