1. PRÓG WSPARCIA
2. LOGOWANIE I REJESTRACJA
3. SPOSÓB PŁATNOŚCI
4. REALIZACJA PŁATNOŚCI
5. FINALIZACJA

Wybierz próg wsparcia

200 zł miesięcznie

CZARNE PRZYWILEJE
1. Umieszczenie nazwy Firmy w spisie podmiotów wspierających Klub jako sponsor.
2. Udział w spotkaniach „Klubu Złoty Cider" (przynajmniej raz w roku spotkanie o
charakterze kulturalno-sportowym).
3. Udział w programie lojalnościowo - rabatowym zgodnie z regulaminem przyjętym
przez firmy „Klubu Złoty Cider".
4. Zgoda na używanie herbu Klubu, loga Klubu „Złoty Cider" oraz tytułu „Sponsora
Ruchu" w celach reklamowych przedsiębiorcy.
5. Otrzymanie 1 karnetu VIP oraz 1 karnetu zwykłego na mecze ligowe
6. Zakres przysługujących usług reklamowych:
- Emisja spotów reklamowych na bandzie led zabudowanej przy płycie boiska
- Reklama na oficjalnej stronie internetowej Klubu
- Reklama Firmy w stadionowym radiowęźle podczas spotkań ligowych

500 zł miesięcznie

ŻÓŁTE PRZYWILEJE
1. Umieszczenie nazwy Firmy w spisie podmiotów wspierających Klub jako sponsor.
2. Udział w spotkaniach „Klubu Złoty Cider" (przynajmniej raz w roku spotkanie
o charakterze kulturalno-sportowym).
3. Udział w programie lojalnościowo - rabatowym zgodnie z regulaminem przyjętym
przez firmy „Klubu Złoty Cider".
4. Zgoda na używanie herbu Klubu, loga Klubu „Złoty Cider" oraz tytułu „Sponsora
Ruchu" w celach reklamowych przedsiębiorcy.
5. Otrzymanie 2 karnetów na mecze ligowe
6. Zakres przysługujących usług reklamowych:
- Ekspozycja 1 baneru reklamowego na ogrodzeniu boiska MOSiR w Radzionkowie
- Ekspozycja 1 baneru reklamowego o wymiarze 2,50 x 1,60 na ogrodzeniu targowiska miejskiego w Radzionkowie
- Emisja spotów reklamowych na bandzie led zabudowanej przy płycie boiska
- Reklama na oficjalnej stronie internetowej Klubu i profilu FB
- Reklama Firmy w stadionowym radiowęźle podczas spotkań ligowych

1000 zł miesięcznie

BRĄZOWE PRZYWILEJE
1. Umieszczenie nazwy Firmy w spisie podmiotów wspierających Klub jako sponsor.
2. Udział w spotkaniach „Klubu Złoty Cider" (przynajmniej raz w roku spotkanie o
charakterze kulturalno-sportowym).
3. Udział w programie lojalnościowo - rabatowym zgodnie z regulaminem przyjętym
przez firmy „Klubu Złoty Cider".
4. Zgoda na używanie herbu Klubu, loga Klubu „Złoty Cider" oraz tytułu „Sponsora
Ruchu" w celach reklamowych przedsiębiorcy.
5. Otrzymanie 4 karnetów na mecze ligowe
6. Zakres przysługujących usług reklamowych:
- Reklama na strojach meczowych pierwszej drużyny (rękawek lub nogawka)
- Emisja spotów reklamowych na bandzie led zabudowanej przy płycie boiska
- Ekspozycja 1 baneru reklamowego o wymiarze 2,50 x 1,60 na ogrodzeniu targowiska miejskiego w Radzionkowie
- Spoty reklamowe, plansze reklamowe podczas wszystkich transmisji i relacji emitowanych w klubowej telewizji internetowej RR/TV
- Reklama na oficjalnej stronie internetowej Klubu oraz profilu FB
- Reklama Firmy w stadionowym radiowęźle podczas spotkań ligowych

2500 zł miesięcznie

SREBRNE PRZYWILEJE
1. Umieszczenie nazwy Firmy w spisie podmiotów wspierających Klub jako sponsor.
2. Udział w spotkaniach „Klubu Złoty Cider" (przynajmniej raz w roku spotkanie o
charakterze kulturalno-sportowym).
3. Udział w programie lojalnościowo - rabatowym zgodnie z regulaminem przyjętym
przez firmy „Klubu Złoty Cider".
4. Zgoda na używanie herbu Klubu, loga Klubu „Złoty Cider" oraz tytułu „Sponsora
Ruchu" w celach reklamowych przedsiębiorcy
5. Otrzymanie 6 karnetów na mecze ligowe.
6. Zakres przysługujących usług reklamowych:
- Reklama na koszulkach pierwszej drużyny - tył koszulki
- 5 m2 w postaci baneru reklamowego na ogrodzeniu boiska MOSiR
Radzionków
- Emisja spotów reklamowych na bandzie led zabudowanej przy płycie
boiska
- Reklama na tablicy medialnej wykorzystywanej podczas wywiadów
telewizyjnych
- Ekspozycja 2 banerów reklamowych o wymiarze 2,50 x 1,60 na
ogrodzeniu targowiska miejskiego w Radzionkowie
- Spoty reklamowe, plansze reklamowe podczas wszystkich transmisji i
relacji emitowanych w klubowej telewizji internetowej RR/TV
- Reklama na plakatach meczowych, biletach, karnetach i zaproszeniach
VIP
- Reklama na oficjalnej stronie internetowej Klubu oraz profilu FB
- Prezentacja Firmy w stadionowym radiowęźle podczas spotkań
ligowych

5000 zł miesięcznie

ZŁOTE PRZYWILEJE
1. Umieszczenie nazwy Firmy w spisie podmiotów wspierających Klub jako sponsor.
2. Udział w spotkaniach „Klubu Złoty Cider" (przynajmniej raz w roku spotkanie o
charakterze kulturalno-sportowym).
3. Udział w programie lojalnościowo - rabatowym zgodnie z regulaminem przyjętym
przez firmy „Klubu Złoty Cider".
4. Zgoda na używanie herbu Klubu, loga Klubu „Złoty Cider" oraz tytułu „Sponsora
Ruchu" w celach reklamowych przedsiębiorcy.
5. Otrzymanie 10 karnetów na mecze ligowe.
6. Zakres przysługujących usług reklamowych:
- Reklama na koszulkach pierwszej drużyny – centralne miejsce na przodzie koszulki
- 10 m2 w postaci baneru reklamowego na ogrodzeniu boiska MOSiR Radzionków
- Emisja spotów reklamowych na bandzie led zabudowanej przy płycie boiska
- Reklama na tablicy medialnej wykorzystywanej podczas wywiadów
telewizyjnych
- Ekspozycja 4 banerów reklamowych o wymiarze 2,50 x 1,60 na ogrodzeniu
targowiska miejskiego w Radzionkowie
- Spoty reklamowe, plansze reklamowe podczas wszystkich transmisji i relacji
emitowanych w klubowej telewizji internetowej RR/TV
- Reklama na plakatach meczowych, biletach, karnetach i zaproszeniach VIP
- Reklama na oficjalnej stronie internetowej Klubu oraz profilu FB
- Prezentacja Firmy w stadionowym radiowęźle podczas spotkań ligowych

avatar

Nowy użytkownik

Ruch Radzionków

Już za chwilę zostaniesz Patronem!

W kilku następnych krokach przeprowadzimy Cię przez bezpieczny proces płatności. Możesz wybrać, czy chcesz wspomagać swojego ulubionego Autora comiesięczną, automatyczną płatnością czy też opłacić wsparcie z góry (za wybrany okres). Współpracujemy z wiodącymi Operatorami Płatności - dzięki nim możesz wesprzeć Autorów w bezpieczny, szybki i wygodny sposób.