Avatar użytkownika

Stowarzyszenie Tęczówka

0
patronów
0 
miesięcznie
1 490 
łącznie
0
patronów
0 zł 1 490 zł
miesięcznie łącznie

Progi wsparcia

5 zł miesięcznie
Dziękujemy! Nawet niewielka kwota wpłacana regularnie to dla nas duże wsparcie - może pozwolić nam wysłać ważny list albo wydrukować broszurę informacyjną.

Ale to, co jest dla nas najważniejsze to Twoja chęć budowania razem z nami Stowarzyszenia Tęczówka! Dlatego oprócz maila z podziękowaniem, uhonorujemy Cię poprzez wpisanie twojego imienia na Tablicę Osób Patronujących w naszej siedzibie. Oczywiście, jeśli nie masz nic przeciwko, ale… kto by nie chciał? 😀

-----

Thank you! Even such a seemingly small amount donated regularly is a huge help for us - it can allow us to send an important letter or print an information brochure.

But most importantly, it shows us your willingness to build Association Teczowka with us! That’s why apart from this thank you message we will honor you by putting your name on the Patronite Supporters’ Board in our headquarters. If you don’t mind, of course, but… who would? 😀
10 zł miesięcznie
Twoja “dyszka”, dotąd być może wydawana na kawę na mieście, stanie teraz się silną “dychą”, która ma moc zmieniania świata na lepsze! Dzięki Tobie będziemy mogli_ły jeszcze silniej wspierać, pomagać i tworzyć społeczność LGBTQIA+ w Polsce, za co jesteśmy Ci bardzo wdzięczni_e!

Twoje imię trafi na Tablicę Osób Patronujących w siedzibie Tęczówki, ale Tęczówka będzie mogła trafić także na Twoją ścianę. Jak? W mailu otrzymasz od nas imienny dyplom, który możesz wydrukować, powiesić i … być dumną_ym, z tego, ile robisz dobrego! 💟

-----

This ten zloty per month, perhaps previously spent on a take out coffee, now will become a strong ten zloty, that has the power to change the world for the better! Thanks to you, we will be able to support, help and build Polish LGBTQIA+ community even more, which we are extremely grateful for!

Your name will be put on the Patronite Supporters’ Board in Teczowka’s headquarters and you will be able to put Teczowka on your wall too. How? Via email you will receive a personalised diploma, that you can print out, put on display and… be proud of all the good you are doing! 💟
20 zł miesięcznie
20zł to mniej niż opłata za subskrypcję na niektórych serwisach streamingowych, ale dla nas taka kwota to coś więcej niż rozrywka. To możliwość wspierania, pomagania, tworzenia społeczności LGBTQIA+ i dalszej walki o równość w Polsce!

Dziękujemy Ci za to w imieniu swoim i wszystkich, którzy korzystają z naszego wsparcia. Jeśli chcesz, chętnie pochwalimy się Twoim wsparciem na naszych social mediach. Oczywiście Twoje imię zawidnieje na Tablicy Osób Patronujących, otrzymasz także elektroniczny imienny dyplom. 💞

-----

20 zlotych is less than a subscription for some streaming services, but for us this amount is more than entertainment. It's a possibility for support, help, building Polish LGBTQIA+ community and further fight for equality in Poland!

Thank you for this on behalf of us and all those who benefit from our support. If you want, we will gladly share the news about your support on our social media. Obviously, your name will also appear on the Patronite Supporters’ Board and you will receive a personalised diploma via email. 💞
50 zł miesięcznie
50zł to istotny wkład w finansowanie naszych działań. Jesteśmy Ci bardzo wdzięczni_e, szczególnie dlatego, że może on szybko przełożyć się na na wsparcie psychologiczne albo prawne dla potrzebującej osoby.

Podziękowanie od Stowarzyszenia Tęczówka będziesz mógł_mogła otrzymać nie tylko elektronicznie, ale także w formie pocztówki, którą wyślemy na wskazany adres (w przypadku adresów zagranicznych - do indywidualnego potwierdzenia). Chętnie pochwalimy się Twoim wsparciem na naszych social mediach, a Twoje imię pojawi się na Tablicy Osób Patronujących zawiśnie na ścianie Tęczówki. Mailem otrzymasz imienny dyplom. 💌

-----

50 zloty is a significant input into financing our work. We are very grateful, mainly because it can be quickly transformed into psychological or legal support for a person in need.

A thank you note will be delivered to you not only by mail, but also in a form of postcard, that will be sent to the chosen address (in case of shipping outside of Poland - it will have to be discussed individually). We will gladly share the news about your support on our social media and your name will appear on the Patronite Supporters’ Board. You will also receive a personalised diploma via email. 💌
100 zł miesięcznie
100zł to dla nas bardzo cenne wsparcie. Dzięki osobom takim jak Ty możemy być spokojni_e o zapłatę czynszu czy możliwość kontynuowania regularnego wsparcia psychologicznego i prawnego dla potrzebujących osób. Dziękujemy!

Bierzesz na swoje barki wspieranie naszych działań? Zarzuć na nie także tęczówkową torbę! Wraz z nią prześlemy kartkę z podziękowaniami, a Twoim wsparciem pochwalimy się na naszych social mediach i... na ścianie naszej siedziby, gdzie zostaniesz wpisanx na Tablicę Osób Patronujących. Mailem otrzymasz imienny dyplom. ✨

-----

100 zloty is a very valuable support for us. Thanks to people like you we won’t have to worry about paying our rent or about whether or not we will be able to continue our psychological and legal support for people in need. Thank you!

Are you taking on your shoulders the support of our work? Throw a Teczowka-themed tote bag on them too! Along with the bag we will send you a postcard with a thank you note. News of your support will be shared on our social media and… on a special wall in our headquarters, where you will be put on the Patronite Supporters’ Board. You will also receive a personalised diploma via email. ✨
250 zł miesięcznie
Takie wsparcie otwiera wiele nowych możliwości, np. organizowania wydarzeń, spotkań i prowadzenia wsparcia na większą skalę.

Chcemy, żebyś codziennie mogła_mógł przypominać sobie, że jesteś naszym_ą bohaterem_ką! Co powiesz na tęczówkowy kubek na Twoją codzienną poranną kawę? Prześlemy go na wskazany adres razem z tęczówkową torbą i kartką z podziękowaniami.

Twoim wsparciem pochwalimy się na social mediach i... na ścianie naszej siedziby, gdzie zostaniesz wpisanx na Tablicę Osób Patronujących. Mailem otrzymasz imienny dyplom. Twoje wsparcie jest dla nas bardzo ważne, dziękujemy! 💖

-----

This kind of support really opens up many possibilities for us, such as organising events and meetings or simply expanding the scope of our actions.

We want you to remember every day, that you are our hero! What would you say to a Teczowka-themed mug for your everyday morning coffee? We will send it to the chosen address, along with a Teczowka-themed tote bag and a postcard with a thank you note.

News of your support will be shared on our social media and… on a special wall in our headquarters, where you will be put on the Patronite Supporters’ Board. You will also receive a personalised diploma via email. Your support is immensely important to us, thank you! 💖
500 zł miesięcznie
Taka kwota to dla nas bardzo duże wsparcie, które daje nam poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że to, co robimy ma sens! Dziękujemy! Dzięki Tobie będziemy mogli_ły prowadzić działania na większą skalę i pomagać jeszcze większej ilości osób.

Ale my też mamy dla Ciebie coś specjalnego - co powiesz na wspólną sesję zdjęciową w naszej siedzibie albo przygotowany przez Zarząd Tęczówki obiad? Chętnie pokażemy Ci na żywo, jak dużo dobra dzieje się za sprawą Twojego wsparcia i przekażemy torbę, kubek oraz kartkę z podziękowaniami.

Twoim wsparciem pochwalimy się też na our social media, a na ścianie naszej siedziby będziesz mogła_mógł wpisać się na Tablicę Osób Patronujących. Otrzymasz także elektroniczny dyplom. 🥰

-----

This amount is an extremely valuable support for us, it gives us a sense of security and lets us know that what we are doing is meaningful! Thank you! Thanks to you we will be able to carry out activities on an even larger scale and help even more people.

We also have something special prepared for you - what would you say to a photoshoot in our headquarters or a meal prepared by members of Teczowka’s board? We will gladly show you in person how much good your support is making and present you with a tote bag, a mug and a thank you postcard.

News of your support will be shared on our social media and you will be able to sign on the Patronite Supporters’ Board in our headquarters. You will also receive a personalised diploma via email. 🥰

Kup wsparcie na prezent!

Podaruj znajomemu subskrypcję Autora Stowarzyszenie Tęczówka w formie kuponu podarunkowego.

Zobacz jak działają kupony
Kup na prezent

O autorze

Stowarzyszenie Tęczówka działa na rzecz osób LGBTQIAP+. Zajmujemy się edukacją społeczną, w tym promowaniem tolerancji oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji. |
The Tęczówka Association works for LGBTQIAP+ people. We deal with social education, promote tolerance and counteract discrimination.

Działamy dla Was i dzięki Wam

Ideą, która nam przyświeca jest równość idąca w parze z różnorodnością, dlatego dbamy o edukację społeczną i przeciwdziałamy dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, romantyczną oraz tożsamość płciową. Organizujemy grupy terapeutyczne i spotkaniowe dla społeczności LGBTQIAP+. Staramy się zapewnić pomoc prawną i psychologiczną jednostkom mierzącym się z wykluczeniem i niesprawiedliwością. Organizujemy wiele wydarzeń, w tym warsztaty, spotkania, prewencję HIV/AIDS i katowicki Marsz Równości, który już trzy razy przeszedł ulicami miasta. Jeśli coś queerowego dzieje się na Śląsku możesz nas tam znaleźć! 🏳‍🌈

Kim jesteśmy

Jesteśmy osobami w różnym wieku, pochodzącymi z różnych miejsc. Stoją za nami rozmaite osobiste historie, a każde z nas wnosi do Stowarzyszenia swoje doświadczenia i pomysły. Codziennie działamy wspólnie na rzecz lepszego jutra.

Historia

Działamy od 2012 roku, czerpiąc z doświadczeń i osiągnięć śląskiego oddziału Kampanii Przeciw Homofobii. W 2016 roku otworzyli_łyśmy Centrum Społecznościowe, które jest nie tylko miejscem, gdzie świadczymy wsparcie psychologiczne i prawne, ale także przestrzenią, w której organizujemy wydarzenia kulturalne, szkolenia, spotkania samopomocowe i sieciujące. W 2018 roku, po 10 latach przerwy, za naszą sprawą Katowice znów powróciły na marszową mapę Polski.

Dlaczego my?

Jesteśmy największą organizacją pozarządową w województwie śląskim skupiającą się na działaniu na rzecz społeczności LGBTQIAP+. Mamy niezliczone plany i pomysły, które niestety wykraczają poza nasz budżet. Zdecydowana większość naszych działań to efekt pracy wolontaryjnej i społecznej.

Wasze wsparcie będzie nieocenione, ponieważ pozwoli nam na dalsze nieodpłatne udzielanie wsparcia psychologicznego i pomocy prawnej. Umożliwi również utrzymanie Centrum Społecznościowego oraz pozwoli na dalszy rozwój Stowarzyszenia. Dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli_ły rozpocząć nowe projekty, a dotychczasowymi działaniami objąć jeszcze większe grono osób potrzebujących.

Zachęcamy do włączenia się w realizację naszych działań poprzez zostanie naszym_ą Patronem_ką. Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się dołożyć swoją cegiełkę na rzecz równości! 💗

 

__________

 

We work for you and thanks to you

Our motto is equality with diversity, so we organize therapeutic and meeting groups for the LGBTQIAP+ community. We care for social education and counteract discrimination related to sexual, romantic or gender identity. We try hard to provide legal or psychological support to everyone who is facing exclusion or injustice. We regularly organize the march ‘Katowicki Marsz Równości, that’s 3rd edition took place in 2020, as well as many other events, including workshops, meetings, HIV/AIDS prevention activities and many more. If something queer is happening in Silesia, you can find us there!

Who we are

We are people of all ages and from many different places. For the Association, we are bringing our individual stories, experiences and ideas together, to work jointly every day for a better tomorrow.

The story

We have been operating since 2012, using experience and achievements of KPH Śląsk. In 2016, we opened the Community Center (‘Centrum Społecznościowe’) which is not only a place where we provide psychological and legal support, but it is also a space where we organize cultural events, trainings, self-help and networking meetings. In 2018, after a 10-year break, thanks to us Katowice returned to the map of marches supporting equality in Poland.

Why us?

We are the main non-governmental organization in Silesia focusing on supporting the LGBTQIAP+ community. Our plans and ideas are becoming wider and wider, while the budget is not always growing as quickly. The vast majority of our activities are the result of voluntary work.

Your support will be invaluable as it will allow us to continue providing free of charge psychological and legal support. Also, it will help us maintain the Community Center and further develop the Association. Thanks to your support, we will be able to start new projects and to reach an even larger group of people with the current ones.

We would like to thank everyone who has already decided to contribute to building equality and we encourage new people to join our activities by becoming our patron! 💕

Cele Autora

Grupy terapeutyczne | Therapeutic Groups
 • 1 000 zł miesięcznie
 • 1 000 zł brakuje
0%
Taka kwota pozwala nam na stworzenie grup terapeutycznych, które regularnie mogą pomagać wielu osobom LGBTQIAP+, w tym również Tobie lub bliskiej Ci osobie. Grupy te będą prowadzone przez wykwalifikowanych_e specjalistów i specjalistki - psychologów_żki, psychoterapeutów_ki oraz psychiatrów_ki, tak więc nie będą to zwykłe grupy spotkaniowe, które już teraz funkcjonują w ramach Stowarzyszenia, ale profesjonalne grupy pomocowe. 💪
----------
This amount allows us to create therapeutic groups that can regularly help many LGBTQIAP+ people, including you or your loved one. These groups will be led by qualified specialists - psychologists, psychotherapists and psychiatrists, so they will not be ordinary meeting groups that already operate within the Association, but professional help groups. 💪

Utrzymanie Centrum Społecznościowego | Maintenance of the Community Center
 • 2 300 zł miesięcznie
 • 2 300 zł brakuje
0%
Miesięczne wsparcie na tym poziomie umożliwi nam zabezpieczenie funkcjonowania naszego biura, a tym samym centrum społecznościowego, jakim jest Tęczówka. Jest to kwota niezbędna do opłacenia między innymi czynszu oraz wymaganych mediów. Są to podstawowe wydatki, bez których niemożliwe byłoby prowadzenie jakiejkolwiek działalności, nie tylko grup spotkaniowych i pomocy psychologicznej, ale również na przykład Marszu Równości, który zapewne jest dla Was ważny tak samo jak dla nas. 🎉
----------
Monthly support at this level will enable us to secure the functioning of our office, and thus the community center, which is Teczowka. This is the amount necessary to pay, among other things, the rent and the required utilities. These are basic expenses without which it would be impossible to conduct any activity, not only meeting groups and psychological help, but also, for example, the Equality March, which is probably as important to you as it is to us. 🎉

Cele projektowe | Project goals
 • 4 300 zł miesięcznie
 • 4 300 zł brakuje
0%
Organizujemy lub współorganizujemy w ciągu roku kilka stałych projektów. Niektóre z nich to katowicki Marsz Równości i Śląska Manifa. Mamy pomysły i apetyty na więcej, dlatego prosimy Was o wsparcie pozwalające nam na rozwój w tej dziedzinie. Chcieli_ałybyśmy organizować prelekcje, panele dyskusyjne, pokazy filmowe i wiele więcej, nie tylko w trakcie Pride Month, ale na przestrzeni całego roku! Bardzo zależy nam, aby wszystkie te wydarzenia były dostępne dla każdej osoby, a więc darmowe. Osiągnięcie tego celu pozwoli nam właśnie na to, ponieważ będziemy mogli_ły pokryć samodzielnie wszystkie niezbędne wydatki. 😊
----------
We organize or co-organize several continuous projects during the year. Some of them are the Equality March in Katowice and the Silesian Manifa. We have ideas and appetite for more, so we ask you for support that will allow us to develop in this field. We would like to organize lectures, discussion panels, film screenings and much more, not only during Pride Month, but throughout the year! We really want all these events to be available to everyone, and therefore free. Achieving this goal will allow us to do just that, because we will be able to cover all the necessary expenses ourselves. 😊

Wsparcie prawne | Legal Support
 • 6 800 zł miesięcznie
 • 6 800 zł brakuje
0%
Dzięki takiej kwocie osoby LGBTQIAP+ będą mogły korzystać nie tylko z dostępnych grup spotkaniowych i terapeutycznych, ale także z darmowej pomocy prawnej. Taka pomoc jest nieoceniona w wielu sytuacjach (na przykład w przypadku dyskryminacji w pracy ze względu na orientację seksualną lub romantyczną albo tożsamość płciową). Niestety, potrzeba wsparcia przez osobę prawniczą może okazać się konieczna dla każdego_j z nas i zazwyczaj pojawia się bardzo niespodziewanie, a wiele osób queerowych nie posiada funduszy na jej uzyskanie, dlatego chcemy pomagać Wam w takich sytuacjach. 🤝
----------
Thanks to this amount, LGBTQIAP+ people will be able to use not only the available meeting and therapeutic groups, but also free legal assistance. Such help is invaluable in many situations (for example, discrimination at work on the basis of sexual or romantic orientation and/or gender identity). Unfortunately, the need for legal support may turn out to be necessary for each of us and it usually appears very unexpectedly, meanwhile many queer people do not have the funds to obtain it, so we want to be able to help you out in such situations. 🤝

Rozwój stowarzyszenia | Development of the Association
 • 12 300 zł miesięcznie
 • 12 300 zł brakuje
0%
Po osiągnięciu tego celu będziemy mieć możliwość zatrudnienia choć jednej osoby w oparciu o stałą, etatową umowę. Dzięki temu nasze działania będą mogły być prowadzone na jeszcze większą skalę. Na ten moment każda osoba członkowska i wolontaryjna na Stowarzyszenie poświęca swój wolny czas, a więc ich dostępność jest ograniczona. Osoba pracująca dla Stowarzyszenia zarobkowo będzie w stanie dbać nie tylko o sprawy bieżące, które czasem mogą umykać osobom pomagającym “z doskoku”, ale również zajmować się takimi rzeczami jak na przykład aplikowanie o granty lokalne, co oznacza jeszcze więcej akcji i form wsparcia dla Was! 🥳
----------
After achieving this goal, we will be able to hire at least one person on the basis of a permanent, full-time contract. Thanks to this, our activities will be able to be carried out on an even larger scale. At the moment, each member and volunteer devotes only their free time to the Association, so their availability is limited. A person working for the Association for profit will be able not only to take care of current affairs (which sometimes may be eluded by people who only “jump in” to help), but also to deal with such things as, for example, applying for local grants, which means even more events and forms of support for you! 🥳

Pomoc psychologiczna | Psychological Support
 • 21 300 zł miesięcznie
 • 21 300 zł brakuje
0%
Dzięki waszemu wsparciu na tym poziomie, poza realizacją już wymienionych celów, będziemy mogli_ły zorganizować także stałe wsparcie psychologiczne dla pojedynczych osób, które zgłoszą się do naszego Stowarzyszenia. Jak zapewne wiecie, terapia indywidualna jest nie tylko potrzebna, ale wręcz niezbędna wielu osobom niecisheteronormatywnym, a dla dużej części z nich jest ona po prostu niedostępnym luksusem. Po osiągnięciu tego celu psycholodzy i psycholożki oraz terapeuci i terapeutki, którym zapewnimy odpowiednie wynagrodzenie, będą w stanie skuteczniej udzielać pomocy osobom jej potrzebującym bez pobierania od nich żadnej opłaty. 💕
----------
Thanks to your support at this level, in addition to the implementation of the objectives already mentioned, we will also be able to organize permanent psychological support for individuals who ask our Association for help. As you probably know, individual therapy is not only necessary, but often indispensable for many non-cisheteronormative people, and for many of them it is simply an unavailable luxury. After achieving this goal, psychologists and therapists, who will receive appropriate remuneration, will be able to provide help to those in need more effectively without charging them any fee. 💕

Dołącz do grona Patronów!

Wesprzyj działalność Autora Stowarzyszenie Tęczówka już teraz!

Zostań Patronem

Najnowsi Patroni

Grzegorz Nalewany
Grzegorz Nalewany
50 zł
Małgorzata Harmansa
Małgorzata Harmansa
10 zł

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę kilka kwestii.