Jak działa raport darowizn?

W sekcji Aktywni Patroni w profilu Autora możesz pobrać raport darowizn. To zestawienie, które pokazuje kwoty, otrzymane od poszczególnych Patronów w danym roku (za pięć ostatnich lat).

Ostatnia kolumna pokazuje łączne wsparcie, przekazane przez Patrona w ciągu ostatnich pięciu lat. To ważna informacja, jeśli rozliczasz wsparcie z Patronite w oparciu o przepisy, dot. darowizny. Przypominamy - jeśli Patronami są osoby niespokrewnione z Tobą, to zwolnione z opodatkowania są darowizny do kwoty 5 308 zł (pod uwagę bierze się kwotę łącznych wpłat od jednej osoby w ciągu 5 lat poprzedzających rok ostatniej wpłaty). Dopiero wpłaty powyżej tej wysokości pochodzące od jednej osoby będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. 

Więcej szczegółów, dotyczących rozliczania wsparcia, znajdziesz w tym artykule: Podatki - jak rozliczać się ze wsparcia

Nie znalazłeś odpowiedzi na wyszukiwane pytanie?

Napisz do nas