1. PRÓG WSPARCIA
2. LOGOWANIE I REJESTRACJA
3. SPOSÓB PŁATNOŚCI
4. REALIZACJA PŁATNOŚCI
5. FINALIZACJA

Wybierz próg wsparcia

43 zł miesięcznie

Stabilizacja i rozwój

Raz w miesiącu otrzymasz rozszerzony raport zawierający nigdzie nie publikowane zdjęcia, z którego dowiesz się, co w danym miesiącu zrobiliśmy na rzecz ochrony lasów oraz jakie mamy plany na najbliższy miesiąc.

Raz w miesiącu otrzymasz rozszerzone sprawozdanie z wyjazdu do lasu oddalonego przynajmniej 25 km od biura fundacji. Sprawozdanie będzie zawierało wykaz przeprowadzonych badań w poszukiwaniu ginących gatunków lub/oraz obserwacji niezgodności gospodarki leśnej z przepisami. W podsumowaniu będą zawarte wnioski z podjętych badań i obserwacji oraz działania mające na celu ochronę ginących gatunków/ ukrócenie niezgodności gospodarki leśnej z przepisami. Powyższe sprawozdanie będzie zawierało wykaz instrukcji i wskazówek przygotowanych specjalnie dla ciebie:
- jak poszukiwać i rozpoznawać ginące gatunki o których będzie mowa w sprawozdaniach,
- jak szukać niezgodności gospodarki leśnej z przepisami,
- jak podejmować skuteczne działania w przypadku niepokojącej wycinki lasu.

Raz na 3 miesiące otrzymasz pełne sprawozdanie z wyjazdu do lokalnych aktywistów (minimum 1 lokalny aktywista oddalony przynajmniej 50 km od biura fundacji). W sprawozdaniu będzie zawarta pełna relacja z podjętych wspólnie działań, poszukiwań niepokojących wycinek lasu, ginących gatunków, przeprowadzonych szkoleń.

avatar

Nowy użytkownik

Natural Forest Foundation

Już za chwilę zostaniesz Patronem!

W kilku następnych krokach przeprowadzimy Cię przez bezpieczny proces płatności. Możesz wybrać, czy chcesz wspomagać swojego ulubionego Autora comiesięczną, automatyczną płatnością czy też opłacić wsparcie z góry (za wybrany okres). Współpracujemy z wiodącymi Operatorami Płatności - dzięki nim możesz wesprzeć Autorów w bezpieczny, szybki i wygodny sposób.