Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

3835 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Marketing internetowy to moja pasja. Udało mi się przemienić pasję na zawód. I od paru lat eMarketingiem zajmuję się pełno-etatowo. Prowadzę kilka projektów : Podcast eMarketing przy Kawie, Blog WojciechWesolowski.pl , Aplikację TopNetWork.pl. Jestem założycielem kilku grup marketingowych gdzie w praktyce dzielę się swoją wiedzą .

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 150 zł miesięcznie
brakuje 150 zł
Starrttttt :)
Koszty utrzymania serwera blogów i autorespondera.
Ta kwota pozwala mi na spokojne funkcjonowanie moich projektów.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 250 zł miesięcznie
brakuje 250 zł
Podcast "eMarketing przy Kawie "
Realizacja co najmniej dwóch odcinków audycji . eMarketing Przy Kawie gdzie rozmawiamy na temat emarketingu , rozwoju osobistym i zarabianiu w internecie.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 550 zł miesięcznie
brakuje 550 zł
Podcast "eMarketing przy Kawie "
Realizacja czterech odcinków w każdym miesiącu.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 1555 zł miesięcznie
brakuje 1555 zł
Darmowe Szkolenie
Co miesiąc w różnych miastach polski przeprowadzą Darmowe Szkolenie z eMarketingu w praktyce.
Gdzie w praktyce pokaże Ci jak wykorzystać social media do promocji własnych projektów.
Szkolenie całodniowe .

O Autorze

Jak Wojciech Wesołowski zwolnił swojego szefa

 

„[…] w końcu nastał taki dzień, jeden z moich najszczęśliwszych, gdy dumnie wręczyłem mojemu pracodawcy wypowiedzenie z pracy. Oczywiście etap mojego rozwoju nie trwał miesiąc czy dwa, ale kilka lat. Było warto. Dziś wiele firm i osób korzysta z mojego doświadczenia, gdyż wszystkiego, czego dziś uczę, doświadczyłem na własnej skórze. Jestem przede wszystkim praktykiem biznesowym, a nie teoretykiem” – opowiada redakcji Alterbusiness.info Wojciech Wesołowski. Kim jest nasz rozmówca?

Wojciech od ponad 6 lat zajmuje się e-marketingiem, a już od 2 lat robi to na pełen etat. Współpracuje z kilkoma firmami – S7 (w zestawieniu rocznym 15. sprzedawca w firmie, w lutym na 7 miejscu), GVO, 7 Minutowy Trening. W każdej z tych firm jest w pierwszej 10. promotorów. Stara się rozpowszechniać idee MLM i programów partnerskich jako nowoczesną formę generowania dochodów. Prowadzi własną grupę marketingową PodstawyBiznesu.pl, w której zgromadził ponad 5000 osób. Przeprowadził ponad 50 szkoleń stacjonarnych, a uczestniczyło w nich już ponad 4000 osób, oraz 500 prezentacji internetowych dla łącznej liczby 10 000 osób. Oraz… zajął drugie miejsce w naszym konkursie na najpopularniejszego lidera! Uwaga – na Wojtka głosowało w Rankingu Liderów aż 4491osób. Poznajcie jego historię.

Martyna Ubych: Na czym polega praca, którą wykonujesz? Co kryje się za pojęciami „e-marketing”?

Wojciech Wesołowski: To dość skomplikowane pytane, ale postaram się odpowiedzieć na nie w prosty sposób i taki, by nie zanudzić czytelnika. Jeśli miałbym to krótko ująć, powiedział bym tak: „Dla mnie e-marketing to możliwość generowania stałych comiesięcznych dochodów w firmach, z którymi współpracuję za pomocą narzędzia, jakim jest Internet”.

Martyna Ubych: Wojtku – jak trafiłeś na szklak marketingu internetowego? Czym zajmowałeś się przed tą formą działalności?

Wojciech Wesołowski: Martyno, tu chyba nie będę zbyt oryginalny – kiedy rozmawiam z innymi osobami z branży i zadaję podobne pytanie, to okazuje się, że ponad 60% osób ma podobną historię. Abym mógł odpowiedzieć, musimy się troszkę cofnąć w czasie i to… jakieś 12 lat. Prowadząc swoją działalność gospodarczą, po prostu zbankrutowałem (nie będę się zbyt rozwodził nad tą opowieścią, aczkolwiek mogłaby zająć parę godzin) i narobiłem sobie ogromnych długów, a żeby z nich wyjść, musiałbym pracować w pracy etatowej 48 godzin na dobę, a jak wszyscy wiemy doba ma 24 godziny no, a przecież trzeba jeszcze kiedyś spać. Dlatego szukałem innych rozwiązań i tak zaczęła się moja przygoda z zarabianiem w Internecie (bo to jeszcze nie był e-marketing).

Martyna Ubych: Miałeś jakiegoś nauczyciela? Czy marketingu internetowego da się nauczyć samemu?

Wojciech Wesołowski: Kiedy zaczynałem moją przygodę, na początku nie planowałem, że będzie to moje zajęcie pełnoetatowe. Szukałem sam rozwiązań. Ale to nie była dobra droga… Trafiłem na kilka firm, które mnie naciągnęły na kasę lub za miesiąc pracy zarobiłem 30-50 zł. Ale nie poddawałem się i tak trafiłem na księgarnię internetową „Złote Myśli”, zostałem jej partnerem i udało mi się wygenerować dochód 100-200 zł za miesiąc pracy. I tak uwierzyłem, że jest jakaś nadzieja, i że w Internecie można legalnie dorobić parę złotych. Ale, kiedy patrzę e-marketing z perspektywy swojego doświadczenia, stwierdzam, że warto znaleźć osobę nauczyciela (mentora). Ja sam w końcu trafiłem na ludzi, którzy myślą podobnie i jak ja mają podobne cele, a także większe doświadczenie niż ja. Tu muszę szczególnie wyróżnić człowieka, któremu wiele zawdzięczam: Jacka Dudzica.

Martyna Ubych: Zajmujesz się e-marketingiem na cały etat. Czy w Twoim życiu był jakiś punkt przełomowy, w którym postanowiłeś przejść na działalność profesjonalną?

Wojciech Wesołowski: Jak już mówiłem, na początku traktowałem Internet jako możliwość dorobienia do pracy na etat. Wszystko zmieniło się, kiedy znajomy podarował mi książkę Roberta Kiyosaki’ego „Bogaty ojciec, biedny ojciec”. Wtedy zrozumiałem, że jeśli udaje mi się dorobić 500 zł, to mogę też zarobić 5000 zł. Wiesz Martyno, musiałem zmienić się mentalnie i uwierzyć w siebie. Wtedy moją pracę na etacie spostrzegałem tylko jako pewien odcinek na mojej drodze do wolności finansowej, a gdy to zrozumiałem, nagle z 500 zł zrobiło się 1000 zł, potem 1000 zł i 2000 zł i… w końcu nastał taki dzień, jeden z moich najszczęśliwszych, gdy dumnie wręczyłem mojemu pracodawcy wypowiedzenie z pracy. Oczywiście etap mojego rozwoju nie trwał miesiąc czy dwa, ale kilka lat. Było warto. Dziś wiele firm i osób korzysta z mojego doświadczenia, gdyż wszystkiego czego dziś uczę, doświadczyłem na własnej skórze. Jestem przede wszystkim praktykiem biznesowym, a nie teoretykiem.

Martyna Ubych: Na pewno, oprócz pokonania granic mentalnych, zacząłeś działać w inny sposób. Więc zapytam wprost: jak zamienić 500 zł na 5000 zł w marketingu internetowym?

Wojciech Wesołowski: Po pierwsze: wyznacz sobie cele (tu mogę polecić np.: książkę Daniela Kubacha „Planowanie Celów”)  Bez planowania i konkretnych celów daleko nikt nie zajdzie. Kolejna wskazówka – patrz długofalowo na swoje projekty. Jak bym się poddał w momencie, kiedy moje zarobki w Internecie wynosiły 30-50 zł, nie byłbym tu, gdzie dziś jestem. Wyjdź przed szereg, czyli naucz się jak budować własną markę osobistą. Stale pracuj nad swoimi kompetencjami. Korzystaj z narzędzi internetowych, takich jak blogi, portale społecznościowe, pokoje do prowadzenia konferencji,  autorespondery  itp. Daj innym masę ciekawej i praktycznej wiedzy za darmo, a przy tym buduj swoje listy adresowe – ludzie sami będą chcieli z tobą współpracować.

Martyna Ubych: Współpracujesz teraz z kilkoma firmami MLM.

Wojciech Wesołowski: Tak, współpracuję z kilkoma firmami MLM i programami partnerskimi, bo dziś granica rozdziału MLM od programów partnerskich bardzo się zaciera.

Martyna Ubych: Próbowałeś kiedyś współpracy z jedną firmą? Nie uważasz, że osiągnąłbyś lepsze wyniki, gdybyś skupił się na pracy z jedną organizacją?

Wojciech Wesołowski: Rynek i sposób, w jaki działam, wskazał mi kolejne możliwości. Podam Ci przykład: zaczynasz współpracować z firmą A i chcesz ją promować przez Internet. By robić to prawidłowo, potrzebujesz do tego odpowiednich narzędzi, więc szukasz w Internecie rozwiązań. Trafiasz na firmę, która daje Ci komplet rozwiązań dla Ciebie i Twoich partnerów. I nagle okazuje się, że ma ona wielopoziomowy program partnerski, więc chyba to naturalne, że dokładasz ją do swojego portfela biznesowego, a Ty i Twój zespół macie kolejne źródło dochodów i to z tych samych partnerów. Poza korzyściami finansowymi korzystacie z ujednoliconych narzędzi, co ułatwi edukację. Możesz też nagrać serię poradników tłumaczących jak z tych narzędzi korzystać. Oczywiście ustalasz priorytety i zawsze firma A to 60-80% Twojego skupieni, a a reszta to tzw. „biznes przy okazji”. No i ważne, by być przy tym spójnym tematycznie.

Martyna Ubych: Prowadzisz grupę http://podstawybiznesu.pl/ – kogo ta grupa skupia? Jakie są zasady jej funkcjonowania?

Wojciech Wesołowski: PodstawyBiznesu.pl to grupa marketingowa, która skupia ludzi szukających możliwości zarobienia przez Internet. Ale przed wszystkim ułatwia mi pracę z moimi partnerami. Osoby, które nas odwiedzają mogą sobie poczytać bardzo wartościowe artykuły o marketingu, rozwoju osobistym, programach partnerskich itp. A partnerzy po zalogowaniu otrzymują kompletne rozwiązanie z odpowiedzią na pytanie jak działać z nami oraz wszystkie nasze szkolenia w formie video. Zamiast tłumaczyć wszystko od zera każdej osobie prościej jest je edukować, odsyłając do tzw. „Pierwszych Kroków” – tam każdy może w dogodnym dla siebie czasie zobaczyć nagrania video.

Martyna Ubych: Komu poleciłbyś marketing internetowy?

Wojciech Wesołowski: Dziś świat pędzi bardzo szybko, a praca na etat jest bardzo niepewna, więc dla mnie logicznym jest szukanie innych, alternatywnych źródeł dochodu. Marketing internetowy daje możliwość stworzenia takiego źródła wprost z własnego domu za pomocą tabletu czy laptopa połączonego z Internetem, przy niewielkim nakładzie finansowym. Jest wiele ciekawych firm, przy współpracy z którymi można zacząć swoja przygodę z e-marketingiem, już za niecałe 40 zł. Jak najbardziej polecam ten sposób na budowanie sobie na początku dodatkowego źródła dochodów, a w przyszłości może i pełnoetatowego zajęcia.

ja1

Martyna Ubych: Czy są jakieś cechy, które dyskwalifikują potencjalnego e-marketera?

Wojciech Wesołowski: Na pewno jest to praca dla ludzi otwartych, którzy lubią się uczyć, cierpliwych, gotowych na nowe wyzwania. A przede wszystkim dla osób pragnących zmiany w sposobie myślenia jak i edukacji finansowej.

Martyna Ubych: Może masz jakieś rady ze świata e-marketingu dla czytelników naszego portalu? 

Wojciech Wesołowski: To chyba najtrudniejsze pytanie, ponieważ e-marketing ciągle się zmienia i jeśli dziś podam Wam jedną skuteczna metodę, może się okazać, że za dwa miesiące już nie zadziała. Ta praca wymaga ciągłego uczenia się, reagowania na zmiany i wdrażania ich w życie.

Martyna Ubych: To może powiesz nam, jak budować listę kontaktów?

Wojciech Wesołowski: Jak skutecznie budować wartościową listę? Myślę, że najlepiej jest się skupić na dawaniu czytelnikom skutecznych rozwiązań ich problemu i budować listę na jakość, nie ilość, stosując metodę LUZ .

L- Lubić

U – Ufać

Z – Znać

Gdy ludzie Cię polubią, zaufają i poznają, prościej jest ich przekonać do Twoich pomysłów i projektów. Chciałbym też Czytelników zaprosić na mojego bloga: WojciechWesolowski.pl, na którym mogą dowiedzieć się o mnie trochę więcej…

Martyna Ubych: W takim razie zapraszamy na blogaWojciechWesolowski.pl i dziękujemy za rozmowę!

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Polecani Autorzy