Lekcje Ekonomii Dla Młodzieży

W Patronite od 03.10.2017

Lekcje Ekonomii dla Młodzieży to wspólny projekt Stowarzyszenia KoLiber oraz Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa. Twórcy projektu stawiają sobie za cel dotarcie z edukacją ekonomiczną, prowadzoną w duchu austriackiej szkoły ekonomii, do jak największej liczby uczniów w szkołach li

O Autorze

Rok szkolny 2017/18

Rok szkolny 2017/18 okazał się dla nas prawdziwym przełomem. Po raz pierwszy dotarliśmy do ponad 5000 uczniów, realizując ponad 1/3 (855 z 2253) wszystkich lekcji od rozpoczęcia projektu pięć lat temu.

Po raz pierwszy w projekcie wzięli także nasi dawni uczniowie. Osoby, które zetknęły się z LEM cztery i pięć lat temu dziś jako przeszkoleni prowadzący wracają do swoich szkół i pomagają nam popularyzować wiedzę ekonomiczną.

Po raz pierwszy na szeroką skalę obecni bylismy także nie tylko w największych miastach ale i w mniejszych ośrodkach, pracując ciężko nad wyrównaniem poziomu edukacji ekonomicznej także w mniejszych miastach. 

Liczymy, że dzieki Twojemu wsparciu w roku szkolnym 2018/19 pomożecie nam dotrzeć do jeszcze większej liczby szkół, miast i uczniów!

Co przed nami? - Rok Szkolny 2018/19

W roku szkolnym 2018/19 chcemy pokonać wreszcie "magiczną" barierę 1000 lekcji i zbliżyć sie do naszego kolejnego kamienia milowego: 10 000 uczniów objętych zasięgiem projektu.

By zrealizować ten cel przeszkolimy ponad 200 nauczycieli i prowadzących. Wypełnimy też ostatnie "białe plamy" na naszej ogólnopolskiej mapie LEM na stałe trafi do województw Kujawsko-Pomorskiego i Lubuskiego.

Odpowiadając na zapotrzebowanie zgłaszane ze strony nauczycieli Podstaw Przedsiębiorczości po raz pierwszy zorganizujemy także konferencję szkoleniową bazującą na naszych doświadczeniach i przygotowaną specjalnie pod ich potrzeby.

By zrealizować te ambitne cele potrzebujemyTwojej pomocy!

LEM czyli co?

Jak wskazują liczne badania, publikowane m.in. na stronach Narodowego Banku Polskiego, stan wiedzy ekonomicznej Polaków jest niezadowalający. Problem ten dotyczy szczególnie młodych osób, których wiedza jest fragmentaryczna i nieusystematyzowana. Świadomi tego, że znajomość zasad rządzących globalną gospodarką XXI wieku jest kluczową kompetencją decydującą o przyszłym sukcesie bądź porażce życiowej młodych ludzi, 5 lat temu postanowiliśmy przygotować pionierski projekt edukacyjny skierowany do  uczniów szkół średnich - Lekcje Ekonomii dla Młodzieży.

Naszą misją jest zaznajomienie uczniów z podstawami ekonomii oraz kształcenie przyszłej elity intelektualnej i biznesowej, która będzie przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki, ponieważ dzisiejsi uczniowie to przyszli liderzy polskiej gospodarki.

Lekcje Ekonomii dla Młodzieży to nasz pomysł na wypełnienie luki w krajowym systemie edukacji ekonomicznej, wysoce merytoryczny i atrakcyjny dydaktycznie. LEM to cykl sześciu logicznie powiązanych ze sobą lekcji, które odwołując się do nowoczesnych narzędzi i sprawdzonych rozwiązań, zapoznają uczniów z kluczowymi pojęciami ekonomicznymi. Uczestnicy naszych lekcji dowiedzą się m.in., po co w ogóle uczyć się ekonomii, rozwiążą arystotelesowski paradoks wody i diamentu, poznają historię pieniądza oraz tajniki bankowości, w trakcie symulacyjnej gry samodzielnie porównają różne sposoby redystrybucji dochodów, a także na przykładzie „fabryki butów” zrozumieją znaczenie krańcowej wydajności pracy dla kierowania przedsiębiorstwem.

„Tym, co czyni naszą ofertę programową wyjątkową, jest fakt, że wszystkie lekcje zostały zaprojektowane w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu sprawiały wrażenie suchych wykładów. Naszym mottem od początku było zdanie: słowa uczą, przykłady pociągają. W związku z tym kładziemy duży nacisk na obrazowanie omawianej problematyki życiowymi przykładami oraz aktywizację uczniów w trakcie zajęć. Z roku na rok nasz projekt rozwija się i dociera do coraz większego grona uczniów. Zapraszam państwa do wspierania nas w naszej misji”.

Rafał Potempa, koordynator ds. organizacyjnych

Pięć lat edukacji ekonomicznej

Swoją przygodę z edukacją ekonomiczną rozpoczęliśmy w roku szkolnym 2013/14. Od tego czasu pokonaliśmy długą drogę: podczas 2253 lekcji zrealizowanych na terenie 71 różnych miast dotarliśmy do zawrotnej liczby 16 000 uczniów uczących się w 136 szkołach.

Przeszkoliliśmy ponad 300 nauczycieli i wolontariuszy z których aż 179 ruszyło do szkół i zrealizowało conajmniej jedne zajęcia LEM.

W roku szkolnym 2017/18 po raz pierwszy otrzymaliśmy więcej zgłoszeń i zaproszeń od zainteresowanych szkół niż byliśmy w stanie zrealizować. Po raz pierwszy do szkół udali się też przeszkoleni wolontariusze, którzy 4-5 lat temu po raz pierwszy zetknęli się z LEM, jako uczniowie.

Dziękujemy Wam za wsparcie i cieszymy się, że razem z Wami możemy popularyzować wiedzę ekonomiczną w polskich szkołach!

Tematy zajęć

Lekcja 1 - Po co nam ekonomia?

Cel Lekcji:

 • Zapoznanie uczniów z podstawową definicją ekonomii i ukazanie jej znaczenia w codziennym życiu.

Kluczowe pojęcia i problemy:

 • Rynek;
 • Definicja ekonomii;
 • Znaczenie ekonomii w codziennym życiu;
 • Zachowanie celowe.

 


Lekcja 2 - Dlaczego woda jest tańsza od diamentów? O wartości i wymianie słów kilka

Cel lekcji:

 • Zapoznanie uczniów ze współczesną teorią wartości;
 • Wyjaśnienie uczniom, na czym polegała rewolucja marginalistyczna;
 • Pokazanie znaczenia wartościowania przedmiotów w procesie wymiany

Kluczowe pojęcia i problemy:

 • Paradoks wody i diamentu;
 • Wartość jako pojęcie subiektywne;
 • Użyteczność krańcowa;
 • Wymiana barterowa;
 • Pieniądz i ceny

 


Lekcja 3 - Historia i cechy pieniądza

Cel lekcji:

 • Zapoznanie uczniów z historią i definicją pieniądza;
 • Przedstawienie skutków inflacji;
 • Wprowadzenie pojęć popytu i podaży

Kluczowe pojęcia i problemy:

 • Forma pieniądza;
 • Cechy pieniądza;
 • Popyt i podaż;
 • Inflacja, deflacja i hiperinflacja;
 • Skutki inflacji, kto na niej zyskuje, a kto traci.

 


Lekcja 4 - System bankowy

Cel lekcji:

 • Zapoznanie uczniów z historycznym działaniem banków (rozróżnienie pomiędzy depozytem a lokatą);
 • Wyjaśnienie procesu kreacji pieniądza i funkcjonowania banku centralnego.

Kluczowe pojęcia i problemy:

 • Bankowość kredytowa;
 • Bankowość depozytowa;
 • Kreacja pieniądza;
 • Bank centralny;
 • Wolna bankowość;
 • Run na bank.

 


Lekcja 5 - Alokacja zasobów i podział bogactwa – centralny plan czy wolny rynek?

Cel lekcji:

 • Pokazanie uczniom, że rzadkie zasoby (dochody) mogą być alokowane na dwa skrajne sposoby oraz przeanalizowanie, co z tego wynika.

Kluczowe pojęcia i problemy:

 • Centralny planista;
 • Rozproszenie wiedzy w społeczeństwie;
 • Redystrybucja dochodu.

 


Lekcja 6 - Oszczędzanie

Cel lekcji:

 • Przypomnienie i połączenie pewnych kwestii z lekcji poprzednich;
 • Wyjaśnienie rachunku marginalnego firm;
 • Wprowadzenie decyzji marginalnych i czasu;
 • Zapoznanie uczniów z pojęciem oszczędzania;
 • Pokazanie pozytywnych skutków oszczędzania;
 • Wyjaśnienie preferencji czasowej i stopy procentowej.

Kluczowe pojęcia i problemy:

 • Preferencja czasowa;
 • Rachunek marginalny firmy;
 • Oszczędzanie i inwestycje;
 • Paradoks oszczędzania;
 • Cykl koniunkturalny

 

                                


Ryzyko
Ryzyka - o czym należy pamiętać?

Chcielibyśmy Cię poinformować o ryzykach, związanych z Twoim zaangażowaniem finansowym. Przekazując środki na realizację pasji Twojego ulubionego Twórcy prosimy, abyś wziął/wzięła pod uwagę:

 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń).
 • Ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować nagród, opisanych w progach (np. wysłanie pocztówki).
 • Autor może zmienić charakter swojej działalności, co może sprawić, że zmieni się Twój sentyment w stosunku do niego/niej (ludzie się zmieniają).
W jaki sposób Patronite stara się minimalizować te ryzyka:
 • Patronite weryfikuje tożsamość każdego z Twórców, zanim pozwoli na wpłacanie pieniędzy na jego cel. Zabezpieczamy także progi, które zostały wykupione przez Patronów - ich edycja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody administratora serwisu.
 • W sytuacjach spornych działamy jak mediator między Twórcą a Patronem.
 • Monitorujemy działalność Autorów, zarejestrowanych na Patronite, starając się w jak najszerszym stopniu zapobiegać wystąpieniu czynników ryzyka, o których wspominamy powyżej.
 • Uruchomiliśmy specjalny formularz zgłoszeń nadużycia - mamy również aktywnie działającą grupę wsparcia Autorów, która pomaga nam w walce z ewentualnymi nadużyciami.

Jednak zanim zdecydujesz się na wsparcie Autora, weź pod uwagę, że w przypadkach spornych ewentualny zwrot pieniędzy może być obarczony znacznym ryzykiem.

Zgłoś użytkownika

Hej!

Znajdujesz się na profilu-wizytówce - możesz podejrzeć tu moją twórczość i pasję, rozgość się więc i czuj jak u siebie! Pamiętaj jednak, że funkcja finansowego wsparcia jest niedostępna :)