Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Strefa Patrona:

5

patronów

63 zł

miesięcznie

1535 zł

łącznie

Miejsce w rankingu Autorów
740
miesięczne wsparcie
513
liczba patronów

  Młody wokalista, pragnący uniknąć pracy w zawodzie narzucanym mu przez nazwisko.

ZOSTAŃ PATRONEM POKAŻ PROGI

Cele

0%
61 %
100%
osiągnięto 61%
cel: 2500 zł
brakuje 965 zł
Projekt autorski "Sonety do Laury"
Kiedyś wraz z moim pianistą, postanowiliśmy spróbować zaimprowizować utwór. Znaleźliśmy przykładowy wiersz w internecie i zaczęliśmy komponować do niego muzykę. Tak się narodził pierwszy Sonet, oraz idea, aby przygotować całą płytę z "Sonetami do Laury".

We wstępnym projekcie, zawarłem 15 sonetów, które stopniowo opowiadają historię miłości autora do ubóstwianej Laury! Pragnę zrealizować ten autorski projekt krok po kroku. Jedna pełna kompozycja przygotowana przez profesjonalnego kompozytora kosztuje 1 600 zł. Każda wpłata na ten cel, będzie przeznaczana na kolejne kompozycje, które następnie będę chciał utrwalić na profesjonalnie wydanej płycie.

Co oferuję dla Ciebie?
- Każdy patron, który będzie rozważał wpłatę na ten cel, może poprosić o próbkę i otrzyma dostęp do filmiku z nagranym "Sonetem 132" oraz szczegółowy plan realizacji projektu.
- Po dokonanej wpłacie, każdy patron będzie informowany na bieżąco o postępach w realizowaniu projektu.
- Przy finalizacji tj. wydaniu płyty znajdzie się w gronie sponsorów umieszczonych na rozkładówce płyty, otrzyma klika jej egzemplarzy oraz darmowe wejście na koncerty ją promujące.

Zakładany czas realizacji uzależniony jest od posiadanych środków. We wstępnych założeniach maksymalnie 2 lata.

Zapraszam do kontaktu :D
0%
100%
osiągnięto 100%
cel: 400 zł
cel osiągnięty!
Trening do upadłego!
Za tę kwotę będę mógł pozwolić sobie na profesjonalne lekcje wokalu. Trening czyni mistrza, a mistrzowie wyrastają pod okiem tych, którzy wiedzą jak w pełni wykorzystać potencjał tkwiący w człowieku.

W ramach wdzięczności otrzymasz odręcznie napisany list z podziękowaniem, oraz ciekawy gadżet z logotypem "Bohater Ogrodnika".

O Autorze

"O sobie... hymm...  wokalista pochodzący z Podkarpacia. W moim sercu oprócz miarowego „puk puk”, gra poezja śpiewana. Najbardziej pociągają mnie liryczne i pełne spokoju utwory z tekstami o dużym ładunku emocjonalnym. Moje recitale staram się tworzyć tak, by  to nie była tylko uczta dla uszu, ale także dla duszy.  Uczestnicząc w nich możesz doświadczy swoistego „katharsis”, lub opuścić salę z tzw. dołem. Mimo to, słuchanie moich wykonań a także utworów skomponowanych dla mnie do tekstów poetyckich - które ciągle się tworzą- jest całkowicie bezpieczne.

Prywatnie jestem studentem Krakowskiej Akademii Ignatianum na kierunku kulturoznawstwa. Dlaczego właśnie to? Kocham człowieka, i lubię poznawać jego potęgę! Dodatkowo dzięki temu staram się szukać najlepszych dróg by dotrzeć do głębi jego istoty wykorzystując do tego muzykę.

DinoTop Festiwal 22.06.2018
DinoTop Festiwal 22 czerwca 2018.

Zazwyczaj jestem uśmiechnięty i pełen optymizmu. Romantyk, ale także racjonalista. Filozof często zadumany lub nucący sobie piosenki, które są odpowiedzią na mój aktualny stan ducha. Jestem człowiekiem pełnym marzeń i twardo dążącym do celu.

Wady… strasznie nerwowy, ale raczej do przeżycia

Zauważyłeś sprzeczności? Taki właśnie jestem ja. A najprawdziwszego mnie spotkasz na scenie!

Chcesz mnie poznać?

Niestety musisz ze mną porozmawiać. :D

 

Zapraszam na mojego Facebooka, gdzie na bieżąco możecie śledzić co się u mnie dzieje! 

https://www.facebook.com/ogrodnikm

Poniżej cover utworu Zbigniewa Wodeckiego nagrany w Teatrze Atelier w Sopocie. 

Udostępnij

Pomóż, udostępniając profil!

Facebook

Zostań Patronem

Edytuj Progi

3 zł / miesiąc
patroni: 1
Próg dla każdego.

Możecie zapytać co mi da to 3 złote. Ja wam odpowiem tak: 3x5 to 15 a 15x3 to 45.
Jeżeli kilkoro z Was zdecyduje się co miesiąc wpłacić tylko 3 złote, to uzbiera się ciekawa suma, która otworzy wiele możliwości.

Co oferuję w zamian? Znajdziesz się na liście moich patronów, którą publikuję co miesiącu na moim fb!
Zostań patronem
5 zł / miesiąc
patroni: 0
Grosz do grosza...
Kilka złotych na dobry początek :D

1. Znajdziesz się wśród moich patronów, których lista będzie raz w miesiącu publikowana na moim Facebooku!
Zostań patronem
10 zł / miesiąc
patroni: 3
Co mam dla Ciebie?

1. Znajdziesz się na liście moich patronów, którą raz w miesiącu publikuję na moim Facebooku.
2. Otrzymasz ciekawe zdjęcie - raz na dwa miesiące - na którym podziękuję Ci za wsparcie!
Zostań patronem
20 zł / miesiąc
patroni: 0
Dla Ciebie...

1. Nie tylko miejsce wśród moich patronów, którą publikuję na swoim Facebooku ale także...
2. Raz na dwa miesiące ciekawy gadżet z logotypem "BRĄZOWY BOHATER OGRODNIKA"
Zostań patronem
30 zł / miesiąc
patroni: 1
Za wsparcie...

1. Miejsce na liście patronów na Facebooku
2. Ciekawy gadżet - raz na dwa miesiące - z logotypem "SREBRNY BOHATER OGRODNIKA"
Zostań patronem
40 zł / miesiąc
patroni: 0
Dla Ciebie...

1. Oczywiście obecność na liście patronów na Facebooku
2. Gadżet - raz na dwa miesiące - z logotypem "ZŁOTY BOHATER OGRODNIK"!
Zostań patronem

Najnowsi Patroni

Polecani Autorzy