Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Blog

Od Patrona do Inwestora! Wesprzyj ulubionego przedsiębiorcę!
1 miesiąc temu
W Polsce zaczyna swoje działanie Neweconomy, wspierana przez nas, platforma pomagająca małym firmom w pozyskiwaniu funduszy na rozwój bądź zapoczątkowanie swojej działalności. Portal łączy ze sobą cechy typowej platformy crowdfundingu, z dodatkowymi możliwościami zdobycia finansowania. Dzięki niej możesz zostać współudziałowcem młodych spółek, udzielić im bezinteresownego wsparcia lub zakupić produkty jeszcze na etapie prototypowania.
Brak komentarzy
ZDECYDUJ, jak chcesz otrzymywać wypłaty!
4 miesiące temu
WAŻNE - jak już informowaliśmy, dziś wygenerowane zostaną wypłaty - pierwsze, realizowane w nowym systemie rozliczeń. Zdecyduj, czy chcesz dostawać środki automatycznie, czy wypłacać je ręcznie!
Brak komentarzy
WAŻNE: nowy system rozliczeń!
4 miesiące temu
Podwyższenia subskrypcji tPay wracają! A wraz z nimi - nieco dodatkowych zmian. Przeczytaj, co zmieni się po wprowadzeniu nowego systemu rozliczeń!
Komentarze: 12
See Bloggers Łódź 2019 - spotkajmy się!
6 miesięcy temu
Kończą się zapisy na największy w Polsce event dla influencerów! Spotkajmy się w Łodzi :)
Brak komentarzy
Jak zmienia się Twoje konto Autora po aktywacji?
7 miesięcy temu
Konto Patrona oraz Autora już na pierwszy rzut oka nie wygląda tak samo. Co nowego pojawia się na Twoim profilu? Przede wszystkim nowe zakładki w panelu po lewej stronie.
Brak komentarzy
Otrzymuj WIĘCEJ, niż płaci Patron - czyli hakowanie prowizji 😲
7 miesięcy temu
Czy wiesz, że dzięki funkcji Płać z ING możesz WYZEROWAĆ prowizję dla części wpłat? Wszystko, dzięki 10%, które bank dopłaci do wpłat Patronów - kliknij i przeczytaj o szczegółach!
Brak komentarzy
Patronite & Influencer LIVE Poznań [ZAPISY!]
8 miesięcy temu
Z kim spotykamy się w Poznaniu? :)
Brak komentarzy
Dlaczego dostałem dwie wypłaty tPay?! [ZMIANY W ROZLICZENIACH]
9 miesięcy temu
Dostałaś/eś dwie wypłaty tPay, być może na nieco nietypowe kwoty? Dowiedz się dlaczego!
Brak komentarzy
Wszystkiego najlepszego na Święta!
9 miesięcy temu
Życzenia od zespołu Patronite.pl :)
Komentarze: 3
Uwaga Autorzy - duże ZMIANY w tPay!
9 miesięcy temu
UWAGA! Zmieniamy system wypłacania środków z tPay! Ten artykuł to lektura obowiązkowa dla wszystkich Autorów!
Brak komentarzy
FINAŁOWY meet-up w Katowicach!
11 miesięcy temu
Spotkaj się z Globstory, Trollskim, Zagrajnikiem i Pabloemm - porozmawiajmy o finansowaniu pasji! :)
Brak komentarzy
Czego oni ich uczą?!
Zajrzyj za kulisy mentoringu #NajlepiejRobićSwoje
11 miesięcy temu
Zobacz, jak wygląda praca Weteranów i półfinalistów, czego można nauczyć się od Astrofazy, Globstory i BaniakaBaniaka...
Brak komentarzy
Meet-up w GDAŃSKU!
11 miesięcy temu
Pora na kolejny meet-up - tym razem spotykamy się w Gdańsku!
Brak komentarzy
#NajlepiejRobićSwoje - WAŻNE informacje!
1 rok temu
Mamy dla Was kilka ważnych informacji w ramach akcji #NajlepiejRobićSwoje!
Komentarze: 3
Najlepiej robić swoje!
1 rok temu
Patronite + ING Bank Śląski - ruszamy ze wspólną misją pomocy młodym, zdolnym Autorom!
Komentarze: 13
8 sposobów na SUKCES na Patronite (zobacz film!)
1 rok temu
Dowiedź się, dlaczego niektórzy Autorzy odnoszą sukces - a inni nie...różni ich tylko 8 elementów :)
Brak komentarzy
Szablony maili - Twoje teksty zamiast automatycznych powiadomień!
1 rok temu
Chcesz zamienić automatyczne powiadomienia o rozpoczęciu/zakończeniu subskrypcji na własne, wyjątkowe, spersonalizowane wiadomości? Wykorzystaj szablony maili!
Brak komentarzy
Jak włączyć płatność kartą? PRZEWODNIK DLA AUTORÓW
1 rok temu
Dowiedź się, jak udostępnić potencjalnym Patronom możliwość wsparcia za pomocą karty płatniczej!
Brak komentarzy
Finansowanie twórczości dzięki społeczności - okiem praktyka! Cz. 1
1 rok temu
Jak zarabiać na swojej pasji dzięki wsparciu społeczności? Opowie o tym nasz współpracownik, a zarazem Twórca - Michał Cieczko
Komentarze: 1
Odświeżenie profilu - zdobądź nowych Patronów!
1 rok temu
Konto na Patronite wymaga pracy, zmian, dostosowywania się do sytuacji i oczekiwań społeczności. Jeśli Twoje progi, cele czy komunikacja nie zmieniły się od pół roku (albo i więcej) - czas działać!
Komentarze: 1
Pieniądze to nie wszystko! Kiedy nie zakładać Patronite
1 rok temu
Powiedzmy to wprost – nie każdy profil odniesie sukces na Patronite.pl. Po prawie dwóch latach działalności wiemy już, że kluczowe są dwa czynniki. Jakie?
Komentarze: 2
Kiedy warto założyć profil na Patronite? Poznaj 10 scenariuszy!
1 rok temu
W jakich sytuacjach warto założyć konto Patronite? Poniżej znajdziecie 10 głównych scenariuszy – jeśli tylko któryś dotyczy Was, nie zastanawiajcie się ani chwili i zacznijcie tworzyć swój profil!
Brak komentarzy
Autorze - zadbaj o swoją wizytówkę!
2 lata temu
Z przygotowanej wcześniej instrukcji, jak stworzyć konto Autora, dowiesz się czym jest wizytówka i co zrobić, aby wypełnić ją źle. Gatunek ludzki ma to do siebie, że jesteśmy wzrokowcami i oceniamy po wyglądzie. Co zrobić, aby Twój profil prezentował się jak najlepiej?
Brak komentarzy
5 Pytań do: Zienia
2 lata temu
Jak rzucić korpo i zostać fotografem? Jak zacząć od ośmiu Patronów, a skończyć na prawie 200? Jak zamienić pracę w pasję? Dowiecie się, czytając wywiad z Zieniem!
Komentarze: 3
Ankiety w postach - poznaj głos Patronów!
2 lata temu
Nowe narzędzie na Patronite. Zadawanie pytań nigdy nie było prostsze... wystarczy dodać ankietę do swojego posta. Sprawdź jak to zrobić! 
Brak komentarzy
Dlaczego mój profil nie został zaakceptowany?! 10 powodów
2 lata temu
Brak akceptacji profilu nie wynika z wina systemu czy administratora, ale najczęściej - z winy samego Autora :) Dowiedź się, jak nie popełniać błędów innych Twórców!
Brak komentarzy
Autorze - przejmij kontrolę nad swoim profilem!
2 lata temu
Przygotowaliśmy zestaw narzędzi, który umożliwi Ci większą kontrolę profilu. Dobre zarządzanie profilem Autora opiera się na wiedzy, konsola analityczna pozwoli Ci zrozumieć, kto odwiedza Twój profil, kto decyduje się na wsparcie i które komunikaty skutecznie trafiają do społeczności.
Brak komentarzy
Chcesz wyróżnić swój profil?
2 lata temu
Wprowadziliśmy nową funkcję, która sprawi, że Twój profil stanie się jeszcze atrakcyjniejszy! Od teraz możesz skorzystać z dodatkowej możliwości personalizacji profilu :)
Komentarze: 8
5 Pytań do - Astrofaza
2 lata temu
Czy musimy zasiedlać inne światy, jeśli chcemy przetrwać? Czy uda nam się stworzyć silnik, tworzący wokół statku bąbel czasoprzestrzenny? Wreszcie - czy o nauce można mówić "po ludzku"? Przekonajcie się sami!
Brak komentarzy
Autorze, czy ktoś wie o Twoim profilu?
2 lata temu
Jeden z Autorów chciał zamknąć swojego bloga. Pod postem pojawiło się wiele głosów, by działał dalej - kilka osób sugerowało, by otworzył Patronite, bo chętnie wsparliby jego twórczość. Problem w tym, że Autor miał profil na Patronite od pół roku.... Autorze, czy Twoja społeczność wie, że można Cię wspierać?
Brak komentarzy
ZIPSEE "Cyfrowa Polska" - ojciec sukcesu Patronite!
2 lata temu
Nasz serwis nie mógłby powstać i funkcjonować, gdyby nie wsparcie ZIPSEE "Cyfrowa Polska". To właśnie dzięki tej organizacji, która została pierwszym mecenasem całego portalu, ale też naszych Autorów - idea Patronite może rozwijać się, pomagając setkom uzdolnionych Twórców!
Brak komentarzy
Masz wiadomość!
2 lata temu
Chcesz porozumieć się z Autorem poza oficjalnymi kanałami komunikacji? A może Ty, drogi Autorze, nie możesz skontaktować się z jednym ze swoich Patronów? W obu przypadkach polecamy wewnętrzny system komunikacji na Patronite.pl!
Brak komentarzy
5 pytań do: Mirek Burnejko
2 lata temu
Tym razem w naszej serii Pięć Pytań Do zawitał Mirek Burnejko - autor, który przebojem wdarł się do patronitowego TOP5!
Brak komentarzy
Pięć pytań do: Reach a Blogger
2 lata temu
Tym razem na naszym celowniku znalazł się oficjalny Partner Patronite.pl, serwis Reach a Blogger!
Komentarze: 2
Konto Autora - instrukcja w 10 krokach
2 lata temu
Chcesz zostać Autorem? Dowiedź się, jak wypełnić profil, żeby bezproblemowo przejść akceptację i zyskać zainteresowanie Patronów!
Komentarze: 7
5 pytań do - Amstaff Team Łódź
2 lata temu
Tym razem rozmawiamy z wolontariuszami, którzy pomagają psom typu bull - dowiecie się, jakie mity krążą wokół tej rasy, czego naprawdę potrzebują czworonogi i jak każdy może im pomóc, bez nadzwyczajnego wysiłku.
Brak komentarzy
Subskrypcja – zmieniaj, przedłużaj, wspieraj!
2 lata temu
Wspierasz któregoś z Autorów? Świetnie! Dzięki nowej opcji możesz przenieść się na wyższy próg, podwyższając kwotę subskrypcji - już teraz, bez czekania na jej zakończenie!
Brak komentarzy
Posty - Autorze, ułatw sobie życie!
3 lata temu
Posty – to doskonałe narzędzie, które ułatwia komunikację ze społecznością patronów! Możesz za ich pomocą dostarczać nagrody, informować o nowościach i zmianach, wreszcie – pytać Patronów o opinie. Sprawdź, jak korzystać z systemu postów, który właśnie został odświeżony i odmalowany!
Komentarze: 2
Widget Patronite!
3 lata temu
Specjalnie na prośbę Autorów przygotowaliśmy widget Patronite. Dzięki niemu w elegancki i nowoczesny sposób możesz odsyłać czytelników, widzów i obserwatorów na Twój profil patronite.pl!
Komentarze: 3
Jak poinformować o dołączeniu Patronite?
3 lata temu
Twój profil jest już zaakceptowany a Ty nadal nie wiesz, jak przekazać swojej społeczności, że mogą Cię wspierać na Patronite? Zobacz, jak poradzili sobie z tym inni Autorzy :)
Komentarze: 3
Pięć pytań do: Globstory
3 lata temu
Tym razem krótki wywiad nieco nam się rozrósł - ale warto doczytać do końca! Rozmawiamy o hejterach, europocentryzmie, gapieniu się na ludzi... No i przede wszystkim zaglądamy Kai do łóżka!
Brak komentarzy
Trzy miesiące i co dalej?
3 lata temu
Duża część Patronów wybiera wsparcie na okres trzech miesięcy - a potem mówi Autorowi "sprawdzam!". Stoi przed Tobą ważne pytanie - czy zrobiłeś/aś wszystko, żeby Patroni mogli z czystym sumieniem przedłużyć subskrypcję?
Brak komentarzy
Pięć pytań do: Ilony Myszkowskiej
3 lata temu
Ilona Myszkowska - mistrzyni komiksu o lekkim zabarwieniu absurdalnym, zmagająca się nieustannie z #cienszkimzyciem. Jej twórczość to chichot przez łzy - zapraszamy do lektury, w którym poznacie mroczne sekrety autorki "Chaty Wuja Freda"!
Brak komentarzy
Moda na sukces i złoto dla zuchwałych
3 lata temu
Czy sukces na Patronite to zebranie 10.000 w trzy dni? A może zgromadzenie 30 patronów w dwa miesiące? Sukces, jakkolwiek wyświechtanie to nie brzmi, niejedno ma imię. Kilka z nich poznacie w tym artykule!
Komentarze: 7
Progi - Poradnik dla Autorów
3 lata temu
Progi są jednym z najważniejszych elementów w Profilu Autora – dzięki nim Patroni widzą, jaką kwotą mogą wesprzeć Twoją pracę i co otrzymają w zamian! Jak dobrze je skonstruować?
Komentarze: 13
Pięć pytań do: Yen
3 lata temu
Ilustracje i komiksy, które nie podsuwają gotowych odpowiedzi, tylko zmuszają do intelektualnego wysiłku - to znak firmowy twórczości Yen. Sprawdźcie, jak surowym okiem ocenia zalew memów i walczy z anonimowością...
Brak komentarzy
Cele - nadaj kierunek swojemu profilowi! (PORADNIK DLA AUTORÓW)
3 lata temu
Cele mają niezwykła siłę - przyciągają Patronów i motywują Autorów do działania...Pozwalają w jasny sposób pokazać, czego potrzebujesz, żeby rozwinąć swój talent. Dowiedz się, jak z nich korzystać!
Komentarze: 10
Pięć pytań do: Lisich Spraw
3 lata temu
Zapraszamy Was do świata, gdzie wszystko jest "najlepsze, puchate rude i pozytywne"! "Lisie Sprawy" zawładnęły sercami Internautów - trudno się dziwić, w końcu któż przeszedłby obojętnie obok tak uroczego humoru?
Brak komentarzy
Jedna kawa miesięcznie – czyli jak zostać Patronem? (PORADNIK)
3 lata temu
Jak zrewolucjonizować finansowanie (szeroko rozumianej) kultury? To bardzo proste. Wystarczy zrezygnować z jednego latte miesięcznie i wesprzeć zaoszczędzoną kwotą utalentowanych Autorów!
Brak komentarzy
Najważniejszy krok - czyli pokaż swój profil światu!
3 lata temu
A więc stało się – Twój profil pojawił się na głównej stronie patronite.pl! Czy to koniec pracy? Cóż…przed Tobą najważniejsze zadanie.
Brak komentarzy
Pięć pytań do: Staszka Igraszka
3 lata temu
Czy istnieje limit sucharów, które można wykorzystać w filmie? Dlaczego współczesne gry prowadzą nas za rączkę? Na te i inne pytania odpowie miłośnik lam i kotletów schabowych, Staszek iGRAszek.
Brak komentarzy
Pięć pytań do: Krzysztofa Schodowskiego
3 lata temu
Książki, melancholia i rady dla młodych artystów - Krzysztof Schodowski uchylił nam drzwi do swojego świata. Kultura w najwyższym wydaniu, polecamy!
Brak komentarzy