Nie posiadam polskiego konta bankowego, czy mogę założyć profil Autora?

Nie posiadając polskiego konta bankowego nie możesz założyć profilu Autora, ponieważ jest to wymóg określony w naszym regulaminie

§7 Zasady działania Konta Autora, punkt 3. Poza informacjami, o których mowa w ust. 2, Użytkownik jest także zobowiązany do wskazania co najmniej jednego odnośnika do aktywnego, prowadzonego przez siebie kanału w Social Mediach i/lub własnej strony internetowej, a także numeru rachunku bankowego właściwego do dokonywania rozliczeń z tytułu otrzymanego Wsparcia. Rachunek bankowy, o którym mowa powyżej, winien być otwarty w banku prowadzącym działalność na terenie Polski i oznaczony numerem IBAN.

Nie znalazłeś odpowiedzi na wyszukiwane pytanie?

Napisz do nas