Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

0 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Sztuka sprawia radość i wywołuje emocje. Ale nie jest wyłącznie rozrywką. Ma w sobie ogromną moc. Marzymy o tym, aby jej siłę dostrzegli szczególnie ludzie młodzi. Bo oni jej najbardziej potrzebują. Dlatego podjęliśmy się organizacji konkursu E=moc2je! Zorganizuj go razem z nami!

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 2000 zł
Minimalne obroty
To takie absolutne minimum, aby fundacja mogła przetrwać, działać na minimalnych chociaż obrotach, planować i liczyć na lepsza przyszłość. Żadna z osób działających w tej chwili na rzecz fundacji nie pobiera wynagrodzenia. Musimy jednak, jak każda firma i organizacja, ponosić koszty wynajmu lokalu, telefonu, obsługi finansowo - księgowej, domeny, rachunku bankowego i hostingu.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 10000 zł miesięcznie
brakuje 10000 zł
Wiatr w żagle
Łapiemy wiatr w żagle i możemy myśleć o organizacji pierwszej edycji konkursu E=moc2je! Na razie w skromnym i ograniczonym zakresie, ale mamy już pewność, że się uda! Pozyskane środki przeznaczymy na nagrody dla laureatów, reklamę konkursu, wynajem sali i organizację gali finałowej oraz na wynagrodzenia dla zatrudnionych osób obsługujących konkurs.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 30000 zł miesięcznie
brakuje 30000 zł
Nabieramy rozmachu
Możemy odetchnąć i nabrać rozmachu. Dzięki takim środkom jesteśmy w stanie zatrudnić na stałe osoby, które będą pracować nad prowadzeniem bieżącym spraw fundacji oraz organizacją i przeprowadzeniem konkursu E=moc2je! W ten sposób będziemy mogli dotrzeć do znacznie większej liczby dzieci i młodzieży. Możemy też uatrakcyjnić galę finałową oraz zwiększyć pulę nagród. Korzystając z takich środków mamy możliwość sfinansowania kosztów zakupu materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania prac konkursowych (np.: płótna, farby, glina rzeźbiarska) dla wybranych uczestników konkursu wymagających takiej pomocy (np.: dzieci z domów dziecka). Pozostałe środki przeznaczymy na stypendia dla osób wybitnie uzdolnionych, przyznawane poza konkursem przez Radę Fundacji i realizację dodatkowych projektów.

O Autorze

Nie chcę Cię zanudzać od samego początku tego tekstu opisem działań naszej fundacji. Jesteśmy na tym portalu tylko dlatego, że mamy pomysł na realizację pewnego konkursu. Dlatego pozwól, że szanując Twój czas od razu przejdę do rzeczy i opowiem Ci pewną historię.

Konkurs E=moc2je!

Pewna historia

Pomysł na organizację ogólnopolskiego konkursu plastycznego chodził mi po głowie od początku działania naszej fundacji. Zawsze czułem, że jest to świetny sposób, aby pokazać dzieciakom i młodzieży, że tworzenie sztuki może bardzo pomóc w radzeniu sobie z problemami, z którymi się borykają. Miałem też nadzieję, że przynajmniej dla części z nich sztuka stanie się codziennością i pojawią się wśród nich prawdziwy artyści, których prace będą kiedyś zapierać dech w piersiach.

Przeczucie to jedno, ale wątpliwości i skala projektu to zupełnie inna sprawa. Gdyby nie pewne wydarzenie, to nie miałbym odwagi, aby przekuć pomysł w rzeczywistość. Projekt ten pozostał by wyłącznie w obszarze marzeń i planów. Życie codziennie potrafi nas zaskakiwać. Tak było i w przypadku.

Około rok temu kilka razy byłem gościem pewnego ośrodka terapii uzależnień dla młodzieży na Podlasiu. W tym czasie miałem spotkania z młodzieżą i krótkie wykłady. Po jednym z nich rozmawiałem z dyrektorem tego ośrodka i podzieliłem się z nim pomysłem realizacji takiego konkursu. Wątpliwościami również. Czy w ogóle ktoś będzie chciał w takim konkursie uczestniczyć, czy sztuka ma potencjał terapeutyczny, czy jesteśmy w stanie do takiego konkursu przekonać sponsorów i pozyskać środki na jego realizację. Mój rozmówca tylko się uśmiechnął, wyjął z kieszeni komórkę i otwierając specjalny folder ze zdjęciami wręczył mi ją z uśmiechem mówiąc "Zobacz! Tylko obejrzyj to. To są prace naszych podopiecznych.". To był moment, którego nie zapomina się do końca życia. Oglądałem na zdjęciach rysunki i obrazy, które wywoływały emocje, których absolutnie nie sposób opisać. Bo w pracach tych zaszyte były emocje, które wywołały przeżycia, których nie dostarczyła mi do tej pory żadna wizyta w muzeum czy galerii. A to była tylko komórka. Moją minę dyrektor skwitował krótkim stwierdzeniem: "Marek, nie zastanawiaj się czy to zrobić. Po prostu to zrób!". Od tego czasu pomysł nabrał realnych kształtów. Odbyłem wiele spotkań i dyskusji, jak mógłby wyglądać taki konkurs. Dziś nadszedł czas, aby plany wcielić w życie.

Mamy już nazwę konkursu zarejestrowaną i chronioną w Urzędzie Patentowym jako znak towarowy. Mamy logo i pomysł, jak przeprowadzić konkurs. Mamy nawet ludzi gotowych do pracy przy organizacji tego przedsięwzięcia. Ale bez Ciebie nic nie zrobimy. Nie ruszymy nawet z miejsca. Potrzebujemy środków, aby uruchomić tę maszynę. Paliwa, które ją rozpędzi.

Uwolnij swoje emocje! Zorganizujmy ten konkurs wspólnie!

 

Logo konkursu E=moc2je!

Zasady konkursu

Konkurs E=moc2je! chcemy skierować do młodzieży w wieku od 12 do 19 lat. Planujemy jego organizację raz w roku. Będzie się odbywał w trzech kategoriach tematycznych (obraz, rzeźba i fotografia) i w dwóch kategoriach wiekowych (12 - 15 lat, 16-19 lat). Tematem pracy konkursowej mają być emocje, które przeżył autor pracy. Z tego powodu do każdej pracy ma być dołączony krótki opis sytuacji, która była podstawą wykonania tej pracy. Prace będą oceniane przez zewnętrzne jury, a podstawowym kryterium oceny będzie siła emocji, które przekazuje praca. Odbędzie się również głosowanie internautów.

Jako nagrody pragniemy zaproponować dla laureatów (wraz z opiekunem) krótkie, kilkudniowe wycieczki do europejskich miast związanych ze sztuką oraz roczne stypendia artystyczne. Naszym marzeniem jest, aby ogłoszenie wyników odbyło się na uroczystej gali, która będzie kończyła daną edycję konkursu. Powstanie też film podsumowujący daną edycję.

Wszystkie prace konkursowe zostaną przekazane w ramach podziękowania dla naszych Patronów i Darczyńców.

Więcej szczegółowych informacji o zasadach konkursu znajdziesz na tej stronie:

https://www.wiecejnizsztuka.pl/zasady-konkursu-emocje

Idea konkursu

Z informacją o konkursie chcemy trafić do jak największej ilości młodych osób. Głównie poprzez media społecznościowe, ale również poprzez pisemne informacje skierowane do domów dziecka, rodzin zastępczych, ośrodków terapii uzależnień i fundacji. Chcemy przekonać tę grupę do wykorzystania własnych zdolności artystycznych i uwolnienia kreatywności.

W ramach konkursu chcemy również przygotować filmy, które będą również edukowały w zakresie różnych technik artystycznych. W miarę pozyskanych środków będziemy mogli też dostarczać materiały niezbędne do realizacji prac (płótna, czy glinę samoutwardzalną) dla osób, które nie dysponują środkami, aby je zakupić.

Cel konkursu zostanie przez nas osiągnięty, jeśli dla przynajmniej części osób, które wezmą w nim udział sztuka okaże się jedną z metod na radzenie sobie z problemami codzienności i po jego zakończeniu będą dalej tworzyć prace i wyrażać w nich swoje emocje.

Więcej informacji o idei konkursu znajdziesz na tej stronie:

https://www.wiecejnizsztuka.pl/idea-konkursu-emocje

Wyjaśnienia do progów

Chwilę chciałbym poświęcić jeszcze na wyjaśnienia sposobów, którymi chcemy się odwdzięczyć naszym Patronom za wsparcie.

Jedną z podstawowych idei przedsięwzięcia jest przekazanie wszystkich wykonanych i zgłoszonych do konkursu prac jako podziękowania za wsparcie dla Patronów i darczyńców fundacji. W zgłoszeniu konkursowym autor pracy wyraża na to zgodę. Jako fundacja nie zamierzamy zachowywać tych prac ani na przykład sprzedawać ich na aukcji. Nie wiemy jednak ile takich prac wpłynie, więc nie jesteśmy w stanie zapewnić, że każdy, kto wesprze ideę konkursu taką pracę otrzyma. Dlatego w progach wsparcia wpisaliśmy to na najwyższych dwóch poziomach. Jeśli jednak nie pozyskamy Patronów na tych progach lub liczba prac będzie większa niż przewidują te progi, to prace te będą przekazane Patronom z progów niższych. Każdy Patron będzie miał prawo wyboru pracy, którą otrzyma, zaczynając od tych Patronów, którzy wsparli konkurs najwyższymi, łącznymi kwotami.

Pozyskując Patronów chcemy również stworzyć organ doradczy w naszej fundacji - Radę Patronów. Rada Patronów działać będzie na zasadzie głosowań realizowanych pocztą elektroniczną nad zapytaniami kierowanymi przez Zarząd Fundacji. Zapytania te dotyczyć mogą najważniejszych spraw związanych z konkursem i nie tylko z nim. Przykładowo mogą dotyczyć określenia i zatwierdzenia puli nagród, wyboru terminu i miejsca przeprowadzenia gali finałowej, przyznania stypendiów artystycznych przez fundację i innych.

Nasza fundacja

Pozwól, że na koniec przekażę Ci kilka słów o tym, co robimy. Działamy od początku 2016 roku. Naszym celem jest rozbudzanie i rozwijanie różnych form aktywności twórczej oraz propagowanie działalności artystycznej i kreatywności jako formy wsparcia własnego rozwoju emocjonalnego oraz metody na radzenie sobie z trudnościami i wyzwaniami życia. Kierujemy swoje działania do różnych grup wiekowych z naciskiem jednak na dzieci i młodzież.

W ramach projektu "Uwolnij emocje" organizowaliśmy zajęcia artystyczne dla dzieci z domów dziecka, dla młodych osób ciężko i przewlekle chorych, dla młodzieży w trakcie terapii uzależnień.

Uwolnij emocje!

Projekt "Filmowe impresje" to z kolei pragnienie zaangażowania młodych ludzi w tworzenie filmów poruszających głębsze tematy i na wyższym poziomie artystycznym i technicznym. Dzięki zaangażowaniu młodych ludzi i wolontariuszy powstały takie filmy, jak ten poniżej poruszający problem depresji oraz relacja z przeglądu małych form teatralnych osób niepełnosprawnych.

 

 

 

W chwili obecnej całe nasze siły skupiamy na przygotowaniu i organizacji konkursu E=moc2je! Zorganizuj ten konkurs z nami!

Marek Mistarz
Prezes Fundacji

P.S. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to zapraszamy Cię na naszą stronę internetową!

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 0
Jesteś fundamentem!

Każdy dom wymaga fundamentu. Na tym fundamencie rosną mury i w końcu powstaje cały budynek. Jesteś fundamentem naszego przedsięwzięcia. Dziękujemy Ci za to!

Jak będziemy mogli się odwdzięczyć?

Otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, w której będziemy publikować bieżące informacje o naszych działaniach oraz dodatkowe, nie opublikowane w innych miejscach zdjęcia i filmy. Do grupy tej będą mieli dostęp również wolontariusze, osoby biorące udział w konkursie E=moc2je! oraz wspierani przez naszą fundację młodzi artyści. Dzięki temu będziesz mógł wyrażać swoje opinie co do realizacji konkursu, przekazywać nam swoje pomysły i dyskutować. Czyli naprawdę realnie uczestniczyć w jego realizacji!
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
Jesteś podporą!

Nie zawsze wszystko idzie jak z płatka. Czasami potrzeba wielkiej siły i wytrwałości, aby coś zrealizować. Również wsparcia osób takich jak Ty. Jesteś podporą naszej fundacji. Dziękujemy Ci za to!

Jak będziemy mogli się odwdzięczyć?

Otrzymasz od nas elektroniczny certyfikat, w którym potwierdzimy Twoje zaangażowanie we wsparcie naszych działań.

* Ten próg daje Ci również dostęp do przywilejów z poprzedniego progu (10 zł).
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Jesteś motywacją!

W chwilach zwątpienia do dalszej pracy i działania niezbędna jest dobra motywacja. Ty właśnie jesteś motywacją naszych działań, Dziękujemy Ci za to!

Jak będziemy mogli się odwdzięczyć?

Otrzymasz od nas pisemne podziękowanie i dyplom, w którym potwierdzimy Twoje zaangażowanie we wsparcie naszych działań.

* Ten próg daje Ci również dostęp do przywilejów z poprzednich progów (10 zł, 20 zł).
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Jesteś inspiracją!

Każdy czasami zabrnie w ślepą uliczkę. I nie ma żadnego pomysłu, jak ruszyć w dalszą drogę. Twoje wsparcie jest dla nas inspiracją do szukania nowych ścieżek. Dziękujemy Ci za to!

Jak będziemy mogli się odwdzięczyć?

Jeśli nie będziesz miał nic przeciwko temu, to twoje imię i nazwisko lub nazwa i logo firmy, którą reprezentujesz zostaną umieszczone w filmie podsumowującym edycję konkursu E=moc2je!

* Ten próg daje Ci również dostęp do przywilejów z poprzednich progów (10 zł, 20 zł, 50 zł).
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Jesteś natchnieniem!

Kiedy opanowuje nas twórcza niemoc czasami jedynym ratunkiem jest szukanie natchnienia. Pomoc, jaką nam ofiarujesz jest dla naszych działań takim natchnieniem. Dziękujemy Ci za to!

Jak będziemy mogli się odwdzięczyć?

Zaprosimy Cię, wraz z osobą towarzyszącą, na uroczystą galę rozdania nagród konkursu E=moc2je!

* Ten próg daje Ci również dostęp do przywilejów z poprzednich progów (10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł).
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 100
Jesteś iskrą!

Czym jest beczka pełna prochu bez jednej, najmniejszej choćby iskry? Jesteś iskrą, która uwalnia drzemiącą w nas energię. Dziękujemy Ci za to!

Jak będziemy mogli się odwdzięczyć?

Zaprosimy Cię do Rady Fundacji, w której będziesz mógł współdecydować o działaniach przez nas podejmowanych.

* Ten próg daje Ci również dostęp do przywilejów z poprzednich progów (10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł).
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 30
Jesteś nadzieją!

Czym byłoby każde przedsięwzięcie bez nadziei? Tylko ona pozwala nam się ruszyć z miejsca. Jesteś nadzieją dla nas i tych wszystkich osób, które wspieramy. Dziękujemy Ci za to!

Jak będziemy mogli się odwdzięczyć?

Będziesz miał możliwość wyboru jednej z prac konkursowych przesłanych na konkurs E=moc2je! Otrzymasz ją bezpośrednio od młodego artysty, który ją wykonał.

Jeśli nie będziesz miał nic przeciwko temu, to twoje imię i nazwisko lub nazwa i logo firmy, którą reprezentujesz zostaną umieszczone na stronie głównej naszej fundacji oraz w drukowanych materiałach informacyjnych rozdawanych na gali finałowej. Dodatkowo podczas tej gali podziękujemy Ci wprost ze sceny.

* Ten próg daje Ci również dostęp do przywilejów z poprzednich progów (10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 500 zł).
Zostań patronem
5000 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 1
Jesteś aniołem!

Anioły chodzą po tym świecie. Jesteśmy o tym przekonani. Na pewno jesteś jednym z nich. Twoje wsparcie jest dla nas absolutnie bezcenne. Dziękujemy Ci za to!

Jak będziemy mogli się odwdzięczyć?

Zaprosimy Cię na scenę podczas gali rozdania nagród konkursu E=moc2je! i publiczne przekażemy podziękowania.

* Ten próg daje Ci również dostęp do przywilejów z poprzednich progów (10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 500zł, 1000 zł).
Zostań patronem

Polecani Autorzy