Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

3

patronów

200 zł

miesięcznie

850 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
430
miesięczne wsparcie
760
liczba patronów

  Wyspecjalizowani to szóstka zawodników Warszawskiego Klubu Kolarskiego - medalistów Mistrzostw Polski i członków Kadry Narodowej. Startują zarówno w wyścigach MTB jak i na szosie. Jesienią można ich spotkać również w przełaju.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 3%
cel: 6000 zł miesięcznie
brakuje 5800 zł
wyjazdy + sprzęt = wielki sukces!
6000 zł to kwota, dzięki której możemy działać. Co to dla nas znaczy?

Przede wszystkim wyjazdy na zawody. Na rodzimych trasach zdobyliśmy umiejętności, które chcemy weryfikować na arenie międzynarodowej. Rywalizowanie z zawodnikami z całego świata ma duży wpływ na naszą karierę w przyszłości, a co za tym idzie godne reprezentowanie naszego kraju. Wierzymy, że stając na podium w międzynarodowych wyścigach budzimy dumę w sercu każdego kibica.

Zakupimy również sprzęt. Wyjazdy, czy to zawody, czy obóz treningowy powodują jego zużycie, a jednostkowy koszt naprawy potrafi przekroczyć 1000 zł. Inwestycja w sprzęt to wielkie prawdopodobieństwo udanego wyścigu.

O Autorze

Serwus,

Nazywają nas "Wyspecjalizowani". W większości jesteśmy wychowankami Warszawskiego Klubu Kolarskiego, założonego przez Błażeja Maresza i Andrzeja Michniaka w 2002 r. Specjalizujemy się w kolarstwie górskim - MTBszosie.  Z powodzeniem możemy powiedzieć, że klub otoczył nas opieką na najwyższym poziomie, wytrenował czyli wyspecjalizował ;)

Rowerowanie to nie tylko sport, ale przede wszystkim nauka życia, systematyczna i cierpliwa praca. Zapraszamy Cię do naszego świata, z przyjemnością pokażemy Ci czym tak naprawdę jest kolarstwo. 

A oto my:

Klaudia Czabok 21l. 

„Sport kształtuje człowieka, uczy determinacji, organizacji czasu a czasem przegrywania i pokory. W takiej społeczności o wiele łatwiej przeżywać te wzniosłe chwile, rozumieć więcej, uczyć się.”

Osiągnięcia:

2019: 

 • Złoty Medal Akademickie Mistrzostwa Polski MTB - jazda indywidualna na czas
 • Zwycięstwo w Pucharze Polski MTB w Żukowie

2018:

 • Brązowy Medal Akademickich Mistrzostw Polski MTB
 • 7msc Akademickich Mistrzostw Świata MTB Braga
 • 4msc u23 Górskich Szosowych Mistrzostw Polski na szosie
 • 5msc  w u23 Mistrzostw Polski MTB XCO
 • Brązowy Medal Sztafeta Mistrzostwa Polski MTB XCR
 • Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski MTB 

2017:

 • 4msc u23 Mistrzostwa Polski MTB XCO

2016:

 • 25msc juniorek Mistrzostwa Europy MTB (Huskvarna)

2015:

 • Srebrny Medal Polski Juniorek MTB XCO 

Matylda Szczecińska 17l. 

„Na zawodach skupiam się na tym, żeby się nie rozproszyć. Czyli myślę o trasie, żeby ja po prostu dobrze przejechać.”  

Osiągnięcia: 

2018:

 • Złoty Medal  Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży MTB
 • Zwycięstwo w Pucharze Czech MTB (Nove Mesto),
 • Zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski MTB
 • 11 msc na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy MTB U17 (Pila)
 • Złoty Medal Mistrzostw Polski MTB w Sztafecie Młodzieżowej 

2017:

 • Złoty Medal Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży MTB
 • Złoty Medal Mistrzostw Polski MTB w Sztafecie Młodzieżowej 

2016:

 •  10 msc na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy MTB U15 (Graz)

Dominik Górak  18l.

"Lubię jeździć i na rowerze szosowym i górskim, ale to na szosie osiągałem swoje najlepsze wyniki. "

Osiągnięcia: 

2018:

 • Złoty Medal w Górskich Szosowych Mistrzostwach Polski
 • Brązowy Medal w sztafecie MTB XC na Mistrzostwach Polski
 • 4 msc Mistrzostwa Polski MTB -Junior 
 • Udział w Mistrzostwach Świata juniorów na szosie w Innsbruck
 • Udział w Mistrzostwach Europy MTB w Graz 

2017: 

 • Złoty Medal w /mistrzostwach Polski MTB w Sztafecie Młodzieżowej 

Karol Ostaszewski 21l.

„W czasie zawodów skupiam się na dobrej zabawie, staram się czerpać przyjemność z jazdy, myśleć trzeźwo i zamiast kalkulować po prostu się ścigać!”

Osiągnięcia: 

2019: 

 • Złoty Medal Akademickie Mistrzostwa Polski MTB - jazda indywidualna na czas

2018:

 • Brązowy Medal w Sztafecie Drużynowej na Mistrzostwach Polski w Mrągowie 

2017: 

 • 6 msc na Mistrzostwach Polski 

Konrad Czabok 18l.

„W moich treningach najbardziej lubię, gdy widzę ich efekty”

Osiągnięcia: 

2019:

 • Zwycięstwo na pierwszej edycji Pucharu Polski XCO w Białymstoku z międzynarodową kategorią UCI C3

2018:

 • Srebrny Medal Polski w Maratonie MTB
 • Brązowy Medal Mistrzostw Polski w Sztafecie MTB XC

Miłosz Ośko 17l.  

"Ważne w każdym treningu jest aby wykonać jego założenia."

Osiągnięcia: 

2019: 

 • Srebrny Medal Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym    

2018:

 • Złoty Medal w Mistrzostwach Polski MTB XCO w kategorii junior młodszy U17
 • Złoty Medal Górskich Szosowych Mistrzostw Polski w kat. junior młodszy U17
 • Złoty Medal w Mistrzostwach Polski MTB XCO w sztafetach młodzieżowych MTB XCO U17
 • Zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski MTB XCO U17
 • Drugie miejsce w Pucharze Austrii MTB XCO Kamptal-Klassik-Trophy U17

2017:

 • Brązowy Medal Mistrzostw Polski MTB XCO w kategorii junior młodszy U17

Dziękujemy za wsparcie! Wierzymy, że uzbierane pieniądze pozwolą nam rozwijać skrzydła nie tylko w Polsce, ale również na zawodach międzynarodowych.

Bądźcie z nami!

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 0
PATRON WENTYLEK

Dziękujemy!
Zanim rozpoczniemy naszą wycieczkę chcemy byś nas poznał. Jesteśmy WYSPECJALIZOWANI: Klaudia, Matylda, Dominik, Karol, Konrad i Miłosz.
Zapraszamy Cię na naszą grupę dedykowaną dla Patronów oraz mamy dla Ciebie dyplom Sponsora.


Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
PATRON ŻAK MŁODSZY

Dziękujemy!
Nasze życie, głównie kręci się wokół rowerowania. Przed nami wiele przygód!
Od teraz masz możliwość śledzenia nas na grupie dedykowanej Patronom.
Mamy dla Ciebie imienny dyplom Sponsora oraz wlepkę od Wyspecjalizowanych!
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 2
PATRON ŻAK

Dziękujemy! Zapraszamy na zawody. Właśnie czekamy na busa, który był na przeglądzie i stacji benzynowej. Dzięki Tobie wiemy, że nasza podróż będzie bezpieczna, a w baku nie zabraknie paliwa. Bo przecież pojechać to jedno, ale jeszcze trzeba wrócić.
Żeby nie było Ci nudno w czasie podróży, specjalnie dla Ciebie utworzyliśmy grupę na Facebook’u dla Patronów. Możesz być częścią naszych przygód, komentować nasze wpisy, dawać łapki w górę i nie tylko.
Dodatkowo, w Twojej skrzynce pocztowej szukaj naszego listownego podziękowania.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 1
PATRON MŁODZIK

Dziękujemy! Bus nadjechał! Niespodzianka, oprócz kierowcy w środku jest nasz trener i mechanik. Nawet nie zdajesz sobie sprawy jak ważne są to dla nas osoby. To oni opiekują się nami podczas zawodów. Dbają o nasze rowery, kondycję fizyczną i psychiczną, co więcej najgłośniej dopingują ze wszystkich.
Jesteś już w grupie dla Patronów, masz nasze podziękowanie, czego może Ci jeszcze brakować?
Ha! Zdjęcia z imiennym autografem. Zaraz wyślemy je pocztą!
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
PATRON JUNIOR MŁODSZY

Dziękujemy! Trasa długa i nużąca, ale w końcu jesteśmy na miejscu. Nie wiemy, czy zdajesz sobie sprawę, ale zakwaterowanie kolarzy nie jest takie proste. Nie każdy ośrodek czy hotel ma łazienki w pokojach, aneks kuchenny, o garażu nie wspominając. No, ale nie marudzimy! Pora się zakwaterować i odpocząć, jutro rozpoznanie terenu i pierwsze treningi.
Wdzieliśmy, że ostatnio komentowałeś nasz post, chwaliłeś się, że dostałeś zdjęcie i masz nasze listowne podziękowanie. A co powiesz na specjalnie dla Ciebie zaprojektowaną koszulkę?
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 6
PATRON JUNIOR

Dziękujemy! Pierwsze koty za płoty, nogi rozprostowane, śniadanie zjedzone, sprzęt sprawdzony przez mechanika – koła napompowane, łańcuchy, kasety gotowe do ciężkiej pracy. Niby tylko trening, ale wyobraź sobie, że podczas zawodów nasze rowery dostają ostry wycisk, dlatego nasze Anioły Stróże czuwają i naprawiają wszystkie usterki.
Nie wszyscy mamy taki sam trening. Ciekawi Cię jaki? To patrz – mamy specjalnie dla Ciebie indywidualny plan treningowy od firmy Twój Trener Sportowy https://twojtrenersportowy.pl oczywiście, wszystkie profity z pozostałych poziomów są Twoje.
Zostań patronem
1000 zł / miesiąc
patroni: 0
Dziękujemy! Dzień zawodów: adrenalina już pod sufitem, jesteśmy skupieni, zwarci i gotowi do startu. Wokoło gwar, masa rowerów, zawodników w kolorowych koszulkach, słychać spikera przez megafon. Przed samym gwizdkiem mamy wrażenie jakby czas dostał totalnego spowolnienia, ale to tylko na chwile, serce bije w przełyku i jest… Ruszamy wszyscy, ile sił w nogach. Tutaj już nie ma odwrotu, liczy się trzeźwy umysł i technika, którą wypracowujemy cały rok na obozach – przyczyniasz się do nich. Czy wygramy?
Wszystko na bieżąco udostępniamy na Facebook’owym Patronite, nie może Cię tam zabraknąć.
Doceniamy Twój wkład, dlatego specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy wyjątkowe prezenty:
- Indywidualny trening/konsultacja w terenie w raz w miesiącu (MTB/Szosa) od Twój Trener Sportowy https://twojtrenersportowy.pl
- Badanie wydolnościowe co 4 miesiące w Centrum Diagnostyki Sportowej ProgresLab www.Progreslab.pl
- Nasz kalendarz + wszystkie profity z poprzednich progów.
Jeszcze raz dziękujemy, przyczyniasz się do naszego rozwoju oraz możliwości reprezentowania kraju na najwyższym poziomie.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni