Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

Miejsce w rankingu Autorów
978
miesięczne wsparcie
323
liczba patronów

  Lekcje Ekonomii dla Młodzieży to wspólny projekt Stowarzyszenia KoLiber oraz Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa. Twórcy projektu stawiają sobie za cel dotarcie z edukacją ekonomiczną, prowadzoną w duchu austriackiej szkoły ekonomii, do jak największej liczby uczniów w szkołach li

O Autorze

Rok szkolny 2017/18

Rok szkolny 2017/18 okazał się dla nas prawdziwym przełomem. Po raz pierwszy dotarliśmy do ponad 5000 uczniów, realizując ponad 1/3 (855 z 2253) wszystkich lekcji od rozpoczęcia projektu pięć lat temu.

Po raz pierwszy w projekcie wzięli także nasi dawni uczniowie. Osoby, które zetknęły się z LEM cztery i pięć lat temu dziś jako przeszkoleni prowadzący wracają do swoich szkół i pomagają nam popularyzować wiedzę ekonomiczną.

Po raz pierwszy na szeroką skalę obecni bylismy także nie tylko w największych miastach ale i w mniejszych ośrodkach, pracując ciężko nad wyrównaniem poziomu edukacji ekonomicznej także w mniejszych miastach. 

Liczymy, że dzieki Twojemu wsparciu w roku szkolnym 2018/19 pomożecie nam dotrzeć do jeszcze większej liczby szkół, miast i uczniów!

Co przed nami? - Rok Szkolny 2018/19

W roku szkolnym 2018/19 chcemy pokonać wreszcie "magiczną" barierę 1000 lekcji i zbliżyć sie do naszego kolejnego kamienia milowego: 10 000 uczniów objętych zasięgiem projektu.

By zrealizować ten cel przeszkolimy ponad 200 nauczycieli i prowadzących. Wypełnimy też ostatnie "białe plamy" na naszej ogólnopolskiej mapie LEM na stałe trafi do województw Kujawsko-Pomorskiego i Lubuskiego.

Odpowiadając na zapotrzebowanie zgłaszane ze strony nauczycieli Podstaw Przedsiębiorczości po raz pierwszy zorganizujemy także konferencję szkoleniową bazującą na naszych doświadczeniach i przygotowaną specjalnie pod ich potrzeby.

By zrealizować te ambitne cele potrzebujemyTwojej pomocy!

LEM czyli co?

Jak wskazują liczne badania, publikowane m.in. na stronach Narodowego Banku Polskiego, stan wiedzy ekonomicznej Polaków jest niezadowalający. Problem ten dotyczy szczególnie młodych osób, których wiedza jest fragmentaryczna i nieusystematyzowana. Świadomi tego, że znajomość zasad rządzących globalną gospodarką XXI wieku jest kluczową kompetencją decydującą o przyszłym sukcesie bądź porażce życiowej młodych ludzi, 5 lat temu postanowiliśmy przygotować pionierski projekt edukacyjny skierowany do  uczniów szkół średnich - Lekcje Ekonomii dla Młodzieży.

Naszą misją jest zaznajomienie uczniów z podstawami ekonomii oraz kształcenie przyszłej elity intelektualnej i biznesowej, która będzie przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki, ponieważ dzisiejsi uczniowie to przyszli liderzy polskiej gospodarki.

Lekcje Ekonomii dla Młodzieży to nasz pomysł na wypełnienie luki w krajowym systemie edukacji ekonomicznej, wysoce merytoryczny i atrakcyjny dydaktycznie. LEM to cykl sześciu logicznie powiązanych ze sobą lekcji, które odwołując się do nowoczesnych narzędzi i sprawdzonych rozwiązań, zapoznają uczniów z kluczowymi pojęciami ekonomicznymi. Uczestnicy naszych lekcji dowiedzą się m.in., po co w ogóle uczyć się ekonomii, rozwiążą arystotelesowski paradoks wody i diamentu, poznają historię pieniądza oraz tajniki bankowości, w trakcie symulacyjnej gry samodzielnie porównają różne sposoby redystrybucji dochodów, a także na przykładzie „fabryki butów” zrozumieją znaczenie krańcowej wydajności pracy dla kierowania przedsiębiorstwem.

„Tym, co czyni naszą ofertę programową wyjątkową, jest fakt, że wszystkie lekcje zostały zaprojektowane w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu sprawiały wrażenie suchych wykładów. Naszym mottem od początku było zdanie: słowa uczą, przykłady pociągają. W związku z tym kładziemy duży nacisk na obrazowanie omawianej problematyki życiowymi przykładami oraz aktywizację uczniów w trakcie zajęć. Z roku na rok nasz projekt rozwija się i dociera do coraz większego grona uczniów. Zapraszam państwa do wspierania nas w naszej misji”.

Rafał Potempa, koordynator ds. organizacyjnych

Pięć lat edukacji ekonomicznej

Swoją przygodę z edukacją ekonomiczną rozpoczęliśmy w roku szkolnym 2013/14. Od tego czasu pokonaliśmy długą drogę: podczas 2253 lekcji zrealizowanych na terenie 71 różnych miast dotarliśmy do zawrotnej liczby 16 000 uczniów uczących się w 136 szkołach.

Przeszkoliliśmy ponad 300 nauczycieli i wolontariuszy z których aż 179 ruszyło do szkół i zrealizowało conajmniej jedne zajęcia LEM.

W roku szkolnym 2017/18 po raz pierwszy otrzymaliśmy więcej zgłoszeń i zaproszeń od zainteresowanych szkół niż byliśmy w stanie zrealizować. Po raz pierwszy do szkół udali się też przeszkoleni wolontariusze, którzy 4-5 lat temu po raz pierwszy zetknęli się z LEM, jako uczniowie.

Dziękujemy Wam za wsparcie i cieszymy się, że razem z Wami możemy popularyzować wiedzę ekonomiczną w polskich szkołach!

Tematy zajęć

Lekcja 1 - Po co nam ekonomia?

Cel Lekcji:

 • Zapoznanie uczniów z podstawową definicją ekonomii i ukazanie jej znaczenia w codziennym życiu.

Kluczowe pojęcia i problemy:

 • Rynek;
 • Definicja ekonomii;
 • Znaczenie ekonomii w codziennym życiu;
 • Zachowanie celowe.

 


Lekcja 2 - Dlaczego woda jest tańsza od diamentów? O wartości i wymianie słów kilka

Cel lekcji:

 • Zapoznanie uczniów ze współczesną teorią wartości;
 • Wyjaśnienie uczniom, na czym polegała rewolucja marginalistyczna;
 • Pokazanie znaczenia wartościowania przedmiotów w procesie wymiany

Kluczowe pojęcia i problemy:

 • Paradoks wody i diamentu;
 • Wartość jako pojęcie subiektywne;
 • Użyteczność krańcowa;
 • Wymiana barterowa;
 • Pieniądz i ceny

 


Lekcja 3 - Historia i cechy pieniądza

Cel lekcji:

 • Zapoznanie uczniów z historią i definicją pieniądza;
 • Przedstawienie skutków inflacji;
 • Wprowadzenie pojęć popytu i podaży

Kluczowe pojęcia i problemy:

 • Forma pieniądza;
 • Cechy pieniądza;
 • Popyt i podaż;
 • Inflacja, deflacja i hiperinflacja;
 • Skutki inflacji, kto na niej zyskuje, a kto traci.

 


Lekcja 4 - System bankowy

Cel lekcji:

 • Zapoznanie uczniów z historycznym działaniem banków (rozróżnienie pomiędzy depozytem a lokatą);
 • Wyjaśnienie procesu kreacji pieniądza i funkcjonowania banku centralnego.

Kluczowe pojęcia i problemy:

 • Bankowość kredytowa;
 • Bankowość depozytowa;
 • Kreacja pieniądza;
 • Bank centralny;
 • Wolna bankowość;
 • Run na bank.

 


Lekcja 5 - Alokacja zasobów i podział bogactwa – centralny plan czy wolny rynek?

Cel lekcji:

 • Pokazanie uczniom, że rzadkie zasoby (dochody) mogą być alokowane na dwa skrajne sposoby oraz przeanalizowanie, co z tego wynika.

Kluczowe pojęcia i problemy:

 • Centralny planista;
 • Rozproszenie wiedzy w społeczeństwie;
 • Redystrybucja dochodu.

 


Lekcja 6 - Oszczędzanie

Cel lekcji:

 • Przypomnienie i połączenie pewnych kwestii z lekcji poprzednich;
 • Wyjaśnienie rachunku marginalnego firm;
 • Wprowadzenie decyzji marginalnych i czasu;
 • Zapoznanie uczniów z pojęciem oszczędzania;
 • Pokazanie pozytywnych skutków oszczędzania;
 • Wyjaśnienie preferencji czasowej i stopy procentowej.

Kluczowe pojęcia i problemy:

 • Preferencja czasowa;
 • Rachunek marginalny firmy;
 • Oszczędzanie i inwestycje;
 • Paradoks oszczędzania;
 • Cykl koniunkturalny

 

                                

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Wizytówka

Hej!


Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)