Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Patronite w mediach

Za realizację projektu "Biały Wilk" odpowiada serwis Arhn.eu. Prace nad nim trwały blisko rok. Film został częściowo sfinansowany przez fanów, którzy wspierali pomysł za pomocą portalu Patronite. Comiesięczne wpłaty pozwoliły na opłacenie aktorów, wykorzystanie profesjonalnego sprzętu i odnalezienie osób związanych z początkami komputerowego Wiedźmina
...Langusta na Palmie ale i na Patronite...Dominikanin tłumaczy, że YouTube jest jedną z największych ambon świata. Twierdzi też, że trzeba ją wykorzystać „na każdy możliwy sposób”. Co zamierza więc zrobić? Znów oddajmy mu głos. Chce „zalać cały YouTube Słowem Bożym”.W tym celu twórca kanału Langusta na palmie rozpoczął zbiórkę w serwisie Patronite. Pierwszym celem, który wyznaczył, było 7 tys. zł miesięcznie. Bardzo łatwo udało mu się tę kwotę uzbierać, a nawet ją przekroczyć...
Wielu twórców wierzy, że wsparcie widzów da im większą swobodę niż współpraca z płacącymi za reklamę markami - a to było dotychczas główne źródło zarobków vlogerów. Tak by widz, co podkreśla Gonciarz, stał się klientem i przestał być traktowany jak towar. - Ludzie dorastają powoli do wizji, że za dobre treści w internecie się płaci - twierdzi Czajka.
Chcę przebudować model mojego działania na taki, w którym to Wy - społeczność widzów - jesteście podstawą tego, co robię, i to Wy macie prawo ode mnie wymagać najwyższej jakości treści. Chciałbym rozwijać swoje kanały w taki sposób, by przede wszystkim myśleć o tym, co Wy chcielibyście zobaczyć – napisał Gonciarz.
W ostatnich dniach głośnym echem rozeszła się po mediach elektronicznych informacja o tym, że Krzysztof Gonciarz uzyskał w ramach serwisu crowdfundingowego Patronite.pl finansowanie swojej działalności na poziomie ponad 20 000 zł miesięcznie. Tyle pieniędzy (a liczba ta wciąż rośnie) internauci chcą rzucać w znanego polskiego youtubera każdego miesiąca.
Magia zadziałała (…) imponujące wyniki osiągnął vloger Krzysztof Gonciarz. Zebrał na portalu Patronite imponujące deklaracje comiesięcznego wsparcia, co gorsza, zrobił to w niesamowitym tempie. Zachęceni jego przykładem ruszyli inni twórcy, na Patronite zaczęło przybywać kilkadziesiąt kont dziennie, zakładanych przez wszystkich możliwych potrzebujących: znalazły się tam i projekty youtube, i artyści, i fundacje.
Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT – ZIPSEE "Cyfrowa Polska" przeznaczy 150 tys. zł na wsparcie twórczości artystów, którzy nie mają możliwości, a także środków, na rozwój i promowanie swoich pasji.
Ideę mecenatu, obejmującą także internetowych twórców, postanowili wskrzesić Tadeusz Chełkowski i Michał Krawczyk, którzy odwiedzą Czwórkę.
Co i rusz słyszymy lub jesteśmy świadkami pomysłów polegających na wprowadzeniu płatności za internetowe treści. Wielkie korporacje, wydające popularne tytuły przekonują nas, że warto płacić, jeśli chce się mieć dostęp do wszystkiego, a youtuberzy mniej lub bardziej dyskretnie wypytują swoich widzów o to, czy ci płaciliby za możliwość oglądania ich niektórych filmów.
Patronite.pl to pierwsza w Polsce platforma finansowania społeczności młodych twórców wielu dziedzin kultury i sztuki, oparta na prostej i transparentnej zasadzie subskrypcji. To nie tyle wsparcie finansowe na realizację konkretnych projektów artystycznych, ale szansa dla utalentowanych ludzi na rozwój w cyfrowym świecie kultury.
KOLOROFONIA z dumą oznajmia, że znalazła się w gronie twórców reprezentujących debiutujący portal crowdfundingowy PATRONITE. To rodzimy odpowiednik serwisów, które umożliwiają artystom ich swobodę twórczą, dzięki dobrowolnym, comiesięcznym wpłatom płynącym od wspierających ich fanów. Oto, co mówi na temat udziału w tym przedsięwzięciu Michał Kisielewski, pomysłodawca projektu KOLOROFONIA.
KOLOROFONIA z dumą oznajmia, że znalazła się w gronie twórców reprezentujących debiutujący portal crowdfundingowy PATRONITE. To rodzimy odpowiednik serwisów, które umożliwiają artystom ich swobodę twórczą, dzięki dobrowolnym, comiesięcznym wpłatom płynącym od wspierających ich fanów. Oto, co mówi na temat udziału w tym przedsięwzięciu Michał Kisielewski, pomysłodawca projektu KOLOROFONIA.
Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT – ZIPSEE „Cyfrowa Polska” przeznaczy 150 tys. zł na wsparcie twórczości artystów, którzy nie mają możliwości, a także środków, na rozwój i promowanie swoich pasji.
Polscy artyści mogą znaleźć patronów w internecie. Rośnie zainteresowanie platformą crowdfundingową dla twórców patronite.pl. Projekt znalazł się na liście NewEurope100 - stu największych innowacji Financial Times`a w Europie.
Z przyjemnością witamy na pokładzie nowego Partnera serwisu digart.pl mianowicie: patronite.pl
Nowy sposób na wsparcie pracy artystów w Polsce. Grupa Polaków działająca na rzecz kultury wzorując się na rozwiązaniach ze Stanów Zjednoczonych uruchomiła pierwszą w Europie platformę społecznościową Patronite.pl, która umożliwia internautom objęcie twórców e-mecenatem, a artystom poszukiwanie internetowego patrona.
Samsung Electronics Polska wspiera rozwój platformy crowdfundingowej opartej na modelu subskrypcji – Patronite.pl. Platforma łączy osoby aktywne w różnych obszarach z patronami, którzy poprzez finansowanie oraz budowanie relacji wspomagają ich rozwój i podejmowane działania.
Jeśli wspierać kulturę, to innowacyjnie! Z pomocą portalu patronite.pl Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZIPSEE) postanowił zająć się e-mecenatem.
Tadeusz Chełkowski i Michał Krawczyk. Jedni z twórców patronite.pl, platformy wspierającej artystów. Mogą oni publikować tam muzykę, obrazy, filmy online lub każdy inny rodzaj sztuki i pozostać niezależny.
W audycji "Wybieram Dwójkę" o autobiografii Renée Fleming mówił tłumacz książki Janusz Ziolko, a także Daniel Cichy z PWM i krytyk muzyczny Jacek Marczyński. Ponadto w audycji Grzegorz Młudzik opowiedział o platformie crowdfundingowej patronite.pl, a Joanna Szwedowska zrecenzowała "Cynkowych chłopców" Swietłany Aleksijewicz.
Samsung Electronics Polska wspiera rozwój platformy crowdfundingowej opartej na modelu subskrypcji - Patronite.pl. Platforma łączy osoby aktywne w różnych obszarach z patronami, którzy poprzez finansowanie oraz budowanie relacji wspomagają ich rozwój i podejmowane działania.
Twórcy samochodu dla niepełnosprawnych, taniej metody na wykrywanie Eboli oraz konstruktorzy drona pomagającego przy skutkach katastrof naturalnych – to niektórzy z wyróżnionych w drugiej edycji listy New Europe 100, na której znaleźli się innowatorzy z Europy Środkowo-Wschodniej. Wśród laureatów jest 27 Polaków.
Twórcy samochodu dla niepełnosprawnych, taniej metody na wykrywanie Eboli czy konstruktorzy drona pomagającego przy skutkach katastrof naturalnych - oto niektórzy z wyróżnionych w drugiej edycji rankingu "New Europe 100 Challengers" fundacji Res Publica. Na liście największych innowatorów w Europie Środkowo-Wschodniej znalazło się 30 Polaków docenionych w 27 kategoriach.
Wśród laureatów jest 27 Polaków zostało wyróżnionych w drugiej edycji listy New Europe 100, na której znaleźli się innowatorzy z Europy Środkowo-Wschodniej.
Dwa dni temu wystartowałem z Patronite (…) Sukces jest szalony! Autentycznie od dwóch dni co o tym pomyślę to zapiera mi dech w piersiach. A nie miałem żadnych oczekiwań. Absolutnie żadnych. Liczyłem się z tym, że widzowie mogą mi tam dać zarówno 2000 jak i 200 złotych łącznie. Najwyższy z celów ustaliłem bez jakichkolwiek nadziei na to, że się uda – bo ktoś mi zasugerował, że tyle mogę zebrać (jak widać wyczuł to lepiej ode mnie).