1. PRÓG WSPARCIA
2. LOGOWANIE I REJESTRACJA
3. SPOSÓB PŁATNOŚCI
4. REALIZACJA PŁATNOŚCI
5. FINALIZACJA

Wybierz próg wsparcia

100 zł miesięcznie

Jesteś wyjątkowy! Aż trudno uwierzyć! Twoje hojne wsparcie sprawi, że będziemy mogli zaopatrzyć naszych bezdomnych Przyjaciół w zimowe : kurtki, biwliznę i buty. Ogromnie się cieszymy, że wpłacając 100 zł stałeś się Przyjacielem naszej misji niesienia pomocy najuboższym, wykluczonym, bezdomnym.

W zamian za Twoją pomoc i wsparcie, w podziękowaniu będziemy modlić się za Ciebie w każdą ostatnią środę m-ca, na Mszy Świętej w intencji: podopiecznych, darczyń ców oraz wolontariuszy Bożej Przystani, w parafii Św. Jana z Kęt w Rumi ogodz 18. Msze te odprawiane są od kwietnia 2022 roku. Ponad to twoje imię wraz z pierwszą literą nazwiska zostanie wymienione w specjalnym poście na naszym profilu fb na koniec każdego m-ca ,na koniec roku kalendarzowego otrzymasz od nas listowne podziękowanie oraz statu Przyjaciela naszej inicjatywy na naszej stronie internetowej

200 zł miesięcznie

Dziękuję bardzo! Jesteśmy prze-szczęśliwi, że chcesz nas wspomóc w ten sposób! Pomagając nam, pomagasz setkom ludzi którzy nie mogą liczyć ani na pomoc rodzin ani instytucji państwowych. Wyobraź sobie, że dzięki Twojemu wsparciu, pomagasz innym odzyskiwać godność, samodziellność, godziwe warunki życia. Czy to nie piękne??? Twoja wplata pozwoli na zakup bilet.ow komunikacji miejskiej oraz na opłaty za wyrabianie dokumentów tożsamości tym, którzy ich nie posiadając popadają w spiralę długów .

W zamian za Twoją pomoc i wsparcie, w podziękowaniu będziemy modlić się za Ciebie w każdą ostatnią środę m-ca, na Mszy Świętej w intencji: podopiecznych, darczyń ców oraz wolontariuszy Bożej Przystani, w parafii Św. Jana z Kęt w Rumi ogodz 18. Msze te odprawiane są od kwietnia 2022 roku. Ponad to twoje imię wraz z pierwszą literą nazwiska zostanie wymienione w specjalnym poście na naszym profilu fb na koniec każdego m-ca ,na koniec roku kalendarzowego otrzymasz od nas listowne podziękowanie , status Przyjaciela naszej inicjatywy na naszej stronie internetowej oraz magnes na lodówkę z logo Bożej Przystani i Fundacji " Z Miłości"

500 zł miesięcznie

Nasza wdzięczność nie ma granic! Szok! Z całego serca dziękujemy za tak duże wsparcie dla Bożej Przystani. Brak słów! Twoja hojność pomoże w utrzymaniu naszej misji, pomoże pokryć koszty wynajmu, opłat za media, oraz pracy koordynatora i z nią związanych opłat ZUS. Od teraz masz ogromny wpływ na nasz rozwoj w pomaganiu najuboższym, wykluczonym, bezdomnym i stajesz się Patronem naszej misji

W zamian za Twoją pomoc i wsparcie, w podziękowaniu będziemy modlić się za Ciebie w każdą ostatnią środę m-ca, na Mszy Świętej w intencji: podopiecznych, darczyń ców oraz wolontariuszy Bożej Przystani, w parafii Św. Jana z Kęt w Rumi ogodz 18. Msze te odprawiane są od kwietnia 2022 roku. Ponad to twoje imię wraz z pierwszą literą nazwiska zostanie wymienione w specjalnym poście na naszym profilu fb na koniec każdego m-ca ,na koniec roku kalendarzowego otrzymasz od nas listowne podziękowanie , status Patrona naszej inicjatywy na naszej stronie internetowej wraz z Twoim logo oraz specjalnie przygotowany Dyplom Wdzięczności za dany rok

1000 zł miesięcznie

Nasza radość nie ma końca! Jesteś Wspaniałym człowiekiem! BARDZO BARDZO dziękujemy za tak hojną, bezinteresowną pomoc skierowaną do najubozszych, wykluczonych i bezdomnych osób. Twoja hojność zabezpieczy koszty wynajmu lokalu oraz pokrycie wydatków zatrudnienia koordynatora wraz z ZUS, sprawisz rownież zę będziemy mogli poszerzyć naszą działalnośc o dostęp do świata kultury dla naszych podopiecznych, organizując wyjścia do kina, teatru, wujazdy do ciekawych miejsc.

W zamian za Twoją pomoc i wsparcie, w podziękowaniu będziemy modlić się za Ciebie w każdą ostatnią środę m-ca, na Mszy Świętej w intencji: podopiecznych, darczyńców oraz wolontariuszy Bożej Przystani, w parafii Św. Jana z Kęt w Rumi ogodz 18. Msze te odprawiane są od kwietnia 2022 roku. Ponad to twoje imię wraz z pierwszą literą nazwiska zostanie wymienione w specjalnym poście na naszym profilu fb na koniec każdego m-ca ,na koniec roku kalendarzowego otrzymasz od nas listowne podziękowanie , magnes na lodówkę z logo Bożej Przystani i Fndacji " Z miłości", status Patrona naszej inicjatywy na naszej stronie internetowej wraz z Twoim logo ( Imieniem i Nazwiskiem za Twoją zgodą)oraz specjalnie przygotowany Dyplom Wdzięczności za dany rok

3000 zł miesięcznie

To nie sen !!! Jesteś naszym Super Dobrodziejem! Dzieląc sie z nami tak wielką kwotą zyskujesz ogromny wpływ na teraźniejszość i przyszłość posługi dla najuboższych, wykluczonych i bezdomnych i zostajesz naszym Sponsorem. Twoja wplata pozwala pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem koordynatora i opłat dla ZUS. Dzięki twojej hojności mo,żemy jescze bardziej rozwijać się w słu żbie dla wykluczonych, najuboższych i bezdomnych.
W zamian za Twoją pomoc i wsparcie, w podziękowaniu będziemy modlić się za Ciebie w każdą ostatnią środę m-ca, na Mszy Świętej w intencji: podopiecznych, darczyńców oraz wolontariuszy Bożej Przystani, w parafii Św. Jana z Kęt w Rumi ogodz 18. Msze te odprawiane są od kwietnia 2022 roku. Ponad to twoje imię wraz z pierwszą literą nazwiska zostanie wymienione w specjalnym poście na naszym profilu fb na koniec każdego m-ca ,na koniec roku kalendarzowego otrzymasz od nas listowne podziękowanie , magnes na lodówkę z logo Bożej Przystani i Fndacji " Z miłości", status Patrona i Sponsora naszej inicjatywy na naszej stronie internetowej wraz z Twoim logo ( Imieniem i Nazwiskiem za Twoją zgodą)oraz specjalnie przygotowany Dyplom Wdzięczności za dany rok oraz możliwość sugerowania nowych pomysłów mających na celu polepszaniie sytuacji najuboższych, ich rozwj, formy terapii.

7000 zł miesięcznie

NIESAMOWITE !!! Jesteś naszym Największym, Najwspaniałomyślnym Dobrodziejem ! Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY ZA TWOJĄ HOJNOŚĆ. Teraz będziesz miał wpływ na przyszlość wykluczonych, najuboższych i bezdomnych osób. Twoje pieniądze pozwolą na realizowanie naszych planów stworzenia Domu dla naszych ubogich Przyjaciół, w którym przy wsparciu życzliwych im osób mogliby na nowo uczyć się żyć w społeczeństwie ; mieć swój własny kąt, pracować, rozpoznawac i rozwijać swoje pasje.
W zamian za Twoją pomoc i wsparcie, w podziękowaniu będziemy modlić się za Ciebie w każdą ostatnią środę m-ca, na Mszy Świętej w intencji: podopiecznych, darczyń ców oraz wolontariuszy Bożej Przystani, w parafii Św. Jana z Kęt w Rumi ogodz 18. Msze te odprawiane są od kwietnia 2022 roku. Ponad to twoje imię wraz z pierwszą literą nazwiska zostanie wymienione w specjalnym poście na naszym profilu fb na koniec każdego m-ca ,na koniec roku kalendarzowego otrzymasz od nas listowne podziękowanie , magnes na lodówkę z logo Bożej Przystani i Fndacji " Z miłości", status Patrona i Sponsora i Mecenasa naszej inicjatywy na naszej stronie internetowej wraz z Twoim logo ( Imieniem i Nazwiskiem za Twoją zgodą), specjalnie przygotowany Dyplom Wdzięczności za dany rok oraz możliwość sugerowania nowych pomysłów mających na celu polepszaniie sytuacji najuboższych, ich rozwj, formy terapii.

avatar

Nowy użytkownik

Fundacja " Z Miłości"

Już za chwilę zostaniesz Patronem!

W kilku następnych krokach przeprowadzimy Cię przez bezpieczny proces płatności. Możesz wybrać, czy chcesz wspomagać swojego ulubionego Autora comiesięczną, automatyczną płatnością czy też opłacić wsparcie z góry (za wybrany okres). Współpracujemy z wiodącymi Operatorami Płatności - dzięki nim możesz wesprzeć Autorów w bezpieczny, szybki i wygodny sposób.