Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

0

patronów

0 zł

miesięcznie

10 zł

łącznie

  Naszą misją jest informowanie o znaczących wydarzeniach z naszego powiatu i okolic. Tworzenie społeczeństwa informacyjnego, dobrze i rzetelnie poinformowanego. Dlatego tworzę portal, radio i tv internetową. Niezależną i nie podlegającą wpływowi lokalnych władz.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 1500 zł miesięcznie
brakuje 1500 zł
Jakość wymaga sprzętu !
Tyle właśnie chciałbym przeznaczyć za poprawę i zakup nowego sprzętu miesięcznie. Muszę kupić dobra kamerę (to 4 takie miesiące) , lepszy mikser audio, mikser wizyjny oraz urządzenie do transmisji streamingu w terenie.

Chcemy poprawić jakość - jakość kosztuje.

KMY.pl chce pozostać dobrym medium a z czasem najlepszym ale wymaga to inwestycji, na które już brakuje środków własnych, które inwestuję już przeszło 2 lata. Uważam że i tak w tym okresie zrobiliśmy wraz z przyjaciółmi bardzo dużo.

Przy Waszym wsparciu jest szansa, iż rozwiniemy nasze skrzydła szybciej i lepiej.
0%
100%
osiągnięto 0%
cel: 4000 zł miesięcznie
brakuje 4000 zł
Działalność i rozwój KMY.pl
Taką kwotę minimalną potrzebuje by móc zająć się KMY.pl. Kwota potrzebna jest na utrzymanie studia, opłaty i oczywiście na rozwój. Jeśli uda mi się osiągnąć ten cel to zajmę się KMY.pl na "pełny gwizdek" uruchomimy codzienny poranny program radiowy oraz wiadomości z regionu.

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

O Autorze

Chcę by nasze media pozostały niezależne dlatego oczekujemy wsparcia finansowego. Tworzymy je z pasją i wolnym czasie po pracy zawodowej wraz z grupą ludzi którzy podobnie jak ja chcą coś zmienić w naszej okolicy.

Chcemy stać się dobrym źródłem informacji a zarazem wprowadzić nowy standard i nowe rozwiązania techniczne w mediach jakie można oglądać czy słuchać w internecie.

Przez dwa lata udało man się już zaistnieć na lokalnym rynku mediów. KMY.pl jest rozpoznawalną marką, nasz profil na Facebook ma ponad 13 tyś polubień , udało nam się zrealizować ponad 300 audycji radiowych oraz filmów, które można zobaczyć na naszym profilu na YouTube oraz na platformie MixCloud .

Staramy się wprowadzać i realizować audycje cykliczne i tematyczne poprzez media radio internetowe i TV internetową. 

Naszym marzeniem jest by uruchomić wiadomości z regiony zarówno na platformie YT oraz w naszym radio internetowym. 

Wspieramy wiele inicjatyw i wydarzeń lokalnych przedstawiając je w naszych mediach. Staramy się również promować lokalne i nie tylko lokalne zespoły muzyczne przez prezentacje ich twórczości na antenie naszego radia. 

Zobaczcie KMY.pl portal, posłuchajcie naszego radia i zobaczcie nasze programy i relacje w naszej internetowej TV i pokochajcie nas jak kochają nas nasi odbiorcy.

 

Staramy się łączyć nowoczesne technologie zarówno na naszym portalu, radiu czy TV internetowej.

Relacjonujemy ważne wydarzenia, imprezy czy akcje charytatywne.

Imprezy sportowe czy mecze piłkarskie 

Jeśli tylko chcesz posłuchać naszych archiwalnych audycji wejdź na MixCloud

Stań się częścią KMY.pl - Twoja pomoc będzie dla nas sygnałem że to co robimy jest dobre, potrzebne i podoba się nie tylko nam.

Zostań Patronem

Edytuj Progi

10 zł / miesiąc
patroni: 0
Jest mi naprawdę bardzo miło że zdecydowałeś się nas wesprzeć. Twoja cegiełka w rozwój i utrzymanie niezależnych lokalnych mediów. To nie jest tak że przekazujesz nam środki na nasze fanaberie. Mam nadzieję że wraz z nami czujesz że przyczyniasz się do utrzymania obiektywnego dziennikarstwa, obiektywnych i niezależnych mediów lokalnych.

Zawsze będziesz mógł zwrócić się do nas z pytaniem czy problemem które nie pozostaną bez odzewu czy pomoc. Będziesz organizował wydarzenie czy imprezę - możesz liczyć na poradę i pomoc przy promocji. A może zorganizujemy je wspólnie ?
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 0
Fajnie że jesteś z nami. KMY.pl miejsce gdzie ludzie pracują z pasją i dzielą się swoimi pomysłami. Twoje wsparcie jest dla nas bardzo ważne. Rywalizujemy z mediami regionalnymi które uzależnione są finansowo od urzędów czy polityków.
My stawiamy na niezależność lecz ta niezależność łatwa nie jest . Na codzienną pracę, materiały, sprzęt chcemy zarabiać z reklam oraz właśnie od osób takich jak Ty.
Osób widzących że taka działalność jak nasza ma rację bytu i należy ją wspierać.

Pomóż nam tworzyć lokalne media : porta, radio internetowe i tv internetową.

Co możemy zaoferować ? Naszą wiedzę zdobytą przez czas trwania i rozwoju KMY.pl. Pomoc w rozwiązywaniu problemów czy promocji wydarzeń a może zechcesz tworzyć u siebie coś na wzór KMY.pl z cała pewnością nie pozostawimy Cię bez pomocy.

Jeśli Twoja subskrypcja na KMY.pl będzie trwała długo z chęcią umieścimy Cię na liście patronów naszych mediów. A kiedy już osiągniemy sukces - obiecuję pomożemy innym tak jak pomaga się nam teraz.
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 0
To pierwszy próg oferujący dostęp do zamkniętej grupy KMY.pl na Facebook, gdzie chcemy dzielić się z Wami pomysłami, gdzie będziemy rozmawiać i dyskutować o rozwoju naszym i wolnych mediów. Zarazem w tej grupie będziemy chętnie pomagać w rozwoju Waszych pomysłów, czy dzielić się nasza wiedzą i tworzeniem podobnych portali czy mediów internetowych.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
Przywileje z niższych progów oraz dodatkowy wpis na stronie "wsparcie" na KMY.pl jako patron naszych mediów.
Zostań patronem
75 zł / miesiąc
patroni: 0
Kubek z logo KMY.pl i podpisami osób tworzących KMY.pl oraz podziękowania na specjalnie przygotowanej stronie na portalu KMY.pl
Zostań patronem
150 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 20
Podziękowania na antenie radiowej podczas audycji cyklicznych , szczególnie podczas "Otwartego studia", które z tygodnia na tydzień cieszy się coraz wiekszą popularnością.
Zostań patronem
300 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 50
Dodanie informacji o patronie na stronie KMY.pl (informacje o nas oraz kto nas wspiera). Zarazem informacja podczas audycji o patronie wraz z logo lub zdjęciem oraz krótka informacja o patronie.
Zostań patronem
500 zł / miesiąc
patroni: 0
Limit: 10
MECENAS KMY.pl to brzmi dumnie !

Jeśli chcesz rozwijać z nami KMY.pl, wierzysz w nas, wierzysz że nasza praca ma znaczenie i jest dobra oraz potrzebna.
Zarazem nasz chęć wsparcia takiej inicjatywy jak media , odważne, dla ludzi i otwarte.

Zostań MECENASEM KMY.pl będą przysługiwać Ci oczywiście wszystkie przywileje z niższych progów, a dodatkowo Twoje logo może pojawić się w stopce strony !
Zostań patronem

Polecani Autorzy