Avatar użytkownika

Nauka XXI wieku

Opcja wsparcia finansowego jest niedostępna!

O autorze

Podkasty Nauka XXI wieku poszerzają horyzonty, pozwalają lepiej zrozumieć świat, biznes i drugiego człowieka.

Ciekawość świata towarzyszy mi od wczesnego dzieciństwa. Miałem to szczęście, że odpowiedzi na bardziej skomplikowane zagadnienia udzielał mi lubiany przez studentów profesor na Politechnice Warszawskiej Marian Kozielski, który jest moim tatą. Umie wytłumaczyć trudne zjawiska i prawa fizyczne w prosty sposób. Dodatkowo sprawdza, upewnia się, że słuchacz rozumie i potrafi samemu wyjaśnić to samo innym osobom. Nauczył mnie gry w szachy, logicznego myślenia i przyjemności z rozwiązywania zadań matematycznych i fizycznych. Nauczył mnie jak przyjemna może być nauka, doświadczenie, które obserwujemy i które możemy przeprowadzić tylko w myślach. Wprowadził mnie na ścieżkę nieustannej przygody intelektualnej.

Dziś ta przygoda trwa nadal. Podczas spotkań z naukowcami różnych dziedzin mam okazję na zaspokojenie ciekawości nie tylko swojej ale i wielu słuchaczy. Podkasty mają coraz więcej słuchaczy i po 10 latach wiem, że tworzenie kolejnych audycji tej serii będzie zajmowało w moim życiu główne miejsce.

Podkasty Nauka XXI wieku są udostępniane w Wikipedii ilustrując hasła

Nowe możliwości masowego kontaktu skracają drogę słuchacza do autora audycji i możemy czerpać przyjemność ze wspólnych zainteresowań w grupie na facebook i podczas korespondencji e-mailowej.

Fanpage na facebook

Gorąco wierzę w przyszłość podkastów jako formy komunikacji pomiędzy grupami zainteresowań i lokalnymi społecznościami. Druga gałąź moje działalności to propagowanie idei podkastingu i nauczanie chętnych jak z tej metody komunikacji korzystać.

Dwukrotnie zdobyłem nagrodę European Podcast Award w 2010 i 2012 roku za swoje podkasty

Moją misją jest przenieść słowa tych, którzy wiedzą i mają doświadczenie do tych, którzy chcą wiedzieć i uczyć się. Marzy mi się tworzenie audycji co tydzień, wielu słuchaczy prosi o więcej audycji. To praca na pełny etat i dlatego bardzo proszę o wpłaty na patronite.pl/boryskozielski. Liczy się każda kwota bo dzięki wpłatom to marzenie i pragnienie słuchaczy staje się coraz bliższe. Bardzo dziękuję patronom za ich pomoc w realizacji audycji. To dzięki wam jest więcej audycji i więcej słuchaczy a podkasty mogą być dostępne bezpłatnie. Dostęp do wiedzy nie powinien być niczym ograniczony a postęp jaki się dzięki temu odbywa służy nam wszystkim. Czy dla Ciebie to też ma wartość? Zapraszam do klubu ludzi uzależnionych od zdobywania wiedzy. Niech nas będzie więcej! 

Zostań patronem