Fundacja Wspierania Idei Marii Montessori "Ziarnko Maku"

W Patronite od 08.05.2019

Komputery Praca Własna

1 500 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

1 500 zł

brakuje

Praca naszych uczniów polega głównie na ich pracy własnej. Siadają wtedy samodzielnie lub w grupach i zajmują się wcześniej przygotowanymi przez nauczycieli materiałami. Ma to na celu pogłębienie ich wiedzy, zdobycie nowych umiejętności lub po prostu, zaspokojenie ich ciekawości. To do nich należy wybór w jaki sposób będą to realizować, dlatego niezbędnym jest wsparcie techniczne ich pracy w postaci najprostszych laptopów.
Obecnie dysponujemy kilkoma, jednak mocno już nadgryzionymi przez czas i zużycie. Byłoby więc cudownie gdyby udało nam się z Państwa wsparciem zebrać kwotę 5-6 tysięcy na zakup 3 - 4 sztuk nowych laptopów, które znacznie ułatwią pracę naszym podopiecznym.

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)