Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

6

patronów

144 zł

miesięcznie

1586 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
527
miesięczne wsparcie
535
liczba patronów

  Jestem filozofką i matematyczką, a mój blog celuje w samo jądro dyskursu. Albo też alternatywnie: jest zmieniającym świadomość lewicowo-feministycznym wiadrem.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
18 %
100%
osiągnięto 18%
cel: 800 zł miesięcznie
brakuje 656 zł
Tekst raz na miesiąc
Moje artykuły są obszerne, oparte na analizie różnych źródeł, a także na wnikliwym przemyśleniu przyjmowanych w nich kulturowych założeń. Jest to czaso- i pracochłonne. Jeśli uda się uzbierać kwotę 800 PLN miesięcznie zobowiązuję się do napisania co najmniej jednego takiego tekstu miesięcznie.
0%
100%
osiągnięto 9%
cel: 1600 zł miesięcznie
brakuje 1456 zł
Dwa teksty na miesiąc
Cel pierwszy podwojony - aż dwa teksty na miesiąc!

O Autorze

Dzień dobry Państwu. Jestem filozofką oraz matematyczką i piszę bloga. Filozofką jestem bardziej: w tej dziedzinie mam doktorat, a blog dotyczy kwestii społeczno-politycznych, w których filozoficzne idee są bardzo użyteczne. Ale chociaż z matematyką miałam niewiele do czynienia od czasu obrony pracy magisterskiej, umiejętność logicznego myślenia bardzo się przydaje przy analizowaniu naszej rzeczywistości a klarowność wywodu ułatwia czytelniczkom i czytelnikom podążanie za moją argumentacją.

Blog pisany jest z perspektywy lewicowo-feministycznej, a w moich artykułach poruszam kwestie, które uważam za istotne we współczesnym świecie, w polskiej polityce, ale też ważne dla mnie osobiście. Staram się przy tym wnieść coś nowego do toczących się debat, ponieważ nie lubię pisać tekstów, które już czytałam. Szumu informacyjnego międlącego w kółko te same treści mamy obecnie stanowczo za dużo.

Bloga nazwałam „W jądro dyskursu” wychodząc od idei francuskiej feministki Monique Wittig, która pisała, że różnego rodzaju dyskursy – potoczne, publicystyczne, ale też naukowe – nie są czymś oderwanym i abstrakcyjnym, lecz materialnie wpływają na rzeczywistość i kształtują nasze życiowe możliwości. Dlatego aby zmieniać świat, trzeba najpierw odsłonić przyjęte sposoby jego opisywania i podważyć leżące u ich podstaw założenia, które robią się znacznie mniej oczywiste, gdy się je wypowie wprost.

Moim celem jest trafianie w samo jądro uprzedzeń i narracji wspierających różnego rodzaju dominację. Dyskryminacja ze względu na płeć jest oczywiście w centrum mojej uwagi, ale współczesne badaczki feministyczne pokazują, że różnego rodzaju płaszczyzny dominacji się przecinają i wzajemnie wspierają, dlatego aby skutecznie walczyć z seksizmem trzeba jednocześnie sprzeciwiać się rasizmowi, klasizmowi czy homofobii. Ponieważ uważam, że wygrana PiS była w dużej mierze uwarunkowana szeroko rozumianymi czynnikami klasowymi, poświęciłam tej problematyce kilka tekstów analizujących rolę obciachu oraz narzekania na Polskę w wytwarzaniu i utrwalaniu hierarchii klasowych. Pokazywałam też, w jaki sposób nieuświadomiony klasizm sprawia, że różnego rodzaju oświeceni obrońcy demokracji tak naprawdę podważają demokratyczne wartości wykluczając pewne grupy społeczne z grona osób wystarczająco dojrzałych i mądrych, by móc odpowiedzialnie współdecydować o losie naszego kraju.

W skrócie takie właśnie idee stoją za figurującym w nazwie mojego bloga „jądrem dyskursu”, istnieje jednak także przeróbka tej nazwy autorstwa Stronnictwa Popularów, zaprzyjaźnionej strony z memami. „Wiadro dyskursu” otwiera pole do wielorakich interpretacji. Czy chodzi o wiadro celujące w jądro czy też zmieniające świadomość, gdy się je sobie (elo!) walnie? To już zostawiam Państwa inwencji. Ja w każdym razie zamieściłam wiadro w żartobliwej piosence zachęcającej do wpłat, która jest przeróbką pieśni oczepinowej zasłyszanej od ludowej śpiewaczki, Janiny Pydo z Zastawia na Roztoczu.

Muzyką tradycyjną interesuję się od dawna i uważam, że dostarcza nam ona kulturowych form przydatnych także we współczesnym świecie – jeśli się ze mną zgadzacie, zapraszam do wyboru nagród oferujących przyśpiewki ułożone i nagrane specjalnie dla moich czytelniczek i czytelników!

Albo też innych nagród. Każde, nawet drobne, wsparcie będzie dla mnie bardzo ważne. Jak wiadomo, we współczesnym skomercjalizowanym świecie mediów rządzi klikalność, dlatego nie ma tam miejsca na pogłębiony namysł i podejścia wykraczające poza oklepane argumenty. Jednak jak pokazują opinie moich czytelniczek i czytelników, wiele osób chce czytać oryginalne artykuły podważające dobrze znane „oczywistości” i pobudzające do myślenia.

Pisanie takich tekstów daje mi dużą satysfakcję, trudno jednak się nią nakarmić. Wiele pomysłów pozostaje niezrealizowanych, ponieważ czas i siły muszę poświęcać na zajęcia przynoszące jakikolwiek dochód. Pomysły ze stale powiększającej się listy będę starała się realizować tak czy siak, jednak jeśli uda się osiągnąć wyznaczone przeze mnie finansowe cele zbiórki, będę mogła zobowiązać się do regularnego pisania. Jako filozofka staram się ujmować opisywane problemy z różnych stron, ale też postawić konkretne, starannie uargumentowane tezy. Obmyślenie i napisanie takiej analizy to proces długotrwały i pracochłonny, dlatego mam nadzieję, że doceniając mój wysiłek w miarę możliwości wesprzecie moją pracę finansowo. Będę naprawdę bardzo wdzięczna!

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

7 zł / miesiąc
patroni: 1
SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA i serdeczne podziękowania mailowe dla Ciebie - a dla mnie kolejny krok do celu!
Zostań patronem
12 zł / miesiąc
patroni: 1
12 MIESIĘCY, 12 APOSTOŁÓW, 12 PRAC HERAKLESA, ale liczba Specjalnych Podziękowań na moim facebookowym profilu nielimitowana!
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 3
PODZIĘKOWANIA ŚPIEWAJĄCE! Specjalnie dla Ciebie ułożę przyśpiewkę z podziękowaniami, zaśpiewam i zamieszczę w internecie lub, jeśli wolisz, wyślę na maila.
Zostań patronem
35 zł / miesiąc
patroni: 0
WSPIERAJMY SIĘ NAWZAJEM! Jeśli prowadzisz bloga, fanpage'a itp., który jest ideowo bliski temu, co robię, chętnie opublikuję na moim facebookowym profilu posta polecającego Twoje działania. Przed wybraniem tej nagrody koniecznie proszę o kontakt!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 1
WSPARCIE ŚPIEWAJĄCE! Jeśli prowadzisz bloga, fanpage'a itp., który jest ideowo bliski temu, co robię, chętnie opublikuję na moim facebookowym profilu posta polecającego Twoje działania - i dodatkowo ułożę i zaśpiewam reklamową przyśpiewkę! Przed wybraniem tej nagrody koniecznie proszę o kontakt!
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 2
PATRON STRATEGICZNY: raz na cztery miesiące możesz zaproponować temat mojego wpisu. Jeśli z jakichś przyczyn nie będę w stanie zająć się głębiej danym tematem, możesz zmodyfikować swoją propozycję. I oczywiście przygotuj się na to, że rezultat może Cię zaskoczyć i niekoniecznie będziesz się zgadzać z przedstawioną tam perspektywą!

Dodatkowo przygotuję PODZIĘKOWANIA ŚPIEWAJĄCE, które zamieszczę w internecie lub, jeśli wolisz, wyślę na maila.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 2
PATRON MOCNO STRATEGICZNY: raz na dwa miesiące możesz zaproponować temat mojego wpisu. Jeśli z jakichś przyczyn nie będę w stanie zająć się głębiej danym tematem, możesz zmodyfikować swoją propozycję. I oczywiście przygotuj się na to, że rezultat może Cię zaskoczyć i niekoniecznie będziesz się zgadzać z przedstawioną tam perspektywą!

Dodatkowo przygotuję PODZIĘKOWANIA ŚPIEWAJĄCE, które zamieszczę w internecie lub, jeśli wolisz, wyślę na maila.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy