Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

1

patron

5 zł

miesięcznie

135 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
1080
miesięczne wsparcie
1037
liczba patronów

  Make&Take - the Polish Embassy of Freelancing. Naszą pasją jest praca z ludźmi i dla ludzi. Cel- Stworzenie jednego i ścisłego portalu który pomieści wszystkich freelancer'ów.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

O Autorze

 

Zanim zdecydujesz się przekazać choćby złotówkę dla nas, prosimy doczytaj do końca!

Naszym głównym założeniem oraz obecnością tutaj jest rozwój kariery Freelancera w Polsce - dlatego każda przelana kwota (pomniejszona o 5% prowizji pobieranej przez serwis Patronite) zostanie dodana na Twoje konto na naszej platformie MakeTake.
Dlaczego tak?
Ponieważ to Freelancerom w Polsce należą się pieniądze za ich pracę i wysiłek jaki wkładają każdego dnia, by rozwijać swoje pasje. Za wpłacone środki będziesz mógł zakupić usługi oferowane na naszej witrynie - nawet jeżeli teraz nie ma zbyt wiele osób których usługi mogły by Cię zainteresować, to z czasem może pojawić się coś odpowiedniego dla Ciebie. Tym samym wspierasz naszą platformę jak i każdego Freelancera który stworzy dla Ciebie coś unikalnego i indywidualnego dzięki swojej pasji.
 

 

Czym jest Make&Take?

Make&Take dla Freelancerów

Freelancer, czy też wolny strzelec - to określenie na osobę nieetatową, samozatrudnioną, pracującą według własnych harmonogramów. Osoba która w dużym skrócie jest swoim własnym szefem - co z pewnego punktu widzenia nie jest tak wygodne, jak brzmi. Dziennym wyzwaniem wolnego strzelca to pozyskanie klienta, co stanowi dla niektórych osób dużą przeszkodzę by rozpocząć swoją karierę w tej dziedzinie, ponieważ wiąże się to z niereguralnym przychodem, jak i częstymi problemami z płatnościami za wykonane zlecenia. I o ile sam temat Freelancerów nie jest dość popularny w Polsce, o tyle za granicą - w Stanach - populacja osób tzw. Freelancerów osiągą już 20% rynku pracy.

Większość Freelancerów korzysta z popularnych serwisów/platform - między innymi: upwork czy fiverr - które umożliwiają takiej osobie wystawienia własnych usługi i zdobywanie bezpośrednich klientów, a co najważniejsze - serwisy te zapobiegają sytuacjom w których wykonawca nie otrzymuje wynagrodzenia za zlecenie. A to nie jedyne plusy korzystania z oferowanych serwisów.

Polscy Freelancerzy również próbują swoich sił na zagranicznych platformach. Niestety największym odczuwalnym problemem jest ilość zgromadzonych tam osób, czyli konkurencyjność, która pare lat temu wywoała dużą kontrowersję na popularnym portalu Fiverr - ten oferował profesjonalny Design Loga za symboliczne 5$ co stanowiło absurdalną kwotę za ilość włożonej pracy - a chętnych wykonawców za tę kwotę nie brakowało.

Również można by wspomnieć o barierze językowej, która mimo że nie występuje już tak często, to dla niektórych osób znajomość języka angielskiego na poziomie w którym możemy swobodnie rozwinąć wątek i poruszyć dla nas ważne kwestie, dotyczące realizowanego zlecenia, nadal może być problematyczne.

Dlatego uznaliśmy że stworzenie Polskiego odpowiednika Fiverra, pozwoli na rozwój freelancerów w naszym kraju. Posiadamy wielu studentów i osób w trakcie edukacji, którzy wraz z okresem kształcenia swoich umiejętności, nie posiadają żadnych bezpośrednich doświadczeń z klientami - a to może pomóc w znalezieniu ich przyszłej pracy - a dla niewielu, pozostania pełnoetatowym freelancerem, żyjącego z czystej pasji.

,, Żyj z pasji, a już nigdy więcej
nie będziesz musiał pracować ''

 

Make&Take dla Firm i Usługobiorców

Z doświadczenia wiemy, że osoby które tworzą coś hobbystycznie - nawet amatorsko - potrafią czasami stworzyć to lepiej, niż nie jeden profesjonalista w swoim zawodzie. Dlatego naszym wyborem dla Twojej firmy i projektu jest Freelance. Jest to prosty sposób by otrzymać w krótkim czasie gotowe zlecenia, które wyróżniają się i są unikatowe. Gwarantujemy niepowtarzalność prac i samą przyjemność podczas współpracy.

 

 

 

 

Dlaczego Make&Take?

 

Bezpieczeństwo

Wszyscy zarejestrowani użytkownicy są przez nas weryfikowani. Bezpieczeństwo Twoich danych jak i finansów to nasz priorytet, dlategon asza witryna posiada certyfikat SSL który szyfruje wrażliwe dane podawane podczas płatności!

Zabezpieczone transakcje

Jako freelancer otrzymujesz zamówienie dopiero w momencie zweryfikowania płatności i zatwierdzenia jej przez kupującego w naszym serwisie. Dodatkowo podczas realizacji zamówienia bądź zlecenie, istnieje opcja dla obu stron "Utworzenia Sporu", w momencie gdy jedna ze stron jest nie zadowolona z świadczonych usług.

Społeczność

Kładziemy duży nacisk na kulturę społeczności Make&Take. Po zakończeniu realizacji zamówienia, kupujący wystawia ocene oraz recenzje Twoich usług. Każde pozytywne zrealizowane zamówienie nagradza Cię, dzięki czemu możesz uzyskać status "ZAUFANY" wyróżniając się tym samym na tle konkurencji.

 

 

Kategorie Usług

Nasz serwis posiada mnóstwo kategorii i podkategorii, dzięki którym każdy znajdzie swoje miejsce dla siebie i swoich świadczonych usług. Po zalogowaniu otrzymasz pełny dostęp do serwisu jako Freelancer bądź Zlecający.

Zarządzanie kontem

Cały czas rozwijamy nasz serwis dodając nowe funkcjonalności. Po zalogowaniu, pierwsza strona na jaką zostaniesz przekierowany to Twoja tablica, posiadająca wszystkie niezbędne funkcje na jednej stronie - od danych statystycznych i analitycznych Twoich zamówień, po proste wypłaty, edycje profilu czy - w przypadku Firm i usługobiorców - przeglądaniu wystawionych zleceń dla Freelancerów.

 

Składanie zleceń

Cały proces składania zleceń - jak i również dodawania usług jako Freelancer - uprościliśmy do minimum, wyświetlając ważne informacje podczas wpisywania danych - które zostały dodane dzięki propozycją naszych użytkowników grupy na facebooku. Traktujemy wasze opinie poważnie, są dla nas cennymi informacjami które pomogą nam w dalszym rozwoju.

Minimalistyczny interfejs

 Postawiliśmy na minimalistyczną stronę - bo przecież Freelancerem może być każda osoba, w każdym wieku. Podobnie jak przy zleceniach, wszelkie dodatkowe informacje zostają wyświetlane po najechaniu na daną funkcje, dzięki czemu cała strona z usługą pozostaje czytelna jak i intuicyjna.

 

 

 

 

 

Limitowane koszulki wsparcia

Tylko i wyłącznie dla wybranych progów wspierających nasz projekt (Gold Patronite i wyżej), przygotowaliśmy limitowaną edycje koszulek wsparcia. Jeżeli chcesz otrzymać jedną z poniższych, dostępną w 3 wariantach wzoru, oraz 3 kolorach - napisz do nas prywatną wiadomość, w której prześlesz nam jaki kolor chciałbyś koszulki, oraz który wariant wzoru odpowiada Tobie najbardziej.

UWAGA! Niektóre warianty wzorów czy kolory mogą nie być dostępne, ze względu na limitowaną ilość stanu w naszym biurze. Jeżeli dany wzór czy kolor będzie niedostępny, wyświetlimy w tym miejscu odpowiednią informację i jednocześnie poinformujemy wszystkich przyszłych Patronów o możliwej zaistniałej sytuacji. 

 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

5 zł / miesiąc
patroni: 1
LOVELY SUPPORT ❤

Zanim zdecydujesz się przekazać choćby złotówkę dla nas, prosimy przeczytaj nasz wstęp "O Autorze"!

Za każdą złotówkę - dziękujemy! Niby niewielka kwota, a jest dla nas bardzo ważna, bo to dzięki wam stawiamy pierwsze kroki ku realizacji naszego wspólnego celu!

Twoja wpłata tutaj zostanie przelana na Twoje konto Make&Take, w którym możesz również pomóc nie tylko nam, a również osobom które starają się na codzień utrzymać z własnej pasji jako Freelancer!

Nie posiadasz konta? Załóż i daj nam znać w prywatnej wiadomości! :)
Dziękujemy!

Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 0
PATRONITE +

Zanim zdecydujesz się przekazać choćby złotówkę dla nas, prosimy przeczytaj nasz wstęp "O Autorze"!

To już dwukrotność pięciu złotych! Oficjalnie dołączysz na listę Patronatów na naszej witrynie! :)
Wspierasz nas dwukrotnie, dlatego my również dziękujemy Tobie dwukrotnie - DziękiDzięki <3

Twoja wpłata zostanie przelana na Twoje konto Make&Take - wyślij nam Twoją nazwę użytkownika w prywatnej wiadomości.

Jeszcze raz dzięki, za to że wspierasz nas i wszystkich Polskich freelancerów!


Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
SILVER PATRONITE

Zanim zdecydujesz się przekazać choćby złotówkę dla nas, prosimy przeczytaj nasz wstęp "O Autorze"!

Za tak hojny gest otrzymasz odznakę Patronaty na koncie, w naszym serwisie, oraz zostaniesz wpisany na naszej witrynie na stronie z Silver Patronami :)
DZIĘKUJEMY!

Twoja wpłata zostanie przelana na Twoje konto Make&Take - wyślij nam Twoją nazwę użytkownika w prywatnej wiadomości.

Jeszcze raz dzięki, za to że wspierasz nas i wszystkich Polskich freelancerów!


Zostań patronem
50 zł / miesiąc
patroni: 0
GOLD PATRONITE

Zanim zdecydujesz się przekazać choćby złotówkę dla nas, prosimy przeczytaj nasz wstęp "O Autorze"!

Hola, hola... proszę ja Ciebie, czy jesteś pewien że nie pomyliłeś zer?
Z taką kwotą nasz cel i realizacja Polskiego społeczeństwa Freelancerów zostanie drastycznie przyspieszona! DZIĘKUJEMY BARDZO!
Oficjalnie dołączysz na listę Złotych Patronatów, która będzie znajdowała się na naszej witrynie!

Dla Patronów z tego progu, oferujemy wybór:
- Przelanie całej kwoty na konto Make&Take!
- Lub wybór limitowanej koszulki wsparcia, przedstawionej w opisie!
Daj nam znać w prywatnej wiadomości, a napewno dogadamy się i dołączymy coś ekstra od nas :)

Twoja wpłata zostanie przelana na Twoje konto Make&Take - wyślij nam Twoją nazwę użytkownika w prywatnej wiadomości.

Jeszcze raz dzięki, za to że wspierasz nas i wszystkich Polskich freelancerów!(Wybierając ten próg otrzymasz nagrody z poprzednich niższych progów)
Zostań patronem
100 zł / miesiąc
patroni: 0
PLATINUM PATRONITE

Zanim zdecydujesz się przekazać choćby złotówkę dla nas, prosimy przeczytaj nasz wstęp "O Autorze"!

Zaraz zaraz, Panie Mecenasie! Takie wsparcie przybliży nasz cel o wiele, wiele szybciej! BAAARDZO DZIĘKUJEMY!
Oficjalnie dołączasz do Złotych Patronatów, która będzie znajdowała się na naszej witrynie!
Nie pozstaniemy gorsi, dla osób z tego progu przygotowaliśmy limitowaną koszulkę wsparcia, widniejącą w opisie - do wyboru w kolorze białym/czarnym.

Twój głos ma od teraz duże znaczenie - jeżeli dołączysz do naszej grupy na facebooku otrzymasz funkcję moderatora, a Twoje głosy przy wyborze i decyzjach związanych z aktualizacją funkcjalności na naszym serwisie będzie miał znaczenie!

Dodatkowo pozostałą kwotę możemy przelać na Twoje konto Make&Take, bądź możesz wybrać otrzymanie paczki-niespodzianki z naszego biura! Daj nam znać w prywatnej wiadomości co preferujesz! :)

Jeszcze raz dzięki, za to że wspierasz nas i wszystkich Polskich freelancerów!(Wybierając ten próg otrzymasz nagrody z poprzednich niższych progów)
Zostań patronem
250 zł / miesiąc
patroni: 0
DIAMOND PATRONITE

Zanim zdecydujesz się przekazać choćby złotówkę dla nas, prosimy przeczytaj nasz wstęp "O Autorze"!

250 zł?! Dla naszego projektu? Ktokolwiek dysponuje taką kwotą co miesiąc?
Proszę Pana Mecenasa, słowo "dziękuje" w tej sytuacji to za mało - jeżeli masz propozycję do zmiany/wprowadzenia na nasz serwis, pisz śmiało! A może chcesz pogadać luźno z naszym zespołem, bądź spotkać się i porozmawiać przy kawie? Nie ma problemu. Twój głos jest dla nas ważny - w granicach rozsądku ;)

Oficjalnie dołączasz do Diamentowych Patronatów, elita w elicie, która będzie znajdowała się na naszej witrynie!
Twoje konto na naszym serwisie również otrzyma diamentową odznakę wsparcia.
Masz aż DWIE koszulki do wyboru, bądź jedną, dużą i pełną miłości paczkę-niespodzianke prosto z naszego biura do Twoich drzwi! :)


Jeszcze raz dzięki, za to że wspierasz nas i wszystkich Polskich freelancerów!(Wybierając ten próg otrzymasz nagrody z poprzednich niższych progów)
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy