Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższą treścią i potwierdź

OK

Cześć,
chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami dot. ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu ze stron Patronite.pl.
Staraliśmy się napisać jak najbardziej zrozumiale, jednak jeżeli coś jest niejasne to pisz śmiało na rodo@patronite.pl, nasz specjalista w zakresie ochrony danych osobowych postara się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Zatem prosimy zapoznaj się z poniższymi informacjami, w tekście jest kilka elementów, w których będziesz mógł zablokować przekazywanie danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany w serwisie Patronite.pl. Klikając przycisk „OK” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

OK

RODO
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane także jako „RODO”. Według postanowień “RODO” dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można Cię zidentyfikować poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie powiązać z Tobą. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z usług naszego portalu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Patronite.pl.
Zatem niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane ? Administrator danych osobowych
My, Crowd8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pl. Konstytucji 6/90C, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@patronite.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zakładania konta na patronite.pl

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój wiek (w celu potwierdzenia wieku, możemy zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów lub stosownego oświadczenia),
 • Twój adres,
 • Twój numer telefonu,
 • Twój adres e-mail,
 • Twój numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu
 • nr IP Twojego urządzenia.

Jednak nawet jeśli jesteś niezalogowany to poprzez kod naszych partnerów technologicznych zagnieżdżony na naszej stronie przekazujemy elementy Twojej konfiguracji technicznej, poniżej możesz skonfigurować co i komu chcesz przekazywać.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Czyli, cele i podstawy przetwarzania.

w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług serwisu patronite.pl. (w szczególności w celu rejestracji konta oraz umożliwienia kojarzenia Autorów i Patronów na zasadach określonych w Regulaminie). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1. Inaczej, mówiąc np. kiedy przekazujesz wsparcie Autorom zarejestrowanym na Patronite przekazujemy Twoje dane osobowe Autorowi aby ten mógł dostarczyć Ci nagrody przewidziane za otrzymane wsparcie.

 • w celach analitycznych i optymalizacyjnych np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności serwisu, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy następującym podmiotom:

 • Autorom, którym udzieliłeś/od których otrzymałeś/aś wsparcie w rozumieniu Regulaminu; czyli osobom lub firmom które szukają wsparcia poprzez portal Patronite.pl . Dane przekazujemy tylko wtedy kiedy Patron wspiera Autora w sposób opisany w naszym Regulaminie.
 • Operatorom Płatności - w celu realizacji płatności współpracujemy z operatorami płatności (obecnie Mangopay, PayPal i Tpay). Wybrany przez Ciebie operator otrzyma Twoje dane osobowe w celu realizacji płatności, tylko wtedy kiedy zdecydujesz się wesprzeć wybranego Autora.
 • Amazon - nasza infrastruktura serwerowa dostarczana jest przez firmę Amazon (Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Ave North Seattle , WA 98109-5210 , US. Firma Amazon jest certyfikowana w programie Privacy Shield https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq). Przechowujemy tam nasze bazy danych, a zatem i Twoje dane.
 • Księgowym - w przypadku zakupu usług Twoje dane otrzyma Biuro rachunkowe w celu realizacji transakcji (obecnie jest to Biuro Gorczyca&Kozłowska Sp z o.o 71-771 Szczecin, Polska Rostocka 160, Warszewo).
 • OneSignal - obsługa komunikacji marketingowej w zakresie obsługi technologii push notification - w tym przypadku Twoje dane otrzyma firma OneSignal 411 Borel Ave #512, San Mateo, CA 94402, Stany Zjednoczone. Aby móc świadczyć Ci bezpłatnie usługi wysyłki notyfikacji web push, OneSignal zbiera i przekazuje do firm trzecich informacje:
  -naszych kampaniach web push
  -adresach email
  -adresie IP
 • Dodatkowo Twoje dane takie jak Imię i Nazwisko mogą być publicznie dostępne na Twoim Profilu Publicznym dla każdego odwiedzającego naszą stronę.
 • Jeżeli wybrałeś opcję "Płać z ING +10%" to dane dotyczące Twojej transakcji takie jak data, kwota i identyfikator transakcji zostać przekazane do firmy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP: 634-013-54-75
Więcej na ten temat znajduje się tutaj: https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do OneSignal

Google - do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics, zatem Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield.

Wyłącz możliwość korzystania i przekazywania danych do Google

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Facebook - facebook używamy jako serwisu wspomagającego logowanie, aby wspomagać umieszczanie postów na FB. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane były przekazane właścicielowi serwisu facebook.com czyli firmie Facebook, 1 Hacker Way - Menlo Park, California, United States to prosimy nie loguj się przy użyciu Facebooka oraz

Wyłącz przekazywanie danych do Facebook

W każdym momencie możesz przejrzeć i zmienić zdanie w zakresie przetwarzanych danych osobowych nawet jeżeli jesteś niezalogowany, w tym celu musisz wyczyścić swoje pliki Cookie. Po zalogowaniu możesz sprawdzić i zmienić swoje ustawienia w profilu Patrona lub Autora.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Organizacje zarejestrowane poza UE do których wysyłamy dane to: Google, Amazon i OneSignal.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług platformy patronite.pl przechowujemy przez okres obowiązywania umowy (do czasu usunięcia konta z portalu) oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje prawa
Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rodo@patronite.pl

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:

 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić jej zawarcia.

Ważna informacja dla trolli:
Jeśli jesteś firmą zajmującą się wykorzystywaniem problemów danych osobowych aby sprzedać swoje usługi to informujemy, że wszystkie podejrzenia wykorzystywania nieuczciwych praktyk rynkowych obsługujemy przez współpracujące z nami kancelarie prawne.
Mamy dla Ciebie także osobny email do kontaktu obslugatrolli@patronite.pl

OK

Pięć pytań do: Reach a Blogger

autor: Patronite
2 lata temu

- ODWIEDŹ REACH A BLOGGER -

 

 

1. Załóżmy, że jestem Autorem, mam już konto na Patronite, ale szukam dodatkowych dróg do zarabiania na swojej twórczości i pasji. W jaki sposób ReachaBlogger mógłby mi pomóc?

ReachaBlogger jest platformą, na której Twórcy znajdują współpracę z reklamodawcami. Rejestrując się na naszej stronie, Twórcy mogą podejmować zlecenia na dwa sposoby. Pierwszy – bierny, wystarczy czekać, aż reklamodawca sam Was znajdzie i złoży ofertę. Drugą metodą jest zgłaszanie się do wystawionych aktualnie ofert. Ich tematyka jest naprawdę bardzo różnorodna, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. W skrócie: dzięki współpracom z markami Twórcy mają szanse na dodatkowe źródło finansowanie swojej działalności.  A czy jest coś lepszego niż zarabianie na pasji?


2. No dobrze, załóżmy że tworzę konto – co zrobić, żeby reklamodawcy mnie zauważyli?

Przede wszystkim zadbać o rzetelność opisu i podanych danych. Przejrzysty opis bloga/kanału youtube/Instagrama/fanepage’a to już połowa sukcesu. Do tego dochodzi podanie prawdziwej liczby Unikalnych Użytkowników miesięcznie, liczby postów/filmów/wpisów miesięcznie. Z naszego doświadczenia wiemy, że dodatkowo umieszczony zrzut ekranu z systemu analitycznego mierzącego ruch jest dużym atutem potwierdzającym rzetelność twórcy. No i oczywiście należy zadbać o jakiś ładny Avatar :)

 

3. Na Waszej platformie Autor może też określić swoje stawki. Czy to oznacza, że firma może – jak na Allegro – kliknąć „kup teraz”, a Twórca musi wtedy wykonać dane zlecenie?

Oczywiście, że nie musi. Po złożeniu przez klienta oferty, czyli kliknięciu „kup teraz” Twórca może nie akceptować zlecenia. Nie musi  również podawać żadnego powodu odmowy. Bo przecież najważniejsze jest to, żeby twórca czuł się komfortowo i szczerze z tworzonym materiałem. Tylko wtedy współpraca będzie przyjemna dla obu stron.


4. Pora na finanse. Zarobiłem pierwsze pieniądze, realizując dla firmy całkiem ciekawą kampanię, pytanie – co dalej?

Na naszej platformie należy złożyć zlecenie wypłaty, a wtedy my wysyłamy mailem umowę z rachunkiem, którą wystawiamy w ciągu jednego dnia. Twórca ją podpisuje i nam odsyła, a my robimy przelew w ciągu od jednego do dwóch dni. Filozofii nie ma i prościej już się nie da.


5. Na koniec – jakie rady dałbyś naszym Autorom, którzy nie mają jeszcze zbyt dużego doświadczenia we współpracy komercyjnej? Jak działać, by firmy nie tylko były zadowolone, ale i wracały z kolejnymi zleceniami?

Odpowiedź na to pytanie mogłaby być naprawdę obszernym artykułem. Ale wymienię kilka elementów, na które należy zwrócić uwagę przy współpracach komercyjnych.

 • Należy zacząć od tego, jakiego rodzaju współpracę możemy zaoferować. Czy chcielibyśmy lokować produkty, tworzyć ich recenzje, a może tworzyć ciekawy i zabawny content marketing. Sęk w tym, jakiego rodzaju współprace pasowałyby do naszej działalności. Dobry przykłady takiej współpracy widać u „Uwaga Naukowy Bełkot”, który lokuje w swoich filmach komputer pewnej firmy. Dla odbiorcy nie jest to inwazyjne, firma dostaje stałą reklamę na filmach, a Dawid dostaje porządny sprzęt do pracy. I chyba to jest podstawa, wchodzić w takie współprace, które będą atrakcyjne nie tylko dla twórcy i reklamodawcy, ale również nieinwazyjne dla odbiorcy.

 • Nie bać się samemu proponować współprac. Mam znajomego, który jest vlogerem podróżniczym. Potrzebny był mu nowy sprzęt do nagrywania. Co więc zrobił? Sam napisał do pewnej firmy, żeby mu taki sprzęt ofiarowała w zamian za stałą reklamę na filmach. Firma się zgodziła, Dawid sprzęt otrzymał i wszyscy byli zadowoleni.

 • Nie należy się bać poszukiwania współprac, co najwyżej ktoś może odmówić, nic więcej.

 • Dopytywać tak długo, żeby nie mieć wątpliwości. To jest chyba sukces udanej współpracy między reklamodawcą a twórcą. Jasno określić przebieg współpracy oraz jej wszelkie szczegóły. Przy tym oczywiście dochodzą negocjacje, bo przecież nie na wszystkie warunki, jakie proponuje klient chcemy przystać. (Tu również dochodzi kwestia wyceny swojej pracy, ale to materiał na inny artykuł :)


W tej poradzie zawiera się częściowo odpowiedź na drugie pytanie. Kiedy w pełni zrozumiemy potrzeby klienta i określimy warunki współpracy, a potem według ustaleń wykonamy zlecenie to jest to najlepsza droga, żeby taki usatysfakcjonowany klient wrócił.

Ciężko to opisać mniej ogólnikowo, bo każda współpraca jest zupełnie inna, ale mam nadzieję, że te porady komuś pomogą :)Adam Sułkowski
Junior project manager
REACHaBLOGGER

 

(pytał: Mateusz Górski)
 

Darmowy!
Trwa ładowanie...