Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

270 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
-
miesięczne wsparcie
-
liczba patronów

  Pomagam w zakresie IT tym, którzy nie powinni nic płacić za marketing: organizacjmom dobroczynnym. Wierzę, że mogą sprawniej osiągać własne cele poprzez narzędzia, które im dostarczam.

O Autorze

 

Pomagam za darmo tym, którzy sami pracują na rzecz innych. Wykorzystuję wieloletnią, sprawdzoną wiedzę, by pomagać organizacjom dobroczynnym w zakresie IT

Zaczęło się od Fundacji Podaruj Lepszy Los, która pomaga zwierzętom. Po ukończeniu strony internetowej dla tej organizacji chętnie podejmę się kolejnych wyzwań, wybranym już przez społeczność Patronite. Moim celem jest pomóc jak największej liczbie organizacji bez narażania ich na jakiekolwiek koszty. Organizacje powinny zajmować się tym, co potrafią najlepiej, czyli pomocy potrzebującym, a nie płacić za dobrą stronę internetową lub godzić się na jakąkolwiek.

Doświadczenie w tworzeniu marki, stron internetowych i ogólnie projektowaniu biznesu w sieci zdobywam od liceum, czyli już niemal dekadę. Czas robi swoje. Nie tracę go i regularnie inwestuję w nowe umiejętności. Jednak, co najważniejsze, lata spędzone na tworzeniu wizualnych treści i narzędzi IT pozwalają zdać sobie sprawę, że jedne rzeczy są ważniejsze od drugich. Wolę zajmować się tym, co komuś pomoże, niż tym, co zaspokoi czyjeś ego.

Oni zasługują na wsparcie

Poświęcają swoje życie pomagając potrzebującym. Wkładają w to swój czas i pragnienie lepszego świata. Zbierają złotówkę za złotówką, aby przekazać kolejne kwoty na ważne cele. Dlaczego mieliby wydawać jakąkolwiek część tych pieniędzy na marketing, oprawę graficzną, czy stronę internetową?

Idea: nieodpłatnie dostarczyć organizacjom profesjonalne narzędzia

Albo za darmo i nieważne jak, albo zapłacić minimum i będzie wciąż namiastka poważnej promocji? To nie jest żaden wybór. Ludzie działający na rzecz innych powinni mieć perfekcyjną promocję i ktoś musi im w tym pomóc.

Pieniędzy na samą działalność często nie ma na tyle, żeby wydzielać z nich budżet na promocję. A ta jest kluczowa, jeśli chcieć przekazać ideę szerszym kręgom odbiorców. W praktyce organizacje mają więc stronę internetową i podstawowe materiały przygotowane przez kogoś, kto „robi stronki” i efekt jest daleki od profesjonalnego. A jeśli mowa o szukaniu sponsorów, patronatu, tutaj po prostu odstrasza. Nie powinno i nie musi tak być.

Misja: wprowadzić działalność dobroczynną technologicznie w XXI wiek

„Wyślij pieniądze na nasze konto” + setka cyfr. Chciałbym, ale jak większość ludzi cierpię na wieczne bycie zabieganym i prześlę wsparcie finansowe gdzie indziej, bo tam wystarczy kliknąć i przepisać kod SMS. Tak też nie musi być!

Jak wszystko w XXI wieku, także pomaganie musi dziś być user-friendly. Jeśli typowy Kowalski chce zrobić coś dobrego, częściej zrobi to tam, gdzie będzie mu łatwiej. Ostatecznie to wciąż dobry uczynek. Moją misją jest wyposażyć organizacje w nowoczesne sposoby interakcji z odbiorcą, aby ich cele nie przegrywały z większymi instytucjami, które mają wszystko dograne na ostatni guzik.

Z kim aktualnie współpracuję?

Działająca w Wałbrzychu Fundacja Podaruj Lepszy Los pomaga tym zwierzętom, do których los się nie uśmiechnął. Dowodzi swojej pasji i miłości do zwierząt. Każdy podopieczny trafia tam, gdzie będzie mu najlepiej. Projekt i zamysł strony internetowej zakłada, że zwierzęta będą w centrum zainteresowania. To ich losy będą przedstawiane i wokół nich będzie się kręcić dodawanie nowych treści.

Dzięki możliwości wirtualnej adopcji będziemy mogli wirtualnie zostać opiekunem wybranego zwierzęcia. To świetna alternatywa, jeśli nie możemy fizycznie zapewnić mu domu, ale chcemy być na bieżąco z wydarzeniami w jego życiu. Fundacja często przeprowadza tzw. interwencje. Warto wiedzieć, że w ten sposób zostało uratowanych już wiele istnień, nawet odnalezionych w tragicznych okolicznościach.

Zrealizujmy to razem!

Do nieodpłatnej pracy na rzecz innych zmotywowała mnie Asia, także zwykła Kowalska, z którą pracujemy wspólnie. Chcielibyśmy robić już tylko to. Aby móc zrobić więcej, potrzebuję Twojego wsparcia! Moim planem jest regularnie obierać nowy cel w postaci organizacji dobroczynnej i odmieniać jej wizerunek, aby jej cele były osiągane sprawniej, a skala działania mogła być większa.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook