Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

2

patronów

55 zł

miesięcznie

1705 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
762
miesięczne wsparcie
961
liczba patronów

  Stowarzyszenie ZUPEŁNE DOBRO powstało z potrzeby wydobywania i dzielenia się dobrem, które jest w każdym z nas. Nasze działania skupiamy wokół pomocy osobom w kryzysie bezdomności m.in. poprzez projekt Zupa na Placu. Chcemy również szerzyć i rozwijać ideę foodsharingu.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 5%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 945 zł
Zupa na Placu
WHO zaleca, aby codziennie zjeść co najmniej jeden ciepły posiłek. Chcąc spełnić to kryterium, w każdy poniedziałek rozdajemy gorącą zupę na Placu Ofiar Getta w Rzeszowie osobom skrajnie ubogim oraz w kryzysie bezdomności. W 2017 roku rozdaliśmy 1600 litrów zupy, którą regularnie spożywa 50-60 osób. Jednak gorący posiłek to tylko pretekst. Podczas naszych spotkań również gramy w piłkę, śpiewamy, gramy na gitarze, rozmawiamy - po prostu jesteśmy razem.
Zbieramy fundusze, by mieć gdzie, co i jak gotować.

0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 2100 zł miesięcznie
brakuje 2045 zł
Foodsharing
Według badań Eurostatu (2015 r.) przeciętny Polak wyrzuca 52 kg żywności rocznie, a według badań GUS i Instytutu Praw i Spraw Socjalnych w skrajnym ubóstwie żyje co 15 obywatel naszego kraju. Chcąc zapobiegać marnowaniu żywności, w sierpniu 2017 r. otworzyliśmy pierwszą na Podkarpaciu lodówkę foodsharingową. Wszyscy, którzy posiadają nadwyżki żywności, mogą je przynosić do siedziby Stowarzyszenia. Następnie za naszym pośrednictwem trafiają one do osób potrzebujących. Miesięczny koszt utrzymania lodówki oraz miejsca, gdzie ona się znajduje, a także promowanie idei foodsharingu wynosi ok. 1100 zł.
Pomóż Podkarpaciu nie marnować.
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 3300 zł miesięcznie
brakuje 3245 zł
Warsztaty #NieMarnujeDobra
#NieMarnujeDobra to warsztaty dotyczące sposobów pracy w grupie, odkrycia własnej roli w grupie, komunikacji interpersonalnej oraz prawidłowej postawy w pomaganiu innym i zaangażowaniu prospołecznym. Odkrycie swoich predyspozycji to często najważniejsze zadanie młodego człowieka wchodzącego w dorosłe życie, który musi dokonać życiowych wyborów. Jednocześnie w dobie wszechobecnych mediów uważność na drugiego człowieka i kształtowanie inteligencji emocjonalnej mogą być kluczowe w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 4600 zł miesięcznie
brakuje 4545 zł
Aktywizacja osób w kryzysie bezdomności - warsztaty kreatywne
Jacek Kuroń mawiał, że żyć po ludzku - to tworzyć i kochać.
Wychodząc naprzeciw tym słowom, chcemy w naszym lokalu stworzyć przestrzeń tworzenia, w której każdy będzie mógł realizować swoje pasje i dzielić się nimi z innymi. W nasze działania chcemy włączyć osoby bezdomne, ponieważ wierzymy, że tylko tworząc można wygrać życie. Marzą nam się m.in. warsztaty stolarskie, krawieckie, decoupage, produkcji mydeł, kreatywnego recyklingu, wikliniarstwa, ceramiki i wiele innych! Do tego potrzebujemy różnorakich materiałów i narzędzi.

O Autorze

"Nie wiesz co robić, rób dobro" - kierując się tą zasadą pewnego zimowego dnia zapragnęliśmy wyjść do bezdomnych. Najłatwiej to zrobić przekazując ciepło. Gotujemy więc zupę, którą się z nimi dzielimy. Zupa stała się pretekstem do wspólnych spotkań, rozmów, poznawania często bardzo trudnych historii. Plac Ofiar Getta w Rzeszowie, na którym się spotykamy jest miejscem, gdzie bezdomny jest tak samo ważny jak "domny", gdzie zacierają się podziały. Jak powiedział jeden pan przychodzący na Plac: " od kiedy zaczęła się Zupa, mam na co czekać - czekam na spotkanie z wami".  Wspólnie gramy w piłkę, śpiewamy przy dźwiękach gitary, zwyczajnie jesteśmy ze sobą.

Poznając potrzeby osób w kryzysie bezdomności otworzyliśmy Magazyn Ciepła, do którego każdy może przynieść ubrania, bieliznę, buty, środki czystości, a my przekazujemy je tym, którzy ich potrzebują.

By móc się rozwijać w lipcu 2017 roku założyliśmy Stowarzyszenie ZUPEŁNE DOBRO. Prowadzimy nie tylko działania mające na celu wsparcie osób pozostających w kryzysie bezdomności, ale też promujemy ideę dzielenia się żywnością, tj. foodsharing. Od sierpnia 2017 roku funkcjonuje lodówka, która ma posłużyć tym, którzy zamiast wyrzucić jedzenie, chcieliby podzielić się nim z innymi.

Obecnie wychodzimy również z posiłkiem i dobrym słowem w miejsca, w których żyją nasi bezdomni znajomi. Odwiedzamy ich pod wiaduktami, na dworcach i w pustostanach. Pomagamy załatwić formalności w urzędach, organizujemy wizyty u fryzjera, wozimy na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Staramy się pokazać, że nie ma bezdomności, tylko kryzys bezdomności, a więc stan, z którego można wyjść, że możliwe jest inne życie. Zależy nam, by zmienić choćby niewielką cząstkę świata na lepsze.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 1
Robiąc to, co robimy, wierzymy że dobro wraca. Dziękujemy za każdą złotówkę. To dzięki Twojej hojności, możemy zmieniać świat naszych podopiecznych. Na koniec każdego miesiąca otrzymasz od nas krótkie sprawozdanie z naszych działań wraz z galerią zdjęć.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
Robiąc to, co robimy, wierzymy że dobro wraca. Dziękujemy za każdą złotówkę. To dzięki Twojej hojności, możemy zmieniać świat naszych podopiecznych. Na koniec każdego miesiąca otrzymasz od nas krótkie sprawozdanie z naszych działań wraz z galerią zdjęć.
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
Robiąc to, co robimy, wierzymy że dobro wraca. Dziękujemy za każdą złotówkę. To dzięki Twojej hojności, możemy zmieniać świat naszych podopiecznych. Na koniec każdego miesiąca otrzymasz od nas krótkie sprawozdanie z naszych działań wraz z galerią zdjęć.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 1
Robiąc to, co robimy, wierzymy że dobro wraca. Dziękujemy za każdą złotówkę. To dzięki Twojej hojności, możemy zmieniać świat naszych podopiecznych. Na koniec każdego miesiąca otrzymasz od nas krótkie sprawozdanie z naszych działań wraz z galerią zdjęć.
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Robiąc to, co robimy, wierzymy że dobro wraca. Dziękujemy za każdą złotówkę. To dzięki Twojej hojności, możemy zmieniać świat naszych podopiecznych. Na koniec każdego miesiąca otrzymasz od nas krótkie sprawozdanie z naszych działań wraz z galerią zdjęć.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy