Dodatkowa weryfikacja danych jako osoba prawna

1. Wejdź na stronę Dodatkowej weryfikacji - kliknij przycisk „Jako osoba prawna”.

2. W pierwszej kolejności wypełnij podstawowe dane reprezentanta firmy, który zajmuje się profilem: 

 1. imię 
 2. nazwisko 
 3. email 
 4. kraj zamieszkania (do wyboru z rozwijanej listy) 
 5. data urodzenia – w formacie rok-miesiąc-dzień, np. 1988-07-23 
 6. seria i numer dowodu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu (prawo jazdy nie zalicza się do dokumentów potwierdzających tożsamość)
 7. narodowość (do wyboru z rozwijanej listy)

3. Następnie uzupełnij dane zamieszkania reprezentanta: 

 1. ulica i numer mieszkania lub domu 
 2. kod pocztowy 
 3. miasto 
 4. kraj (do wyboru z rozwijanej listy)

4. Teraz wypełnij dane firmy: 

 1. NIP
 2. pełna nazwa firmy 
 3. data rejestracji – dzień, miesiąc i rok
 4. adres e-mail
 5. adres firmy, kod, miasto
 6. kraj

5. Sprawdź poprawność wprowadzonych danych – jeśli wszystko się zgadza wciśnij przycisk „Przejdź do kroku 3” na dole strony.

Ważne! Sprawdź, czy autokorekta nie zmieniła którejś z wpisanych informacji!


6. Zostaniesz przeniesiony do modułu dodawania dokumentów:


Ważne! Jeśli osoba prowadząca konto nie widnieje w dokumentach (KRS lub CEIDG) konieczne będzie przesłanie upoważnienia do prowadzenia konta podpisane przez Prezesa organizacji/spółki etc.


7. Po wgraniu dokumentów wciśnij przycisk „Przejdź do podsumowania”. Jeśli wszystkie dane się zgadzają, wyślij profil do weryfikacji. 


8. Po wysłaniu wniosku pojawi się komunikat o oczekiwaniu na weryfikację:

Nie znalazłeś odpowiedzi na wyszukiwane pytanie?

Napisz do nas