Natural Forest Foundation

W Patronite od 22.01.2020

Ranking Autorów

Miesięczne wsparcie:

Liczba Patronów:

Zostań Patronem
Kup na prezent
0 patronów
0 miesięcznie
676 łącznie

Wasze oczekiwania i nasze zobowiązania

200 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

200 zł

brakuje


Ponieważ jesteśmy organizacją, która monitoruje inne podmioty odpowiedzialne za ochronę i gospodarowanie lasami, teraz dzięki wam to my wiemy, że jesteśmy obserwowani przez naszych patronów. Zrobimy wszystko, żebyście byli przekonani o słuszności swojego wyboru

Pieniądze przeznaczymy na:

- kontynuację bieżących działań (ochrona Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka)

Skuteczne działania

500 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

500 zł

brakuje

Ochrona przyrody w dzisiejszych czasach to walka o ostatnie skrawki dzikości. Łatwo jest się wypalić. Teraz już wiemy, że zaufaliście nam i będziemy jeszcze bardziej zmobilizowani do podejmowania długoterminowych i skutecznych działań chroniących przyrodę w polskich lasach. Wasze wsparcie wzmacnia nasze bieżące działania.

Pieniądze przeznaczymy na:


- większe zaangażowanie w bieżące działania (ochrona Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka)

- zainicjowanie nowych działań (Pomoc merytoryczna innym inicjatywom w regionie, chroniącym swoje lasy)

Kontynuacja rozpoczętych działań

1 500 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

1 500 zł

brakuje

Kontynuujemy rozpoczęte działania oraz planujemy kolejne. Razem, uda nam się skutecznie doprowadzić do końca to, w co już jesteśmy zaangażowani. Teraz dzięki wam, możemy spokojnie usiąść do stołu i przeanalizować kierunki działań na najbliższą przyszłość.

- większe zaangażowanie w bieżące działania (ochrona Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka)

- zainicjowanie nowych działań (Pomoc merytoryczna innym inicjatywom w regionie, chroniącym swoje lasy)

- monitoring i ochrona Puszczy Boreckiej (monitoring wycinki lasu, sprawdzanie jak są chronione relikty puszczańskie, wnioskowanie o dokumenty, angażowanie lokalnych inicjatyw w ochronę lasu)

Wyznaczanie i sprawna realizacja działań. Planowanie przyszłości.

3 000 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

3 000 zł

brakuje

Początek drogi do stabilizacji i rozwoju organizacji. Nie musimy ograniczać się w kontynuowaniu rozpoczętych działań. Możemy częściej wyjechać do lasu w poszukiwaniu wycinek prowadzonych niezgodnie z przepisami. Możemy organizować badania w terenie w poszukiwaniu ginących gatunków.

- sprawne prowadzenie kampanii (ochrona Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka)

- rozszerzenie zasięgu działania (Pomoc merytoryczna innym inicjatywom w regionie, chroniącym swoje lasy)

- badania, usystematyzowany monitoring i ochrona Puszczy Boreckiej (monitoring wycinki lasu, sprawdzanie jak są chronione relikty puszczańskie, wnioskowanie o dokumenty, poszukiwanie ginących gatunków)

- zainicjowanie badań, monitoringu i ochrony Puszczy Rominckiej (monitoring wycinki lasu, poszukiwanie reliktów puszczańskich, wnioskowanie o dokumenty)

Stabilizacja i rozwój - systematyczny monitoring i badania

4 500 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

4 500 zł

brakuje

Stabilizacja i rozwój, które przekuwamy na wzmocnienie lokalnych aktywistów rozsianych w całym regionie Polski północno- wschodniej. Możemy pojechać do lokalnych aktywistów z którymi współpracujemy, oddalonych od naszego biura nawet o 200 km. Będąc na miejscu, przeprowadzimy dla nich szkolenia, wspólnie sprawdzimy co złego dzieje się w lesie, opracujemy dla nich plan działań tak, żeby stali się samodzielnymi lokalnymi liderami. Jest to pierwszy krok do budowy Sieci inicjatyw leśnych w Polsce północno- wschodniej. I to właśnie Wy, w tej chwili daliście zastrzyk energii do wzmocnienia tej Sieci, która już istnieje.

- sprawne prowadzenie kampanii (ochrona Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka)

- sprawna realizacja działania (Pomoc merytoryczna innym inicjatywom w Polsce, chroniącym swoje lasy, szkolenia indywidualne dla aktywistów, warsztaty, wsparcie merytoryczne, wspólne poszukiwanie ginących gatunków)

- badania, usystematyzowany monitoring i ochrona Puszczy Boreckiej (monitoring wycinki lasu, sprawdzanie jak są chronione relikty puszczańskie, wnioskowanie o dokumenty, poszukiwanie ginących gatunków)

- badania, monitoring i ochrona Puszczy Rominckiej (monitoring wycinki lasu, poszukiwanie reliktów puszczańskich, wnioskowanie o dokumenty)

Budowa Sieci inicjatyw leśnych w Polsce północno- wschodniej

7 500 zł

miesięcznie

0%

osiągnięto

7 500 zł

brakuje

Włączamy do sieci inne organizacje, grupy nieformalne, ruchy obywatelskie. Lokalni aktywiści, których szkoliliśmy wcześniej, sami teraz pomagają początkującym.

- sprawne prowadzenie kampanii (ochrona Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka)

- sprawna realizacja działania (Pomoc merytoryczna innym inicjatywom w Polsce, chroniącym swoje lasy, szkolenia indywidualne dla aktywistów, warsztaty, wsparcie merytoryczne, wspólne poszukiwanie ginących gatunków)

- badania, usystematyzowany monitoring i ochrona Puszczy Boreckiej (monitoring wycinki lasu, sprawdzanie jak są chronione relikty puszczańskie, wnioskowanie o dokumenty, poszukiwanie ginących gatunków)

- badania, monitoring i ochrona Puszczy Rominckiej (monitoring wycinki lasu, poszukiwanie reliktów puszczańskich, wnioskowanie o dokumenty)

- zainicjowanie badań i monitoringu Puszczy Augustowskiej, Puszczy Knyszyńskiej, lasów w otoczeniu Olsztyna

- budowa Sieci inicjatyw leśnych (wyznaczanie wspólnych strategii, narzędzi wsparcia, metod ochrony wartości przyrodniczych, rekreacyjnych i kulturowych lasów)
Zostań Patronem
Kup na prezent
Najnowsi Patroni
Tomasz Kłoszewski
Tomasz Kłoszewski
Próg: 43 zł
Jerzy Dorywalski
Jerzy Dorywalski
Próg: 10 zł
Agnieszka Kruk
Agnieszka Kruk
Próg: 10 zł