Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

6

patronów

115 zł

miesięcznie

3105 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
564
miesięczne wsparcie
483
liczba patronów

  Piszę i wydaję gry fabularne (RPG). Obecnie realizuję projekt "Wyjątkowi Bohaterowie i Niezwykłe Zagrożenia", który pobił wszelkie rekordy eRPeGowych zbiórek społecznościowych w Polsce. Zapraszam Cię do wsparcia moich inicjatyw spoza głównego projektu.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
23 %
100%
osiągnięto 23%
cel: 500 zł miesięcznie
brakuje 385 zł
Prelekcje online - co miesiąc nowa
Prelekcje prowadzę od prawie 20 lat. Bywały lepsze lub gorsze ale zawsze miałem na nie pomysł odpowiadający aktualnemu zapotrzebowaniu środowiska. Dzisiaj mamy facebooka i youtube, więc nie jesteśmy ograniczeni salą konwentową. Jeśli uzyskam od Was wsparcie rzędu 500 zł miesięcznie to przeprowadzę 12 prelekcji online rocznie. Tematy prelekcji będą wybierać Patroni z progów 15 zł i wyższych.
0%
11 %
100%
osiągnięto 11%
cel: 1000 zł miesięcznie
brakuje 885 zł
Monada - nagroda dla najważniejszej inicjatywy RPGowej w Polsce
Co roku w pierwszym kwartale wybiorę pięć osób, które cenię w fandomie i dołączę do grona patronów z progu za 50 zł. Następnie, wspólnie wybierzemy inicjatywę, wydarzenie lub grę, która najbardziej zasłużyła się dla środowiska RPG w roku ubiegłym. Nagrodzony/a otrzyma statuetkę Monady i nagrodę rzeczową.

Regulamin nagrody:
1. Organizatorem nagrody jest Michał Dzidt - w środowisku eRPeGowym znany również pod pseudonimem "kuglarz", czyli ja.
2. Nominować do nagrody może każda osoba. Wystarczy wysłać mail z nominacją na adres kuglarz@gmail.com. W zgłoszeniu należy napisać co nominujecie oraz dlaczego. Jeśli w mojej ocenie uargumentowanie będzie wystarczające, to nominacja zostanie przyjęta.
3. NIE MOŻNA nominować żadnego mojego projektu. Jeśli nominowana zostanie inicjatywa któregokolwiek członka kapituły to musi on zdecydować czy rezygnuje z sędziowania czy nominacji.
4. Datę przyjmowania nominacji ogłaszam co najmniej na 2 tygodnie przed obradami kapituły.
5. W kapitule zasiada 5 wybranych przeze mnie osób, wszyscy patroni z progu za 50 zł i ja.
6. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi na wybranym konwencie eRPeGowym, który zgodzi się nas ugościć. Do tego czasu wynik jest tajny.
7. Zastrzegam sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia tego regulaminu w dowolnym momencie (zwłaszcza w chwili gdy nagroda zostanie ufundowana).


0%
100%
osiągnięto 5%
cel: 2000 zł miesięcznie
brakuje 1885 zł
Dzień Darmowych Gier Fabularnych
Może wydawać się to kuriozalne ale zbieram pieniądze na cykliczną realizację DRUKOWANYCH materiałów, które później za darmo rozdam w trakcie "Free RPG Days". W 2018 roku ten dzień przypada na 18 czerwca. Sklepy, które zdecydują się wziąć udział w tym evencie, otrzymają ode mnie materiały do rozdania fanom gier RPG za całkowitą darmochę.
Dodatkowo, każdy Patron z progu 25 zł i wyższym, również otrzyma pakiet darmowych materiałów z bonusem w postaci gadżetu. Co to dokładnie będzie ogłoszę zaraz przed akcją - nie ukrywam jednak, że marzy mi się bestiariusz i dedykowane kostki do OHETu.
0%
100%
osiągnięto 3%
cel: 3000 zł miesięcznie
brakuje 2885 zł
Moje urodziny
We wrześniu mam urodziny. Nie chcę jednak od Ciebie prezentów z tej okazji. To ja chętnie przyślę prezent Tobie :) Każdy z Patronów wspierający mnie kwotą 25 zł lub więcej otrzyma pakiet DRUKOWANYCH materiałów do gier fabularnych.
Wesprę również 7 lokalnych wydarzeń lub konwentów eRPeGowych DRUKOWANYMI materiałami. Co to dokładnie będzie podam tuż przed akcją. Decyzję, które wydarzenia załapią się na pakiet, podejmę na podstawie kolejności zgłoszeń i reputacji danej imprezy.
0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 4000 zł miesięcznie
brakuje 3885 zł
Paczka noworoczna
Podobno święta zawsze czają się tuż za rogiem :) Czas więc na prezenty! Podobnie jak przy wcześniejszych celach finansowych tak i tutaj każdy z Patronów wspierający mnie kwotą 25 zł lub więcej otrzyma pakiet DRUKOWANYCH materiałów do gier fabularnych.
Wesprę również 7 lokalnych wydarzeń RPGowych DRUKOWANYMI materiałami. Co to dokładnie będzie podam tuż przed akcją. Decyzję, które wydarzenia załapią się na pakiet, podejmę na podstawie kolejności zgłoszeń i reputacji danej imprezy.
0%
100%
osiągnięto 2%
cel: 5000 zł miesięcznie
brakuje 4885 zł
Dzień Mistrza Gry
Jeśli osiągnę ten cel to wesprę DRUKOWANYMI materiałami 7 lokalnych wydarzeń RPGowych obchodzących Dzień Mistrza Gry (4 marca). Co to dokładnie będzie podam tuż przed akcją. Decyzję, które wydarzenia załapią się na pakiet, podejmę na podstawie kolejności zgłoszeń i reputacji danej imprezy.
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 6000 zł miesięcznie
brakuje 5885 zł
Robię konwent!
Wiele lat temu organizowałem postapokaliptyczny konwent Tornado. Tamta marka umarła ale umiejętności pozostały. Jeśli Wasze wsparcie sięgnie tego celu to w wakacje zorganizuję 3-dniowy konwent całkowicie poświęcony graniu w eRPeGi! Ok, LARPy pewnie też będą ale tylko jako miły dodatek. :)
Każdy aktywny patron z progu 10 zł i wyżej otrzyma darmową wejściówkę na to wydarzenie.
0%
100%
osiągnięto 1%
cel: 7500 zł miesięcznie
brakuje 7385 zł
Zakładam wydawnictwo
Pomarzyć sobie można :)
Ale jeśli wcześniejsze cele zostały odblokowane to oznacza, że w Polsce, CZTERY razy w roku publikuje się DRUKOWANE materiały do RPGów.
Dlaczego więc nie zrobić kolejnego kroku?
Ten cel zagwarantuje społeczności fanów gier fabularnych, funkcjonujące i regularnie publikujące wydawnictwo, które zajmować się będzie TYLKO I WYŁĄCZNIE publikowaniem materiałów do RPG. Żadnych karcianek, planszówek czy komiksów. tylko RPGi!
Nie ma obecnie na naszym rynku takiego podmiotu i moim zdaniem, nie ma szans aby w tej chwili takowe funkcjonowało na standardowych zasadach rynkowych. Tylko jako społeczność możemy taki podmiot powołać i utrzymać. Nie wiem jeszcze czy będzie to normalna działalność gospodarcza czy spółdzielnia pracownicza (moje marzenie) ale jeśli dobijecie do tego celu to na pewno na to pytanie odpowiem :)

Co chcę wydawać?
Oczywiście swoje gry ale nie tylko. Interesuje mnie niezmiernie możliwość wydania w Polsce takich tytułów jak 'The Black Hack', 'Bubblegumshoe' czy 'Adventures in Middle-Earth'. To nie znaczy, że już coś więcej wiem na temat pozyskania licencji i kosztów. To jedynie lista życzeń.

Podsumowując: ten próg pozwoli mi przejść na poziom zawodowego wydawania gier RPG w Polsce.

O Autorze

Cześć,

Skoro trafiłeś tutaj to zapewne jesteś fanem gier fabularnych (RPG) tak jak i ja.  Prócz grania w eRPeGi zajmuję się również ich pisaniem i wydawaniem. Nie mam jednak wydawnictwa lecz działam w ramach tzw. selfpublishingu. Ma to swoje zalety i wady. Dzięki takiej formie publikowania materiałów mogę tworzyć i wydawać kiedy i gdzie chcę. Niestety nie zawsze mam fundusze czy czas, żeby dostarczać fanom to na co czekają i zasługują. Dlatego aby rozwiązać problem budżetu, a docelowo również czasu założyłem profil na Patronite i będę go aktywnie promował.

W oparciu o platformę wspieram.to udało mi się przeprowadzić wspaniałą zbiórkę na druk mojej gry fabularnej Wyjątkowi Bohaterowie i Niezwykłe Zagrożenia. Obecnie wraz z zespołem realizujemy dodatkowe materiały jakie ufundowano w trakcie wyżej wspomnianej kampanii społecznościowej.  Mam jednak znacznie więcej pomysłów na ciekawe eRPeGi i dodatki do nich. Chcę zebrać na kilka z nich fundusze., a ten profil ma mi w tym pomóc.

Model wydawniczy jaki sprawdził się przy Wyjątkowych Bohaterach i Niezwykłych Zagrożeniach chcę powielić przy dalszych projektach, o ile tylko będzie to możliwe. Jak on działa? To proste - najpierw powstaje tekst gry, który publikuję za darmo jako tzw. "wczesny dostęp". Następnie materiał przechodzi testy, korektę, redakcję i zostaje zilustrowany, a na końcu zostaje złożony w dobrze wyglądający PDF. W takiej formie zostaje opublikowany jako "wersja komercyjna", a po kilku tygodniach rozpoczyna się zbiórka na jej druk.

Brightsword

Planuję w ciągu najbliższych trzech lat napisać i opublikować kilka gier oraz zrealizować szereg inicjatyw:

1. Brightsword - setting do gry Wyjątkowi Bohaterowie i Niezwykłe Zagrożenia;

2. Potwory w piwnicy - gra fabularna dla 5-latków i ich rodziców wydana w formie książeczki dla dzieci;

3. Bat Country - gra oparta o mechanikę Wyjątkowych Bohaterów i Niezwykłych Zagrożeń o poszukiwaniu Amerykańskiego Snu;

4. Breath of the Dead Worlds - setting do gry Wyjątkowi Bohaterowie i Niezwykłe Zagrożenia;

5. OHET postapo - tytułu jeszcze brak ale będzie to wersja Wyjątkowych... dla settingów postapokaliptycznych (like a Mad Max);

6. OHET cyberpunk - tytułu jeszcze brak ale będzie to wersja Wyjątkowych... dla settingów cyberpunkowych (like a Elizjum czy Blade Runner);

7. Strażnica Adeptów - gra paragrafowa osadzona w realiach settingu Brightsword.

Dzięki Twojemu wsparciu będę mógł zrealizować powyższe projekty oraz publikować dodatkowe materiały częściej i profesjonalniej. 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 0
FAN

Każda złotówka, a raczej piątak przybliża mnie do wydania kolejnych materiałów. Wielkie dzięki za to wsparcie, chętnie podziękuję osobiście gdy tylko się spotkamy :)

Decydując się na ten próg otrzymasz:
✧ dostęp do zamkniętej grupy, gdzie będę w pierwszej kolejności udostępniał nowe materiały i prelekcje.
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 2
HOBBYSTA

"Dyszka" to cena średniej jakości stockowej ilustracji, w sam raz dla "potwora tygodnia". To również cena za 1000 znaków dobrego eRPeGowego tekstu. Jeśli więc wybierzesz ten próg to realnie przyczynisz się do powstania nowych materiałów do gier fabularnych.

W dowód wdzięczności:
✧ umieszczę Twoje imię i nazwisko w Sali Zasłużonych
✧ jeśli cel "Robię konwent!" zostanie ufundowany to otrzymasz darmową wejściówkę na moją imprezę
✧ dostęp do zamkniętej grupy, gdzie będę w pierwszej kolejności udostępniał nowe materiały i prelekcje.
Zostań patronem
15 zł / miesiąc
patroni: 3
EL PATRÓN

Wielkie dzięki! Twoje wsparcie realnie ułatwia mi opłacenie redakcji i korekty tekstów, pozyskanie nowych ilustracji i zakup nagród na konkursy.

Dlatego ten próg gwarantuje Ci:
✧ dostęp do zamkniętej grupy, gdzie będę w pierwszej kolejności udostępniał nowe materiały i prelekcje oraz konsultował z patronami ich zawartość;
✧ możliwość udziału w zamkniętych konkursach dla patronów;
✧ umieszczę Twoje imię i nazwisko w Sali Zasłużonych;
✧ jeśli cel "Robię konwent!" zostanie ufundowany to otrzymasz darmową wejściówkę na moją imprezę.
Zostań patronem
25 zł / miesiąc
patroni: 0
KOLEKCJONER

Wspaniale, że decydujesz się na ten próg wsparcia! Zagwarantuje Ci on dostęp do DRUKOWANYCH materiałów, które przygotuję na eventy ufundowane w ramach celów finansowych.

Decydując się na ten próg otrzymujesz:
✧ dostęp do zamkniętej grupy, gdzie będę w pierwszej kolejności udostępniał nowe materiały i prelekcje;
✧ możliwość udziału w zamkniętych konkursach dla patronów;
✧ umieszczę Twoje imię i nazwisko w Sali Zasłużonych;
✧ jeśli cel "Robię konwent!" zostanie ufundowany to otrzymasz darmową wejściówkę na moją imprezę.
✧ jeśli cele "Dzień Darmowych Gier Fabularnych", "Moje urodziny", "Paczka noworoczna" lub "Dzień Mistrza Gry" zostaną ufundowane to wyślę Ci DRUKOWANE materiały do gier, które wydaję lub wspieram. Postaram się również dorzucić jakiś gadżet. :)
✧ jeśli będziesz potrzebował jakiegokolwiek PDFa z moją grą lub publikacją to możesz ją dostać na życzenie. Jedną miesięcznie. Wystarczy, że napiszesz do mnie czego potrzebujesz. W ten sposób możesz podarować moje publikacje znajomym lub kolegom z drużyny.
Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 1
Limit: 6
JUROR

Gratuluję! Właśnie zostałeś członkiem kapituły nagrody Monady. O ile oczywiście zostanie ona odblokowana w celach finansowych.
Jak to działa? Co roku w styczniu (najdalej lutym) wybiorę pięć osób, które cenię w fandomie. Poproszę je aby wspólnie z Tobą i pozostałymi patronami z tego progu, wybrali inicjatywę lub grę, która najbardziej zasłużyła się dla środowiska RPG w roku ubiegłym. Laureata nagrodzimy statuetką Monady w trakcie gali na konwencie eRPeGowym, który zechce nas ugościć.

Ten próg gwarantuje Ci:
✧ dostęp do zamkniętej grupy kapituły nagrody Monady;
✧ dostęp do zamkniętej grupy, gdzie będę w pierwszej kolejności udostępniał nowe materiały i prelekcje;
✧ możliwość udziału w zamkniętych konkursach dla patronów;
✧ umieszczę Twoje imię i nazwisko w Sali Zasłużonych;
✧ jeśli cel "Robię konwent!" zostanie ufundowany to otrzymasz darmową wejściówkę na moją imprezę;
✧ jeśli cele "Dzień Darmowych Gier Fabularnych", "Moje urodziny", "Paczka noworoczna" lub "Dzień Mistrza Gry" zostaną ufundowane to wyślę Ci DRUKOWANE materiały do gier, które wydaję lub wspieram. Postaram się również dorzucić jakiś gadżet;
✧ jeśli będziesz potrzebował jakiegokolwiek PDFa z moją grą lub publikacją to możesz ją dostać na życzenie. Jedną miesięcznie. Wystarczy, że napiszesz do mnie czego potrzebujesz. W ten sposób możesz podarować moje publikacje znajomym lub kolegom z drużyny;
✧ możesz wskazać jedną lokalną imprezę RPGową, którą wesprę materiałami ufundowanymi w ramach odblokowanych celów finansowych.
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy