Polityka prywatności Serwisu Patronite https://patronite.pl/ („Serwis”)
oraz Aplikacji Patronite Audio („Aplikacja”)

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W sekcji „Twoje uprawnienia” niniejszej Polityki możesz dostosować swoje preferencje dotyczące przekazywania Twoich danych do podmiotów zapewniających nam usługi analityczne i marketingowe. (Przejdź do ustawień preferencji)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Crowd8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000548195, NIP: 5242777491, REGON: 36100935200000, kapitał zakładowy 23 000,00 zł.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: rodo@patronite.pl.

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych Patronów i Mecenasów mogą być także poszczególni Autorzy, w związku z przekazaniem wsparcia finansowego.

TWOJE UPRAWNIENIA

Twoje dane są przez nas przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz Aplikacji i świadczeniem usług w nich oferowanych. W odniesieniu do przetwarzania przysługuje Ci prawo żądania:

 • - dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • - ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • - usunięcia (art. 17 RODO),
 • - ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • - przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

 • - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
 • - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Poniżej możesz natomiast samodzielnie dostosować swoje preferencje dotyczące przekazywania Twoich danych do podmiotów zapewniających nam usługi analityczne i marketingowe:

więcej na ten temat przeczytasz w sekcjach: „Pliki cookies i inne zbliżone technologie”, „Usługi zewnętrzne / Odbiorcy danych” oraz „Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej” niniejszej Polityki

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

1. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

W jakim celu?
obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń
Na jakiej podstawie?
umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową
Jak długo?
przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta – 2 lata przez 2 lata lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub nas. (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podam danych?
nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie

*w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

2. Ustawienia przeglądarki (w przypadku Serwisu) lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

W jakim celu?
analiza sposobu korzystania przez Ciebie z Serwisu lub Aplikacji, celem dostosowania do potrzeb i zachowań Użytkowników (więcej na ten temat przeczytasz w sekcjach „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie pliku cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych*
Co się stanie, jeśli nie podam danych?
nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania z Serwisu lub Aplikacji w pracach nad jej rozwojem

*w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

3. Ustawienia przeglądarki (w przypadku Serwisu) lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych

W jakim celu?
marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Pliki cookies” Polityki prywatności)
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych*
Co się stanie, jeśli nie podam danych?
nie będziesz otrzymywać naszych sugestii co do produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany

*w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

4. Założenie konta w Serwisie lub w Aplikacji

W jakim celu?
realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Serwisie lub w Aplikacji
Na jakiej podstawie?
umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jak długo?
do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub nas. (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podam danych?
nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji

5. Korzystanie z Aplikacji

W jakim celu?
realizacja umowy o świadczenie usług w Aplikacji
Na jakiej podstawie?
umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jak długo?
przez okres obowiązywania umowy
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub nas. (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podam danych?
nie będziesz mieć możliwości korzystania z Aplikacji

6. Dokonywanie lub przyjmowanie wpłat za pośrednictwem Serwisu

W jakim celu?
przekazanie udzielonego Autorowi wsparcia finansowego
Na jakiej podstawie?
umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) obowiązek prawny zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Jak długo?
przez okres obowiązywania umowy do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego, m.in. związanego ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego lub rachunkowości
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub nas. (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podam danych?
nie będziesz miał możliwości dokonywania lub przyjmowania wpłat za pośrednictwem Serwisu

7. Zapis na newsletter

W jakim celu?
wysyłanie newslettera
Na jakiej podstawie?
Twoja zgoda na wysyłkę newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Jak długo?
do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub nas. (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podam danych?
nie będziesz mieć możliwości otrzymywania newslettera

8. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych z Serwisem lub Aplikacją lub naszymi usługami

W jakim celu?
ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
Co się stanie, jeśli nie podam danych?
brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

*w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

PUBLIKOWANIE DANYCH

Jeśli zdecydujesz się na udzielenie Autorowi wsparcia, Twoje dane, takie jak nazwa Użytkownika, mogą zostać opublikowanie w profilu Autora, chyba że wolisz przekazać wsparcie anonimowo – w takim przypadku inni Użytkownicy nie będą mieli wiedzy na temat Twojego wsparcia. Po przekazaniu wsparcia, Autor uzyska dostęp do podanego przez Ciebie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz nr telefonu, aby możliwa była realizacja zobowiązań Autora wobec Ciebie, określonych przez niego w ramach swojego profilu.

Jeśli zdecydujesz się korzystać z Serwisu jako Autor, podane przez Ciebie w ramach profilu dane, w tym zwłaszcza Twój opis i zdjęcia, będą widoczne dla innych użytkowników.

PROFILOWANIE

W ramach Serwisu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu możemy proponować profile Autorów lub usługi, które mogą Cię zainteresować.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Serwisu oraz Aplikacji prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Serwisie czy Aplikacji – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Serwisie lub w Aplikacji klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Serwisu oraz Aplikacji oraz zamieszczane w nich treści do potrzeb Użytkowników.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PLIKI COOKIES I INNE ZBLIŻONE TECHNOLOGIE

Nasz Serwis oraz Aplikacja, jak większość witryn internetowych, korzystają z tzw. plików cookies (ciasteczek) i innych zbliżonych technologii. Pliki te:

 • - są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • - umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich dostępnych dla Ciebie funkcji Serwisu i Aplikacji;
 • - nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W ramach Serwisu i Aplikacji ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • - zapamiętywania Twojej sesji,
 • - statystycznych,
 • - marketingowych,
 • - udostępniania innych funkcji Serwisu lub Aplikacji.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z sekcji pomocy Twojej przeglądarki, dostępnej np. po wciśnięciu klawisza F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Poniżej znajdziesz informacje na temat funkcji przetwarzanych przez nas plików cookie oraz ich okresie ważności.

W Serwisie przetwarzane są w szczególności następujące pliki cookies:

nazwa pliku cookie okres ważności pliku cookie funkcja pliku cookie
patronite 2 godziny Cookie sesyjne
rodoFB 7 dni Plik cookie przechowujący informacje o preferencjach użytkownika w zakresie przekazywania danych do Facebooka
rodoOS 7 dni Plik cookie przechowujący informacje o preferencjach użytkownika w zakresie przekazywania danych do OneSignal
rodoGA 7 dni Plik cookie przechowujący informacje o preferencjach użytkownika w zakresie przekazywania danych do Google
rodoHotJar 7 dni Plik cookie przechowujący informacje o preferencjach użytkownika w zakresie przekazywania danych do HotJar

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • - usunąć pliki cookies,
 • - blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

DZIAŁANIE ODBIORCY DANYCH PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ
każde działanie w związku z Serwisem hostingodawca** ** tak (USA)
nawiązanie z nami kontaktu dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)** ** tak (USA)
korzystanie z Aplikacji dostawca oprogramowania do analityki oraz obsługi powiadomień push** ** tak (USA)
założenie konta w Serwisie lub w Aplikacji dostawcy innych usług, w których Użytkownik posiada konto (jeśli zdecyduje się na rejestrację w Serwisie lub Aplikacji przy wykorzystaniu konta w jednej z tych usług) ** tak (USA)
dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)** ** tak (USA)
dokonywanie lub przyjmowanie wpłat za pośrednictwem Serwisu operatorzy płatności** ** tak (USA)
biuro rachunkowe nie ma miejsca
inni użytkownicy Serwisu nie ma miejsca
dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)** ** tak (USA)
przebywanie na stronie Serwisu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych Podmioty dostarczające nam narzędzia wykorzystywane w celach analitycznych** ** tak (USA)
przebywanie na stronie Serwisu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych Podmioty dostarczające nam narzędzia wykorzystywane w celach marketingowych** ** tak (USA)

A ponadto:

 • - odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

** W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.