Rada naukowa Patronite

Chcemy, aby Patronite był miejscem, gdzie przekazywane informacje i środki finansowe służyły dobru, albo przynajmniej nie szkodziły. Zamierzeniem Twórców Patronite jest stworzenie miejsca, w którym każdy z Autorów będzie miał zapewnioną wolność wyrażania swoich racji. Jednocześnie mamy nadzieje, że jest to miejsce bezpieczne dla Patronów, takie w którym nie ma miejsca dla nienawiści, trolli, fake-newsów i pseudoporad medycznych.

Zespół Patronite

Cel rady naukowej Patronite

W znalezieniu właściwego balansu pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością pomaga nam rada naukowa Patronite.
Wspomaganie zarządzania nad jakością treści

Rada jest ciałem doradczym w zakresie określenia kierunków polityki weryfikacji Autorów i Autorek Patronite. Weryfikacja jest konieczna - jako Patronite chcemy, żeby Patroni i Patronki mogli mieć zaufanie, że treści, które mogą wspierać przez platformę, nie są szkodliwe społecznie.

Inicjowanie Projektów Badawczych i Raportów

Patronite wspólnie z radą chce wnieść wkład w szersze rozumienie zjawiska finansowania społecznościowego oraz jego wpływu na rzeczywistość społeczną. Zadaniem rady będzie inicjowanie projektów badawczych, analizujących wpływ takiego modelu finansowania na ekonomię, socjologię, zarządzanie czy przetwarzanie informacji.

Przedstawiciele rady naukowej

Rada ma charakter rotacyjny, składa się z przedstawicieli nauki, publicystów i działaczy społecznych o różnych światopoglądach.

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

Kozminski University, Harvard, Wikimedia

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak specjalizuje się w strategii organizacji z branży technologicznej (internetowej) i w badaniu społeczności otwartej współpracy. Ma magisterium (2000), doktorat (2004), habilitację (2009) i profesurę (2014) z zarządzania, a także habilitację (2019) z socjologii. W 2020 r. został najmłodszym członkiem korespondentem PAN z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w historii. Od 2015 pracuje jako faculty associate w Berkman-Klein Center for Internet and Society na Uniwersytecie Harvarda.

Karolina Głowacka

Dziennikarka, członkini Komitetu Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk

Autorka podcastu Radio Naukowe. Na co dzień pracuje w Radiu TOK FM.
Jest współautorką trzech książek popularnonaukowych. Pisze teksty dla różnych redakcji. Członkini Komitetu Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk. Interesują ją nie tylko efekty pracy naukowej, ale również metody i naukowcy sami w sobie. Trud, codzienną ciężką pracę, czasem błądzenie, a przede wszystkim entuzjazm, pasję, skrupulatność i konsekwencję - to wszystko chce pokazywać promując polskich badaczy i badaczki. To powinny być nasze gwiazdy!

dr Dawid Ciemięga

Lekarz, ekolog, pediatra

W mediach społecznościowych znany jako Lekarz Dawid Ciemięga, gdzie od 2018 roku zajmuje się popularyzowaniem nauki i walką z pseudomedycyną. Głównie skupia się na przeciwstawianiu się społeczności antyszczepionkowej i walce z medycznymi fake newsami. Za swoją działalność na rzecz promowania rzetelnej wiedzy naukowej i walki z hejtem wobec lekarzy, w roku 2018 otrzymał z rąk Ministra Zdrowia nagrodę „Lider Roku w kategorii Zdrowie Publiczne” w plebiscycie Menadżera Zdrowia.

Jan Filip Staniłko

Filozof, publicysta, ekspert w zakresie ekonomii politycznej

Absolwent studiów doktoranckich na Wydz. Filozoficznym UJ oraz studiów doktoranckich z nauk ekonomicznych Akademii Leona Koźmińskiego. Współtworzył Instytut Sobieskiego oraz Kongres Polska Wielki Projekt, był dyrektorem Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju. Ekspert w zakresie zarządzania rozwojem nowych produktów, polityki przemysłowej oraz ekonomii politycznej.

dr Konrad Krawczyk

Oxford University, Natural Antibody

Badacz i wieloletni wykładowca akademicki na Uniwerystecie Oxfrodzkim, gdzie pracuje w departamencie statystyki. Specjalista w zakresie biologii molekularnej i IT. Ostatnie dziesięć lat spędził na badaniu podejść obliczeniowych do ulepszania, projektowania leków opartych na przeciwciałach. Blisko współpracuje z wiodącymi instytucjami akademickimi, pracując nad wykorzystaniem danych o przeciwciałach do tworzenia zaawansowanych modeli obliczeniowych do projektowania przeciwciał terapeutycznych.

2020
2019
2018
2017

Najczęściej zadawane pytania

1
Czy rada podejmuje decyzje o przyjęciu, bądź odrzuceniu aplikacji?

Rada naukowa nie podejmuje decyzji o przyjęciu, bądź odrzuceniu aplikacji o uruchomienie profilu na platformie Patronite. Jest to wyłączna decyzja Działu Weryfikacji, który w swoim procesie uwzględnia wiele czynników m.in. wynikających z Regulaminu, przepisów dotyczących prowadzonych przez Patronite usług płatniczych.

2
Czy Rada ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za treści przedstawione przez Autorów?

Rada nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za treści przedstawiane przez Autorów zarejestrowanych na platformie. Rada ma jedynie skłaniać zarząd i właścicieli platformy do refleksji: czy w poszukiwaniu rozwoju nie staliśmy się czymś czego trzeba byłoby się wstydzić?

3
Ile trwa kadencja w radzie naukowej?

Kadencja w radzie naukowej trwa 1 rok, w wyjątkowych przypadkach może być przedłużona do 2 kadencji.

4
Jak zgłaszać kandydatury do Rady Naukowej Patronite?

Osoby chcące zaangażować się w pracę Rady Naukowej Patronite, prosimy o kontakt emailowy: kontakt@patronite.pl