Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

5 zł

miesięcznie

10 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
1258
miesięczne wsparcie
1017
liczba patronów

  Mapa śmiertelnych wypadków powstała w celu pokazania skali problemu bezpieczeństwa na polskich drogach. Codziennie w zdarzeniach drogowych giną ludzie, na mapie znajdziesz szczegóły każdego wypadku. W każdej sytuacji pamiętaj o respektowaniu przepisów ruchu drogowego!

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 3500 zł
brakuje 3490 zł
Automatyzacja mapy
Automatyzacja procesu aktualizacji interaktywnej mapy na podstawie danych z internetu. Pieniądze zostaną przeznaczone na napisanie algorytmów i rozwój j infrastruktury do aktualizacji, a także opłacenie limitów w Google Maps.

O Autorze

Mateusz i Tomek - na co dzień zajmujemy się programowaniem i marketingiem. Spontanicznie stworzyliśmy stronę opartą o funkcjonalności Google Maps, pokazującą śmiertelne wypadki na drogach. Chcemy dalej rozwijać projekt o całkowitą automatyzacje generowania statystyk i oznaczania niebezpiecznych miejsc na polskich drogach.

 

 

 

 

 

 

 

           Dlaczego zaczęliśmy projekt?

Do rozpoczęcia działań skłoniły nas  dane publikowane przez policję, z których wynika, że w Polsce każdego roku ginie na drogach około 3 tysiące osób. Choć statystki z roku na rok są coraz bardziej pozytywne to bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest nadal w naszym kraju ogromnym problemem. Dane szokują jeszcze bardziej, gdy widzimy zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym na wykresach i mapie. Być może nasz projekt przyczyni się w jakimś stopniu do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

 

Jakie są nasze plany rozwoju?

Celem nadrzędnym jest to o czym napisaliśmy wyżej, czyli zmniejszenie liczby wypadków przez skłonienie kierowców do większej ostrożności na drodze. Chcemy to zrobić przez przez wizualizację statystyk policyjnych i informacji medialnych. Nie ukrywamy, że treści publikowane na naszej stronie mają szokować i wzbudzać refleksję wśród odbiorców.

Stworzyliśmy portal oparty o CMS WordPress i Google Maps. Dane na stronie pochodzą od użytkowników, ale manualna aktualizacja serwisu jest bardzo czasochłonna i powoduje wiele błędów. Chcemy ten proces całkowicie zautomatyzować i przekazać całą pracę algorytmom. Dzięki temu dane będą przedstawiane w czasie rzeczywistym i unikniemy na przykład dublowania wpisów. W tym celu chcemy zmienić technologię z WordPress na bardziej skalowalną i stworzyć darmowy serwis,  także w wersji aplikacji mobilnej. 

Przy odpowiedniej ilości danych będziemy mogli na podstawie prostych danych i wykresów pokazać najbardziej niebezpieczne punkty na drogowej mapie Polski i największe problemy bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego.

 

Na co przeznaczymy środki?

Przede wszystkimi chcemy rozwijać oprogramowanie, a to wiąże się z nakładami na infrastrukturę IT i pisanie kodu. W pierwszej kolejności chcemy udoskonalić sposób prezentacji danych dostępnych na stronie policji, a następnie stworzyć bota publikującego zgłoszenia o wypadkach, który będzie czerpał dane z Internetu. Dodatkowo musimy opłaci korzystanie z map Google, które są płatne po przekroczeniu kilkudziesięciu tysięcy sesji na stronie. 

Dodatkowo zamierzamy przeprowadzić szereg działań edukacyjnych wśród kierowców, które będą dotyczyć bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 1
Bardzo dziękujemy, że chcesz wesprzeć naszą inicjatywę. Każde wsparcie jest dla nas ważne. Nawet najmniejsze kwoty przełożą się na nasze zaangażowanie w tworzenie mapy.
W podziękowaniu otrzymasz od nas co 2 tygodnie newsletter z postępami prac nad portalem.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Super, że decydujesz się wesprzeć naszą inicjatywę. Bardzo dziękujemy. Wybierając ten próg będziesz miał dostęp do naszego newslettera, w którym publikujemy aktualny stan prac nad projektem. Pomagamy zwiększyć bezpieczeństwo na polskich drogach., dlatego dodatkowo co dwa tygodnie prześlemy Ci infografikę prezentującą najważniejsze statystyki umieszczone na portalu.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
Wow ! To dla nas ogromne wyróżnienie, że chcesz przeznaczyć środki na nasz projekt. Na pewno dużo łatwiej będzie nam się rozwijać mając zapewnione finansowanie odsłon Google Maps i zbierać środki na poszerzenie zespołu deweloperów. W podziękowaniu otrzymasz od nas co 2 tygodnie newsletter i infografiki prezentujące wszystkie najważniejsze dane dotyczące zdarzeń drogowych i ruchu na stronie z Google Analytics.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Ta kwota to dla nas ogromne wsparcie, dlatego każdy patron w tym progu może liczyć na umieszczenie informacji o patronacie w naszych Social Media, a dodatkowo newsletter z najważniejszymi działaniami podejmowanymi w ramach projektu. Jest nam bardzo miło, że chcesz tak hojnie nas wspomóc - wielkie dzięki!
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
Świetnie, że decydujesz się nas tak hojnie wesprzeć. Nie pozostaniemy dłużni - na czas patronatu nazwa wybranego przez Ciebie przedsięwzięcia i link do strony docelowej zostaną umieszczone na podstronie i w stopce serwisu. Dodatkowo otrzymasz od nas co dwa tygodnie komplet materiałów dotyczących rozwoju serwisu, społeczności i dane odnośnie ruchu na stronie z Google Analytics. Bardzo dziękujemy, że zdecydowałeś się na patronat naszego projektu!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy