Jak otrzymać środki z programu partnerskiego?

Minimalna kwota wypłaty środków z Programu Poleceń Patronite to 1 zł. Wypłaty realizowane są 15 dnia każdego miesiąca.

Uwaga! Pamiętaj, że na razie do programu mogą dołączać jedynie firmy, spółki i organizacje - do wypłaty środków konieczna jest możliwość wystawiania faktury

Sposób realizowania wypłat 

  • Po przekroczeniu kwoty 1 zł, Autor wlicza się do puli wypłat. W sekcji Programu może zgłosić do wypłaty kwotę wyższą niż 1 zł. 
  • Po wpisaniu kwoty i kliknięciu przycisku “Zgłoś wypłatę”, środki zostają zablokowane do wypłaty.

Warunkiem ich wypłacenia jest dostarczenie przez Autora faktury elektronicznej/skanu faktury


Autor może to zrobić za pomocą dedykowanego modułu:

Faktura trafia do systemu, administratorzy weryfikują ją w terminie do dwóch dni roboczych.


Jeśli faktura zostanie zaakceptowana, środki przekazywane są do wypłaty, a następnie wypłacane na konto Autora; naturalnie “odblokowuje się” możliwość zgłoszenia kolejnej wypłaty (jeśli tylko saldo przekracza 1 zł) 

Jeśli faktura zostanie odrzucona, Autor otrzymuję informację mailową (wraz z opisem problemu, który spowodował odrzucenie faktury). Odrzucenie powoduje anulowanie całego procesu (i odblokowanie kwoty). 

Jeśli Autor chce jeszcze raz zablokować środki i wysłać fakturę, musi powtórzyć proces. (również w przypadku, gdy samodzielnie przerwie proces i odblokuje środki przez kliknięcie przycisku “rezygnuję ze zgłoszonej wpłaty”). 

Jeśli faktura spełnia warunki faktury elektronicznej, Autor zaznacza to w wyznaczonym miejscu. 

Jeśli uploadowany został skan “klasycznej faktury”, Autor musi wysłać jej fizyczny egzemplarz na adres, wskazany w sekcji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na wyszukiwane pytanie?

Napisz do nas