1. PRÓG WSPARCIA
2. LOGOWANIE I REJESTRACJA
3. SPOSÓB PŁATNOŚCI
4. REALIZACJA PŁATNOŚCI
5. FINALIZACJA

Wybierz próg wsparcia

5 zł miesięcznie

Dziękujemy! Nawet niewielka kwota wpłacana regularnie to dla nas duże wsparcie - może pozwolić nam wysłać ważny list albo wydrukować broszurę informacyjną.

Ale to, co jest dla nas najważniejsze to Twoja chęć budowania razem z nami Stowarzyszenia Tęczówka! Dlatego oprócz maila z podziękowaniem, uhonorujemy Cię poprzez wpisanie twojego imienia na Tablicę Osób Patronujących w naszej siedzibie. Oczywiście, jeśli nie masz nic przeciwko, ale… kto by nie chciał? 😀

-----

Thank you! Even such a seemingly small amount donated regularly is a huge help for us - it can allow us to send an important letter or print an information brochure.

But most importantly, it shows us your willingness to build Association Teczowka with us! That’s why apart from this thank you message we will honor you by putting your name on the Patronite Supporters’ Board in our headquarters. If you don’t mind, of course, but… who would? 😀

10 zł miesięcznie

Twoja “dyszka”, dotąd być może wydawana na kawę na mieście, stanie teraz się silną “dychą”, która ma moc zmieniania świata na lepsze! Dzięki Tobie będziemy mogli_ły jeszcze silniej wspierać, pomagać i tworzyć społeczność LGBTQIA+ w Polsce, za co jesteśmy Ci bardzo wdzięczni_e!

Twoje imię trafi na Tablicę Osób Patronujących w siedzibie Tęczówki, ale Tęczówka będzie mogła trafić także na Twoją ścianę. Jak? W mailu otrzymasz od nas imienny dyplom, który możesz wydrukować, powiesić i … być dumną_ym, z tego, ile robisz dobrego! 💟

-----

This ten zloty per month, perhaps previously spent on a take out coffee, now will become a strong ten zloty, that has the power to change the world for the better! Thanks to you, we will be able to support, help and build Polish LGBTQIA+ community even more, which we are extremely grateful for!

Your name will be put on the Patronite Supporters’ Board in Teczowka’s headquarters and you will be able to put Teczowka on your wall too. How? Via email you will receive a personalised diploma, that you can print out, put on display and… be proud of all the good you are doing! 💟

20 zł miesięcznie

20zł to mniej niż opłata za subskrypcję na niektórych serwisach streamingowych, ale dla nas taka kwota to coś więcej niż rozrywka. To możliwość wspierania, pomagania, tworzenia społeczności LGBTQIA+ i dalszej walki o równość w Polsce!

Dziękujemy Ci za to w imieniu swoim i wszystkich, którzy korzystają z naszego wsparcia. Jeśli chcesz, chętnie pochwalimy się Twoim wsparciem na naszych social mediach. Oczywiście Twoje imię zawidnieje na Tablicy Osób Patronujących, otrzymasz także elektroniczny imienny dyplom. 💞

-----

20 zlotych is less than a subscription for some streaming services, but for us this amount is more than entertainment. It's a possibility for support, help, building Polish LGBTQIA+ community and further fight for equality in Poland!

Thank you for this on behalf of us and all those who benefit from our support. If you want, we will gladly share the news about your support on our social media. Obviously, your name will also appear on the Patronite Supporters’ Board and you will receive a personalised diploma via email. 💞

50 zł miesięcznie

50zł to istotny wkład w finansowanie naszych działań. Jesteśmy Ci bardzo wdzięczni_e, szczególnie dlatego, że może on szybko przełożyć się na na wsparcie psychologiczne albo prawne dla potrzebującej osoby.

Podziękowanie od Stowarzyszenia Tęczówka będziesz mógł_mogła otrzymać nie tylko elektronicznie, ale także w formie pocztówki, którą wyślemy na wskazany adres (w przypadku adresów zagranicznych - do indywidualnego potwierdzenia). Chętnie pochwalimy się Twoim wsparciem na naszych social mediach, a Twoje imię pojawi się na Tablicy Osób Patronujących zawiśnie na ścianie Tęczówki. Mailem otrzymasz imienny dyplom. 💌

-----

50 zloty is a significant input into financing our work. We are very grateful, mainly because it can be quickly transformed into psychological or legal support for a person in need.

A thank you note will be delivered to you not only by mail, but also in a form of postcard, that will be sent to the chosen address (in case of shipping outside of Poland - it will have to be discussed individually). We will gladly share the news about your support on our social media and your name will appear on the Patronite Supporters’ Board. You will also receive a personalised diploma via email. 💌

100 zł miesięcznie

100zł to dla nas bardzo cenne wsparcie. Dzięki osobom takim jak Ty możemy być spokojni_e o zapłatę czynszu czy możliwość kontynuowania regularnego wsparcia psychologicznego i prawnego dla potrzebujących osób. Dziękujemy!

Bierzesz na swoje barki wspieranie naszych działań? Zarzuć na nie także tęczówkową torbę! Wraz z nią prześlemy kartkę z podziękowaniami, a Twoim wsparciem pochwalimy się na naszych social mediach i... na ścianie naszej siedziby, gdzie zostaniesz wpisanx na Tablicę Osób Patronujących. Mailem otrzymasz imienny dyplom. ✨

-----

100 zloty is a very valuable support for us. Thanks to people like you we won’t have to worry about paying our rent or about whether or not we will be able to continue our psychological and legal support for people in need. Thank you!

Are you taking on your shoulders the support of our work? Throw a Teczowka-themed tote bag on them too! Along with the bag we will send you a postcard with a thank you note. News of your support will be shared on our social media and… on a special wall in our headquarters, where you will be put on the Patronite Supporters’ Board. You will also receive a personalised diploma via email. ✨

250 zł miesięcznie

Takie wsparcie otwiera wiele nowych możliwości, np. organizowania wydarzeń, spotkań i prowadzenia wsparcia na większą skalę.

Chcemy, żebyś codziennie mogła_mógł przypominać sobie, że jesteś naszym_ą bohaterem_ką! Co powiesz na tęczówkowy kubek na Twoją codzienną poranną kawę? Prześlemy go na wskazany adres razem z tęczówkową torbą i kartką z podziękowaniami.

Twoim wsparciem pochwalimy się na social mediach i... na ścianie naszej siedziby, gdzie zostaniesz wpisanx na Tablicę Osób Patronujących. Mailem otrzymasz imienny dyplom. Twoje wsparcie jest dla nas bardzo ważne, dziękujemy! 💖

-----

This kind of support really opens up many possibilities for us, such as organising events and meetings or simply expanding the scope of our actions.

We want you to remember every day, that you are our hero! What would you say to a Teczowka-themed mug for your everyday morning coffee? We will send it to the chosen address, along with a Teczowka-themed tote bag and a postcard with a thank you note.

News of your support will be shared on our social media and… on a special wall in our headquarters, where you will be put on the Patronite Supporters’ Board. You will also receive a personalised diploma via email. Your support is immensely important to us, thank you! 💖

500 zł miesięcznie

Taka kwota to dla nas bardzo duże wsparcie, które daje nam poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że to, co robimy ma sens! Dziękujemy! Dzięki Tobie będziemy mogli_ły prowadzić działania na większą skalę i pomagać jeszcze większej ilości osób.

Ale my też mamy dla Ciebie coś specjalnego - co powiesz na wspólną sesję zdjęciową w naszej siedzibie albo przygotowany przez Zarząd Tęczówki obiad? Chętnie pokażemy Ci na żywo, jak dużo dobra dzieje się za sprawą Twojego wsparcia i przekażemy torbę, kubek oraz kartkę z podziękowaniami.

Twoim wsparciem pochwalimy się też na our social media, a na ścianie naszej siedziby będziesz mogła_mógł wpisać się na Tablicę Osób Patronujących. Otrzymasz także elektroniczny dyplom. 🥰

-----

This amount is an extremely valuable support for us, it gives us a sense of security and lets us know that what we are doing is meaningful! Thank you! Thanks to you we will be able to carry out activities on an even larger scale and help even more people.

We also have something special prepared for you - what would you say to a photoshoot in our headquarters or a meal prepared by members of Teczowka’s board? We will gladly show you in person how much good your support is making and present you with a tote bag, a mug and a thank you postcard.

News of your support will be shared on our social media and you will be able to sign on the Patronite Supporters’ Board in our headquarters. You will also receive a personalised diploma via email. 🥰

avatar

Nowy użytkownik

Stowarzyszenie Tęczówka

Już za chwilę zostaniesz Patronem!

W kilku następnych krokach przeprowadzimy Cię przez bezpieczny proces płatności. Możesz wybrać, czy chcesz wspomagać swojego ulubionego Autora comiesięczną, automatyczną płatnością czy też opłacić wsparcie z góry (za wybrany okres). Współpracujemy z wiodącymi Operatorami Płatności - dzięki nim możesz wesprzeć Autorów w bezpieczny, szybki i wygodny sposób.