Obrazek tła lewy Obrazek tła prawy

Patronite Commons

Zasady oznaczania autorstwa:

Utwory udostępniane są na zasadach opisanych na licencji Patronite Commons 1.0 dostępnej tutaj https://patronite.pl/patronitecommons. Warunkiem korzystania z utworów jest zamieszczenie atrybucji autora, to znaczy informacji o tym, kto jest autorem oraz na zasadach jakiej licencji utwór jest udostępniony.

Nazwy katalogów to oznaczenia autorów.
Przykład właściwego oznaczenia utworu.
Muzyka udostępniania na licencji Patronite Commons https://patronite.pl/commons
Autor muzyki: Bartosz “Bazok” Zelek https://bazok.pl/

Grafika
Muzyka
Wideo