Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

74

patronów

1514 zł

miesięcznie

27395 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
91
miesięczne wsparcie
78
liczba patronów

  Siema! Jesteśmy trójką przyjaciół wchodzących tam gdzie nie wolno :) razem tworzymy ekipę Urbex History! Odwiedzamy zapomniane i opuszczone miejsca, aby następnie nagrać o nich filmy ubarwione w historyczny i edukacyjny komentarz. Dzięki naszym Patronom udało się nagrać m.in. 10 odcinków z Fukuhismy

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
75 %
100%
osiągnięto 75%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 486 zł
REGULARNE WYPRAWY I UTRZYMANIE KANAŁU
Tworząc Patronite obiecaliśmy, że będziemy publikować minimum raz w tygodniu film, i tego słowa dotrzymujemy od początku !

Osiągnięcie tego celu nie tylko daje nam możliwość produkcji nowych odcinków z coraz to ciekawszych wypraw, ale i pozwala na miesięczne pokrycie kosztów utrzymania całego kanału m.in. za zakup licencji na muzykę, wypożyczenie sprzętu wideo ale i nie tylko, opłaty za internet i prąd, benzyna i nocleg na wyprawach, tłumaczenie filmów / tworzenie napisów, oraz za najważniejsze czyli jedzenie (a zjeść lubimy :D)

cel-3
0%
25 %
100%
osiągnięto 25%
cel: 6000 zł miesięcznie
brakuje 4486 zł
ZAGRANICZNE WYPRAWY
Dzięki Waszemu wsparciu przez ostatni rok ruszyliśmy z kopyta i dotrzymując kolejnej obietnicy nakręciliśmy wiele zagranicznych filmów ! Stało się coś naprawdę niesamowitego a my nie chcemy przestać !

Dwukrotnie odwiedziliśmy z kamerami naszych zachodnich sąsiadów, polecieliśmy do Grecji aby nagrać jeden z największych (i oczywiście opuszczonych) samolotów pasażerskich na świecie Boeing 747 Jumbo Jet, przejechaliśmy ponad 6 tyś km po Bałkanach odwiedzając i oczywiście filmując byłą jugosłowiańską bazę lotniczą, oraz pole minowe, ale to i tak ułamek tego co się działo bo wreszcie udało się dostać do Japonii i skażonej strefy w Fukushimie !

Osiągniecie tego progu daje nam możliwość produkcji materiałów z zagranicznych wypraw z coraz to odleglejszych, ciekawszych i niesamowitych miejsc ! Kiedyś jeden z widzów napisał nam komentarz: "dobrze, że jesteście, bo zawsze chciałem to zobaczyć, a nie mam jak". My zgodnie z tymi słowami nie przestajemy i ciśniemy dalej !

nowy-baner-fuku
0%
100%
osiągnięto 8%
cel: 18000 zł miesięcznie
brakuje 16486 zł
PROJEKT BURAN - LECIMY W KOSMOS ŚLADAMI HERMASZEWSKIEGO
Ten cel w swojej kwocie zwiera dwa poprzednie cele, domyślna liczba to 10 000 zł.

Dzięki Wam udało nam się w styczniu 2019 roku polecieć do Japonii i zrealizować 10 odcinków z Fukushimy ! Jako jedni z nielicznych weszliśmy do skażonej strefy z kamerami w ręku, a to po to aby pokazać światu jak naprawdę wygląda tam życie.

Przyszedł więc czas na kolejną grubą wyprawę, PROJEKT BURAN, czyli opuszczony wahadłowiec kosmiczny znajdujący się w Kazachstanie, a tak konkretnie na terenie kosmodromu Bajkonur. To właśnie z tego miejsca w 1978 roku wzniósł się na orbitę nasz polski kosmonauta Pan Mirosław Hermaszewski. Osiągając ten próg będziemy mieć możliwość przetransportowania się na teren kosmodromu, załatwienia odpowiednich pozwoleń i wreszcie sfilmowania prawdopodobnie ostatniego na świecie opuszczonego promu kosmicznego.
Oczywiście to nie wszystko bo nagramy całą serię filmów z Bajkonuru poświęconą kosmosowi i Panu Mirosławowi Hermaszewskiemu.

BURAN

O Autorze

Siema ! Jeśli tutaj jesteś to pewnie już nas kojarzysz, ale i tak się przedstawmy :)

Tutaj ekipa Urbex History, czyli trzech przyjaciół, którzy pakują się tam gdzie nie wolno :), a tak serio. Jesteśmy starymi kumplami jeszcze za czasów technikum, których połączyła wspólna pasja do Urbexu, czyli eksploracji miejskiej, oraz historii. Odwiedzamy zapomniane i opuszczone miejsca, które często nie są dostępne dla przeciętnego śmiertelnika, aby następnie nagrać o nich film i ubarwić go w historyczny komentarz. Wszystko po to aby edukować i przedstawiać historię w ciekawy sposób !

Dzięki Waszej pomocy udało nam się zrealizować:

Niesamowitą wyprawę do Japonii a konkretnie do skażonej strefy w Fukushimie. Dzięki pieniążkom zgromadzonym za pośrednictwem Patronite powstała seria 10 odcinków pokazujących prawdę o regionie dotkniętym katastrofą, oraz radioaktywną chmurą z elektrowni atomowej.  Nie był to tani projekt, ale było warto. Serdecznie dziękujemy !


Każdy piątek nowa wyprawa !

Zakładając konto na Patronite obiecaliśmy, że będziemy publikować filmy regularnie i trzymamy się tej obietnicy. Każdy piątek godzina 16:00 publikujemy nowy odcinek z naszych wypraw. Takie zobowiązanie wymaga nakładu pracy i nie ukrywamy, że nie jest to proste, ale dzięki Waszej pomocy udaje się nam cały czas ! Mamy nadzieję, że już nigdy nie będziemy zmuszeni do zmniejszenia częstotliwości publikacji naszych wypraw, bo kochamy to co robimy i chcemy się tym dzielić. Aha ! zaczęliśmy też tłumaczyć filmy na j.ang aby historia trafiała do szerszego grona.

Więcej zagranicznych wypraw !

Dzięki Waszemu wsparciu mieliśmy fundusze aby w 2018 roku odwiedzić i nagrać wiele ciekawych miejsc po za granicami Polski. Odwiedziliśmy m.in. Niemcy, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Rumunię, Bułgarię, Grecję a dwójka delegatów nawet udała się do Peru aby nagrać Machu Picchu. Chcemy dalej kontynuować odkrywanie nieznanych miejsc w obcych krajach !

 

Co chcemy teraz osiągnąć dzięki Waszemu wsparciu ?

PROJEKT BURAN - LECIMY W KOSMOS ŚLADAMI HERMASZEWSKIEGO

Ta wyprawa stała się obecnie numerem jeden na naszej liście. Tak jak 3 lata temu postawiliśmy sobie za cel Fukushimę tak teraz obieramy kurs na Kazachstan i kosmodrom Bajkonur. Jeśli uda nam się zebrać fundusze to możecie być Pewni, że zawitamy w miejscu skąd nasz rodak poleciał w kosmos. Na terenie kosmodromu znajduje się wiele ciekawych opuszczonych obiektów,  m.in. nasz główny cel wahadłowiec kosmiczny Buran, ale to nie koniec, ponieważ cały czas część terenu jest używana, więc co Wy na to aby nagrać start rakiety na żywo :D ?

Utrzymać i rozwinąć to co mamy

Od początku używamy prawie cały czas tego samego sprzętu, czekaj ile to będzie lat ? prawie 5 ! Dlatego powoli ale wielkimi krokami zbliża się zmiana naszych kamer na nowe i to nie tylko ze względu na ich wiek, ale jakość jaką oferują nowe, a to wszystko z myślą o Was i Waszych oczach :) Oczywiście zgromadzone fundusze nie przyczynią się tylko do kupna nowego sprzętu i wyprawy do Kazachstanu, ale zapewnią nam możliwość dalszego działania na standardową skalę i publikację filmów w każdy piątek.

Bardzo dziękujemy za pomoc którą otrzymaliśmy od Was do tej chwili ! 
Bo gdyby nie było Was nie byłoby nas !

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

3 zł / miesiąc
patroni: 10
Śliczne dzięki, już jesteś naszym Patronem a to wiele dla nas znaczy.

Jak to mówią, grosz do grosza i będzie kokosza.
Zostań patronem
9 zł / miesiąc
patroni: 31
Dzięki za dołożenie kolejnej cegiełki do realizacji naszych wypraw.

Ten próg daje dostęp do specjalnej tajnej grupy na Facebooku gdzie będziemy mogli wymieniać się pomysłami na wyprawy, poradami co do sprzętu, oraz zaczerpniesz innych niezbędnych informacji.

Dodatkowo na grupie będziemy prowadzić livestreamy, co jest okazją do porozmawiania na żywo czy zadania pytań, jako pierwszy poznasz też nasze plany na wypady.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 8
To już nie cegiełka, to pustak !

Dostaliśmy od Was wiele wiadomości aby utworzyć próg o takiej wartości, więc tworzymy :) Zostając naszym Patronem w kwocie 20 zł przyczyniasz się do rozwoju projektu stawiając już nie cegły a pustaki w budowie kolejnych niesamowitych wypraw. Chyba widzisz potencjał w tym co tworzymy, co :) ?

+ podziękowania podczas transmisji na żywo
+ nagrody z progu 9zł
Zostań patronem
33 zł / miesiąc
patroni: 15
Limit: 50
Limitowana wersja progu !

Oprócz dostępu do tajnej grupy na FB i możliwości głosowania na miejsca które odwiedzimy, dostaniesz od nas pocztówkę z własnoręcznie napisanymi podziękowaniami. Zaprojektowana specjalnie i wyłącznie tylko dla Patronów z progu 33 zł.
Liczba miejsc ograniczona :)

+ dostęp do grupy na FB

+ podziękowania podczas transmisji na żywo
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 3
Kazimierz Wielki wjechał na salony!

Pięć dych to już porządne wsparcie za które jesteśmy Ci wdzięczni.
Dostaniesz od nas na email paczkę zdjęć z naszych wypraw (niektóre z nich nigdy nie widziały światła dziennego).

+ dostęp do grupy na FB

+ podziękowania podczas transmisji na żywo
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 4
Toś nam teraz zaimponował !

Naprawdę wielkie dzięki za wsparcie nas tą kwotą, będzie Ci to zapamiętane!
Ty to chyba lubisz okrągłe sumy, bo właśnie dla takich ludzi powstał ten próg.

+ dostęp do grupy na FB

+ podziękowania podczas transmisji na żywo

+ paczka zdjęć z wypraw
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
1/3 pensji w jednym banknocie.

My będziemy się już zawijać bo kupiłeś sobie właśnie kanał…., a tak serio to nawet nie myśleliśmy, że ktoś będzie w stanie wesprzeć nas taką kwotą. Nie mamy bladego pojęcia jak Ci podziękować, dlatego będziemy musieli to ustalić z Tobą mailowo, ale myślimy że na jednym piwerku się nie skończy :D
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy