Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

5

patronów

100 zł

miesięcznie

1295 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
640
miesięczne wsparcie
578
liczba patronów

  Każdy człowiek bez względu na to jaką historię ze sobą niesie, jest zawsze Człowiekiem. Są różne przyczyny bezdomności, większość z nich zawiniona, często związana z nałogami. Wielu bezdomnych skrzywdziło innych. Zawsze jednak pozostają ludźmi. To właśnie oni uczą nas empatii.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 3%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 2900 zł
Cała kwota - pomoc dla bezdomnych
Za całą sumę do wysokości tego progu co miesiąc będzie organizowana pomoc dla bezdomnych. Będą realizowane zarówno akcje indywidualne, jak i we współpracy z noclegowniami, jadłodajniami oraz innymi podmiotami mogącymi nam ułatwić niesienie pomocy. Wszystkie działania będą dokumentowane, a także fabularyzowane i prezentowane na JtO na YT.
0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 4900 zł
Będzie nas więcej
Niewielka część tej kwoty zostanie przeznaczona na profesjonalnego kamerzystę ze światłem (my żadnego sprzętu nie będziemy kupowali). Wesprze mnie on także w montażu. Oczywiście moja praca jest całkowicie non-profit, ale nie mogę tego wymagać od innych.
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 7500 zł miesięcznie
brakuje 7400 zł
Będzie nas jeszcze więcej
Niewielka część tej sumy zostanie przeznaczona na bezdomną osobę, która odciąży mnie w sprawach organizacyjnych. To na jej barkach będzie spoczywał obowiązek przygotowywania akcji pomocowych. Moja praca oczywiście cały czas jest non-profit.
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 10000 zł miesięcznie
brakuje 9900 zł
Powstanie fundacja
Bezdomność to błędne koło. Nie można z niej wyjść bez miejsca zamieszkania, trudno je zdobyć będąc na ulicy. Jeśli osiągniemy ten cel, to powstanie fundacja, która będzie pozyskiwała małe mieszkania do remontu. Zostaną one odnowione i urządzone wysiłkiem bezdomnych, a następnie użyczone im. Najemcy stopniowo przejmą ciężar opłaty czynszu i kosztów eksploatacji.

O Autorze

"Jak to ogarnąć?" to codziennie nowe filmy na YouTube, zawsze o 20.00. Tematyka jest bardzo szeroka, a jedyny klucz to moi widzowie. Są to mężczyźni w wieku 16-66 lat (wg. statystyk YT), oczywiście zapraszam do siebie wszystkie panie, jednak wiem, że ze względu na profil kanału stanowią one zaledwie 5 % widowni, nad czym bardzo ubolewam.

Zdecydowałem się otworzyć Patronite, po to by wspierać bezdomnych, za pozyskane środki będę organizował różne formy pomocy. Kolejne filmy dokumentujące te działania będą systematycznie pojawiały się na moim kanale. Wspierając ten projekt, przyczyniacie się do zwrócenia uwagi całego społeczeństwa na problem bezdomności. Mamy XXI wiek, jesteśmy w samym środku Europy, nie możemy być ślepi na krzywdę innych, nawet jeśli jest ona zawiniona. Być może razem wyprowadzimy kogoś z bezdomności, reszcie choć trochę poprawimy los, dając im ciepłe ubrania na zimę, jedzenie, picie. Być może zapewnimy komuś pomoc medyczną. To wszystko zależy od Waszej hojności. Przede wszystkim jednak obudzimy empatię w społeczeństwie, zwrócimy uwagę polityków na ten problem. Wykorzystajmy razem YouTube do prawdziwie szlachetnego celu.

Być może w przyszłości zdecyduję się na zmianę  celu na Patronite. Na pewno uzgodnię to z Patronami tego przedsięwzięcia.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 2
Zależy nam wyłącznie na bezinteresownej pomocy. Niesienie ulgi drugiemu człowiekowi nie jest przecież nigdy uzależniona od jakichkolwiek korzyści. Im więcej drobnych wpłat tym lepiej, ponieważ sukces w tym przypadku zależy od liczby patronów. Im będzie Nas więcej, tym mocniej będziemy podnosili problem bezdomności. Każdy z patronów, niezależnie od zadeklarowanej kwoty przyczyni się do uśmiechu na twarzy bezdomnego, ale także do stałego nagłaśniania tego problemu, ponieważ wszystkie działania będą dokumentowane i prezentowane n a JtO.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 1
Zależy nam wyłącznie na bezinteresownej pomocy. Niesienie ulgi drugiemu człowiekowi nie jest przecież nigdy uzależniona od jakichkolwiek korzyści. Im więcej drobnych wpłat tym lepiej, ponieważ sukces w tym przypadku zależy od liczby patronów. Im będzie Nas więcej, tym mocniej będziemy podnosili problem bezdomności. Każdy z patronów, niezależnie od zadeklarowanej kwoty przyczyni się do uśmiechu na twarzy bezdomnego, ale także do stałego nagłaśniania tego problemu, ponieważ wszystkie działania będą dokumentowane i prezentowane n a JtO.
Limit osiągnięty
Czy powiadomić Cię, gdy próg będzie dostępny?
20 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 1
Zależy nam wyłącznie na bezinteresownej pomocy. Niesienie ulgi drugiemu człowiekowi nie jest przecież nigdy uzależniona od jakichkolwiek korzyści. Im więcej drobnych wpłat tym lepiej, ponieważ sukces w tym przypadku zależy od liczby patronów. Im będzie Nas więcej, tym mocniej będziemy podnosili problem bezdomności. Każdy z patronów, niezależnie od zadeklarowanej kwoty przyczyni się do uśmiechu na twarzy bezdomnego, ale także do stałego nagłaśniania tego problemu, ponieważ wszystkie działania będą dokumentowane i prezentowane n a JtO.
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 1
Zależy nam wyłącznie na bezinteresownej pomocy. Niesienie ulgi drugiemu człowiekowi nie jest przecież nigdy uzależniona od jakichkolwiek korzyści. Im więcej drobnych wpłat tym lepiej, ponieważ sukces w tym przypadku zależy od liczby patronów. Im będzie Nas więcej, tym mocniej będziemy podnosili problem bezdomności. Każdy z patronów, niezależnie od zadeklarowanej kwoty przyczyni się do uśmiechu na twarzy bezdomnego, ale także do stałego nagłaśniania tego problemu, ponieważ wszystkie działania będą dokumentowane i prezentowane n a JtO.
Limit osiągnięty
Czy powiadomić Cię, gdy próg będzie dostępny?
50 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 1
Zależy nam wyłącznie na bezinteresownej pomocy. Niesienie ulgi drugiemu człowiekowi nie jest przecież nigdy uzależniona od jakichkolwiek korzyści. Im więcej drobnych wpłat tym lepiej, ponieważ sukces w tym przypadku zależy od liczby patronów. Im będzie Nas więcej, tym mocniej będziemy podnosili problem bezdomności. Każdy z patronów, niezależnie od zadeklarowanej kwoty przyczyni się do uśmiechu na twarzy bezdomnego, ale także do stałego nagłaśniania tego problemu, ponieważ wszystkie działania będą dokumentowane i prezentowane n a JtO.
Limit osiągnięty
Czy powiadomić Cię, gdy próg będzie dostępny?
100 zł / miesiąc
patroni: 0
Zależy nam wyłącznie na bezinteresownej pomocy. Niesienie ulgi drugiemu człowiekowi nie jest przecież nigdy uzależniona od jakichkolwiek korzyści. Im więcej drobnych wpłat tym lepiej, ponieważ sukces w tym przypadku zależy od liczby patronów. Im będzie Nas więcej, tym mocniej będziemy podnosili problem bezdomności. Każdy z patronów, niezależnie od zadeklarowanej kwoty przyczyni się do uśmiechu na twarzy bezdomnego, ale także do stałego nagłaśniania tego problemu, ponieważ wszystkie działania będą dokumentowane i prezentowane n a JtO.
Zostań patronem
200 zł / miesiąc
patroni: 0
Zależy nam wyłącznie na bezinteresownej pomocy. Niesienie ulgi drugiemu człowiekowi nie jest przecież nigdy uzależniona od jakichkolwiek korzyści. Im więcej drobnych wpłat tym lepiej, ponieważ sukces w tym przypadku zależy od liczby patronów. Im będzie Nas więcej, tym mocniej będziemy podnosili problem bezdomności. Każdy z patronów, niezależnie od zadeklarowanej kwoty przyczyni się do uśmiechu na twarzy bezdomnego, ale także do stałego nagłaśniania tego problemu, ponieważ wszystkie działania będą dokumentowane i prezentowane n a JtO.
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 0
Zależy nam wyłącznie na bezinteresownej pomocy. Niesienie ulgi drugiemu człowiekowi nie jest przecież nigdy uzależniona od jakichkolwiek korzyści. Im więcej drobnych wpłat tym lepiej, ponieważ sukces w tym przypadku zależy od liczby patronów. Im będzie Nas więcej, tym mocniej będziemy podnosili problem bezdomności. Każdy z patronów, niezależnie od zadeklarowanej kwoty przyczyni się do uśmiechu na twarzy bezdomnego, ale także do stałego nagłaśniania tego problemu, ponieważ wszystkie działania będą dokumentowane i prezentowane n a JtO.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Zależy nam wyłącznie na bezinteresownej pomocy. Niesienie ulgi drugiemu człowiekowi nie jest przecież nigdy uzależniona od jakichkolwiek korzyści. Im więcej drobnych wpłat tym lepiej, ponieważ sukces w tym przypadku zależy od liczby patronów. Im będzie Nas więcej, tym mocniej będziemy podnosili problem bezdomności. Każdy z patronów, niezależnie od zadeklarowanej kwoty przyczyni się do uśmiechu na twarzy bezdomnego, ale także do stałego nagłaśniania tego problemu, ponieważ wszystkie działania będą dokumentowane i prezentowane n a JtO.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy