Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

34

patronów

1303 zł

miesięcznie

22113 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
103
miesięczne wsparcie
167
liczba patronów

  Edukacyjny kanał "Wiem co ćpiem" istnieje na YouTube od I 2017 r., a jego celem jest minimalizacja szkód jakie mogą wynikać z użytkowania substancji psychoaktywnych, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz wspieranie racjonalnej polityki narkotykowej opartej na sprawdzonych na świecie rozwiązaniach.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
57 %
100%
osiągnięto 57%
cel: 2250 zł miesięcznie
brakuje 947 zł
Minimalna płaca krajowa
Jest to kwota, która pozwoli mi na opłacenie podstawowych rachunków (mieszkanie, jedzenie, internet, telefon etc). W ten sposób będę mógł tworzyć niezależne materiały i nie przejmować się demonetyzacją filmów i tym samym brakiem wpływów z YouTube.

0%
37 %
100%
osiągnięto 37%
cel: 3500 zł miesięcznie
brakuje 2197 zł
Niezależność
Dzięki takiemu wsparciu będę mógł tworzyć dla Was dalej niezależne materiały i pozwolić sobie czasem w moim życiu na małe przyjemności oraz systematycznie udoskonalać sprzęt na którym pracuję, inwestując środki w nowe oświetlenie, mikroporty, dodatkowe baterie do aparatu czy karty pamięci.0%
26 %
100%
osiągnięto 26%
cel: 4921 zł miesięcznie
brakuje 3618 zł
Przeciętne wynagrodzenie w Polsce
Dzięki takiemu wsparciu będę mógł dalej mocno rozwijać kanał, inwestować w nowy sprzęt oraz brać udział w różnych wydarzeniach w kraju i zagranicą z których będę zdawał Wam relacje. Dzięki takiej kwocie mogę również delegować część zadań i wynagradzać za ich wykonanie, co zwiększy częstotliwość i jakość nowych filmów.

O Autorze


Sprawdź na co wydałem otrzymane od Was wsparcie w 2018 r.  https://patronite.pl/post/5986/na-co-wydaem-otrzymane-od-was-wsparcie-w-2018-r


Cześć,

jestem absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz studium pedagogicznego na Uniwersytecie Warszawskim. Tematem substancji psychoaktywnych na poważnie interesuję się od 7 lat. Obroniłem pracę magisterską pt. „Unia Europejska wobec problemu narkotykowego – wybrane aspekty”.  Pisząc ją odkryłem jak niewiele jest rzeczowych źródeł w obszarze narkotyków w języku polskim.  Z tego też powodu zapragnąłem dzielić się moją wiedzą z innymi i na początku 2015 roku postanowiłem założyć kanał „Wiem co ćpiem”, którego celem jest minimalizacja szkód jakie mogą wynikać z użytkowania substancji psychoaktywnych, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz wspieranie racjonalnej polityki narkotykowej opartej na sprawdzonych na świecie rozwiązaniach. Pierwsze próbne filmy nagrałem już na początku maja 2015 roku… jednakże kanał otworzyłem dopiero 1 stycznia 2017. Przez te dwa lata nabierałem odwagi i biłem się z myślami, czy warto ryzykować swoje dotychczasowe życie i karierę zawodową dla tej idei. Moje obawy okazały się słuszne, gdyż po 9 miesiącach prowadzenia kanału zostałem z jego powodu zwolniony z pracy. 

Od lutego 2018 r. aktywnie działam w Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej, gdzie zajmuje się promocją, strategią oraz współorganizacją projektów dotyczących psychodelików, redukcji szkód oraz profilaktyki. 

Uważam, że w przypadku substancji psychoaktywnych nie ma miejsca na błędy, a brak dostępu do rzeczowych informacji może często kosztować życie. Represyjna polityka, która karze użytkowników więzieniem za posiadanie niewielkich ilości na własny użytek nie zdała egzaminu i zniszczyła życia wielu z nas. Ludzie przyjmowali, przyjmują i będą przyjmować substancje psychoaktywne niezależnie od tego, jak wysokie będą kary. To na czym powinniśmy się skupić to zapewnienie dostępu do rzeczowych informacji w tym zakresie, że jeśli już to robią to żeby robili to bezpieczniej. Osobom, które używają problemowo powinna zaś zostać zapewniona skuteczna terapia.  W ten sposób jesteśmy w stanie ocalić ludzkie życie i zwiększyć poziom bezpieczeństwa w społeczeństwie.

Wokół narkotyków narosło wiele mitów, a społeczna świadomość na ich temat jest znikoma. To całe tabu wokół tego tematu powoduje, że nikt nie chce wprowadzić odpowiednich zmian, które przyczyniłyby się do poprawy życia obywateli. Mamy wiele przykładów racjonalnie prowadzonej polityki narkotykowej w państwach takich jak Portugalia, Czechy, Holandia, czy niektóre stany USA… czas porzucić uprzedzenia i zacząć korzystać również w Polsce ze sprawdzonych na świecie rozwiązań, które chronią życie i zdrowie obywateli. 

Poprzez filmy na YouTube i profil na Facebooku liczę, że również odczaruję wizerunek użytkownika substancji psychoaktywnych, dostarczę wielu rzeczowych informacji oraz przyczynię się do zmiany polityki państwa w tym zakresie. Olbrzymie zainteresowanie oraz setki wiadomości, które otrzymałem od Was utwierdzają mnie w przekonaniu, że taki kanał jest potrzebny i społecznie pożądany. 

Media o kanale m.in.: 

Jeżeli uważasz podobnie i chciałbyś wspólnie ze mną działać w tym zakresie będzie mi niezmiernie miło jeśli zostaniesz moim Patronem, a dzięki Tobie będę mógł poświęcić całe moje życie wypełnianiu tej misji. Z góry wielkie dzięki za Twoje wspracie! Jesteś MEGA! :)

Pozdro!

Mestosław

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

7 zł / miesiąc
patroni: 4
Dzięki wielkie za Twoje wsparcie. Jest to dla mnie dowód na to, że doceniasz moją pracę i chcesz wspólnie ze mną działać w tym zakresie. Ta drobna kwota ma wielkie znacznie!

W podziękowaniu za Twoje wsparcie otrzymujesz:
- dostęp do informacji publikowanych tylko dla Patronów.
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 21
Dziękuję za Twoje wsparcie i bardzo je doceniam. Wierzę, że wspólnie możemy wiele zdziałać, dlatego chciałbym konsultować z Tobą wszystkie najważniejsze rzeczy oraz prosić o rady i opinie. Wierzę, że tylko jeśli będziesz uczestniczył w rozwoju "Wiem co ćpiem" to wspólnie stworzymy społeczność, która będzie w stanie przyczynić się do pozytywnych zmian w Polsce.

W podziękowaniu za Twoje wsparcie otrzymujesz:
- elementy z poprzednich progów,
- dostęp do TAJNEJ GRUPY na Facebooku, gdzie poznamy się lepiej.

Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 3
Jesteś mega, wiesz o tym? Dzięki wielkie za Twoje wsparcie. Razem ruszamy w tę fascynującą podróż! Wiele pracy przed nami, dlatego chciałbym, aby inni również wiedzieli o tym, jak wiele Tobie zawdzięczają i jak bardzo przyczyniasz się do rozwoju edukacji zgodnie z zasadą redukcji szkód oraz do zmiany społecznych poglądów i budowania racjonalnej polityki narkotykowej w Polsce.

W podziękowaniu za Twoje wsparcie otrzymujesz:
- elementy z poprzednich progów,
- Twój nick czy imię i nazwisko (daj znać co wolisz) zostanie umieszczone w specjalnych podziękowaniach w każdym filmie, który w tym czasie stworzę.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 3
Widzę, że ten temat jest dla Ciebie szczególnie istotny i jestem bardzo wdzięczny, że wierzysz we mnie i chcesz razem ze mną dotrzeć do wielu osób z tymi ważnymi informacjami. Bardzo dziękuję Ci za wsparcie i obiecuję, że Cię nie zawiodę.

W podziękowaniu za Twoje wsparcie otrzymujesz:
- elementy z poprzednich progów.

Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 3
Limit: 15
Bracie, siostro - dzięki wielkie za Twoje wsparcie! Tematów, które warto by omówić, jest bardzo wiele. Na pewno masz też takie, na których Tobie najbardziej zależy. Filmów, które chcę stworzyć są setki, ale dzięki Twojemu wsparciu masz pełne prawo wymagać, aby ważne dla Ciebie tematy zostały zrealizowane w pierwszej kolejności.

W podziękowaniu za Twoje wsparcie otrzymujesz:
- elementy z poprzednich progów,
- możliwość zasugerowania tematu filmu, który trafi na listę priorytetowych do zrobienia. Z przyjemnością będę też z Tobą konsultował jego szczegóły i w filmie osobiście podziękuję Ci za współtworzenie tego materiału.
Zostań patronem
250 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 6
Jest mi niezmiernie miło, że chcesz wesprzeć rozwój tej inicjatywy taką kwotą. Bardzo wiele to dla mnie znaczy, daje mi porządny zastrzyk energii oraz jest ogromnym wkładem w edukację i zmianę społecznego postrzegania użytkowników substancji psychoaktywnych. Z tego powodu chciałbym móc Ci podziękować osobiście. Jeżeli będziesz w Warszawie z przyjemnością przybiję piątkę, skoczymy razem na kawę, piwo, na miasto czy do muzeum. Podczas tego wypadu będziemy mogli poznać się lepiej i omówić ważne dla Ciebie kwestie.

W podziękowaniu za Twoje wsparcie otrzymujesz:
- elementy z poprzednich progów,
- wspólne wyjście w Warszawie, podczas którego będziemy mogli poznać się lepiej.
Zostań patronem
420 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 4
Ciężko jest mi uwierzyć, że jest ktoś kto wierzy w ten projekt tak mocno jak ja i jest gotów zaangażować się tak dużą kwotą. Przyjacielu, mogę odwdzięczyć się tym, że dam z siebie wszystko, aby Cię nie zawieść! Dzięki Twojemu wsparciu będę mógł cały czas się rozwijać i tworzyć jeszcze lepsze materiały, które dotrą do szerokiego grona osób. Przy takim wsparciu masz pełne prawo czuć się głównym współtwórcą tego projektu oraz uczestniczyć w jego rozwoju. W tej sytuacji super by było gdybyśmy mogli się spotkać i porozmawiać o tym co dla nas ważne.

W podziękowaniu za Twoje wsparcie otrzymujesz:
- elementy z poprzednich progów,
- wspólnie spędzony czas, podczas którego będziemy mogli poznać się lepiej.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy